Коначни резултати акције Светски ДНК месец 2021.

25. јуна 2021.

коментара: 5

Друштво српских родословаца “Порекло” је од 25. марта до 30. априла традиционално организовало акцију тестирања под називом “Светски ДНК месец 2021”, у част Светског ДНК дана који се обележава 25. априла. У складу са праксом коју смо започели 2020. године, акција је била организована током нешто више од месец дана, због чега је добила име Светски ДНК месец 2021.

Укупно су тестирана 223 појединца, што представља највећи број тестираних у оквиру неке акције од када “Порекло” организује акције овог типа. Узорак је географски прилично равномерно распоређен, с тим да је приметно да се током ове акције пријавио нешто већи број људи са пореклом са подручја Србије у односу на раније акције. Прве три хаплогрупе по бројности су, очекивано, I2-Y3120, E и R1a, а затим следе J2, I1, R1b, G, N, J1, I2-M223, L, I2-L415 и Q.

Распоред тестираних у акцији Светски ДНК месец 2021.

Хаплогрупа Е је у оквиру ове акције била друга по бројности са процентом од 18,83% тестираних припадника, док је српски просек за Е хаплогрупу 16,78%. Највећи број тестираних припада најчешћој грани хаплогрупе Е код Срба, V13, а преко двојице тестираних је присутна и нешто ређа грана E-V22. Грана E-V13 је и у оквиру ове акције била прилично разноврсна, са нешто већим бројем припадника рода Куча (грана Z16661>BY165837, укупно 5), као и прва два припадника рода Климената у оквиру неке од акција (грана Z16988>BY105970). За већи број припадника гране E-V13 је предвиђена нижа подграна L241 (њих 6) и FGC11450 (такође 6).

Хаплогрупа G је била седма по бројности са процентом од 4,04%, што је нешто више од српског просека за ову хаплогрупу (3,20%). Присутне подгране су врло разноврсне, тројица тестираних припадају најчешћој грани ове хаплогрупе код Срба (L497>Y128028), а у истом броју је присутна и M406>L14.

Хаплогрупа I1 је била пета по бројности са процентом од 9,87%, што је виши проценат у односу на српски просек за ову хаплогрупу (7,20%). Очекивано је најприсутнија подграна рода Дробњака-Новљана (P109>FGC22045), а занимљиво је да се у оквиру ове акције појавио и по један припадник подграна P109>Y5621 и P109>Y13930, које су “рођачке” гране дробњачкој. Приметно је и присуство подграна Z63>Y13946>PH220 (укупно 4 тестирана) и M227>A11380>BY169301 (укупно 3 тестирана).

Хаплогрупа I2 је у овом прегледу раздвојена на три гране – L415, M223 и Y3120. L415 је у оквиру ове акције присутна преко једног припадника, који је тренутно једини јавни припадник ове изузетно ретке гране I2 хаплогрупе на Српском ДНК пројекту. M223 је присутна преко двојице припадника, који припадају двема давно раздвојеним подгранама, L801>S2361 и A427>Y4884 (најчешћа подграна од I2-M223 код Срба). Y3120 је, очекивано, прва по бројности са процентом од 31,39%. Од тога 21,52% отпада на најбројнију подграну од Y3120, PH908, док 9,87% отпада на остале подгране. Једна од карактеристика ове акције је тестирање петорице Васића са истог географског подручја, који припадају роду Родића (S17250>A1328>Y177643), а присутна су и четири припадника рода Никшића (Y52621>FT190799) и тројица припадника рода Тарских Никшића (Y56203>Y134578). Од подграна које се не налазе испод PH908 је најприсутнија Z17855 са 6 припадника, која је притом и врло разноврсна.

Хаплогрупа Ј1 је у овој акцији била присутна преко тројице тестираних, од којих двојица припадају најчешћој подграни ове хаплогрупе код Срба (ZS4393>ZS9949), а један подграни P58>L829 која је нешто присутнија на југу Србије.

Хаплогрупа Ј2 је била четврта по бројности са процентом од 11,21%, што је нешто више од српског просека за ову хаплогрупу (9,58%). Највећи број тестираних припада грани J2b-M205>Y22059 (укупно 8), најучесталијој код Срба, а у приметном броју је било и припадника подгране J2a-M92>S8230>SK1357 (укупно 4), чији је носилац род Цуца и Пјешиваца. Подграна J2b-M241 је у овој акцији такође била бројна (укупно 7 припадника) и прилично разноврсна, а још једна занимљивост је што је у току ове акције пронађена матица на подручју Балкана за подграну J2a-Z6055>Y14439, а то је племенска територија Дробњака.

