Krsne slave srpskih pravoslavnih porodica u Mostaru (1923)

21. jula 2020.

komentara: 1

PRIREDIO: Urednik portala Poreklo Branko Todorović

U Mostaru je 1923. godine, u izdanju Knjižarnice i Štamparije Pahera i Kisića, izašla mala, ali vredna, i danas veoma retka knjižica pod nazivom Krsna imena – slave – pravoslavnih srpskih porodica u Mostaru.

Ovu knjižicu na nešto više od 120 strana, priredio je prota Marko S. Popović, tadašnji mostarski paroh.

Na početku knjige priređivač u Predgovoru posredno nas obaveštava da su podaci preuzeti iz Domovnika parohije (Mostarske), kao i da su u knjizi osim krsnih slava domaćina, navedene i Slave Pukovske kao i Kršnjaci familijarni oficira i podoficira pravoslavnih Srba Garnizona Mostarskog.

Predgovor prati kratak članak o krsnom imenu preuzet iz Hrišćanske knjižice.

Zatim sledi pregled svečara parohije Mostarske po svečarskim danima. Svečari su prikazani imenom i prezimenom, a u retkim slučajevima navodi se i zanimanje, uglavnom sveštenih lica. Svečarskih dana ima ukupno trideset sedam, pri čemu Sv. Kirila i Metodija ne slavi nijedna porodica, ali ih slavi jedno udruženje.

Posle ovog najdužeg dela, sledi kraći pomenuti deo u kome su prikazane pukovske slave i krsne slave oficira i podoficira mostarskog garnizona. Oficiri i podoficiri su takođe navedeni imenom i prezimenom, a za svakoga od njih naveden je i njegov vojnički čin. Ovaj spisak čini ukupno devetnaest svečarskih dana, od kojih su Uspenije Presvete Bogorodice i Sv. Prepodobni Jovan isključivo pukovske slave.

Na kraju knjige dati su tropari i kondaci svetiteljima i najvažnije hrišćanske moltive.

Inače, ova knjiga je deo lepe i malo poznate tradicije, koja je postojala u vreme Kraljevine Jugoslavije, a koju je nešto ranije, 1896. godine, u Beogradu započela takođe jedna štamparija, ona Petra K. Tanaskovića. U tom kratkom periodu, objavljene su knjige svečara za gradove Beograd (1896, 1908, 1927), Mostar (1923), Sarajevo (1929) i Skoplje (1934, 1939).

Mi ćemo za potrebe ovog članka dati prikaz popisanih prezimena pravoslavnih srpskih porodica u Mostaru. Broj u zagradi označava broj domaćinstava, ukoliko ih je više od jednog.

Prikaz je kao i u knjizi organizovan prema krsnim slavama, koje su date u redosledu po Julijanskom (Starom) kalendaru, a nazivi svečarskih dana zadržani su zajedno sa datumima onako kako su navedeni u knjizi.

KRSNA IMENA – SLAVE – PRAVOSLAVNIH SRPSKIH PORODICA U MOSTARU

Sv. Vasilije Veliki – Nova Godina (1./14. januara): Basta (2h), Bjelica, Bošković (2h), Zelenika, Zec (6h), Janjoš (3h), Kučkina, Slavić (2h), Slavić, Terzić, Ćuk.

