Аутор

1. јула 2012.

0

Драгиња

Драгиња – изведено од корена драг+иња

› више информација

1. јула 2012.

0

Драгица

Драгица – изведено од корена драг+ица

› више информација

1. јула 2012.

1

Драгана

Драгана – изведено од корена драг+ана

› више информација

1. јула 2012.

0

Достана

Достана – женски облик према мушком имену Достан

› више информација

1. јула 2012.

0

Добринка

Добринка – изведено од мушког имена Добрин+ка

› више информација

1. јула 2012.

0

Добрила

Добрила – женски облик према мушком имену Добрил

› више информација

1. јула 2012.

0

Добрана

Добрана – изведено од мушког имена Добран

› више информација

1. јула 2012.

0

Дивна

Дивна – придев дивна узет за лично име

› више информација

1. јула 2012.

0

Десанка

Десанка – изведено од Дес(а)+анка

› више информација

1. јула 2012.

2

Дејана

Дејана – женски облик према мушком имену Дејан

› више информација