Хаплогрупа L је била присутна преко двојице тестираних, који припадају најчешћој подграни ове хаплогрупе код Срба (L1b-M349), чији су носиоци припадници рода Доброгорана-Загарчана.

Хаплогрупа N је била осма по бројности са процентом од 3,14%, који је нешто виши од српског просека за ову хаплогрупу (2,99%). Сви тестирани припадају најчешћој подграни ове хаплогрупе код Срба (N2-P189.2>Y7310>FGC28435) и пореклом су са подручја Хрватске и Босне и Херцеговине. Матица ове подгране се везује за племенску територију Бањана и Пивљана у данашњој Црној Гори.

Хаплогрупа Q је у оквиру ове акције била присутна преко само једног представника, који припада роду Братоножића (грана Q2-Y2209>BZ3000>FT42424, најучесталија грана Q хаплогрупе код Срба).

Хаплогрупа R1a је била трећа по бројности са процентом од 12,56%, који је нешто нижи од просека ове хаплогрупе код Срба (13,76%). Највећи број тестираних (укупно 15) припада грани Z280, њих 12 припада грани М458 а за једног тестираног није могла са сигурношћу да се утврди нижа грана. Подгране тестираних који припадају грани Z280 су врло разноврсне, а најбројнија је била тзв. “карпато-далматинска” Y2613>Y2608 са 3 припадника, док је код гране М458 доминирала подграна L1029 са 10 припадника.

Хаплогрупа R1b је била шеста по бројности са процентом од 4,93%, што је ниже од српског просека (6,71%). Највећи број тестираних R1b појединаца у овој акцији припада подграни U152.

Заступљеност хаплогрупа у акцији Светски ДНК месец 2021.

У прегледу који следи, тестирани су груписани по основним хаплогрупама којима припадају, где је изузетак направљен једино код хаплогрупе I2, која је подељена према сниповима L415, M223 и Y3120. Код тестираних је од података наведен редни број додељен током акције, презиме, крсна слава, место порекла по очевој линији и низ хаплогрупе којој припадају, где је последњи наведени снип истовремено и најмлађи. Испод сваке хаплогрупе је наведен збир њених тестираних припадника током ове акције са процентом учесталости.

