You Are Here: Home » Impresum

Impresum

OSNIVAČ: Društvo srpskih rodoslovaca „Poreklo“, Beograd

PREDSEDNIK DRUŠTVA: Jovica Krtinić (jovica.krtinic@poreklo.rs)

GLAVNI UREDNIK PORTALA POREKLO: Jovica Krtinić

REDAKCIJA PORTALA: Vojislav Ananić, Nebojša Babić (nebojsa.babic@poreklo.rs), Milorad Bogdanović, Rade Brakočević, Vladimir Bursać, Ivan Vukićević (ivan.vukicevic@poreklo.rs), Katarina Vuković, Petar Demić, Jovan Eror, Dragiša Živković, Slobodan Zrnić (slobodan.zrnic@poreklo.rs), Luka Jelić (luka.jelic@poreklo.rs), Siniša Jerković (sinisa.jerkovic@poreklo.rs), Goran Komar, Rade Likić (rade.likic@poreklo.rs), Duško Lopandić, Slobodan Milić Milodan, Nebojša Mićić, Tomo Papić, Života Selaković, Risto Starović, Branko Todorović (branko.todorovic@poreklo.rs)

__

GLAVNI UREDNIK FORUMA: Branko Todorović (branko.todorovic@poreklo.rs)

ZAMENICI UREDNIKA FORUMA: Jovica Krtinić i Milan Rajevac

POMOĆNIK UREDNIKA FORUMA: Slobodan Zrnić (slobodan.zrnic@poreklo.rs)

__

GLAVNI UREDNIK SRPSKOG DNK PROJEKTA: Milan Rajevac (milan.rajevac@poreklo.rs)

UREDNIŠTVO: Aleksandar Antić (aleksandar.antic@poreklo.rs), Jovan Bojanić (jovan.bojanic@poreklo.rs), Ivan Vukićević (ivan.vukicevic@poreklo.rs), Nikola Vukosavljević (nikola.vukosavljevic@poreklo.rs), Ninoslav Kuzmanović (ninoslav.kuzmanovic@poreklo.rs), Miloš Miletić (milos.miletic@poreklo.rs), Nebojša Novaković (nebojsa.novakovic@poreklo.rs)

REDAKCIJA: Nebojša Babić (nebojsa.babic@poreklo.rs), Branislav Dinić, Nikola Vukosavljević (nikola.vukosavljevic@poreklo.rs), Luka Jelić (luka.jelic@poreklo.rs), Mario Jegdić (mario.jegdic@poreklo.rs), Siniša Jerković (sinisa.jerkovic@poreklo.rs), Mihailo Mučibabić (mihailo.mucibabic@poreklo.rs), Aleksandar Nevski (nevski@poreklo.rs), Života Selaković, Danilo Sremčević (danilo.sremcevic@poreklo.rs), Uroš Uzelac

TEHNIČKI RAZVOJ: Nenad Žakula (nenad.zakula@poreklo.rs)

PARTNER SRPSKOG DNK PROJEKTA: DNK centar za genetiku, Beograd (http://dnk.rs/)

NAUČNI SAVET SRPSKOG DNK PROJEKTA: 

Predsednik Naučnog saveta:

doc. dr Dušan Keckarević, docent na katedri za biohemiju i molekularnu biologiju Biološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu

Zamenik predsednika:

dr Ivica Todorović, etnolog, naučni savetnik u Etnografskom institutu SANU

Članovi:

dr Bojana Panić, molekularni biolog, direktor DNK centra za genetiku, Beorad

dr Miloš Timotijević, istoričar, muzejski savetnik u Narodnom muzeju u Čačku

Borisav Čeliković, istoričar, urednik leksikografskih izdanja u JP Službeni glasnik, priređivač biblioteke „Koreni“

__

RAZVOJNI TIM: Nenad Žakula (nenad.zakula@poreklo.rs), Velibor Mihić (velibor.mihic@poreklo.rs), Miloš Ćetković Gentula (milos.gentula@poreklo.rs),  Marko Mitrović (marko.mitrovic@poreklo.rs)

__

KONTAKTI: info@poreklo.rs, tel: +381649001879

ADRESA: Biblioteka „Milutin Bojić“ (za Poreklo), Ilije Garašanina 5, Beograd

© 2012- 2013 POREKLO poreklo.rs

Scroll to top