Најстарији записи из матичне књиге венчаних цркве у Борчу за 1837-1840. годину

7. јануара 2016.

коментара: 1

Borač-knjiga-venčanihПРИРЕДИО: Сарадник портала Порекло Саша Зарић

 

1.       4. јула 1837. венчани Лазар Радосављевић из Кнића и  Цмиљана Милисављевић из Коњуше, кум Јован Карановић из Забојнице.

2.       21. октобра 1837. венчани Радоје Петровић из Кнића и Стојана, ћерка Павла Стефановића из Петропоља, кум Павле Станковић из Петропоља.

3.       4. октобра 1837. венчани Алекса Трифуновић из Кнића и Станика из Грошнице, кум Вуица из Белог Поља.

4.       2. октобра 1837. венчани Илија Чекановић из Гунцата и Миленија ћерка Вукосава Пантовића из Гунцата, кум Радоје Вукићевић из Гунцата.

5.       9. новембра 1837. венчани Никола Арсенијевић из Гунцата и  Јана, ћерка Живанова из Гунцата. Кум Антоније Петровић из Витановца.

6.       9. октобра 1837. венчани Матија Петронијевић из Кнића и Пејка ћерка Стојанова из Грабовца. Кум  Ђорђе Поповић из Белог Поља.

7.       30. октобра 1837. венчани Милан Јаћимовић из Гунцата и Живана ћерка Јована Вукићевић из Гунцата. Кум Тома Живановић из Гунцата.

8.       30. октобра 1837. венчани Милисав Арсенијевић из Гунцата и Стана Тошовић из Гунцата, кум (име нечетико) Цветић из Гунцата.

9.       31. октобра 1837. венчани Сретен Мирковић из Борча и Јана из Мрчајеваца, кум Благоје из Претока.

10.   1. новембра 1837. венчани Дмитар Мијатовић из Кнића и Божана ћерка Панта Биорца из Борча. Кум Дмитар Арсенијевић из Кнића.

11.   2.новембра 1837. венчани Илија Мијаиловић из Кнића и Ружица ћерка Жарка Бабић, кум Стеван Аврамовић.

12.   2. новембра 1837. венчани Павле Луковић из Кусовца и Василија ћерка Стевана Шундерије из Бреснице, кум Глишо Тијанић из Кусовца.

13.   2.новембра 1837. венчани Илија Миленковић из Кусовца и Петрија ћерка Радована Стевановића из Грабовца.Кум Гвозден Милуновић из Борча.

14.   без датума уписа, венчани Милија Велић (може се читати и као Вељић) из Топонице и Јасна ћерка Богдана Милошевић из Топонице. Кум Вуица Богићевић житељ Обланиски (дословно пише Обланиски, вероватно би требало Опланићски).

15.   без датума уписа, венчани Петар Николић из Претока и Мирјана ћерка Павла Марковић из Претока, кум Никола Стевановић, житељ Миловачки (вероватно Миловићи засеок села Врбава).

16.   без датума уписа, венчани Илија Миловановић из Бечевице и Велика, ћерка Василија Симоновића из Бечевице. Кум Стеван Павловић из Љубића.

17.   без датума уписа, венчани Арсеније Дмитровић из Топонице и Станка Симовић из Брестовца. Кум Стеван Симоновић из Рамаће.

18.   без датума уписа, венчани Антоније Алексић из Радмиловића и  Станка, ћерка Николе Стевановић из Претока. Кум Милосав Ђокић из Бреснице.

19.   13. новембра 1837. венчани Реља Вукаиловић из Претока и Станица, ћерка Павла Петровића. Кум Мијаило Јездимировић из Борча.

20.   13. новембра 1837. венчани Матија Јевремовић из Борча и Савка, ћерка Илије Шамана (Шамановић) из Пајсијевића. Кум Василије Павић из Белог Поља.

21.   30. децембра 1837. венчани Павле Делић из Кнића и Стана, ћерка Борика Стевановића из Кнића.Кум  Јанићије Савић из Кнића.

22.   19. априла 1838. венчани Панто Јовановић из Топонице и Станија, ћерка Павића Живковића из (нечитко, могло би да буде из Врбице или Бреснице), кум Максим Поповић из Коњуше.

23.   19. априла 1838. венчани Сретен Јанковић из Жуња и Станија из Витковца, кум Милосав Павловић из Голочела.

