Коначни резултати акције Новогодишња ДНК недеља 2022.

22. марта 2022.

коментара: 0

Друштво српских родословаца “Порекло” организовало је од 10. до 16. јануара акцију тестирања под називом “Новогодишња ДНК недеља 2021”.

Укупно је тестирано 56 појединаца, што је солидан број с обзиром да је пријава за акцију била ограничена на недељу дана. Узорак је географски прилично “разбацан”, с тим да је највећи број тестираних у овој акцији пореклом из Србије. Прве три хаплогрупе по бројности су I2-Y3120, E и R1a, а затим следе R1b, J2, I1, L и N.

Распоред тестираних у акцији Новогодишња ДНК недеља 2022

Хаплогрупа Е је у оквиру ове акције била друга по бројности са процентом од 25%, што је приметно више од српског просека за ову хаплогрупу (16,50%). Сви тестирани припадају најчешћој подграни ове хаплогрупе код Срба, V13. Подгране од хаплогрупе E-V13 током ове акције су биле разноврсне, а од предвиђених дубљих грана (где се не рачуна Z1057, која је скоро “базална”, односно близу општег нивоа V13) су најбројније биле Z19851>Y172393 и Z5018>L241 (свака са по три тестирана).

Хаплогрупа I1 је била шеста по бројности, присутна преко двојице тестираних (проценат од 3,57%, нижи од српског просека за ову хаплогрупу од  7,17%). Један тестирани припада познатој дробњачкој подграни P109>S14887>FGC22045, док други припада подграни Z63>Y2245>Y7666 и први је српски припадник ове подгране.

Хаплогрупа I2 је била прва по бројности (проценат од 42,86%, виши од српског просека за ову хаплогрупу од 36,62%) и присутна само преко подгране Y3120, најбројније код Срба. Од укупног процента од 42,86%, 32,14% отпада на најбројнију подграну ове хаплогрупе код Срба, PH908, док 10,71% тестираних припада другим подгранама I2-Y3120 хаплогрупе.

Хаплогрупа J2 је била пета по бројности са процентом од 5,36%, што је ниже од српског просека за ову хаплогрупу (9,49%). Била је представљена кроз три различите подгране – M410>L558>M67, M410>L25>L70 и M205>Y22059>Y22063, која је прилично раширена на српском етничком простору.

Хаплогрупа L је била седма по бројности и присутна преко једног тестираног, који припада најчешћој подграни ове хаплогрупе код Срба, L1b-M349.

Хаплогрупа N је била осма по бројности и такође присутна преко једног тестираног, припадника најчешће подгране ове хаплогрупе код Срба, N2-P189.2>Y7310>FT182494.

Хаплогрупа R1a је била трећа по бројности са процентом од 12,50%, што је нешто ниже од српског просека за ову хаплогрупу (14,10%). Највећи број тестираних, њих четворица, припадају грани M458 и њеној подграни L1029 (најзаступљенија подграна од М458 код Срба), док њих тројица припадају грани Z280, где један тестирани припада подграни CTS3402>Y2902 а друга двојица подграни Z92.

Заступљеност хаплогрупа на узорку од 56 тестираних

Хаплогрупа R1b је била четврта по бројности (проценат од 7,14%, незнатно виши од српског просека за ову хаплогрупу од 6,99%) и била је присутна преко подграна U152>Z36>Z37* (карактеристична за генетски профилисани род Морачана-Богићеваца) и U106>L48>Y6669 код двојице тестираних, док су друга двојица тестираних остали на општијем нивоу M269>L23.

У прегледу који следи, тестирани су груписани по основним хаплогрупама којима припадају, где је изузетак направљен једино код хаплогрупе I2, која је додатно означена са јединим присутним снипом код тестираних током ове акције, Y3120. Код тестираних је од података наведен редни број додељен током акције, презиме, крсна слава, место порекла по очевој линији и низ хаплогрупе којој припадају, где је последњи наведени снип истовремено и најмлађи. Испод сваке хаплогрупе је наведен збир њених тестираних припадника током ове акције са процентом учесталости.

E

2. Путић, Ђурђевдан, Врањево, Нови Бечеј, E-V13>CTS9320>Z38456

11. Чикарић, Митровдан, Шид, E-V13>Z19851>Y172393

16. Васиљевић, Опово, E-V13>Z19851>Y172393

19. Степић, Св. Мина, Претрешња, Блаце, E-V13>Z1057

20. Кунић, Јовањдан, Грмљани, Требиње, E-V13>Y30977>Y37092

26. Кризманић, католик, Апатин, E-V13>Z1057

27. Бошковић, Лучиндан, Везичево, Петровац, E-V13>Z1057

31. Мажибрада (Тодоровић), Стевањдан, Карановац, Варварин, E-V13>Z19851>Y172393

32. Гарчевић, Аранђеловдан, Мурино, Плав, E-V13>Y37092>Y126722

42. Кресић, Ђурђевдан, Липово, Мохач, E-V13>Z5018>FGC11450

43. Симић, Никољдан, Обади, Сребреница, E-V13>Z5018>L241

49. Иванов, Јовањдан, Чуруг, Жабаљ, E-V13>Z1057

52. Радуловић, Лучиндан, Штаваљ, Сјеница, E-V13>Z5018>L241

56. Марковић, Ђурђевдан, Бастаји, Кнежево, E-V13>Z5018>L241

Збир = 14/56; проценат = 25%

 

