Konačni rezultati akcije Svetski DNK mesec 2021.

25. juna 2021.

komentara: 5

Društvo srpskih rodoslovaca “Poreklo” je od 25. marta do 30. aprila tradicionalno organizovalo akciju testiranja pod nazivom “Svetski DNK mesec 2021”, u čast Svetskog DNK dana koji se obeležava 25. aprila. U skladu sa praksom koju smo započeli 2020. godine, akcija je bila organizovana tokom nešto više od mesec dana, zbog čega je dobila ime Svetski DNK mesec 2021.

Ukupno su testirana 223 pojedinca, što predstavlja najveći broj testiranih u okviru neke akcije od kada “Poreklo” organizuje akcije ovog tipa. Uzorak je geografski prilično ravnomerno raspoređen, s tim da je primetno da se tokom ove akcije prijavio nešto veći broj ljudi sa poreklom sa područja Srbije u odnosu na ranije akcije. Prve tri haplogrupe po brojnosti su, očekivano, I2-Y3120, E i R1a, a zatim slede J2, I1, R1b, G, N, J1, I2-M223, L, I2-L415 i Q.

Raspored testiranih u akciji Svetski DNK mesec 2021.

Haplogrupa E je u okviru ove akcije bila druga po brojnosti sa procentom od 18,83% testiranih pripadnika, dok je srpski prosek za E haplogrupu 16,78%. Najveći broj testiranih pripada najčešćoj grani haplogrupe E kod Srba, V13, a preko dvojice testiranih je prisutna i nešto ređa grana E-V22. Grana E-V13 je i u okviru ove akcije bila prilično raznovrsna, sa nešto većim brojem pripadnika roda Kuča (grana Z16661>BY165837, ukupno 5), kao i prva dva pripadnika roda Klimenata u okviru neke od akcija (grana Z16988>BY105970). Za veći broj pripadnika grane E-V13 je predviđena niža podgrana L241 (njih 6) i FGC11450 (takođe 6).

Haplogrupa G je bila sedma po brojnosti sa procentom od 4,04%, što je nešto više od srpskog proseka za ovu haplogrupu (3,20%). Prisutne podgrane su vrlo raznovrsne, trojica testiranih pripadaju najčešćoj grani ove haplogrupe kod Srba (L497>Y128028), a u istom broju je prisutna i M406>L14.

Haplogrupa I1 je bila peta po brojnosti sa procentom od 9,87%, što je viši procenat u odnosu na srpski prosek za ovu haplogrupu (7,20%). Očekivano je najprisutnija podgrana roda Drobnjaka-Novljana (P109>FGC22045), a zanimljivo je da se u okviru ove akcije pojavio i po jedan pripadnik podgrana P109>Y5621 i P109>Y13930, koje su “rođačke” grane drobnjačkoj. Primetno je i prisustvo podgrana Z63>Y13946>PH220 (ukupno 4 testirana) i M227>A11380>BY169301 (ukupno 3 testirana).

Haplogrupa I2 je u ovom pregledu razdvojena na tri grane – L415, M223 i Y3120. L415 je u okviru ove akcije prisutna preko jednog pripadnika, koji je trenutno jedini javni pripadnik ove izuzetno retke grane I2 haplogrupe na Srpskom DNK projektu. M223 je prisutna preko dvojice pripadnika, koji pripadaju dvema davno razdvojenim podgranama, L801>S2361 i A427>Y4884 (najčešća podgrana od I2-M223 kod Srba). Y3120 je, očekivano, prva po brojnosti sa procentom od 31,39%. Od toga 21,52% otpada na najbrojniju podgranu od Y3120, PH908, dok 9,87% otpada na ostale podgrane. Jedna od karakteristika ove akcije je testiranje petorice Vasića sa istog geografskog područja, koji pripadaju rodu Rodića (S17250>A1328>Y177643), a prisutna su i četiri pripadnika roda Nikšića (Y52621>FT190799) i trojica pripadnika roda Tarskih Nikšića (Y56203>Y134578). Od podgrana koje se ne nalaze ispod PH908 je najprisutnija Z17855 sa 6 pripadnika, koja je pritom i vrlo raznovrsna.