E

4. Кастратовић, Аранђеловдан, Полица, Беране, E-V13>Y30977>Y126722
7. Рикић, Мратиндан, Угљевик Село, Угљевик, E-V13>Z1057
9. Томанић, Јовањдан, Петка, Лазаревац, E-V13>Z19851>Y172393
21. Миленковић, Никољдан, Кастрат, Куршумлија, E-V13>Z5018>S2972
27. Радеч, Аранђеловдан, Ново Село, Даниловград, E-V13>CTS9320>Z38456
32. Томић, Никољдан, Доње Гргуре, Блаце, E-M78>V22
34. Ценић, Аранђеловдан, Црковница, Лесковац, E-V13>CTS9320>PH1173
41. Поповић, Ђурђиц, Југовићи, Лозница, E-V13>CTS9320>PH1173
52. Боснић, Јовањдан, Пашин Поток, Цетинград, E-V13>S2979>L241
58. Петровић, Ђурђиц, Ковачевац, Младеновац, E-V13>Z1057
59. Стојковић, Ђурђиц, Ковачевац, Младеновац, E-V13>Z1057
60. Живановић, Ђурђиц, Ковачевац, Младеновац, E-V13>Z1057
64. Цветковић, Јовањдан, Вучак, Смедерево, E-V13>Z1057
65. Станковић, Врачевдан, Соколићи, Чачак, E-V13>Z16661>BY165837
66. Комадинић, Митровдан, Соколићи, Чачак, E-V13>Z16661>BY165837
67. Вуковић, Савиндан, Соколац, Бијело Поље, E-V13>S2979>FGC11450
76. Пекез, Јовањдан, Подрашница, Мркоњић Град, E-V13>S2979>L241
83. Борђошки, Аранђеловдан, Сента, E-V13>Z1057
86. Дрљача, Тривуњдан, Горњи Жировац, Двор, E-V13>S2979>FGC11450
89. Игрутиновић, Митровдан, Висока, Куршумлија, E-V13>Z16661>BY165837
94. Стевановић, Јовањдан, Ресник, Сокобања, E-V13>S2979>L241
98. Коцић (Радоњић), Ђурђевдан, Бар, E-V13>Z16661>BY165837
114. Радосављевић, Јовањдан, Стари Сланкамен, Инђија, E-V13>Z1057
118. Ђуровић, Петковдан, Сретња, Даниловград, E-V13>Z16988>Z13591
121. Рујевић, муслиман, Дубница, Сјеница, E-V13>Z16988>BY105970
133. Поповић, Никољдан, Дољани, Подгорица, E-V13>Z16661>BY165837
137. Пјевић, Петровдан, Биоска, Ужице, E-V13>Y30977>Y126722
149. Алексић, Јовањдан, Остружањ, Осечина, E-V13>S2979>L241
153. Петровић, Ђурђиц, Врњачка Бања, E-M78>V22
156. Тубић, Савиндан, Крстац, Сјеница, E-V13>S2979>FGC11450
160. Рапајић, Јовањдан, Крбавица, Кореница, E-V13>S2979>L241
163. Ђурић, Ђурђевдан, Врли Крај, Власеница, E-V13>S2979>FGC11450
174. Хаџић, муслиман, Гујиће, Тутин, E-V13>Z16988>BY105970
176. Ђуран, Јовањдан, Чапразлије, Ливно, E-V13>S2979>L241
189. Славковић, Петковдан, Леча, Нови Пазар, E-V13>Z16988>Z13591
190. Вуцеља, Аранђеловдан, Прекаја, Дрвар, E-V13>S2979>FGC11450
199. Бркић, Андријевдан, Северово, Ариље, E-V13>Z1057
203. Мариновић, Стевањдан, Сливница Површ, Равно, E-V13>Z1057
204. Филиповић, Ђурђевдан, Тијање, Лучани, E-V13>S2979>FGC11450
206. Јовановић, Никољдан, Пећ, E-V13>Y30977
211. Грујовић, Аранђеловдан, Лозница, Чачак, E-V13>Y30977>Y126722
219. Стојковић, Никољдан, Тулеж, Аранђеловац, E-V13>CTS9320>Z38456

Збир = 42/223; проценат = 18,83%

G

5. Ђорђевић, Никољдан, Пирот, G2a-L140>CTS342
23. Делић, Ђурђиц, Горичани, Чачак, G2a-L497>Y128028
26. Јовичић, Ђурђиц, Лис, Лучани, G2a-PF3147>L91
73. Тодоровић, Јевстатијевдан, Коњуша, Кнић, G2a-L497>Y128028
74. Мијатовић, Никољдан, Велики Купци, Крушевац, G2a-M406>L14
79. Красић, Стевањдан, Товрљане, Прокупље, G2a-M406>L14
119. Бакић, Аранђеловдан, Љевоша, Пећ, G2a-M406>S9591
200. Голубовић, Св. Ђорђе посни, Нови Брачин, Ражањ, G2a-M406>L14
214. Ђорђевић, Митровдан, Горња Студена, Нишка Бања, G2a-L497>Y128028