Sv. Jovan Krstitelj (7./20. januara): Ajvaz (4h), Anđelopol (4h), Babić, Bajić, Bašić (2h), Belović, Beslema-Tunguz, Bjelica (4h), Bogdanović (3h), Bogunović, Bokić (4h), Bukvić (6h), Vasiljević (4h), Vlahbegović (2h), Vrljić, Vujović, Vukanović, Vukičević, Vuković (8h), Vukotić, Vuksan, Vučenović, Galić, Gatalo (2h), Gatalo-Petrović, Gašić, Gnjatić, Golijanin, Golubović, Grković (2h), Grčić, Damjanović, Damjanac, Danilović, Dreč, Dugonja, Đurić, Žerko, Žuža, Zurovac (5h), Ivanišević (3h), Ilić, Isaković, Janković, Jovanović, Knežić (4h), Kozomora, Komad (4h), Kržić, Krulj, Kujundžić, Kuljić (2h), Kurilić, Labalo, Lješević, Mavrak, Mandić, Matković (3h), Marjanović, Marković (3h), Medan (5h), Milošević, Mirković, Mihajlović (2h), Mićić (3h), Mišanović, Molitdba, Mutap, Narančić, Ninković (4h), Oborina (2h), Opuha, Ostojić (3h), Petković (2h), Petrić (3h), Pešut (2h), Pipić, Pištalo, Poznić, Popović, Preradović, Radak, Radić, Radulović (3h), Rastović, Raca (2h), Repović (2h), Rundo (3h), Samardžić (5h), Sarić, Svorcan (2h), Sjeran (2h), Slomo, Soldo, Spahić, Spremo, Tomić (2h), Trkulja, Tupanjac, Tuponja (2h), Ćeho (2h), Ćupina (2h), Hadžić, Čalija (4h), Čereković (2h), Čolović, Šagovno, Šakotić, Dželet.

Sv. Sava Srpski Prosvetitelj (14./27. januara): Vanek, Davidović-Dokić (3h), Jović, Milinković, Radoš, Slijepčević, Frajberger, Štaut.

Čas. Verige Apostol. Petra (16./29. januara): Blažević.

Sv. Mučenik Trifon (1./14. februara): Vasić, Divac, Mišković, Popović, Srdić.

Sv. Simeon Bogoprimac (3./16. februara): Skočajić (3h).

Subota Pravednog Lazara: Žerajić, Zec, Lukač, Mandić, Miljević, Stajčić, Tošović, Čokorilo, Šarenac (3h).

Sv. Velm. Georgije (23. aprila/6. maja): Alinčić, Andrić (3h), Barbarez (5h), Beatović, Biberdžić, Bilić (8h), Bogdanović (2h), Bojanić, Botur (2h), Bošković, Brkić, Brkljača, Bubalo, Vanović (2h), Vujadinović, Vulić, Gaćić, Gvozdenović, Glogovac, Golo (2h), Grković, Gudelj, Gušić, Dabić (2h), Doder, Dubajić, Đugumović (2h), Zelenović, Zubac (2h), Janjić (8), Jevtanović, Jelić (2h), Jeremić (2h), Kaljičin, Karić (3h), Karišik, Kašiković (5h), Kešelj, Kovačević, Kolak (2h), Konjik, Krstović, Krstojević, Kujić (5h), Kunovac, Kukavica, Kurteš, Kusalo (2h), Lazarević, Lazović (3h), Likić, Lozo (3h), Lugonja, Maltez, Marić (3h), Marušić, Medić, Miletić (2h), Milidragović, Mitrović, Mihočinović, Mojić (3h), Mrav, Mrkić, Novčić (2h), Njunjić (2h), Pavlović (3h), Pažun, Palavestra (2h), Perinović, Pecelj, Pičeta (11h), Popović (5h), Prlina, Prodanović, Pudar (2h), Pujić, Radišić, Radovanović (2h), Radojević, Radulović (5h), Rajić, Račić (2h), Savić, Samardžić (10), Sikimić, Slijepčević, Sorajić (2h), Stajčić, Sudar (3h), Toholj (4h), Trbuljin, Tuta, Ćapin, Ćebo, Ćećez, Ćirić (2h), Ubana, Unković (2h), Filipović, Čoban, Čolajević, Čorlija (2h), Čupković (3h), Šain (6h), Šahin (2h), Šola, Šparavalo (5h), Šćepanović.

Sv. Jevangelist Marko (25. aprila/8. maja): Gvozdenović (2h).

Sv. Vasilije Ostroški (29. aprila/12. maja): Galanos.

Ovu slavu proslavlja i Srpsko Pjevačko Društvo „Gusle” iz Mostara.