Haplogrupa J1 je u ovoj akciji bila prisutna preko trojice testiranih, od kojih dvojica pripadaju najčešćoj podgrani ove haplogrupe kod Srba (ZS4393>ZS9949), a jedan podgrani P58>L829 koja je nešto prisutnija na jugu Srbije.

Haplogrupa J2 je bila četvrta po brojnosti sa procentom od 11,21%, što je nešto više od srpskog proseka za ovu haplogrupu (9,58%). Najveći broj testiranih pripada grani J2b-M205>Y22059 (ukupno 8), najučestalijoj kod Srba, a u primetnom broju je bilo i pripadnika podgrane J2a-M92>S8230>SK1357 (ukupno 4), čiji je nosilac rod Cuca i Pješivaca. Podgrana J2b-M241 je u ovoj akciji takođe bila brojna (ukupno 7 pripadnika) i prilično raznovrsna, a još jedna zanimljivost je što je u toku ove akcije pronađena matica na području Balkana za podgranu J2a-Z6055>Y14439, a to je plemenska teritorija Drobnjaka.

Haplogrupa L je bila prisutna preko dvojice testiranih, koji pripadaju najčešćoj podgrani ove haplogrupe kod Srba (L1b-M349), čiji su nosioci pripadnici roda Dobrogorana-Zagarčana.

Haplogrupa N je bila osma po brojnosti sa procentom od 3,14%, koji je nešto viši od srpskog proseka za ovu haplogrupu (2,99%). Svi testirani pripadaju najčešćoj podgrani ove haplogrupe kod Srba (N2-P189.2>Y7310>FGC28435) i poreklom su sa područja Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Matica ove podgrane se vezuje za plemensku teritoriju Banjana i Pivljana u današnjoj Crnoj Gori.

Haplogrupa Q je u okviru ove akcije bila prisutna preko samo jednog predstavnika, koji pripada rodu Bratonožića (grana Q2-Y2209>BZ3000>FT42424, najučestalija grana Q haplogrupe kod Srba).

Haplogrupa R1a je bila treća po brojnosti sa procentom od 12,56%, koji je nešto niži od proseka ove haplogrupe kod Srba (13,76%). Najveći broj testiranih (ukupno 15) pripada grani Z280, njih 12 pripada grani M458 a za jednog testiranog nije mogla sa sigurnošću da se utvrdi niža grana. Podgrane testiranih koji pripadaju grani Z280 su vrlo raznovrsne, a najbrojnija je bila tzv. “karpato-dalmatinska” Y2613>Y2608 sa 3 pripadnika, dok je kod grane M458 dominirala podgrana L1029 sa 10 pripadnika.

Haplogrupa R1b je bila šesta po brojnosti sa procentom od 4,93%, što je niže od srpskog proseka (6,71%). Najveći broj testiranih R1b pojedinaca u ovoj akciji pripada podgrani U152.

Zastupljenost haplogrupa u akciji Svetski DNK mesec 2021.

U pregledu koji sledi, testirani su grupisani po osnovnim haplogrupama kojima pripadaju, gde je izuzetak napravljen jedino kod haplogrupe I2, koja je podeljena prema snipovima L415, M223 i Y3120. Kod testiranih je od podataka naveden redni broj dodeljen tokom akcije, prezime, krsna slava, mesto porekla po očevoj liniji i niz haplogrupe kojoj pripadaju, gde je poslednji navedeni snip istovremeno i najmlađi. Ispod svake haplogrupe je naveden zbir njenih testiranih pripadnika tokom ove akcije sa procentom učestalosti.