I1

9. Михајлов, Никољдан, Панчево, I1-Z63>Y2245>Y7666

15. Била, Ђурђевдан, Мартиновићи, Глина, I1-P109>S14887>FGC22045

Збир = 2/56; проценат = 3,57%

 

I2-Y3120

1. Вукин,  Лучиндан, Сибач, Пећинци, I2-Y3120>PH908>Y189944

3. Шкорић, Игњатијевдан, Биовичино Село, Кистање, I2-Y3120>PH908

4. Марковић, Аранђеловдан, Островица, Тутин, I2-Y3120>PH908

7. Ступар, Лазарева Субота, Расавци, Приједор. I2-Y3120>PH908

10. Радисављевић, Мратиндан, Лоћика, Рековац, I2-Y3120>PH908

12. Марковић, Никољдан, Грашевци, Брус, I2-Y3120>PH908

14. Тегелтија, Ђурђевдан, Горња Подгорја, Мркоњић Град, I2-Y3120>A1328>FT109402

18. Филиповић, Св. Врачи, Прекадин, Прокупље, I2-Y3120

22. Милошевић, Никољдан, Белишево, Владичин Хан, I2-Y3120>PH908

23. Јовановић, Алимпијевдан, Мајур, Јагодина, I2-Y3120>PH908

24. Жарковић, Св. Јеремија, Бања, Прибој, I2-Y3120

25. Батица, Јовањдан, Цетина, Цивљане, I2-Y3120>Z17855>Y58629

28. Прибаковић, Томиндан, Венчац, Аранђеловдан, I2-Y3120>PH908

29. Моровић, Ђурђевдан, Кути, Херцег Нови, I2-Y3120>PH908

30. Жежељ, Ђурђевдан, Модрино Село, Кистање, I2-Y3120>PH908

33. Крагуљац, Стевањдан, Горња Чемерница, Вргинмост, I2-Y3120>PH908>BY189748

34. Марковић, Ђурђиц, Кончић, Прокупље, I2-Y3120>PH908

35. Коцић, Петковдан, Лесковац, I2-Y3120

36. Недељковић, Илиндан, Прекопуце, Прокупље, I2-Y3120>PH908

37. Зрињанин, Јовањдан, Бански Моравци, Карловац, I2-Y3120

40. Радосављевић, Св. Врачи, Висибаба, Пожега, I2-Y3120>PH908

46. Рајлић, Св. Василије, Горња Вријеска, Ђуловац, I2-Y3120>PH908

47. Стојиљковић, Јовањдан, Гаџин Хан, I2-Y3120>PH908

55. Пејовић, Аранђеловдан, Подгорица, I2-Y3120>PH908>BY93199

Збир = 24/56; проценат = 42,86%

 

J2

17. Станојевић, Јовањдан, Брзан, Баточина, J2a-M410>L558>M67

38. Јовановић, Петковдан, Лесковац, Петровац, J2a-M410>L25>L70

44. Пејић, Аћимовдан, Нишићи, Илијаш, J2b-M205>Y22059>Y22063

Збир = 3/56; проценат = 5,36%

 

L

50. Антић (Вучуровић), Петковдан, Гацко, L1b-M349

Збир = 1/56; проценат = 1,79%

 

N

41. Пантелић, Ђурђевдан, Горња Добриња, Пожега, N2-P189.2>Y7310>FT182494

Збир = 1/56; проценат = 1,79%

 

R1a

5. Гобељић, Лазарева Субота, Шушуре, Сјеница, R1a-Z280>CTS3402>Y2902

6. Радојчић, Никољдан, Бојанци, Чрномељ, R1a-M458>L1029

39. Станимировић, Никољдан, Гроцка, R1a-M458>L1029

45. Лучић, Аранђеловдан, Шашинци, Сремска Митровица, R1a-M458>L1029

51. Шеварика, Ђурђевдан, Бокани, Кнежево, R1a-M458>L1029

53. Радић, Ђурђевдан, Рума, R1a-Z280>Z92>BY169316

54. Димитријевић, Никољдан, Грачаница, Приштина, R1a-Z280>Z92>Y4459*

Збир = 7/56; проценат = 12,50%

 

R1b

8. Мијачић, Аранђеловдан, Велика Калудра, Зубин Поток, R1b-U152>Z36>Z37*

13. Савић, Никољдан, Ћаћице, Вишеград, R1b-U106>L48>Y6669

21. Маодуш, Петровдан, Медак, Госпић, R1b-M269>L23

48. Ђоговић, Никољдан, Крушево, R1b-M269>L23

Збир = 4/56; проценат = 7,14%

website counter

Аутор чланка:
Никола Вукосављевић

Главни уредник Српског ДНК пројекта

Коментари (0)

Одговорите

Тренутно нема коментара. Будите први и оставите коментар.