Sv. Prorok Jeremije (1./14. maja): Vidović, Kurtović (3h), Leovac, Trivković.

Sv. Kirilo i Metodije (2./24. maja):

Ovu slavu proslavlja Srpsko Antialkoholičarsko Društvo „Pobratimstvo” iz Mostara.

Sv. Car Konstantin i Carica Jelena (21. maja/3. juna): Dušić, Lukić.

Sošestvije Sv. Duha, I. Dan: Grahovac (3h), Fabin.

Ovu slavu proslavlja i Srpska Opština u Mostaru.

Sošestvije Sv. Duha, II. Dan: Nikolić.

Sv. Velmuč. Lazar Car Srpski – Vidovdan (15./28. juna): Šešek.

Sv. Apostoli Petar i Pavle (29. juna/12. jula): Balaban, Kovačević (5h).

Sv. Prorok Ilija (20. jula/2. avgusta): Gutić (5h).

Ovu slavu proslavlja i Srp. Trgovačko-Zanatlijska Omladina iz Mostara.

Roždestvo Presvete Bogorodice – Mala Gospojina (8./21. septembra): Perić.

Sv. Joakim i Ana (9./22. septembra): Gurović, Mićković, Ćorović (3h).

Začatije Sv. Jovana Krstitelja (23. oktobra/6. novembra): Ivanović, Raljević.

Pokrov Bogorodičin (1./14. oktobra):

Ovu slavu proslavlja Kolo Srpskih Sestara iz Mostara.

Sv. Apostol Toma (6./19. oktobra): Barjaktarević, Gojković (2h), Radić, Cvjetković, Šaraba.

Sv. Prep. Mati Paraskeva (14./27. oktobra): Bjelica (3h), Vojnović, Vujičić (2h), Đedović (2h), Kekić, Milošević, Milutinović (2h), Pejanović (7h), Radović, Sedlarik, Čolić, Šutić (2h).

Sv. Jevangelist Luka (18./31. oktobra): Aćimović (4h), Batinić, Blanić, Božović (2h), Doder (4h), Ivanišević (3h), Ivezić, Kadijević (2h), Krulj (3h), Ljepava (2h), Milić (3h), Mrković, Perotić (2h), Petković (3h), Pojužina, Prcović, Raše, Šešeljević, Šešlija, Šiljegović (2h).

Sv. Velmuč. Dimitrije (26. oktobra/8. novembra): Aleksić, Buha (3h), Grđić, Manastirlić.

Sv. Vrači Kuzman i Damjan (1./14. novembra): Vujinović, Misita (3h), Tepšić, Škipina.

Obnovljenje Hrama Sv. Georgija – Đurđic (3./16. novembra): Đenadija, Spremo (5h), Stojanović, Tomić, Hrnjez (2h), Čonić, Šipovac (2h).

Sv. Arhangel Mihailo (8./21. novembra): Antelj (5h), Bajat (3h), Bobovac, Burlica, Vujadinović (2h), Vukićević (1h), Vuković,  Vuković-Vranić (1h), Vulić (2h), Vučić (2h), Vučković (3h), Glišić (2h), Grgić, Gredić, Grujica (2h), Dakić, Dangubić, Dožić, Dursun (2h), Erbez (5h), Janjić, Kablar (2h), Kandić, Kovačević, Komnenović, Krnjević, Krušper, Lažetić (2h), Lambeta (2h), Lasohan, Lekić, Ljubenko (4h), Miljak (2h), Mirjanić, Mićević (2h), Mučibabić (3h), Nalbanta, Neimarević, Novaković, Pavić (2h), Pejović, Pelajić, Perin, Peško, Prnjat (3h), Prodanović (2h), Prorok, Savić (3h), Salatić (3h), Semiz (6h), Sušić, Tasovac (2h), Terzić (2h), Tomović, Ćuković, Ćuk, Cmiljić (3h), Šarović, Šuman.

Sv. Kralj Stefan Dečanski – Mratindan (2./24. novembra): Gordić (3h), Đajić, Marjanović, Martinović, Mastilović (2h), Raca, Tica, Trifković.