E

4. Kastratović, Aranđelovdan, Polica, Berane, E-V13>Y30977>Y126722
7. Rikić, Mratindan, Ugljevik Selo, Ugljevik, E-V13>Z1057
9. Tomanić, Jovanjdan, Petka, Lazarevac, E-V13>Z19851>Y172393
21. Milenković, Nikoljdan, Kastrat, Kuršumlija, E-V13>Z5018>S2972
27. Radeč, Aranđelovdan, Novo Selo, Danilovgrad, E-V13>CTS9320>Z38456
32. Tomić, Nikoljdan, Donje Grgure, Blace, E-M78>V22
34. Cenić, Aranđelovdan, Crkovnica, Leskovac, E-V13>CTS9320>PH1173
41. Popović, Đurđic, Jugovići, Loznica, E-V13>CTS9320>PH1173
52. Bosnić, Jovanjdan, Pašin Potok, Cetingrad, E-V13>S2979>L241
58. Petrović, Đurđic, Kovačevac, Mladenovac, E-V13>Z1057
59. Stojković, Đurđic, Kovačevac, Mladenovac, E-V13>Z1057
60. Živanović, Đurđic, Kovačevac, Mladenovac, E-V13>Z1057
64. Cvetković, Jovanjdan, Vučak, Smederevo, E-V13>Z1057
65. Stanković, Vračevdan, Sokolići, Čačak, E-V13>Z16661>BY165837
66. Komadinić, Mitrovdan, Sokolići, Čačak, E-V13>Z16661>BY165837
67. Vuković, Savindan, Sokolac, Bijelo Polje, E-V13>S2979>FGC11450
76. Pekez, Jovanjdan, Podrašnica, Mrkonjić Grad, E-V13>S2979>L241
83. Borđoški, Aranđelovdan, Senta, E-V13>Z1057
86. Drljača, Trivunjdan, Gornji Žirovac, Dvor, E-V13>S2979>FGC11450
89. Igrutinović, Mitrovdan, Visoka, Kuršumlija, E-V13>Z16661>BY165837
94. Stevanović, Jovanjdan, Resnik, Sokobanja, E-V13>S2979>L241
98. Kocić (Radonjić), Đurđevdan, Bar, E-V13>Z16661>BY165837
114. Radosavljević, Jovanjdan, Stari Slankamen, Inđija, E-V13>Z1057
118. Đurović, Petkovdan, Sretnja, Danilovgrad, E-V13>Z16988>Z13591
121. Rujević, musliman, Dubnica, Sjenica, E-V13>Z16988>BY105970
133. Popović, Nikoljdan, Doljani, Podgorica, E-V13>Z16661>BY165837
137. Pjević, Petrovdan, Bioska, Užice, E-V13>Y30977>Y126722
149. Aleksić, Jovanjdan, Ostružanj, Osečina, E-V13>S2979>L241
153. Petrović, Đurđic, Vrnjačka Banja, E-M78>V22
156. Tubić, Savindan, Krstac, Sjenica, E-V13>S2979>FGC11450
160. Rapajić, Jovanjdan, Krbavica, Korenica, E-V13>S2979>L241
163. Đurić, Đurđevdan, Vrli Kraj, Vlasenica, E-V13>S2979>FGC11450
174. Hadžić, musliman, Gujiće, Tutin, E-V13>Z16988>BY105970
176. Đuran, Jovanjdan, Čaprazlije, Livno, E-V13>S2979>L241
189. Slavković, Petkovdan, Leča, Novi Pazar, E-V13>Z16988>Z13591
190. Vucelja, Aranđelovdan, Prekaja, Drvar, E-V13>S2979>FGC11450
199. Brkić, Andrijevdan, Severovo, Arilje, E-V13>Z1057
203. Marinović, Stevanjdan, Slivnica Površ, Ravno, E-V13>Z1057
204. Filipović, Đurđevdan, Tijanje, Lučani, E-V13>S2979>FGC11450
206. Jovanović, Nikoljdan, Peć, E-V13>Y30977
211. Grujović, Aranđelovdan, Loznica, Čačak, E-V13>Y30977>Y126722
219. Stojković, Nikoljdan, Tulež, Aranđelovac, E-V13>CTS9320>Z38456

