Задужбина Порекло

22. априла 2020.

коментара: 0

Задужбина Порекло представља дугорочни пројекат Друштва српских родословаца „Порекло“.

Када је крајем 2019. године Друштво било принуђено да се исели из својих дотадашњих просторија, а имајући на уму да је то подразумевало и селидбу близу десет хиљада књига, свима је било јасно да је Пореклу неопходно обезбедити трајнији смештај. Тако се јавила идеја о изградњи Дома српских родословаца.

Почетком 2020. године чланови Друштва из разних струка испитивали су могућности реализације оваквог подухвата с разних аспеката. Тако је пред велику редовну скупштину у фебруару стигао и предлог пројекта израдње Дома српских родословаца „Порекло“. Детаљно припремљен пројекат, озбиљан приступ идеји, нацрти, скице и предрачун, као и предвиђено време реализације пројекта у наредне три године, определили су чланове скупштине да предлог изгласају.

Имајући на уму да ће се средства за овај подухват прикупљати од добровољних прилога грађана, такође је предложено да се овај пројекат реализује кроз две фазе.

Прва фаза била би оснивање Задужбине „Порекло“, посебног правног лица, које је по Закону о задужбинама и фондацијама ослобођено плаћања пореза на бестеретно стечена средства (добровољни прилози, поклони, донације, финансијске субвенције, заоставниште и сл.). Да би се задужбина основала потребно је располагати неопходним минималним оснивачким капиталом, који по истом закону износи 30.000,00 евра у противдинарској вредности. Тако да би прву фазу чинило прикупљање потребног износа за оснивање задужбине.

Друга фаза подразумевала би наставак прикупљања преосталих потребних средстава за изградњу Дома српских родословаца, а која према наведеном предрачуну износе 256.400,00 евра, колико је процењено да стаје изградња наменског објекта величине 300 квадратних метара у ширем центру града Београда.

Формирање задужбине оставља могућност да се питање смештаја Друштва реши и завештањем непокретности задужбини, а која би својом површином и локацијом одговарала потребама Друштва.

Коначни циљ је да у Дому српских родословаца буде смештена библиотека Порекла, која тренутно броји више од 10.000 књига и часописа из области генеалогије, историје, етнологије, лингвистике, хералдике, као и других сродних наука и научних дисциплина, а која ће само у једном таквом простору моћи у целости да буде коришћена. Такав простор омогућио би и несметан развој многобројних пројеката, који су за године свог постојања досегли максимум, и који сада често бивају спутани управо непостојањем адекватног простора за рад. Реализацијом овог пројекта, „Порекло“ би у правом смислу прерасло у један истраживачки центар, у коме би се запослени на свакодневној бази могли бавити прикупљањем, обрадом и публиковањем, како родословне тако и друге сродне грађе.

Дом српских родословаца „Порекло“ био би и прва родословна библиотека у граду Београду.

Прикупљање средстава за оснивање Задужбине „Порекло“ може се пратити на страници Задужбине „Порекло“ која се свакодневно освежава.

Flag Counter