Poreklo stanovništva, selo Tuđevce (Kosovska Kamenica)

12. januara 2019.

komentara: 0

Poreklo stanovništva sela Tuđevce, opština Kosovska Kamenica  – Kosovskopomoravski okrug. Prema knjizi dr Atanasija Uroševića „Novobrdska Kriva Reka“, izdanje Beograd 1950. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan.

Položaj sela.

Selo se prostire od Novakove Čuke na staroj srpsko–turskoj granici pa niz Pirevsku Reku sve do ušćapotoka Obršiie u nju.

Vode.

Vodu za piće dobija se iz izvora; u nekih kuća ima i bunara.

Zemlje i šume.

Topografski su nazivi za njive: Obršina, Priso je, Roga; za šumu: Novakova Čuka, Tovarnik.

Tip sela.

Selo je razbijenog tipa. Deli se u pet mahala: Maljovit, Memovit, Kurtovit, Saitovit i Pirevo (Pirevska Mahala). Sem poslednje mahale, koja nosi svoj stari naziv, ostale se mahale zovu po ranijim doseljeničkim rodovima. Udaljenja između mahala su četvrt do pola sata hoda. Kuće u mahalama nisu grupisane.

Poreklo stanovništva.

Pre arbanaškog doseljavanja u selu su živeli Srbi (Pirevci u Bosnu). Ovde su živeli i Arsići iz Gnjilana. Po dolasku Arbanasa neki su se raselili, a neki docnije prešli u islam. I sad se zna gde je bilo srpsko groblje. Arbanasi ga zovu Vorat–e–Škijeve (Slovensko Groblje). Selo je raslo priraštajem i doseljavanjem. Godine 1878. u selu se nastanio priličan broj arbanaških muhadžirski: kuća. U selu sada žive poislamljeni i poarbanašeni Srbi i Arbanasi muslimani.

Rodovi:

-Maljovit (9 k.), Memovit (21 k,) i Kurtovit (7 k.), od fisa Krasnića ; doseljeni iz Malesije pre 160 godina.

-Saitovići (6 k.), poislamljeni i poarbanašeni Srbi. Preseljeni iz Mešiie pre 120 godina. U islam su prešli u Tuđevcu. Na prelaz u islam su ih nagovorili Kurtovići iz ovog sela, pa se veli da su i razmenili po jednu devojku za svoje mldiće da bi se orodili i da bi ih Kurtovići uveli u svoj fis. Predah Sant se u pravoslavlju zvao Rista Mešiiac.

Arbanaški muhadžirski rodovi u Pirevskoj Mahali:

-Lipovica (3 k.), od fisa Hota; doseljeni iz Lipovice (Jablanica).

-Lapaštica (4 k.), od fisa Conn, iz Lapaštice (Jablanica).

-Borovc (1 k.), od fisa Beriša, iz Borovca (Jablanica).

-Poroštica (2 k.), od fisa Beriša, iz Poroštice (Jablanica).

-Kljajići (2 k.), od fisa Sopa, iz Klajića (Jablanica).

-Rafuna (2 k.), od fisa Gaša, iz Rafune (Jablanica).

-Svirca (2 k.), od fisa Beriša, iz Svirca (Jablanica).

-Vrapca (2 k.), od fisa Krasnića, iz Vrapca (Jablanica).

U Kurtovića Mahali:

-Sijarina (3 k.), od fisa Hota, iz Sijarine (Jablanica).

-Krivača (1 k.), od fisa Beriša, iz Krivače (Jablanica).

IZVOR: Prema knjizi dr Atanasija Uroševića „Novobrdska Kriva Reka“, izdanje Beograd 1950. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan.

Komentari (0)

Odgovorite

Trenutno nema komentara. Budite prvi i ostavite komentar.