Zbir = 42/223; procenat = 18,83%

G

5. Đorđević, Nikoljdan, Pirot, G2a-L140>CTS342
23. Delić, Đurđic, Goričani, Čačak, G2a-L497>Y128028
26. Jovičić, Đurđic, Lis, Lučani, G2a-PF3147>L91
73. Todorović, Jevstatijevdan, Konjuša, Knić, G2a-L497>Y128028
74. Mijatović, Nikoljdan, Veliki Kupci, Kruševac, G2a-M406>L14
79. Krasić, Stevanjdan, Tovrljane, Prokuplje, G2a-M406>L14
119. Bakić, Aranđelovdan, Ljevoša, Peć, G2a-M406>S9591
200. Golubović, Sv. Đorđe posni, Novi Bračin, Ražanj, G2a-M406>L14
214. Đorđević, Mitrovdan, Gornja Studena, Niška Banja, G2a-L497>Y128028

Zbir = 9/223; procenat = 4,04%

I1

2. Kapetanović, Đurđevdan, Kalušići, Pljevlja, I1-P109>FGC22045
6. Mašić, Mitrovdan, Sombor, I1-Z63>Y13946>PH220
20. Jakovljević, Nikoljdan, Uzovnica, Ljubovija, I1-P109>FGC22045
37. Elezović, Đurđic, Vučitrn, I1-Z58>Y3560>A480
49. Popović, Đurđevdan, Gornja Bela Reka, Nova Varoš, I1-P109>FGC22045
54. Jevtić, Jovanjdan, Gračanica, Ljubovija, I1-Z63>Y6228>Y7627
99. Rudić, Aranđelovdan, Bijelo Polje, I1-P109>FGC22045
102. Jestrović, Đurđevdan, Gornji Branetići, Gornji Milanovac, I1-M227>A11380>BY169301
105. Tošić, Nikoljdan, Bela Palanka, I1-Z63>L1237>Y6634
108. Ćalović, Đurđevdan, Zeoke, Lučani, I1-P109>FGC22045
117. Zeljković, Đurđevdan, Donja Podgorja, Mrkonjić Grad, I1-Z63>Y13946>PH220
124. Jevtić, Nikoljdan, Bujačić, Valjevo, I1-M227>A11380>BY169301
140. Ostojić, Aranđelovdan, Pridvorica, Šavnik, I1-P109>FGC22045
142. Janković, Nikoljdan, Grabovica, Šavnik, I1-P109>FGC22045
144. Zeljković, Đurđevdan, Donja Podgorja, Mrkonjić Grad, I1-Z63>Y13946>PH220
150. Jovanović, Aranđelovdan, Prokuplje, I1-P109>Y5621
173. Repac, Nikoljdan, Nebljusi, Donji Lapac, I1-M227>A11380>BY169301
185. Božović, Nikoljdan, Lopaš, Požega, I1-P109>Y13930
188. Nikolić, Nikoljdan, Mirosaljci, Arilje, I1-P109>FGC22045
208. Pavlović, Nikoljdan, Kruščica, Arilje, I1-Z63>Y13946>PH220
212. Grbić, Sv. Kliment, Sušćepan, Herceg Novi, I1-Z63>Y6228>Y7627
217. Radović, Aranđelovdan, Ravna Rijeka, Bijelo Polje, I1-P109>FGC22045

Zbir = 22/223; procenat = 9,87%

I2-L415

30. Đorđević, Nikoljdan, Banjica, Čačak, I2b-L415

Zbir = 1/223; procenat = 0,45%

I2-M223

110. Brčić, katolik, Mali Iž, Zadar, I2-M223>L801>S2361
128. Lazarević, Vračevdan, Mirilovac, Paraćin, I2-M223>A427>Y4884

