You Are Here: Home » Impresum

Impresum

OSNIVAČ: Društvo srpskih rodoslovaca „Poreklo“, Beograd

PREDSEDNIK DRUŠTVA: Jovica Krtinić ([email protected])

GLAVNI UREDNIK PORTALA POREKLO: Jovica Krtinić

REDAKCIJA PORTALA: Vojislav Ananić, Nebojša Babić ([email protected]), Milorad Bogdanović, Rade Brakočević, Vladimir Bursać, Ivan Vukićević ([email protected]), Katarina Vuković, Petar Demić, Jovan Eror, Dragiša Živković, Slobodan Zrnić ([email protected]), Luka Jelić ([email protected]), Siniša Jerković ([email protected]), Goran Komar, Rade Likić ([email protected]), Duško Lopandić, Slobodan Milić Milodan, Nebojša Mićić, Tomo Papić, Života Selaković, Risto Starović, Branko Todorović ([email protected])

__

GLAVNI UREDNIK FORUMA: Branko Todorović ([email protected])

ZAMENICI UREDNIKA FORUMA: Jovica Krtinić i Milan Rajevac

POMOĆNIK UREDNIKA FORUMA: Slobodan Zrnić ([email protected])

__

GLAVNI UREDNIK SRPSKOG DNK PROJEKTA: Milan Rajevac ([email protected])

UREDNIŠTVO: Aleksandar Antić ([email protected]), Jovan Bojanić ([email protected]), Ivan Vukićević ([email protected]), Nikola Vukosavljević ([email protected]), Ninoslav Kuzmanović ([email protected]), Miloš Miletić ([email protected]), Nebojša Novaković (nebojs[email protected]), Luka Jelić ([email protected]), Života Selaković ([email protected])

REDAKCIJA: Nebojša Babić ([email protected]), Branislav Dinić, Mario Jegdić ([email protected]), Siniša Jerković ([email protected]), Mihailo Mučibabić ([email protected]), Aleksandar Nevski ([email protected]), Danilo Sremčević ([email protected]), Uroš Uzelac

TEHNIČKI RAZVOJ: Nenad Žakula ([email protected])

PARTNER SRPSKOG DNK PROJEKTA: DNK centar za genetiku, Beograd (http://dnk.rs/)

NAUČNI SAVET SRPSKOG DNK PROJEKTA: 

Predsednik Naučnog saveta:

doc. dr Dušan Keckarević, docent na katedri za biohemiju i molekularnu biologiju Biološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu

Zamenik predsednika:

dr Ivica Todorović, etnolog, naučni savetnik u Etnografskom institutu SANU

Članovi:

dr Bojana Panić, molekularni biolog, direktor DNK centra za genetiku, Beorad

dr Miloš Timotijević, istoričar, muzejski savetnik u Narodnom muzeju u Čačku

Borisav Čeliković, istoričar, urednik leksikografskih izdanja u JP Službeni glasnik, priređivač biblioteke „Koreni“

__

RAZVOJNI TIM: Nenad Žakula ([email protected]), Velibor Mihić ([email protected]), Miloš Ćetković Gentula ([email protected]),  Marko Mitrović ([email protected])

__

KONTAKTI: [email protected], tel: +381649001879

ADRESA: Biblioteka „Milutin Bojić“ (za Poreklo), Ilije Garašanina 5, Beograd

© 2012- 2013 POREKLO poreklo.rs

Scroll to top