Autor

Jovan Eror

29. novembra 2016.

0

Poreklo prezimena, selo Cetinski Varoš (Cetingrad)

Prezimena u selu Cetinski Varoš (opština Cetingrad – Kordun), prema popisu stanovništva SR Hrvatske 1948. godine:Slika 1. Topografska mapa sela Cetinski Varoš u razmeri 1:25000Rezultati popisa stanovništva od 1857. do 2011. godine za selo Cetinski Varoš – izvor Wikipedia:God.2011.2001.1991.1981.1971.1961.1953.1948.1931.1921.1910.1900.1890.1880.1869.1857.broj29574415492162162553535223975002333911.0171.172970U 2001. smanjeno izdvajanjem naselja Kapljuv, Bilo, Podcetin i Strmačka. U 1869., 1880., od 1910. do 1931….

› više informacija

27. jula 2016.

0

Poreklo prezimena, selo Gornja Žrvnica (Cetingrad)

Prezimena u selu Gornja Žrvnica (opština Cetingrad – Kordun), prema popisu stanovništva SR Hrvatske 1948. godine:Slika 1. Topografska mapa sela Gornja Žrvnica u razmeri 1:25 000(Kliknuti na fotografiju radi bolje preglednosti)Rezultati popisa stanovništva od 1857. do 2011. godine za selo Gornja Žrvnica – izvor Wikipedia:God.2011.2001.1991.1981.1971.1961.1953.1948.1931.1921.1910.1900.1890.1880.1869.1857.broj22%%119166174203369318341328326%%%U 2001. godini nastalo izdvajanjem iz naselja Gojkovac. Kao…

› više informacija

15. jula 2016.

0

Poreklo prezimena, selo Kruškovača (Cetingrad)

Prezimena u selu Kruškovača (opština Cetingrad – Kordun), prema popisu stanovništva SR Hrvatske 1948. godine:Slika 1. Topografska mapa sela Kruškovača u razmeri 1:25 000 (Kliknuti na fotografiju radi bolje preglednosti)Rezultati popisa stanovništva od 1857. do 2011. godine za selo Kruškovača – izvor Wikipedia:God.2011.2001.1991.1981.1971.1961.1953.1948.1931.1921.1910.1900.1890.1880.1869.1857.broj461084195443103333563966215946725937361.012966749U 1880. sadrži deo podataka naselja Bogovolja. U 2001. smanjeno…

› više informacija

13. jula 2016.

0

Poreklo prezimena, selo Batnoga (Cetingrad)

Prezimena u selu Batnoga (opština Cetingrad – Kordun), prema popisu stanovništva SR Hrvatske 1948. godine:Slika 1. Topografska mapa sela Batnoga u razmeri 1:25 000 (Kliknuti na fotografiju radi bolje preglednosti)Rezultati popisa stanovništva od 1857. do 2011. godine za selo Batnoga – izvor Wikipedia:god.1857186918801890190019101921193119481953196119711981199120012011broj15501610156654158251852856046341235733644248112895U 1857. i 1869. iskazano pod imenom Radovica. Sadrži podatke za naselje Ruševica u…

› više informacija

27. maja 2016.

0

Poreklo prezimena, selo Tatar Varoš (Cetingrad)

Prezimena u selu Tatar Varoš  (opština Cetingrad – Kordun), prema popisu stanovništva SR Hrvatske 1948. godine:Slika 1. Topografska mapa sela Tatar Varoš u razmeri 1:25000Rezultati popisa stanovništva od 1857. do 2011. godine za selo Tatar Varoš – izvor Wikipedia:god.2011.2001.1991.1981.1971.1961.1953.1948.1931.1921.1910.1900.1890.1880.1869.1857.broj81167262262366384404466404353346311%%%%Od 1857. do 1890. podaci sadržani u naselju Gnojnice. Do 1971. iskazivano pod imenom…

› više informacija

16. oktobra 2015.