Zbir = 2/223; procenat = 0,90%

I2-Y3120

10. Majstorović, Vartolomijevdan, Dvorovi, Bijeljina, I2-Y3120>PH908
11. Savković, Đurđevdan, Markovica, Lučani, I2-Y3120>PH908
12. Miščević, Vračevdan, Vrebac, Gospić, I2-Y3120>S17250
13. Jelenković, Lučindan, Crni Vrh, Knjaževac, I2-Y3120
16. Vasić, Aranđelovdan, Branešci Gornji, Čelinac, I2-S17250>A1328>Y177643
19. Batić, Petrovdan, Sanski Most, I2-Y3120>PH908
22. Pavlović, Jovanjdan, Ovčinja, Bajina Bašta, I2-Y3120>PH908
29. Ristić, Mitrovdan, Plana, Paraćin, I2-Y3120>PH908
31. Simonović, Nikoljdan, Velika, Plav, I2-Y3120>PH908
36. Jovanović, Nikoljdan, Gornja Gorevnica, Čačak, I2-Y3120
38. Vasić, Aranđelovdan, Branešci Donji, Čelinac, I2-S17250>A1328>Y177643
40. Jović, Jovanjdan, Porodin, Žabari, I2-Y3120>PH908
42. Popović, Lazarevdan, Cerovljani, Gradiška, I2-Y3120>PH908
45. Ristić, Sv. Simeon Bogoprimac, Ražljevo, Brčko, I2-PH908>Y56203>Y134578
46. Karajović, Mitrovdan, Čukojevac, Kraljevo, I2-Z17855>A16413>BY153008
47. Jovanović, Aranđelovdan, Ušće, Obrenovac, I2-Z17855>A16413>Y135659
50. Krasić, Ignjatijevdan, Šeškovci, Laktaši, I2-PH908>Y144305
51. Jovančević, Lazarevdan, Krupa, Obrovac, I2-Y3120>PH908
53. Marković, Petkovdan, Popadić, Mionica, I2-Y3120>PH908
56. Vučković, Aranđelovdan, Velika Plana, I2-Y3120>PH908
61. Kovačević, Nikoljdan, Sokolište, Novi Grad, I2-Y3120
63. Jotić, Aranđelovdan, Kriva Reka, Brus, I2-Y3120>PH908
69. Stanojević, Nikoljdan, Grdelica, Leskovac, I2-Y3120
72. Aksentijević, Aranđelovdan, Pljevlja, I2-PH908>Y56203>Y134578
78. Simić, Vračevdan, Vrnica, Vučitrn, I2-Z17855>A16413>BY153008
81. Todorović, Nikoljdan, Orašje, Varvarin, I2-Z17855>FT386376>BY116090
82. Kostić, Jovanjdan, Ravna Dubrava, Gadžin Han, I2-Y3120
84. Vasić, Aranđelovdan, Branešci Gornji, Čelinac, I2-S17250>A1328>Y177643
85. Aćimović, Nikoljdan, Martinci, Sremska Mitrovica, I2-Y3120>PH908
87. Baralić, Nikoljdan, Mrčajevci, Čačak, I2-Y3120>PH908
91. Marković, Aranđelovdan, Suhi Dol, Surdulica, I2-Y3120>PH908
95. Gavrilović, Đurđevdan, Simin Han, Tuzla, I2-Y3120>PH908
100. Karadžić, Aranđelovdan, Petnjica, Šavnik, I2-Y3120>Z17855
104. Grković, Đurđevdan, Lipik, I2-PH908>Y56203>Y134578
