Poreklo prezimena, selo Rvatska (Leposavić)

11. marta 2018.

komentara: 0

Poreklo stanovništva sela Rvatska, opština Leposavić – Kosovskomitrovački okrug. Prema knjizi Petra Ž. Petrovića „Raška“ – izdanje 2010. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan.

Položaj sela.

Rvatska, „Arvacka “ je sa obe strane Vračevske Reke, nedaleko od njena ušća, ali više kuća ima na njenoj desnoj strani. Opkoljena je brdima Gradinom, Dubravom, Komom i Metalicom.

Tip sela.

Selo se deli na krajeve Prisoje, Osoje, Hodžisku Mahalu i na zaselak Grčevo. Kuće zaseoka su u izvorištu Grčevskog Potoka, između visa Koma (1072 m) i Dubrave. Kuće starog sela bile su na Selištu pored seoskog puta koji je vodio uz reku, pa su se pomestile da bi se izbegle prolećne poplave. Pored puta je bila džamija, podignuta 1917. godine, srušila se 1922. godine.

Vode.

Na reci ima dve privatne vodenice. Upotrebljava se voda sa izvora i bunara. Na levoj strani reke je česma i bunar, a na desnoj su dve stubline. U Grčevu je izvor Velika Voda u podnožju Koma.

Zemlje i šume.

Njive su okućnice, a bašte neposredno pored rečnog korita. Mesta s njivama nazivaju se: Koševlje, Selište, Duvarine, Barice, Lugovi, Kompirište, Leštak, Donji Lug, Osmanova Njiva, Drača, Prijelog, Laz, Njivče, Vrtača, Dolovi, Paljevina sa vinogradima, Krš, Jazbine, Banak, Sinanov Do, Velika Njiva, Zajednica, Hadžijska Bašta s voćkama, Ravne, Brklja, Kujov Do, Metalica, Duga Njiva, Valoga, Lazić, Kuzminačke Njive, Naslon, Lozine, Sastavci, Kovačevo Kućište, Konopljište, Oborak, Pirevina, Borje, Duguljača, Karaman, Emrov Breg, Prijelaz i Starčeva Kuća; livade: Drijen, Kruševlje, Kom, Livadak, Velika Livada, Podvodnice, Bostanište i Mala Plana; paše i šume su: Dubrava, Kolibine, Osoje, Gaj, Brsnati Brijeg, Ambarište, Drača, Jazovske Rupe, Kovačevo, Prozor, Slanice, Lešćak, Gudžalica, Begluk, Donji Laz, Ćumurište, Korita, Grabljak, Drenjak, Staro Guvno, Sućeska, Anište, Vrletna Strana, Široki Put, Buče, Kula, Antonijev Brijeg, Kuzminac, Mali Do, Kobilin Breg; utrine su u Grčevskom Potoku, Bijelom Potoku, Dubokom Potoku, Vračevskoj Reci i u Suvom Potoku.

Starine i ostali podaci o selu.

Na Gradini ima malo vidnih ostataka od „Jerinina grada“. Kod sadašnjeg muhamedanskog groblja je staro hrišćansko groblje u kome i sada ima nadrgobnih krstova od kamena, nesumnjivo hrišćanskih predaka muhamedanaca. Na Duvarinama je bilo muhamedansko naselje, čije se stanovništvo odselilo u Tursku 1912. godine, a sadašnje je na Baricama. Tu se kopaju i muhamedanci iz Grčeva. Hrišćani iz Grčeva kopaju se u groblju susednog naselja komskih Bara. Naziv sela „Hrvaćka“ spomenut je 1363. godine i 1455. godine. On je postao po ličnom imenu Hrvatin, koji je zabeležen oko 1316. godine. Današnje selo osnovali su Kuči u početku 18. veka. Godine 1948. u selu je bilo 388 stanovnika.

Poreklo stanovništva.

Rodovi u Rvatskoj:

-Đerleci, 4 kuće, su pomuhamedanjeni Kuči iz Drage kod Rožaja; imaju odeljake u Novom Pazaru.

-Durmiši, Lubure, 7 kuća, su Kuči od Rožaja.

-Islamovići, 16 kuća, su pomuhamedanjeni srpski rod iz „Golica“ kod Sjenice.

-Nezirovići i Salihovići odselili su se u Novi Pazar.

-Rvati u Velikom Popoviću, u Resavi, su odseljenici iz ovog sela ili iz Rvata na Ibru. Na nadgrobnom kamenu njihova pretka Nikole Rvata isklesana je 1673. godina.

U Grčevu su rodovi:

-Tabalija, 1 kuća,  je od Tabalinaca u vračevskom Docu.

-Ajrovići, 2 kuće, su od Durmiša u Rvatskoj.

-Askići, 2 kuće, su stariji doseljenici odnekud iz Bosne.

-Pantović, 1 kuća, Sv. Nikola, je Kuč, doseljen iz susednog Podkomlja.

-Tomović, 1 kuća, su od Petronijevića u Gulijama.

Do 1938. u selu je imao kuću Ciganin kovač, koji se odselio u Novi Pazar.

IZVOR: Prema knjizi Petra Ž. Petrovića „Raška“ – izdanje 2010. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan.

Komentari (0)

Odgovorite

Trenutno nema komentara. Budite prvi i ostavite komentar.