Poreklo prezimena, selo Poklek (Glogovac)

30. novembra 2019.

komentara: 0

Poreklo stanovništva sela Poklek, opština Glogovac – Kosovski okrug. Prema knjizi Tatomira Vukanovića „Drenica“ – a na osnovu istraživanja obavljenih od 1934. do 1937. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan.

Položaj, tip sela, vode i ostali podaci o selu.

Poklek se nalazi na brežuljkastom tlu dreničke površi, u neposrednoj blizini reke Drenice. Poklek pripada džematskom tipu dreničkih sela, čije su mahale nešto udaljene jedne od druge. Poklek ima zajedničku meraju i šumu, te zajedničko vrelo kisele vode, odakle se snabdevaju vodom za piće. Domaću stoku napajaju na istom vrelu kisele vode, te i na reci Drenici, gde peru i rublje.

Rodovska gumna se nalaze u okućnicama.

Pokraj sela se nalaze dva seoska groblja.

Godine 1914. Poklek je imao 379 stanovnika.

Prema statističkim podacima iz 1921. godine u Pokleku je bilo 175 stanovnika, sa 20 domova.

Poreklo stanovništva.

Prema proučavanjima naselja i porekla stanovništva u 1937. godini u Pokleku su obitavali sledeći rodovi:

A r b a n a s i:

-Mućol, fis Mzez, 3 kuće. To je najstariji rod u Pokleku, a poreklom je od Srba stočara iz đakovačkog hasa. Oni su sa svojim stadima dolazili na ispašu stoke u Poklek u XVII veku i nastanili se kao stalnosedeoci. U Pokleku su prešli iz pravoslavlja u islam, a potom su se vremenom i poarbanasili.

-Kljun, fis Mzez, 3 kuće. Poreklom su iz Arbanije, odakle su se doselili krajem XVIII veka.

-Braimović, fis Beriš, 5 kuća. Ovaj rod čine jedno bratstvo sa rodom Asanović, a poreklom su iz Laba, odakle su doseljene 2 kuće krajem XVIII veka. Starinom su iz Arbanije.

-Asanović, fis Mzez, 3 kuće. Kao što je pomenuto, poreklom su iz predela Laba odakle su doseljeni krajem XVIII veka, starinom su iz Arbanije.

-Goran, fis Šalj, 3 kuće. poreklom su iz predela Gore – Prizren, odakle su doseljeni preko Podrime početkom XIX veka. To su poarbanašeni Srbi.

-Bucol, fis Beriš, 6 kuća. Prštadaju bratstvu Tropaj, a poreklom su iz Metohije, odakle je doseljen njihov predak Ljošaj, kao katolik, pa su u Pokleku primili islam početkom XVIII veka. Starinom su iz Malesije – Arbanija. Prezime su dobili po terminu „bucak“, drveni žban za vodu, koji su doneli sa sobom kada su se doselili u Poklek.

-Plužina, fis Hot, 1 kuća. Poreklom su iz Plužine — Drenica, odaklesu 1917. godine, odseljeni skitajući se po dreničkim selima, gde je starešina familije radio kao seoski poljak. U Poklek je ovaj rod doseljen 1932. godine. Starinom su iz Arbanije.

-Crvodik, fis Sop, 1 kuća, muhadžiri. Doseljeni su u Poklek 1904. godine iz Krasmirovca, a poreklom su iz predela Jablanice na jugu Srbije, odakle su doseljeni u Drenicu 1879. godine. Od ovoga roda su se 2 kuće odselile 1912. godine, u Prištinu, a 2 kuće u Skoplje.

S r b i (kolonisti):

-Krstić, 1 kuća, slave Sv. Jovana Zlatoustog. Poreklom su iz Medveđe, Gornja Jablanica, gde su se nastanili iz Metohije, a starinom su Tomovići iz Crne Gore.

Prema iznetome, u Pokleku su obitavali 1937. godine sledeći rodovi: arbanaških rodova 7, sa 22 kuće. Od toga: 2 roda, sa 6 kuća srpskoga su porekla, a prešli su iz pravoslavlja u islam, pa se vremenom poarbanasili. Srba kolonista ima 1 rod, sa 1 kućom.

Prema popisu stanovništva iz 1948. godine. Poklek je imao 330 stanovnika, od toga 170 muških i 160 ženskih, sa 49 kuća.

IZVOR: Prema knjizi Tatomira Vukanovića „Drenica“ – a na osnovu istraživanja obavljenih od 1934. do 1937. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan.

Komentari (0)

Odgovorite

Trenutno nema komentara. Budite prvi i ostavite komentar.