24.   2. маја 1838. венчани Вучић Обрадовић из Бечевице и Јана, ћерка Јевта Томића из Брестовца. Кум Милован Весовић из Борча.

25.   2. маја 1838. венчани Јован Пауновић из Бечевице и Љубица, ћерка Милинка Стевановића из Лађеваца, кум Мато Јевремовић из Борча.

26.   22.маја 1838. венчани Јован Миливојевић из Топонице и Стоја, ћерка Милована Весковића из Врбице. Кум Никола Миливојевић из Топонице.

27.   22. маја 1838. венчани Стеван Симоновић из Кнића и Невена, ћерка Раденка Стевановић из Мрсаћа. Кум Ристо Гавриловић из Кнића.

28.   23. маја 1838. венчани Петар Аврамовић из Кнића и  Станојка, ћерка Стојанова из Голочела. Кум Драгојло Мирковић из Брњице.

29.   23. маја 1838. венчани Илија Петровић из Жуња и Стојана, ћерка Спасоја Ђусића из Дрлупа. Кум Јаћим Вукмановић из Драгушице.

30.   16. јула 1838. венчани Марко Илић из Борча и Јана, ћерка Симеона Чаровића из Белог Поља. Кум јереј Младен Поповић Коњушки.

31.   16. јула 1838. венчани Илија (нечитко, можда Домановић) из Бечевице и Симана, ћерка Павла Ненадовића из Коњуше. Кум Раде из Опланића.

32.   20. августа 1838. венчани Марко Миковић из Кнића и Загорка, ћерка Радована Петровића из Мрчајеваца. Кум Јанићије Савић из Кнића.

33.   23. августа 1838. венчани Петар Ивановић из Жуња и Радојка, ћерка Илије Шамановић из Пајсијевића. Кум Сретен Стефановић из Гунцата.

34.   12. септембра 1838. венчани Радојко Раденковић из Претока и Ђурђија, ћерка Петра Вилиповића. Кум Стефан Жујовић из Неменикућа.

35.   6. октобра 1838. венчани Петроније Нијемчевић из Бечевице и Иконија, ћерка Марка Стевановића из Јабланице. Кум Лазар Обрадовић из Брестовца.

36.   9. октобра 1838. венчани Милета Лазовић из Топонице и Анђелија, ћерка Вулете Вучићевић из Бара.Кум Стеван.

37.   23. октобра 1838. венчани Вукман Радосављевић из Кусовца и Јана, ћерка Величка Радоњића из Кусовца. Кум Гвозден Милуновић из Борча.

38.   10. новембра 1838. венчани Мато Миленковић из Бечевице и Стамена, ћерка Павла Димитријевића из Бечевице.Кум Милоје Вукаловић из Претока.

39.   12. новембра 1838. венчани Миленко Вулићевић из Дубраве и Живана, ћерка Мијаила Јездимировића из Борча. Кум Павле Драгојловић из Брњице.

40.   12. новембра 1838. венчани Милан Николић из Топонице и Иконија, ћерка Вучића Влаовића из Претока. Кум Сава Павићевић из Топонице.

41.   12. новембра 1838. венчани Јаћим Витковић из Кусовца и Невена, ћерка Младена Шутића житеља Островачког. Кум Гвозден Милуновић из Борча.

42.   12. новембра 1838. венчани Лазар Максимовић из Кнића и Станка, ћерка Анђелка из Кнића. Кум Павле Теодоровић из Борча.

43.   12. новембра 1838. венчани Теодосије Андрић из Кнића и Синђелија, ћерка Теофилова из Петропоља. Кум Матије Захарић из Кнића.

44.   12. новембра 1838. венчани Василије Миковић из Кнића и Станојка, ћерка Димитрија Ћурибе из Пајсијевића. Кум Дмитар Мијатовић из Кнића.

45.   12. новембра 1838. венчани Мато Зарић из Кнића и Станица, ћерка Константина Павленића из Годачице.Кум Јефрем из Црнуће.

46.   12. новембра 1838. венчани Марко Гавриловић из Кнића и Станија, ћерка Милована Радосављевић из Кнића.Кум јереј Симеон Поповић,Белопољски.

47.   12. новембра 1838. венчани Василије Миладиновић из Кнића и Јана, ћерка Михаила Зечевић из Брњице. Кум Теодосије Матовић из Кнића.

