Katalog biblioteke Poreklo

7. marta 2020.

komentara: 0

Katalog knjiga zamišljen je kao centralni katalog Biblioteke Poreklo. Pokrenut je sredinom 2018. godine kada se javila potreba za katalogizacijom Digitalne biblioteke Poreklo. Tada je usvojen i standard za unos metapodataka koji će biti primenjivan i prilikom katalogizacije papirnog fonda Biblioteke Poreklo.

Baza kataloga organizovana je prema vrsti građe u sedam kategorija. Tri ključne kategorije čine Knjige, Periodika i Članci i separati. Pored njih, predviđene su još kategorije za popis arhivske, slikovne i kartografske građe, te kategorija za elektronske nosače različite bibliotečke građe.

Detalj pretrage Kataloga publikacija Biblioteke Poreklo

Za nešto manje od tri godine u ovaj katalog uneto je više od 16.000 kataloških jedinica, od čega više od 6.000 naslova knjiga i časopisa, i više od 9.500 članaka i separata.

Svaku katalošku jedinicu prati korpus obaveznih i neobaveznih podataka.

Kao obavezni podaci unose se Naslov, Autor, Grad, Izdavač i Godina izdanja, zatim se opredeljuje kojoj od ranije pomenutih kategorija naslov pripada, a u nastavku sledi još unos podataka o Broju strana naslova, Kategoriji u Digitalnoj biblioteci kojoj naslov pripada, te podaci o tome da li je naslov digitalizovan, od kada se nalazi u fondu Digitalne biblioteke i naposleku Pismo na kome je objavljen.

Neobavezne rubrike su Napomena, Oblast i Mesto na koje se naslov odnosi.

Detalj vidljivih metapodataka za jednu katalošku jedinicu

Posebnu vrednost ovog kataloga čine članci iz najreprezentativnijih etnoloških i regionalnih časopisa koji su popisani kao posebne kataloške jedinice. Tu su posebno dragoceni članci popisani iz zavičajne periodike koja se na ovaj način kod nas retko obrađuje. Dosadašnjim popisom članaka pokazalo se koliko je periodika nepresušan izvor podataka za različite oblasti istraživanja i koliko bi dragoceno bilo na ovaj način popisati kompletnu periodiku Biblioteke Poreklo.

Detalj iz prikaza posebno popisanih članaka iz časopisa

Katalog knjiga je pretraživ i daje odličan pregled po autoru, naslovu, godini izdanja, izdavaču. Takođe, gde god je za to bilo osnova napomenuto je da se u knjizi obrađuju određene geografske oblasti ili mesta. Za svaku publikaciju koja je digitalizovana, uz detaljan zapis postoji i veza ka tom sadržaju u Digitalnoj biblioteci Poreklo.

U toku 2020. godine započet je i popis svih publikacija koje se nalaze u fondu Biblioteke Poreklo. Nakon što ovaj poduhvat bude u celosti priveden kraju, sve knjige iz naše biblioteke biće dostupne za pretragu i u Katalogu knjiga. Podsećamo, reč je o jedinstvenoj, specijalizovanoj, rodoslovnoj biblioteci koja trenutno broji više od 10.000 publikacija.

Pristup Katalogu knjiga imaju članovi Društva srpskih rodoslovaca „Poreklo“ uz korisničko ime i lozinku.

Flag Counter