Poreklo prezimena, selo Vojmilovići (Raška)

29. jula 2018.

komentara: 0

Poreklo stanovništva sela Vojmilovići ( zaseoci Vojmiloići, Dubrave, Pekovići), opština Raška – Raški okrug. Prema knjizi Radoslava LJ. Pavlovića „Kopaonik“ napisanoj prema prikupljenim podacima od 1934. do 1953. godine – izdanje 2012. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan.

Zaselak VOJMILOVIĆI

Položaj zaseoka.

Zaselak je na zaravni, u zapadnom podnožju Vituša (1280m) i na levoj strani doline Kovačke (Popske —Glavske) reke, desne pritoke Jošanice.

Vode.

Pije se voda sa izvora. Voda izvan naselja, u planini, je Izvor na Vitušu.

Zemlje i šume.

Delovi atara nazivaju se: Reka, Dukovac, Njive u Dolu, Njive u Vilipovcu, Matovac, Njive kod Groblja, Selište, Maznice, Ilina ravan, Pavliš, Zaborje, Glavičica, Drašići, Ravna, Livada u Polju, Jabukovac, Bare, Kruševlje, Brezje, Grota, Vrtače, Laz, Glava i Presedla.

Tip zaseoka.

Izdvajaju se dve kućne grupe i one su nablizu. Zajedničko groblje Vojmilovića i susednog zaseoka Pekovića je na Zaborju.

Istorijat zaseoka.

Selo Vojmilovići zapisano je u Kruševskom pomeniku. Godine 1812. selo Vojmilovići spadalo je u Knežinu Jošanicu i nahiju novopazarsku.

Godine 1891. Vojmilovići i zaselak Dubrave imaju 54 poreske glave.

Po popisu 1921. zaselak Vojmilovići ima 15 domaćinstava, sa 70 članova, a 1948. u zaseoku Vojmilovićima ima 45 domaćinstava, sa 369 članova.

Starine.

Selište je najranije nastanjeni deo Vojmilovića. Ovde je bilo selo i za turske vladavine. U selu su sedeli Minovići, sada u Dubovu — Gokčanci, a osim njih i drugi preci Lopaćana, Tu je ostalo njihovo groblje. Na Crkvenjaku su ostaci nekog još starijeg groblja.

Poreklo stanovništva.

Rodovi.

Oko 1650. godine su se doselili daleki preci:

-Lopaćana Rakovića i Kostovića (9 kuća, Sv. Jovan, 7. januara i Sv. Jovan Preteča, 24. januara) iz Lopata u Levoj reci u Vasojevićima. Nisu poreklom od Vasojevića. Njihovi mnogobrojni srodnici iz Lopata su se odselili i nastanili u selima Podibra i Gokčanice, Aleksandrovačke Župe i naseljima na Kopaoniku. Poznata su njihova prezimena:

-Vajtilovci, Minovići, Miletići, Stevovići, Čevrljakovići i druga. Ovi Jovanjčani ne orođavaju se već samo “drže” kumstvo, a da se ne bi orođavali među sobom.

Skoro je protekao čitav vek od dolaska Lopaćana, pa su ovamo prešli:

-Karadže — Lačnevci, Milojevići (2 kuće, Sv. Nikola zimnji i Sv. Agatonik) iz Mečkara u Crnoj Glavi.

Zaselak DUBRAVE

Položaj naselja.

Zaseok Dubrave nalazi se na Dubravskom brdu, istočno od Vojmilovića.

Vode.

Pije se voda s izvora. Vode se zovu: Javor, Izvor u Jasnića, Izvor u Dubravski korita.

Zemlje i šume.

Potesi su: Dubravske njive i Dubravska korita. Groblje je na Dubravskom brdu.

Istorijat naselja.

Godine 1812. selo Dubrave spadalo je u Knežinu Jošanicu, Nahiju novopazarsku. Godine 1874. u Dubravama ima 14 kuća. Godine 1921. u Dubravama su 18 domaćinstava, sa 95 članova.

Poreklo stanovništva.

Rodovi:

-Petrovići, Simovići, Kursulići, Karovići, Jovanovići (10 kuća, Đurđic 3. novembra i Đurđevdan), starinom iz plemena Drobnjaka, došli su pre Karađorđevog ustanka u selo Cvetke u Rudničkom Pomoravlju. Iz Cvetaka neki njihovi srodnici su prešli u podibarsko selo Dragosince, a otuda su se doselili u Dubrave. Izdaju se za potomke slavnog megdandžije –junaka Jovana Kursule. Današnji Kursulići u Jošaničkoj Banji, mestu-varošici Raškoj i u Beogradu su Kursulići iz Dubrava. Brojni Dubravci u Gokčanici, Podibru i u Zapadno–moravskom Pomoravlju su od ovog roda.

-Jasnići (2 kuće, Sv. Vračevi 1. jula i 1. novembra) doselio se predak iz Zabrđa na Rogozni, ima više od sto pedeset godina. U Jasniće su ušli “prizeti”:

-Jankovići (3 kuće, Sv. Nikola i ženina slava Sv. Vračevi), od Jankovića iz Krive Reke.

-Raković (1 kuća, Sv. Jovan zimskii i Sv Vračevi) od Lopaćana Rakovića iz Vojmilovića.

-Kuliza –Ponorac (1 kuća), od Ponoraca Ružića (1 kuća, Sv. Mrata i Sv. Vračevi), iz Crvnja u Gokčanici,

U Svetođorce su došli prizeti:

-Kuliza – Maksić (1 kuća, i Mali Sv. Arhanđeo 6. septembra), od Kuliza Maksića iz Krive Reke.

-Glavčić (1 kuća, Sv. Nikola i ženina slava Đurđic), od Glavčića iz zaseoka glava u Kovanima.

-Kragović (Sv. Arhangeo, 8. novembra i Đurđic), od Kragovića iz Boća.

U Kragoviće “ušao je” prizet:

-Bačević (1kuća, Sv. Arhangeo), od Bačevića iz Rokca.

Zaselak PEKOVIĆI

Položaj zaseoka.

Zaselak je severno od Dubrava, na Pekovskom brdu.

Vode.

Pije se samo voda sa izvora.

Zemlje i šume.

Potesi su: Pekovići, Pekovsko polje i Pekovski krš.

Ime i tip zaseoka.

Ime zaseoku dali su njegovi osnivači Pekovići. Postoji podela zaseoka na krajeve: Gornji Pekovići i Donji Pekovići. Zajedničko groblje Pekovića i Dubrava je na Dubravskom brdu.

Poreklo stanovništva.

Rodovi:

-Pekovići (8 kuća, Sv. Arhanđeo 8. novembra). Prešao je praded od Pecića, “aranđelaca” (Sv. Arhanđeo) iz Jelakca.

IZVOR: Prema knjizi Radoslava LJ. Pavlovića „Kopaonik“, izdanje 2012. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan.

Komentari (0)

Odgovorite

Trenutno nema komentara. Budite prvi i ostavite komentar.