Збир = 9/223; проценат = 4,04%

I1

2. Капетановић, Ђурђевдан, Калушићи, Пљевља, I1-P109>FGC22045
6. Машић, Митровдан, Сомбор, I1-Z63>Y13946>PH220
20. Јаковљевић, Никољдан, Узовница, Љубовија, I1-P109>FGC22045
37. Елезовић, Ђурђиц, Вучитрн, I1-Z58>Y3560>A480
49. Поповић, Ђурђевдан, Горња Бела Река, Нова Варош, I1-P109>FGC22045
54. Јевтић, Јовањдан, Грачаница, Љубовија, I1-Z63>Y6228>Y7627
99. Рудић, Аранђеловдан, Бијело Поље, I1-P109>FGC22045
102. Јестровић, Ђурђевдан, Горњи Бранетићи, Горњи Милановац, I1-M227>A11380>BY169301
105. Тошић, Никољдан, Бела Паланка, I1-Z63>L1237>Y6634
108. Ћаловић, Ђурђевдан, Зеоке, Лучани, I1-P109>FGC22045
117. Зељковић, Ђурђевдан, Доња Подгорја, Мркоњић Град, I1-Z63>Y13946>PH220
124. Јевтић, Никољдан, Бујачић, Ваљево, I1-M227>A11380>BY169301
140. Остојић, Аранђеловдан, Придворица, Шавник, I1-P109>FGC22045
142. Јанковић, Никољдан, Грабовица, Шавник, I1-P109>FGC22045
144. Зељковић, Ђурђевдан, Доња Подгорја, Мркоњић Град, I1-Z63>Y13946>PH220
150. Јовановић, Аранђеловдан, Прокупље, I1-P109>Y5621
173. Репац, Никољдан, Небљуси, Доњи Лапац, I1-M227>A11380>BY169301
185. Божовић, Никољдан, Лопаш, Пожега, I1-P109>Y13930
188. Николић, Никољдан, Миросаљци, Ариље, I1-P109>FGC22045
208. Павловић, Никољдан, Крушчица, Ариље, I1-Z63>Y13946>PH220
212. Грбић, Св. Климент, Сушћепан, Херцег Нови, I1-Z63>Y6228>Y7627
217. Радовић, Аранђеловдан, Равна Ријека, Бијело Поље, I1-P109>FGC22045

Збир = 22/223; проценат = 9,87%

I2-L415

30. Ђорђевић, Никољдан, Бањица, Чачак, I2b-L415

Збир = 1/223; проценат = 0,45%

I2-M223

110. Брчић, католик, Мали Иж, Задар, I2-M223>L801>S2361
128. Лазаревић, Врачевдан, Мириловац, Параћин, I2-M223>A427>Y4884