48.   12. новембар 1838. венчани Стеван Василијевић из Кнића и Станојка, ћерка Вучића Матовића из Вучковице. Кума Јана Милисављевић из Грабовца.

49.   12. новембра 1838. венчани Алексије Марковић из Борча и Станка, ћерка Павла Ненадовића из Коњуше. Кум Мато Василијевић из Црнуће.

50.   12. новембра 1838. венчани Петар Миливојевић из Борча и Станика, ћерка Теодора Ђоковића из Борча. Кум Марко Теодоровић из Врбаве.

51.   12. новембра 1838. венчани Урош Симовић из Претока и Цвета, ћерка Гвоздена Јаблановића из Грошнице. Кум Јанко Обрадовић из Бечња.

52.   13. новембра 1838. венчани Вукашин Милић из Борча и Босиљка, ћерка Јована Пантовића из Гунцата. Кум Петар Поповић из Белог Поља.

53.   28. децембра 1838. венчани Мијаило Чекановић из Гунцата и Манда, ћерка Павла Дмитровића из Опланића.кум Алекса Вукићевић из Гунцата.

54.   29. децембра 1838. венчани Дмитар Марковић из Борча и Јована, ћерка Марка Томића. Кум  Никола Благојевић из Претока.

55.   8. јануара 1839. венчани Василије Михаиловић из Кнића и Станка, ћерка Дмитра Петровића из Сабанте. Кум Урош Радовановић из Кнића.

56.   8. јануара 1839. венчани Пантелија Милутиновић из Кнића и Мариjа, ћерка Обрада Николића из Пајсијевића. Кум Милован Стевановић из Борча.

57.   8. јануара 1839. венчани Јестротије Ивановић из Топонице и Рада Ђоковић из Белог Поља. Кум  Младен Поповић из Коњуше.

58.   упис без датума, 1839. венчали се Матије Лазовић из Жуња и Савка

59.   23. априла 1839. венчао се Милован Глишовић из Претока са ћерком Танасковом (није уписано име и презиме младе), кум Мијаило Цветић из Гунцата.

60.   16. маја 1839. венчали се Гаврило Павловић из Борча и Анђелија, ћерка Ђорђа Вучићевића. Кум  Петар Вукићевић из Гунцата.

61.   16. маја 1839. венчали се Миливоје Ђокић из Радмиловића и Сава, ћерка Радосава Вуловића.

62.   16. маја 1839. венчали се Алексије Глигоријевић из Кнића и Цмиљана, ћерка Танасија Милошевића из Жуња. Кум јереј Симеон Поповић из Белог Поља.

63.   16. маја 1839. венчали се Танасије Милошевић из Кнића и Петрија, ћерка Дмитра Миловановића из Суморовца. Кум Теодор Петровић из Сирче.

64.   16. маја 1839. венчали се Стефан Радосављевић из Кнића и Иконија, ћерка Јевтимија Милутиновића из Пајсијевића. Кум Матије Вилотић из Кнића.

65.   18. маја 1839. венчали се Милосав Мојсиловић из Кнића и Радојка, ћерка Петра Колаковића из Борча. Кум Василије Лазовић из Кнића.

66.   18. маја 1839. венчали се Лакић (читко и јасно написано и не може се читати другачије него као Лакић) Павловић из Борча и Томанија, ћерка Василија Радовановића из Милаковца. Кум Гаврил Димитријевић из Борча.

67.   5. августа 1839. венчали се Милан Јоксимовић из Дубраве и Круна, ћерка Десивоја Муна из Кнића. Кум Микаило Проковић из Забојнице.

68.   5. августа 1839. венчали се Дамљан Лазовић из Топонице и Сава, ћерка Милоша Мишковића.

69.   5. августа 1839. венчали се Максим Ђоковић из Дубраве и Станислава, ћерка почившег Луке Терзића из Мрчајеваца. Кум Сава Кривчевић из Дубраве.

70.   15. октобра 1839. венчали се Петар Николић из Бечевице и Марија, ћерка Марка Лазаревића из Црнуће. Кум Ристо Ђорђевић из Бечевице.

71.   29. октобра 1839. венчали се Мијаило Драгићевић из Драгушице и Манда, ћерка Косте Марковића из  Брестовца. Кум Васил Стевановић из Кнића.

