Poreklo stanovništva, naselje Novo Brdo (Novo Brdo)

16. decembra 2018.

komentara: 0

Poreklo stanovništva naselja Novo Brdo, opština Novo Brdo  – Kosovskopomoravski okrug. Prema knjizi dr Atanasija Uroševića „Novobrdska Kriva Reka“, izdanje Beograd 1950. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan.

Položaj naselja.

Selo je na istoimenom brdu pored samihzidina stare novobrdske tvrđave, sa njihove istočne strane. Selo je na nadmorskoj visini od 1062 m.

Vode.

Vodu za piće dobija iz bunara, ali oni presušuju preko leta, te se leti u buradima na konjima nosi voda sa Bubreg Češmesi (Bubreške Česme), na severoistočnom podnožju brda.  Izvori: Kadin Sun (Gospođina Voda) i Mamud Čelebi Sun (Voda Gospodina Mahmuda).

Zemlje i šume.

Topografski su nazivi za njive: Šeitl’k (Pogibište), Kara Kaš (Crna Obrva), Zelen Bor, Provalija; za šumu: Klokoč, Griželj, Kruskn Potok. Ostali topografski nazivi: Mejdanl’k (Širina), Jaudi Mezari (Jevrejsko Groblje), Šent Mezarn (Groblje Poginulih), Emin Mezari (Groblje Spasenih).

Tip naselja, danas i ranije.

Selo je sada zbijenog tipa, a kao malo naselje na mahale se ne deli. Za ranije doba, a naročito za srpske despotovine, kada je Novo Brdo bilo veliki i mnogoljudni grad od 40.000 stanovnika, Novo Brdo nije moglo biti samo na sadašnjem mestu, jer za veliki broj kuća nema mesta na zaravni ovog brda. Tu je pored tvrđave bio jedan i možda najvažniji deo varoši. Ostali su delovi bili na drugim mestima i odvojeni od tog središnjeg dela. Varoš je, dakle, bila razbijenog tipa. Po starinama, topografskim nazivima, tragovima rudarskih radova i po nekim pričama kao da su se delovi te stare i razbijene novobrdske varoši pružali do sela Izvora na zapadu, do Nišinog Kola (mahala sela Marevca) na severu do sela Boljevca i Jasenovika na  istoku i do Trnićevca na jugu. Zna se da se selo Bostane čak i oko 1780. godine računalo za podgrađe Novog Brda i da je u njemu tada bilo sedište novobrdske vlastn.

Istorijat naselja.

Prošlost Novog Brda je opisana u delu Koste N. Kostića: Trgovinski centri i drumovi, Beograd 1899, str. 244—254, a potpunije u njegovim Našim novim gradovima na jugu. Beograd 1922, str. 134—142. Po narodnom predanju u Krivoj Reci Novo Brdo je za srednjevekovne srpske vladavine imalo 12.000 kuća.

Stariji Turci Novobrđani pamte da je i pre 70 godina bilo Srba na Novom Brdu. Tada je Novo Brdo imalo 2 dućana  i oko 30 kuća, od kojih je jedna kuća bila srpska i jedna ciganska, ostale turske.

Poreklo stanovništva.

U selu živi samo turski rod:

– Hadži Ibrahim tak’mi. Starnnom je iz Male Azije i po njegovom predanju doseljen je još pri zauzeću Novog Brda. Imao je velike čifluke u Krivoj Reci, pa i u Gornjoj Moravi i Izmorniku.

*

Poreklo stanovništva zaseoka Vlase* u sastavu naselja Novo Brdo

Položaj zaseoka.

Zaselak je na kosi Sokolar, severozapadno od Novog Brda i u dolini Kuskog Potoka, severno od Novog Brda.

Vode.

Vodu za piće dobija iz izvora i česama.

Zemlje i šume.

Topografski su nazivi za njive: Kuski Potok, Bagovišta, Sokolar, Mučibaba. . .

Tip zaseoka.

Zaselak je razbijenog tipa. Deli se na dve mahale: na Vlase i Muadžere. Udaljenje između mahala je oko 1 km. Kuće u mahalama nisu grupisane.

Starine u zaseoku.

U hataru zaseoka nailazi se na temelje od kuća. Možda je ovde bio jedan deo stare novobrdske varoši. Arbanasi kažu da njihovi preci nisu zatekli selo.

Postanak zaseoka.

Preci današnjih Arbanasa ovo ga sela podiglisu sadašnje naselje pre 140 godina. Zaselak sada ulazi u administrativni sastav sela Novoga Brda.

Poreklo stanovništva.

Rodovi:

-Pacovići (12 k.), od fisa Krasnića, preseljeni od istoimenog roda pre 140 god.

-Bujak (7 k.), od fisa Krasnića, doseljeni kao muhadžiri 1878 godine iz Poroštice (Jablanica).

-Antanaskovci (2 k., sv. Arhanđeo), pravoslavni Srbi. Preseljeni 1929 godine od istoimenog roda u Izvoru, na kupljeno imanje. Dalja starina im je kao kod Atanaskovaca u Izvoru.

IZVOR: Prema knjizi dr Atanasija Uroševića „Novobrdska Kriva Reka“, izdanje Beograd 1950. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan.

Komentari (0)

Odgovorite

Trenutno nema komentara. Budite prvi i ostavite komentar.