109. Matijević, Vračevdan, Beršići, Gornji Milanovac, I2-Y3120>PH908
115. Vasić, Aranđelovdan, Gornja Mravica, Prnjavor, I2-S17250>A1328>Y177643
120. Stamenković, Aranđelovdan, Crnatovo, Vlasotince, I2-Y3120>PH908
125. Krnetić, Tomindan, Banjani, Bosanska Krupa, I2-Y3120>PH908
126. Todorović, Mratindan, Veliki Šiljegovac, Kruševac, I2-Y3120>PH908
127. Trifunović, Jovanjdan, Beoci, Raška, I2-Y3120>PH908
143. Tomić, Lučindan, Belanovica, Ljig, I2-PH908>Y52621>FT190799
145. Đokić, Đurđevdan, Vranjani, Požega, I2-Y3120>PH908
146. Gajdašević, Nikoljdan, Tenja, Osijek, I2-Y3120>PH908
148. Kuprešanin, Nikoljdan, Ramljane, Knin, I2-Y3120>Z17855
152. Kalajdžić, Đurđevdan, Ivica, Ljubinje, I2-Y3120>PH908
154. Avramović, Nikoljdan, Čelebići, Konjic, I2-Y3120>PH908
161. Vasiljević, Đurđevdan, Pravoševo, Prijepolje, I2-Y3120
162. Erić, Lučindan, Lisović, Barajevo, I2-PH908>Y52621>FT190799
164. Debeljački, Miholjdan, Nadalj, Srbobran, I2-Y3120>PH908
165. Karić, Nikoljdan, Rvati, Obrenovac, I2-PH908>BY97555
168. Vasić, Aranđelovdan, Donji Vijačani, Prnjavor, I2-S17250>A1328>Y177643
170. Kovačević, Petkovdan, Beograd, I2-Y3120
171. Klašnja, Đurđevdan, Šeganovac, Korenica, I2-Y3120
172. Dabić, Jovanjdan, Trojeglava, Dežanovac, I2-Y3120>PH908
175. Mandarić, Stevanjdan, Vrebac, Gospić, I2-Y3120>PH908
180. Danilović, Jovanjdan, Majur, Šabac, I2-Y3120>PH908
181. Veličković, Jovanjdan, Peć, I2-Y3120>Z17855*
183. Bojić, Lazarevdan, Lopaš, Požega, I2-Y3120
187. Nikolić, Đurđevdan, Varda, Kosjerić, I2-Y3120>PH908
191. Jakšić, Lučindan, Kraljevo, I2-PH908>Y52621>FT190799
194. Kušljić, Stevanjdan, Vrbanjci, Kotor Varoš, I2-Y3120>PH908
195. Stamenović, Ilindan, Manjak, Vladičin Han, I2-Y3120>PH908
196. Kolarov, Đurđic, Kovilj, Novi Sad, I2-Y3120>PH908
198. Simeunović, Lučindan, Bjeluša, Arilje, I2-PH908>Y52621>FT190799
205. Petrović, Mitrovdan, Dojkinci, Pirot, I2-Y3120>PH908
209. Lučić, Đurđic, Kruščica, Arilje, I2-Y3120>PH908
210. Zimonjić, Jelisijevdan, Kruščica, Arilje, I2-Y3120>PH908
215. Boromisa, Trivunjdan, Brestik, Glina, I2-Y3120>PH908
220. Đokić, Đurđic, Svinjarica, Lebane, I2-Y3120>PH908
223. Karlica, Stevanjdan, Čađavica Donja, Novi Grad, I2-PH908>Y56203