0

Poreklo prezimena, selo Gnojnice (Cetingrad, Kordun)

Prezimena u selu Gnojnice (opština Cetingrad – Kordun), prema popisu stanovništva SR Hrvatske 1948. godine:Slika 1. Topografska mapa sela Gnojnice u razmeri 1:25 000 (Kliknuti na fotografiju radi bolje preglednosti)Rezultati popisa stanovništva od 1857. do 2011. godine za selo Gnojnice – izvor Wikipedia:god.2011.2001.1991.1981.1971.1961.1953.1948.1931.1921.1910.1900.1890.1880.1869.1857.broj2447239244392405489561563474484573944857791840U 2001. smanjeno izdvajanjem naselja Gornje Gnojnice i Donje Gnojnice….

› više informacija

27. septembra 2015.

0

Poreklo prezimena, selo Bilo (Cetingrad)

Prezimena u selu Bilo (opština Cetingrad – Kordun), prema popisu stanovništva SR Hrvatske 1948. godineSlika 1. Topografska mapa sela Bilo u razmeri 1:25000Rezultati popisa stanovništva od 1857. do 2011. godine za selo Bilo – izvor Wikipedia:god.2011.2001.1991.1981.1971.1961.1953.1948.1931.1921.1910.1900.1890.1880.1869.1857.broj1658%%144163213229%%%282526%%487U 2001. nastalo izdvajanjem iz naselja Cetinski Varoš. Kao deo naselja iskazivano 1857., 1890., 1900….

› više informacija

27. septembra 2015.

0

Poreklo prezimena, selo Ponor (Cetingrad)

Prezimena u selu Ponor (opština Cetingrad – Kordun), prema popisu stanovništva SR Hrvatske 1948. godineSlika 1. Topografska mapa sela Ponor u razmeri 1:25000Rezultati popisa stanovništva od 1857. do 2011. godine za selo Ponor – izvor Wikipedia:god.2011.2001.1991.1981.1971.1961.1953.1948.1931.1921.1910.1900.1890.1880.1869.1857.broj78123159206288323345372345263284303323252245229Prezimena u selu Ponor prema popisu stanovništva 1948. godine:PrezimeBroj osobaVeroispovestCindrić12 (1)rimokatoliciJurčević31 (5)rimokatoliciKatić59 (8)rimokatoliciKučinić54 (9)rimokatoliciMeđed1 –rimokatoliciMlinac17 (2)rimokatoliciObrovac182…

› više informacija

31. avgusta 2015.

0

Poreklo prezimena, selo Komesarac (Cetingrad)

Prezimena u selu Komesarac (opština Cetingrad – Kordun), prema popisu stanovništva SR Hrvatske 1948. godineSlika 1. Topografska mapa sela Komesarac u razmeri 1:25000Rezultati popisa stanovništva od 1857. do 2011. godine za selo Komesarac – izvor Wikipedia:god.2011.2001.1991.1981.1971.1961.1953.1948.1931.1921.1910.1900.1890.1880.1869.1857.broj155182308294343457394479675606642814688637612349U 2001. smanjeno izdvajanjem naselja Sadikovac. Do 1948. te u 1981. i 1991. sadrži podatke za naselje Sadikovac.Prezimena…

› više informacija

18. avgusta 2015.

0

Poreklo prezimena, selo Podcetin (Cetingrad)

Prezimena u selu Podcetin (opština Cetingrad – Kordun), prema popisu stanovništva SR Hrvatske 1948. godineSlika 1. Topografska mapa sela Podcetin u razmeri 1:25000 Rezultati popisa stanovništva od 1857. do 2011. godine za selo Podcetin – izvor Wikipedia:god.2011.2001.1991.1981.1971.1961.1953.1948.1931.1921.1910.1900.1890.1880.1869.1857.broj4169%%222217253277297275267316147149178154U 2001. nastalo izdvajanjem iz naselja Cetinski Varoš. Do 1948. iskazivano kao naselje, a od 1953. kao deo…

› više informacija