Збир = 2/223; проценат = 0,90%

I2-Y3120

10. Мајсторовић, Вартоломијевдан, Дворови, Бијељина, I2-Y3120>PH908
11. Савковић, Ђурђевдан, Марковица, Лучани, I2-Y3120>PH908
12. Мишчевић, Врачевдан, Вребац, Госпић, I2-Y3120>S17250
13. Јеленковић, Лучиндан, Црни Врх, Књажевац, I2-Y3120
16. Васић, Аранђеловдан, Бранешци Горњи, Челинац, I2-S17250>A1328>Y177643
19. Батић, Петровдан, Сански Мост, I2-Y3120>PH908
22. Павловић, Јовањдан, Овчиња, Бајина Башта, I2-Y3120>PH908
29. Ристић, Митровдан, Плана, Параћин, I2-Y3120>PH908
31. Симоновић, Никољдан, Велика, Плав, I2-Y3120>PH908
36. Јовановић, Никољдан, Горња Горевница, Чачак, I2-Y3120
38. Васић, Аранђеловдан, Бранешци Доњи, Челинац, I2-S17250>A1328>Y177643
40. Јовић, Јовањдан, Породин, Жабари, I2-Y3120>PH908
42. Поповић, Лазаревдан, Церовљани, Градишка, I2-Y3120>PH908
45. Ристић, Св. Симеон Богопримац, Ражљево, Брчко, I2-PH908>Y56203>Y134578
46. Карајовић, Митровдан, Чукојевац, Краљево, I2-Z17855>A16413>BY153008
47. Јовановић, Аранђеловдан, Ушће, Обреновац, I2-Z17855>A16413>Y135659
50. Красић, Игњатијевдан, Шешковци, Лакташи, I2-PH908>Y144305
51. Јованчевић, Лазаревдан, Крупа, Обровац, I2-Y3120>PH908
53. Марковић, Петковдан, Попадић, Мионица, I2-Y3120>PH908
56. Вучковић, Аранђеловдан, Велика Плана, I2-Y3120>PH908
61. Ковачевић, Никољдан, Соколиште, Нови Град, I2-Y3120
63. Јотић, Аранђеловдан, Крива Река, Брус, I2-Y3120>PH908
69. Станојевић, Никољдан, Грделица, Лесковац, I2-Y3120
72. Аксентијевић, Аранђеловдан, Пљевља, I2-PH908>Y56203>Y134578
78. Симић, Врачевдан, Врница, Вучитрн, I2-Z17855>A16413>BY153008
81. Тодоровић, Никољдан, Орашје, Варварин, I2-Z17855>FT386376>BY116090
82. Костић, Јовањдан, Равна Дубрава, Гаџин Хан, I2-Y3120
84. Васић, Аранђеловдан, Бранешци Горњи, Челинац, I2-S17250>A1328>Y177643
85. Аћимовић, Никољдан, Мартинци, Сремска Митровица, I2-Y3120>PH908
87. Баралић, Никољдан, Мрчајевци, Чачак, I2-Y3120>PH908
91. Марковић, Аранђеловдан, Сухи Дол, Сурдулица, I2-Y3120>PH908
95. Гавриловић, Ђурђевдан, Симин Хан, Тузла, I2-Y3120>PH908
100. Караџић, Аранђеловдан, Петњица, Шавник, I2-Y3120>Z17855
104. Грковић, Ђурђевдан, Липик, I2-PH908>Y56203>Y134578
109. Матијевић, Врачевдан, Бершићи, Горњи Милановац, I2-Y3120>PH908
115. Васић, Аранђеловдан, Горња Мравица, Прњавор, I2-S17250>A1328>Y177643
120. Стаменковић, Аранђеловдан, Црнатово, Власотинце, I2-Y3120>PH908
125. Крнетић, Томиндан, Бањани, Босанска Крупа, I2-Y3120>PH908
126. Тодоровић, Мратиндан, Велики Шиљеговац, Крушевац, I2-Y3120>PH908
127. Трифуновић, Јовањдан, Беоци, Рашка, I2-Y3120>PH908
143. Томић, Лучиндан, Белановица, Љиг, I2-PH908>Y52621>FT190799
145. Ђокић, Ђурђевдан, Врањани, Пожега, I2-Y3120>PH908
146. Гајдашевић, Никољдан, Тења, Осијек, I2-Y3120>PH908
148. Купрешанин, Никољдан, Рамљане, Книн, I2-Y3120>Z17855
152. Калајџић, Ђурђевдан, Ивица, Љубиње, I2-Y3120>PH908
154. Аврамовић, Никољдан, Челебићи, Коњиц, I2-Y3120>PH908
161. Васиљевић, Ђурђевдан, Правошево, Пријепоље, I2-Y3120
162. Ерић, Лучиндан, Лисовић, Барајево, I2-PH908>Y52621>FT190799
164. Дебељачки, Михољдан, Надаљ, Србобран, I2-Y3120>PH908
165. Карић, Никољдан, Рвати, Обреновац, I2-PH908>BY97555
168. Васић, Аранђеловдан, Доњи Вијачани, Прњавор, I2-S17250>A1328>Y177643
170. Ковачевић, Петковдан, Београд, I2-Y3120
171. Клашња, Ђурђевдан, Шегановац, Кореница, I2-Y3120
172. Дабић, Јовањдан, Тројеглава, Дежановац, I2-Y3120>PH908
175. Мандарић, Стевањдан, Вребац, Госпић, I2-Y3120>PH908
180. Даниловић, Јовањдан, Мајур, Шабац, I2-Y3120>PH908
181. Величковић, Јовањдан, Пећ, I2-Y3120>Z17855*
183. Бојић, Лазаревдан, Лопаш, Пожега, I2-Y3120
187. Николић, Ђурђевдан, Варда, Косјерић, I2-Y3120>PH908
191. Јакшић, Лучиндан, Краљево, I2-PH908>Y52621>FT190799
194. Кушљић, Стевањдан, Врбањци, Котор Варош, I2-Y3120>PH908
195. Стаменовић, Илиндан, Мањак, Владичин Хан, I2-Y3120>PH908
196. Коларов, Ђурђиц, Ковиљ, Нови Сад, I2-Y3120>PH908
198. Симеуновић, Лучиндан, Бјелуша, Ариље, I2-PH908>Y52621>FT190799
205. Петровић, Митровдан, Дојкинци, Пирот, I2-Y3120>PH908
209. Лучић, Ђурђиц, Крушчица, Ариље, I2-Y3120>PH908
210. Зимоњић, Јелисијевдан, Крушчица, Ариље, I2-Y3120>PH908
215. Боромиса, Тривуњдан, Брестик, Глина, I2-Y3120>PH908
220. Ђокић, Ђурђиц, Свињарица, Лебане, I2-Y3120>PH908
223. Карлица, Стевањдан, Чађавица Доња, Нови Град, I2-PH908>Y56203

