Poreklo prezimena, selo Duboka (Leposavić)

11. februara 2018.

komentara: 0

Poreklo stanovništva sela Duboka, opština Leposavić – Kosovomitrovački okrug. Prema knjizi Petra Ž. Petrovića „Raška“ – izdanje 2010. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan.

Položaj sela.

Duboka je malo naselje u izvorišnoj čelenci Dubočkog Potoka, desne pritoke Plakaonice. Opkoljeno je Balovskim Brdom, Zmijakom i Volujakom, kojima je zaklonjeno od jačih vetrova.

Tip sela.

Kuće su grupisane po rodovima.

Vode.

Voda se upotrebljava s Vrela, Savine Vode i sa česme kod Stare Banije.

Zemlje i šume.

Njive su na mestima: Stara Košara, Zapis, Prisoje, Baukovica, Prtno Brdo, a nove krčevine su na Dubočkom Brdu i Sedlinama; livade: Dobrunovac, Grabovac, Kozarice, Stolsko Prisoje; pasišta i šume: Papratine, Prisoje, Čukar, Metalica, Čeperak, Stolovi, Balovsko ili Dubočko Brdo.

Starine i ostali podaci o selu.

U Dublju, između Duboke i Zminca, podignuta je 1926. crkvica na temeljima stare crkve, posvećena Velikoj Gospođi. Kod nje je staro i današnje groblje. Na jednom nadgrobnom krstu uklesana je 1766. god. Drugo staro „latinsko“ groblje, verovatno rudarsko, je u potoku. Na Metalici, Čeperku i kod crkvice su ostaci starih rudarskih okana, koji imaju oblik vrtača. Jedno mesto sa starim napuštenim rudarskim oknima naziva se Renta (olovo). U Banjskoj povelji zabeleženo je oko 1316. selo Glboko (nije greška), a kao Duboka zapisano je 1780. godine. Godine 1910. imalo je 7 kuća, a 1948. godine. 68 stanovnika.

Postanak sela i poreklo stanovništva.

Današnje selo osnovali oko sredine 18. veka Gašani:

-Balovići, 5 kuća, Sv. Petka, su na Staroj Bačiji. Balovića ima u matici Plakaonici, zatim u Kašlju, Kruševu, i po Toplici. Preci se doselili iz Ornice u Drenici.

-Prčvare, Raškovići, 3 kuće, Sv. Nikola, su Kuči, prešli iz Plakaonice, u kojoj su im matičari („ležaci“).

IZVOR: Prema knjizi Petra Ž. Petrovića „Raška“ – izdanje 2010. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan.

Komentari (0)

Odgovorite

Trenutno nema komentara. Budite prvi i ostavite komentar.