72.   29. октобра 1839. венчали се Петар Мариjановић из Кнића и Сава, ћерка Вуксана Крсмановића из Драгушице.Кум Иван Карановић из Забојнице.

73.   12. новембра 1839. венчали се Стеван Матковић из Топоице и Перуника, ћерка Стевана Ристовића из Прислонице. Кум Саво Ђерковић из Бара.

74.   12. новембра 1839. венчали се Сретен Величковић из Кусовца и Ђурђија, ћерка Глиша Илића из Бреснице. Кум Максим  Поповић из Коњуше.

75.   12. новембра 1839. венчали се Новак Вилиповић из Радмиловића и Станка, ћерка Вукића Стевановића из Лађеваца. Кум Јован Милић из Белог Поља.

76.   12. новембра 1839. венчали се Радрија (не може се читати другачије) Симоновић из Кусовца и Мариjа, Ђокова ћерка. Кум Максим Поповић из Коњуше.

77.   12. новембра 1839. венчали се Јован Петровић из Претока и Ружица, ћерка Миљка Драгутиновића из Гривца. Кум Јован Катанић из Бечња.

78.   12. новембра 1839. венчали се Тимотије Вељовић из Претока и Станица, ћерка Весова. Kум Миро из Претока.

79.   6. новембра 1839. венчали се Димитрије Арсенијевић из Кнића и Милена, ћерка Јована Пантелића из Честина. Кум Вуица Николић из Кнића.

80.   12. новембра 1839. венчали се Иван Богосављевић из Кнића и Анђелија, Јованова ћерка из Грабовца.Кум Милош Теодосијевић из Кнића.

81.   13. новембра 1839. венчали се Павле Јаковљевић из Жуња и Милица, ћерка Вучка Вуксановића из Борча. Кум Спасојевић из Крагујевца.

82.   упис без датума, 1840. венчали се Милован Марковић из Кнића и Марија, ћерка Вула Милутиновића из Печенога. Кум Гаврил Лукић из Кнића.

83.   12. фебруара 1840. венчали се Вељко Николић из Гунцата и Цмиљана, ћерка Јована Полексијевића. Кум Петар Поповић из Белог Поља.

84.   18. фебруара 1840. венчали се Вучић Стојановић из Кнића и Софија, ћерка Петра Радосављевића из Кнића. Кум Павле Мартић из Кнића.

85.   18. фебруара 1840. венчали се Ђуро Михаиловић из Кнића и Теодора, ћерка Димитрија Михаиловића из Забојнице. Кум Вуица Миловановић.

86.   26. априла 1840. венчали се Павле Борисављевић из Гунцата и Анђелија, ћерка Михаила Лепековића из Бреснице. Кум Михаило Цветић из Гунцата.

87.   2. јуна 1840. венчали се Радоје Лазаревић из Жуња и Станка, ћерка Павла из Лађеваца. Кум Стефан Милић из Жуња.

88.   21. јуна 1840. венчали се Иван Марковић из Гунцата и Јелена, Иванова ћерка из Поскурица. Кум Илија Петровић из Гунцата.

89.   21. јуна 1840. венчали се Павле Борисављевић из Гунцата и Анђелија, Мијаилова ћерка. Кум Мијаило Цветић из Гунцата.

90.   21. јула 1840. венчали се Божо Весовић из Претока и  Иконија Петровић. Кум Илија Вукаиловић из Претока.

91.   21. јула 1840. венчали се Комнен Тривуновић (није уписано из ког је села) и Станица, ћерка Радисава из Гривца. Кум Вида (или Видоје) Милинковић из Чачка.

92.   28. јула 1840. венчали се Владисав Јовановић из Дубраве и Стамена удовица Владича Ђоновића. Кум Марко Видојевић из Дубраве.

93.   28.јула 1840. венчали се Арсеније Дмитровић из Топонице и Милица, ћерка Прокопија Симовића из Бреснице. Кум Лазар Крсмановић из Топонице.

94.   30.јуна 1840. венчали се Проко Марковић из Радмиловића и Марија, ћерка Милосава Бабића из Кнића. Кум Василије Поповић из Белог Поља.

95.   16. септембра 1840. венчали се Мијаило Миливојевић из Претока и Стоја, ћерка Николе Пантовића из Претока. Кум Максим Милосављевић из Вучковице.