Sv. Jevangelist Matej (16./29. novembra): Golubović (4h), Popović.

Sv. Mučenik Klimentije (25. novembra/8. decembra): Balorda, Jelačić (3h), Korać (3h), Palikuća, Tošić.

Prepodobni Alimpije Stolpnik (26. novembra/10. decembra): Dokušić.

Sv. Otac Nikolaja (6./19. decembra): Akšam, Aleksić, Atanacković, Babić (2h), Banić (2h), Barzut, Begović, Bejat, Bilić, Boman, Bumba, Vasiljević, Veličković, Vilić, Vlahinić, Vojnović, Vreća, Vujović (5h), Vukajlović, Vukojević (3h), Vukosavljević, Vuljević, Vučenović, Gavrilović, Gambelić, Gašić, Gvozdić, Giga, Gligorević (3h), Govedarica (5h), Daničić, Dokić, Drašković (2h), Drvendžija (2h), Dropo, Dunđerović, Dučić (2h), Đaković, Zelen (3h), Ivković, Ilić, Jakšić, Janković, Janjalija, Janjić (2h), Jahura (2h), Jeremić, Jojić, Kajgo, Kandić, Karan (3h), Kesić, Kisić (2h), Kovačević, Kojo (2h), Kondić, Koprivica (2h), Kosanović, Kosjerina (2h), Kostić, Kružević, Lojpur (3h), Ljoljić (6h), Mandrapa, Marinković, Marinović, Marić, Maslo (2h), Mijatović, Milivojević (3h), Milidrag (4h), Milićević (4h), Milutinović (2h), Mihić, Mrakić, Mumalo (2h), Perišić (3h), Petrović, Peš (2h), Peško (3h), Pikula (2h), Pišteljić, Popara, Pucarić, Radan (2h), Radišević, Radović, Rajković, Rakić, Relja (2h), Ristić (3h), Roganović, Seratlić, Sofilj, Srbić (3h), Stanić, Stanojević, Stojanović, Stočević (2h), Taušan (4h), Telebak, Tomanović (2h), Uljarević, Fajfer, Hamović (2h), Ćabak, Cvijetić, Čokorilo, Čuruvija, Čuturilo, Šantić (4h), Šega, Šiniković, Šišić, Škobo, Škoro (3h), Šotrić, Špirić, Šujica.

Sv. Ignjatije Bogonosac (20. decembra/2. januara): Bogdanović-Dudić, Mandić (2h), Srna (2h).

Sv. Arhidjakon Stefan (27. decembra/9. januara): Brstina (2h), Vuković, Vukojević, Vulešević, Grubešić, Dragišić, Ivetić (1h), Jokanović, Kostić (2h), Kovačina (3h), Kujundžić (2h), Kujundžić, Kulaš, Margeta, Mikić, Miladinović, Milić, Milišić, Milušić (3h), Miskin, Nikolić, Obradović, Obrvaš (2h), Ožegović, Petrović, Pješčić, Radić (3h), Simić, Turanjanin, Škavo, Šotrić (2h).

Autor članka:
Branko Todorović

Član Društva srpskih rodoslovaca "Poreklo" od 2014. godine. Predsednik Odbora za heraldiku i glavni urednik Foruma Poreklo.

Komentari (1)

Odgovorite

Jedan komentar

 1. VGordana

  Kada se pažljivo pogledaju prezimena svečara, lako se uočava lepeza raskošnih prezimena od srpskih patronimika, do posrbljenih jevrejskih, nemačkih i turskih porodica. Kakva lepota i raznolikost prezimena ! I Svečarskih dana koji se slave!
  Nešto slično Adresaru Beograda iz 1912 god.( Naravno tamo nije reč o svečarima).
  Bilo bi zanimljivo kada bi imali popis, u ovom vremenu, pa uporediti sa prezimena i slavama sa stanjem u Mostaru iz 1923 g.
  Mislim da bi se upitali, gde nesta onaj narod?
  Na žalost.