Poreklo prezimena, selo Karačica (Štimlje)

3. novembra 2019.

komentara: 0

Poreklo stanovništva sela Karačica (po knjizi Koračica), opština Štimlje – Kosovski okrug. Prema knjizi Tatomira Vukanovića „Drenica“ – prema istraživanjima obavljenih od 1934. do 1937. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan.

Položaj i tip sela.

Koračica je seosko naselje dreničkog džematskog tipa, razbijenih džemata na brdovitoj zaravni Rctvshi kodres. Kroz selo ide put koji deli predeo Drenicu od Metohije, a seoske kuće su načinjene po starinama navedene brdovite zaravni.

Vode.

Selo se služi vodom za piće sa izvora, a rublje peru na seoskom potoku, gde napajaju i domaću stoku, a taj se potok naziva Krom’ Kelmeni. Uz okućnice se nalaze rodovska gumna, ali ih ima i udaljenih od seoskih kuća.

Selo Koračica ima dva groblja.

Istorijat i prihodi.

U katastarskom popisu oblasti Brankovića iz 1455. godine, navodi se selo Krunatica, sa 42 kuće. U 1477. godini beleži se kao „Kurbanica“, a deset godina kasnije 1487. godine „Kuranatica“. Svakako, to je današnje dreničko selo Koračica.

U navedenom popisu za to selo se navodi poljoprivredna proizvodnja ovako. Prinos od pšenice je iznosio 640 lukana, a feudalni dohodak 80 lukana. Prinos od ječma i zobi iznosio je 480 lukana, a feudalni dohodak 60 lukana. Prinos od kupludže i drugog iznosio je 400 lukana, a dohodak 50 lukana. Prinos od sočivice bio je 240 akči, a feudalni dohodak 30 akči. Prinos od vrtova je iznosio 400 akči, a ušur 50 akči. Prinos od lana iznosio je 960 akči, a ušur 120 akči. Prinos od vinograda iznosio je 350 čabrova, a ušur 35 čabrova. Prinos od košnica pčela iznosio je 400 akči, a dohodak 50 akči. Prinos od mlina je bio 240 akči, a dohodak 30 akči. Prinos od svinja je bio 320 akči, a resum je iznosio 40 akči, dok je selo imalo 640 svinja.183

Prema popisu stanovništva iz 1914. godine. Koračica je imala 102 stanovnika.

Prema popisu stanovništva iz 1921. godine. Koričica je imala 90 stanovnika, sa 11 domova.

Poreklo stanovništva.

Arbanasi:

Prema ispitivanjima u 1935. godini u Koračnci je obitavalo sledeće stanovništvo, prikazano po rodovima u broju domova.

-Suljović, fis Keljman, 3 kuće. Od ovoga roda odelila se jedna kuća u starini i odselila se u Podrimu, od koje danas ima 6 kuća, koje se nalaze u istom selu ispod puta, ali pripadaju Podrimi. Ovaj je rod doseljen u Drenicu iz Arbanije 1785. godine. Imanje su kupili od Emin-bega iz Podrima.

-Tairović, fis Keljmen, 5 kuća. Prema rodovskoj tradiciji vode poreklo iz Skadra, odakle su se doselili u Drenicu 1855. godine. Od ovoga roda se jedna kuća odselila 1885. godine u selo Sankovce. Od ovoga roda su i dve kuće odseljene 1865. godine u selo Banjicu — Metohija.

-Elezović, fis Keljman, 3 kuće. doseljeni su iz Arbanije 1755. godine kojom prilikom je doseljena jedna kuća.

-Azirović, fis Krasnić, 3 kuće. Poreklom su iz Arbanije, odakle je doseljena jedna kuća 1785. godine. Srodnike imaju u selo Vukovcu, koji su se iz Koračice odselili 1895. godine.

-Redžepović, fis Krasnić, l kuća. doseljeni su 1905. godine iz sela Ladrovca – Prizren.

Iz navedenog pregleda proizilazi da je u Koračici 1935. godine obitovalo arbanaških rodova: 5, sa 15 kuća.

Prema popisu stanovništva iz 1948. godine, Koračica je imala 155 stanovnika, od toga 80 muških i 75 ženskih, sa 22 domaćinstva.

IZVOR: Prema knjizi Tatomira Vukanovića „Drenica“ – prema istraživanjima obavljenih od 1934. do 1937. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan.

Komentari (0)

Odgovorite

Trenutno nema komentara. Budite prvi i ostavite komentar.