96.   18. септембра 1840. венчали се Мијаило Тривуновић из Претока и Петрија, ћерка Николе Ђоковића из Лознице. Кум Лука Пантовић из Претока.

97.   26. септембра 1840. венчали се Милорад Милошевић из Топонице и Вукосава, ћерка Милутина Бошковића из Катића. Кум Маринко Божовић из Борча.

98.   15. октобра 1840. венчали се Маринко Младеновић из Бечевице и Анђелија, ћерка Марка Лазића из Претока. Кум Стеван Маринковић из Добраче.

99.   20. октобра 1840. венчали се Андрија Пауновић из Дубраве и Станка, ћерка Ивана Лазаревића. Кум  Мина Поповић из Кутлова.

100.                        26. октобра 1840. венчали се Ђерко Петронијевић из Топонице и Аница, ћерка Антонија Павловића из Честина. Кум Павић Андрић из Рамаће.

101.                        26. октобра 1840. венчали се Мијаило Миленковић из Дубраве и Јованка, ћерка Пантелије Петровић из Борча. Кум Обрад Матијевић (дословно пише житељ Баначине).

102.                        29. октобра 1840. венчани Коста Милетић из Гунцата и Стана, ћерка Обрада Миковића из Кнића. Кум Радоје Ђорђевић из Гунцата.

103.                        29. октобра 1840. венчани Милосав Ивановић из Кнића и Велика, ћерка Величка из Шења. Кум Павле Стојковић из Петропоља.

104.                        26. октобра 1840. венчани Лука Миливојевић из Кнића и Станка, ћерка Јанићија Савића из Кнића. Кум Теодор Петровић из Сирче.

105.                        27. октобра 1840. венчани Марко Павловић из Кнића и Цмиљана, ћерка Панте из Мрчајеваца. Кум Петар Поповић из Белог Поља.

106.                        10. новембра 1840. венчани Вићентије Матковић из Топонице и Сава, ћерка Рада Кулешевића из Опланића. Кум Радован из Кикојевца.

107.                        10. новембра 1840. венчани Милоје Марковић из Топонице и Николија, ћерка Милије Василијевића из Вујетинаца. Кум Благоје Павићевић из Топонице.

108.                        10. новембра 1840. венчани Живан Петронијевић из Претока и Митра, ћерка Лазе Крсмановић из Топонице. Кум Мијаило Јездимировић из Борча.

109.                        10. новембра 1840. венчани Сретен Андрић из Претока и Ружица, ћерка Николе из Коњуше. Кум Андрић из Претока.

110.                        10. новембра 1840. венчани Василије Максимовић из Дубраве и Ружица, ћерка Мијата Марковића из Радмиловића. Кум Мијаило Прокић из Забојнице.

111.                        10.новембра 1840. венчани Милован Трифуновић из Претока и Ружица, ћерка Сретена Чекеревца из Бреснице. Кум  Манојло Пантовић из Чачка.

112.                        10. новембра 1840. венчани Ђорђе Петровић из Претока и Станка, ћерка Луке Пантовић из Претока. Кум Јован Обрадовић из Бечња.

113.                        10. новембра 1840. венчани Милан Бранковић из Гунцата и Радојка, ћерка Стефана Шундерије из Бечња. Кум Александар из Борча.

114.                        10. новембра 1840. венчани Вучић Ненадовић из Гунцата и Станојка, ћерка Милована Новаковића из Кнића. Кум јереј Симеон Поповић Белопољски.

115.                        10. новембра 1840. венчани Милан Вукаиловић из Претока и Стана, ћерка Петронија Добричић из Грабовца. Кум Мато из Бечња.

116.                        10. новембра 1840. венчани Димитрије Милутиновић из Бечевице и Стамена, ћерка Вучића Милосављевића. Кум Марко Матовић из Бечевице.

117.                        10. новембра 1840. венчани Никола Христић из Кнића и Јана, ћерка Димитрија Левајца из Бечња. Кум Григорије Петронијевић из Кнића.

118.                        10. новембра 1840. венчани Сретен Радосављевић из Кнића и Ивана, ћерка Антонија Михаиловића из Црнуће. Кум Павле Стојковић из Петропоља.

ПРИРЕДИО: Сарадник портала Порекло Саша Зарић, 05.01.2016.

 

Коментари (1)

Одговорите

Један коментар

  1. Radoje Savićević

    Да ли сте у могућности да објавите ове податке за село драгушица