Poreklo prezimena, selo Drćevac (Leskovac)

19. februara 2017.

komentara: 0

Poreklo stanovništva sela Drćevac, Grad Leskovac – Jablanički okrug. Prema knjizi Jovana V. Jovanovića „Leskovačko Polje i Babička Gora“ nastaloj na osnovu prikupljenih podataka 1977. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan.

Položaj sela.

Drćevac je podplaninsko selo. Podignuto je u dolini potoka na najnižoj diluvijalnoj terasi. Izduženost je oblika zapad-istok. Sadašnje selo je nastalo spajanjem sela Drćevac i Drćevačkog Čiflika, koji je bio nešto iznad sela. Danas Drćevaćki Čiflik kao zasebno naselje ne postoji. I selo i čiflik čine jedinstveno soseko naselje – Drćevac.

Tip sela.

Drćevac je naselje zbijenog tipa.

Ime sela.

Na postoji legenda koja objašnjava zbog čega se ovo selo zove Drćevac niti se može proniknuti u smisao nastanka imena ovoga sela.

Vode.

Kroz selo protiče potok koji u gornjem delu iznad sela ima ssvoje dve komponente. Jedna se zove Mečka i ide iz pravca Crkovnice. Druga komponenta dolazi iz pravca Goleme Njive i ne nosi nikakvi ime. Ispod sela Drćevca u potok se sa leve strane uliva voda potočića koji nosi ime Spiski Potok, čije se izvorište nalazi na mestu zvanom Spiski Kladenac. Verovatno je pravo ime potoka Spahijski Potok a kladenac Spasijski Kladenac, što podseća na nekog timarnika iz doba turskog spahijskog sistema čijem je lenu pripadao i ovaj kraj. Drćevački Potok se uliva u Južnu Moravu na lokaliteti Selište.

U ataru sela i u samom selu postoje kladenci: Spiski Kladenac, Česma, koja je do 1947. godine bila kladenac. Nalazi se u samom selu, ima dve cevi sa jakim mlazevima lake vode. Treći kladenac nosi ime Jerkovački Kladenac.

Većina kuća u selu ima u svojim dvorištima bunare čija dubina iznosi od 5 do 12 metara.

Selo Drćevac ima i svoj vodovod sa izvorištima na lokalitetu Jaka Voda u ataru sela Crkovnice. Izgrađen je 1971. godine i iz ovog vodovoda dovedena je tekuća voda u 40 domaćinstava.

Zemlje i šume.

Drćevački atar prostran je 672 hektara. Od ove površine na njive i bašte spada 405, voćnjake 8, vinograde 59, livade 8, pašnjake 86, šume 56 dok je neplodno 56 hektara.

Zemlja nosi ove nazive: Šubarina Dolina, Jerkovica, Selište, Rid, Bilo, Virovi, Šakin Grob, Turski Bres, Paraspur, Cigansko ili Kurtine Groblje, Tošin Čukar, Banja, Kurtina Čuka, Jankova Dolina i Latinsko Groblje.

Postanak sela i prošlost.

Drćevac je popisano u sumarnom turskom tefteru sa početka XVI veka kao timarsko selo pod imenom Drćevci što ukazuje da je ovo selo nastalo u periodu stare srpske države. U njegovom atarau nalaze se lokaliteti Selište i Latinsko Groblje, sa tragovima davnašnjeg ljudskog boravka u ovom kraju. Lokaliteti nisu istraživani. Budući da se nalazi na liniji neolitskog naselja Gradca verovatno da je i u ovom delu obitovao neolitski čovek, prolazili Kelti, živeli Rimljani.

Drćevac je bio pred kraj turske vladavine gospodarsko selo. Poslednji gospodar je bio Fakija.

Na nekim geografskim kartama je obeležen Drćevski Čifluk kao naselje. Međutim, u prvom popisu mesta posle oslobođenja ovih krajeva, nije zabeleženo nikakvo naselje pod tim imenom. Već samo Drćevac sa 19 kuća.

Poreklo stanovništva.

Drćevac je kod prvogsrpskog popisa, kako je već rečeno, imao 19 domaćinstava. Prilikom popisu 1953. godine u ovom selu je bilo 124 doma a 1977. godine 136 kuća.

U Drćevcu žive ovi rodovi:

Starosedeoci.

Deda Jovinci, Pištinci, Jankovi, Petrovci, Todorovci-Vuci, Kostadinovi, Živkovci-Ćukarci, Marićovi-Dunkinci i Karaviljkini (Cenići).

-Miloševci ili Dobričnjaci su iz Dobriča.

-Trampadžije su iz Goleme Njive.

-Ćosinci su iz Crkovncie (Staro Selo).

-Najkinci ili Gočobije su iz Sijarinjske Banje.

-Džinini su iz Pertata.

-Milenkovi su nepoznatog porekla. Osnivač roda bio je Milenko „Beločelšir“.

-Manjkini su iz Crkovnice (Staro Selo).

-Nestorovci-Albatini su iz Oraovice.

-Stojan Lazin je iz Oraovice iz roda Sanćilci.

-Kočkini su iz niškog Gara.

-Garci su iz niškog Gara.

-Grčiki su iz Samokova, srodni su Stepanovcima iz Gornje Lokošnice.

U Drćevcu žive i ovi Romi.

-Sevdići su nepoznatog porekla.

-Živka Konić (žena mu iz Turekovca) je nepoznatog porekla.

-Ferizovići su iz Gornje Kupinovice.

Zanimanje stanovništva.

Drćevčani se bave zemljoradnjom kao osnovnim zanimanjem. Gaje pšenicu i kukuruz. Proizvode i krompir za pijacu. Bave se i vinogradarstvom. Neki iznose grožđe na pijacu. Neki još gaje konoplju. Duvan sadi svaka druga kuća. Bave se i povrtarstvom. Proizvode šargarepu, rotkvu, ren, kupus i industrijske paprike više vrsta. Proizvde iznose na beogradsku pijacu, idu u Niš i Kragujevac.

Od stoke u selu ima oko 50 ovaca. Krave ima skoro svaka kuća, jednu do dve. Konja ima preko 50. Svinje gaje sa sopstvene potrebe. Imaju devet traktora, dva privatna električna mlina za mlevenje paprike, šest kombajna i jednu vršalicu. Za prevoz poljoprivrednih proizvoda koriste putniče automobile – karavane.

U selu postoji četvororazredna osnovna škola. Školska zgrada nije u potpunosti završena, ostavlja veoma loš utisak. Učenici su brali lekovito bilje da  bi pomogli završetku jedne učionice.

IZVOR: Prema knjizi Jovana V. Jovanovića „Leskovačko Polje i Babička Gora“ nastaloj na osnovu prikupljenih podataka 1977. godine. Priredio saradnik Porekla Milodan.

Komentari (0)

Odgovorite

Trenutno nema komentara. Budite prvi i ostavite komentar.