Аутор

Војислав Симоновић

Ономастика патронимског триплета Симеоновић – Симоновић – Симеуновић у Војводини и савременој Србији

Симеон и Симон су различита властита имена. Оба имена се помињу у Библији и истог су хебрејског порекла односно корена, пошто потичу од исте хебрејске речи שמעון (Šimʻôn, Shimeon, Shimon) са значењем „Он (Бог) је чуо“ тј. „чути“ у смислу послушати, услишити. Успркос потицању из истог корена, оба имена су…

› више информација