Збир = 70/223; проценат = 31,39%

J1

8. Стопић, Јовањдан, Рожанство, Чајетина, J1-ZS4393>ZS9949
75. Цанић, Аранђеловдан, Љештар, Косовска Каменица, J1-P58>L829
207. Пауковић, Јовањдан, Милосавци, Лакташи, J1-ZS4393>ZS9949

Збир = 3/223; проценат = 1,35%

J2

3. Вукадин, Аћимовдан, Доњи Боговићи, Горажде, J2b-M205>Y22059
28. Чубрило, Лучиндан, Пркоси, Босански Петровац, J2b-M241>PH1602
33. Тунић, Ђурђевдан, Српски Итебеј, Житиште, J2a-M67>FT156609
35. Драгојлов, Аранђеловдан, Сакуле, Опово, J2b-Z638>Z631>Z1043
39. Маслаћ, Јовањдан, Папратиште, Пожега, J2a-M92>S8230>SK1357
44. Хајдуковић, Јовањдан, Рапаин Кланац, Бриње, J2a-M92>S8230>SK1357
55. Ковачевић, Ђурђевдан, Церова, Крупањ, J2b-M205>Y22059
62. Маслаћ, Јовањдан, Папратиште, Пожега, J2a-M92>S8230>SK1357
68. Бошковић, Стевањдан, Бресница, Чачак, J2b-M205>Y22059
90. Радовановић, Никољдан, Сирча, Краљево, J2b-M241>PH1602
92. Милиновић, Ђурђиц, Санковић, Мионица, J2b-M205>Y22059
96. Милићевић, Ђурђиц, Стубла, Медвеђа, J2b-M205>Y22059
106. Радовић, Никољдан, Крнуле, Владимирци, J2b-M205>Y22059
111. Тројић, Алимпијевдан, Горње Неродимље, Урошевац, J2b-M241>PH1602
112. Војиновић (Живковић), Аранђеловдан, Преконога, Сврљиг, J2b-M241>PH1602
131. Сондермајер, Св. Спиридон, Чернивци, Украјина, J2b-M241>L283
139. Кујунџић, Аранђеловдан, Превиш, Шавник, J2a-Z6055>Y14439
141. Милашиновић, Аранђеловдан, Превиш, Шавник, J2a-Z6055>Y14439
147. Бижић, Ђурђевдан, Велика Дапчевица, Грубишно Поље, J2b-Z638>Z631>Y22894
151. Ћирић, Стевањдан, Горња Горевница, Чачак, J2b-M205>Y22059
166. Ћирић, Мратиндан, Влакча, Крагујевац, J2a-L24>L70
179. Павић, Јовањдан, Рогача, Сопот, J2a-Z6055>Y14439
182. Богуновић, Јовањдан, Госпић, J2a-M92>S8230>SK1357
186. Илић, Ђурђевдан, Ступчевићи, Ариље, J2a-M67>FT156609
192. Батанчев, Василијевдан, Нови Кнежевац, J2b-M205>Y22059

Збир = 25/223; проценат = 11,21%

L

70. Лаловић, Аћимовдан, Страшевина, Никшић, L1b-M349
155. Илић, Петковдан, Кнежлаз, Котор, L1b-M349

Збир = 2/223; проценат = 0,90%

N

14. Ромчевић, Јовањдан, Стипан, Вргинмост, N2-P189.2>Y7310>FGC28435
15. Јовић, Никољдан, Драгнић Подови, Шипово, N2-P189.2>Y7310>FGC28435
17. Угрчић, Никољдан, Ивошевци, Кистање, N2-P189.2>Y7310>FGC28435
57. Козомора, Јовањдан, Богдаше, Ливно, N2-P189.2>Y7310>FGC28435
90. Микашиновић, Никољдан, Горње Дубраве, Огулин, N2-P189.2>Y7310>FGC28435
103. Лаловић, Јовањдан, Калиновик, N2-P189.2>Y7310>FGC28435
113. Курбалија, Јовањдан, Стрмица, Книн, N2-P189.2>Y7310>FGC28435