Zbir = 70/223; procenat = 31,39%

J1

8. Stopić, Jovanjdan, Rožanstvo, Čajetina, J1-ZS4393>ZS9949
75. Canić, Aranđelovdan, Lještar, Kosovska Kamenica, J1-P58>L829
207. Pauković, Jovanjdan, Milosavci, Laktaši, J1-ZS4393>ZS9949

Zbir = 3/223; procenat = 1,35%

J2

3. Vukadin, Aćimovdan, Donji Bogovići, Goražde, J2b-M205>Y22059
28. Čubrilo, Lučindan, Prkosi, Bosanski Petrovac, J2b-M241>PH1602
33. Tunić, Đurđevdan, Srpski Itebej, Žitište, J2a-M67>FT156609
35. Dragojlov, Aranđelovdan, Sakule, Opovo, J2b-Z638>Z631>Z1043
39. Maslać, Jovanjdan, Papratište, Požega, J2a-M92>S8230>SK1357
44. Hajduković, Jovanjdan, Rapain Klanac, Brinje, J2a-M92>S8230>SK1357
55. Kovačević, Đurđevdan, Cerova, Krupanj, J2b-M205>Y22059
62. Maslać, Jovanjdan, Papratište, Požega, J2a-M92>S8230>SK1357
68. Bošković, Stevanjdan, Bresnica, Čačak, J2b-M205>Y22059
90. Radovanović, Nikoljdan, Sirča, Kraljevo, J2b-M241>PH1602
92. Milinović, Đurđic, Sanković, Mionica, J2b-M205>Y22059
96. Milićević, Đurđic, Stubla, Medveđa, J2b-M205>Y22059
106. Radović, Nikoljdan, Krnule, Vladimirci, J2b-M205>Y22059
111. Trojić, Alimpijevdan, Gornje Nerodimlje, Uroševac, J2b-M241>PH1602
112. Vojinović (Živković), Aranđelovdan, Prekonoga, Svrljig, J2b-M241>PH1602
131. Sondermajer, Sv. Spiridon, Černivci, Ukrajina, J2b-M241>L283
139. Kujundžić, Aranđelovdan, Previš, Šavnik, J2a-Z6055>Y14439
141. Milašinović, Aranđelovdan, Previš, Šavnik, J2a-Z6055>Y14439
147. Bižić, Đurđevdan, Velika Dapčevica, Grubišno Polje, J2b-Z638>Z631>Y22894
151. Ćirić, Stevanjdan, Gornja Gorevnica, Čačak, J2b-M205>Y22059
166. Ćirić, Mratindan, Vlakča, Kragujevac, J2a-L24>L70
179. Pavić, Jovanjdan, Rogača, Sopot, J2a-Z6055>Y14439
182. Bogunović, Jovanjdan, Gospić, J2a-M92>S8230>SK1357
186. Ilić, Đurđevdan, Stupčevići, Arilje, J2a-M67>FT156609
192. Batančev, Vasilijevdan, Novi Kneževac, J2b-M205>Y22059

Zbir = 25/223; procenat = 11,21%

L

70. Lalović, Aćimovdan, Straševina, Nikšić, L1b-M349
155. Ilić, Petkovdan, Knežlaz, Kotor, L1b-M349

Zbir = 2/223; procenat = 0,90%

N

14. Romčević, Jovanjdan, Stipan, Vrginmost, N2-P189.2>Y7310>FGC28435
15. Jović, Nikoljdan, Dragnić Podovi, Šipovo, N2-P189.2>Y7310>FGC28435
17. Ugrčić, Nikoljdan, Ivoševci, Kistanje, N2-P189.2>Y7310>FGC28435
57. Kozomora, Jovanjdan, Bogdaše, Livno, N2-P189.2>Y7310>FGC28435
90. Mikašinović, Nikoljdan, Gornje Dubrave, Ogulin, N2-P189.2>Y7310>FGC28435
103. Lalović, Jovanjdan, Kalinovik, N2-P189.2>Y7310>FGC28435
113. Kurbalija, Jovanjdan, Strmica, Knin, N2-P189.2>Y7310>FGC28435

Zbir = 7/223; procenat = 3,14%

Q

178. Džogović, Nikoljdan, Muževine, Istok, Q2-Y2209>BZ3000>FT42424

Zbir = 1/223; procenat = 0,45%

R1a

1. Jovanović, Aranđelovdan, Pirot, R1a-M458>L1029
18. Ognjenović, Jovanjdan, Kakanj, Kistanje, R1a-M458>L1029
25. Zipevski, Nikoljdan, Štip, R1a-M458>L1029
43. Stefanović, Aranđelovdan, Lađevci, Kraljevo, R1a-Z280>YP343>YP340
48. Kovačević, Nikoljdan, Dučalovići, Lučani, R1a-Z280
71. Jaćimović, Stevanjdan, Jaružani, Laktaši, R1a-L1029>YP417>YP6047
93. Dimitrijević, Atanasijevdan, Smederevo, R1a-Z280>YP237>YP335
97. Lukić, Jovanjdan, Osečina, R1a-Z280>YP237>YP5997
101. Ognjenović, Nikoljdan, Velimlje, Nikšić, R1a-Z280>YP4278>BY30743
107. Gardaš, Lazarevdan, Galicija, Ukrajina, R1a-Z280>YP343>YP371
116. Bidžić, Sv. Đorđe posni, Vlasotince, R1a-Z280>YP237>YP951
123. Marković, Jovanjdan, Sovljak, Ub, R1a-Z280>YP237>YP5997
130. Sirovica, Jovanjdan, Žitnić, Drniš, R1a-M458>L1029
135. Rudaković, Vračevdan, Sivčina, Ivanjica, R1a-Z280>YP4278>BY30743
136. Babić, Đurđevdan, Sjenica, R1a-M458>L1029
138. Petrušić, Đurđevdan, Strug, Šavnik, R1a-Z280>Y2902
157. Matejić, Petkovdan, Sekurič, Rekovac, R1a-Z280>YP237>YP951
167. Žakula, Petrovdan, Jasikovac, Korenica, R1a-YP417>YP6047>FT288648
169. Živanović, Stevanjdan, Crljenac, Malo Crniće, R1a-M458
177. Ristić, Aranđelovdan, Grevci, Kruševac, R1a-Z280>YP237>YP582
193. Tomić, Đurđic, Brenica, Niš, R1a-Z280>Y2613>Y2608
197. Savić, Nikoljdan, Šarenik, Ivanjica, R1a-L1029>YP417>YP6047
201. Mutavdžić, Nikoljdan, Donja Tušimlja, Novi Pazar, R1a-Z280>Y2613>Y2608
202. Janićijević, Vavedenje, Prizren, R1a-M417>Z93 (?)
213. Gašpar, katolik, Čelarevo, Bačka Palanka, R1a-M458>L260
216. Mlinar, Đurđevdan, Gornji Karin, Obrovac, R1a-M458>L1029
221. Dobrokes, Nikoljdan, Bolman, Jagodnjak, R1a-Z280>Y2613>Y2608
222. Banac, Đurđevdan, Darda, R1a-M458>L1029

Zbir = 28/223; procenat = 12,56%

R1b

24. Lazić, Aranđelovdan, Gornje Nerodimlje, Uroševac, R1b-M269>L23
77. Nikolić, Nikoljdan, Visoka, Kuršumlija, R1b-PF7563>BY16680
88. Konstantinović, Nikoljdan, Petrovac na Mlavi, R1b-PF7563>BY16680
122. Kipić, Lazarevdan, Višnjica, Milići, R1b-L51>P312>U152
129. Kubiček, katolik, Bukovno, Mlada Boleslav (Češka), R1b-L51>P312>U152
132. Mišković, Srđevdan, Borač, Knić, R1b-U152>Z193>BY3654
134. Dobrosavljević, Nikoljdan, Čokešina, Loznica, R1b-Z2705>Y32147>Y13365
158. Espi Alemanj, katolik, Alikante, Španija, R1b-L51>U106
159. Madžovski, Petkovdan, Gabar, Kriva Palanka, R1b-U152>Z36>BY32273
184. Živanović, Velika Gospojina, Lopaš, Požega, R1b-U152>Z36>Z37
218. Nikitović, Trivunjdan, Novakovići, Žabljak, R1b-U152>L2

Zbir = 11/223; procenat = 4,93%

Tumačenje svih rezultata možete pronaći na našem forumu na temi Svetski DNK mesec 2021.

Flag Counter

Autor članka:
Nikola Vukosavljević

Glavni urednik Srpskog DNK projekta

Komentari (5)

Odgovorite

5 komentara

 1. Jasmina

  Odlično urađeno.
  Bravo

 2. Kao što rekosmo

  Vučković (Velika Plana) verovatno I-Y84307.

 3. Dimić Luka

  Previše mali broj uzoraka, nema smisla na osnovu toga praviti sliku o genetici Srba. Hrvati imaju preko 1000.