Збир = 7/223; проценат = 3,14%

Q

178. Џоговић, Никољдан, Мужевине, Исток, Q2-Y2209>BZ3000>FT42424

Збир = 1/223; проценат = 0,45%

R1a

1. Јовановић, Аранђеловдан, Пирот, R1a-M458>L1029
18. Огњеновић, Јовањдан, Какањ, Кистање, R1a-M458>L1029
25. Зипевски, Никољдан, Штип, R1a-M458>L1029
43. Стефановић, Аранђеловдан, Лађевци, Краљево, R1a-Z280>YP343>YP340
48. Ковачевић, Никољдан, Дучаловићи, Лучани, R1a-Z280
71. Јаћимовић, Стевањдан, Јаружани, Лакташи, R1a-L1029>YP417>YP6047
93. Димитријевић, Атанасијевдан, Смедерево, R1a-Z280>YP237>YP335
97. Лукић, Јовањдан, Осечина, R1a-Z280>YP237>YP5997
101. Огњеновић, Никољдан, Велимље, Никшић, R1a-Z280>YP4278>BY30743
107. Гардаш, Лазаревдан, Галиција, Украјина, R1a-Z280>YP343>YP371
116. Биџић, Св. Ђорђе посни, Власотинце, R1a-Z280>YP237>YP951
123. Марковић, Јовањдан, Совљак, Уб, R1a-Z280>YP237>YP5997
130. Сировица, Јовањдан, Житнић, Дрниш, R1a-M458>L1029
135. Рудаковић, Врачевдан, Сивчина, Ивањица, R1a-Z280>YP4278>BY30743
136. Бабић, Ђурђевдан, Сјеница, R1a-M458>L1029
138. Петрушић, Ђурђевдан, Струг, Шавник, R1a-Z280>Y2902
157. Матејић, Петковдан, Секурич, Рековац, R1a-Z280>YP237>YP951
167. Жакула, Петровдан, Јасиковац, Кореница, R1a-YP417>YP6047>FT288648
169. Живановић, Стевањдан, Црљенац, Мало Црниће, R1a-M458
177. Ристић, Аранђеловдан, Гревци, Крушевац, R1a-Z280>YP237>YP582
193. Томић, Ђурђиц, Бреница, Ниш, R1a-Z280>Y2613>Y2608
197. Савић, Никољдан, Шареник, Ивањица, R1a-L1029>YP417>YP6047
201. Мутавџић, Никољдан, Доња Тушимља, Нови Пазар, R1a-Z280>Y2613>Y2608
202. Јанићијевић, Ваведење, Призрен, R1a-M417>Z93 (?)
213. Гашпар, католик, Челарево, Бачка Паланка, R1a-M458>L260
216. Млинар, Ђурђевдан, Горњи Карин, Обровац, R1a-M458>L1029
221. Доброкес, Никољдан, Болман, Јагодњак, R1a-Z280>Y2613>Y2608
222. Банац, Ђурђевдан, Дарда, R1a-M458>L1029

Збир = 28/223; проценат = 12,56%

R1b

24. Лазић, Аранђеловдан, Горње Неродимље, Урошевац, R1b-M269>L23
77. Николић, Никољдан, Висока, Куршумлија, R1b-PF7563>BY16680
88. Константиновић, Никољдан, Петровац на Млави, R1b-PF7563>BY16680
122. Кипић, Лазаревдан, Вишњица, Милићи, R1b-L51>P312>U152
129. Кубичек, католик, Буковно, Млада Болеслав (Чешка), R1b-L51>P312>U152
132. Мишковић, Срђевдан, Борач, Кнић, R1b-U152>Z193>BY3654
134. Добросављевић, Никољдан, Чокешина, Лозница, R1b-Z2705>Y32147>Y13365
158. Еспи Алемањ, католик, Аликанте, Шпанија, R1b-L51>U106
159. Маџовски, Петковдан, Габар, Крива Паланка, R1b-U152>Z36>BY32273
184. Живановић, Велика Госпојина, Лопаш, Пожега, R1b-U152>Z36>Z37
218. Никитовић, Тривуњдан, Новаковићи, Жабљак, R1b-U152>L2

Збир = 11/223; проценат = 4,93%

Тумачење свих резултата можете пронаћи на нашем форуму на теми Светски ДНК месец 2021.

Flag Counter

Аутор чланка:
Никола Вукосављевић

Шеф Српског ДНК пројекта

Коментари (5)

Одговорите

5 коментара

 1. Jasmina

  Одлично урађено.
  Браво

 2. Као што рекосмо

  Вучковић (Велика Плана) вероватно I-Y84307.

 3. Димић Лука

  Превише мали број узорака, нема смисла на основу тога правити слику о генетици Срба. Хрвати имају преко 1000.