Poreklo prezimena, selo Bežište (Bela Palanka)

1. januara 2016.

komentara: 0

Poreklo stanovništva sela Bežište, opština Bela Palanka. SRPSKI ETNOGRAFSKI ZBORNIK, KNJIGA LXVII, MIHAJLO M. KOSTIĆ, KORITNICA, ANTROPOGEOGRAFSKA ISPITIVANJA, BEOGRAD, 1954. Priredio saradnik portala Poreklo Vojislav Ananić.

Bežište

 

Položaj i tip.

Selo leži pod Vrelskim Ridom u podnožju Suve Planine a u dolini Bežiškog Potoka, koji ističe iz Vrela i čini jedan od izvorišnih krakova Koritničke Reke. Ono je na mestu gde se pomenuti potok sastaje sa nekoliko povremenih tokova, — između Kule (823 m) i jez. poda Blagovesti (625 m). U selu se služe vodom sa kaptiranog Bežiškog Vrela, izvora i bunara koji su duboki 5 do 9 m. Glavni su izvori: Radovanov Kladenac, Stuba,, Vlajin Kladenac, Korita, Glog, Trst, Janićina Padina, Dragulinovac, Čučkovac i Seoska Česma.

Selo je po tipu zbijeno sa razređenim krajevima. Nekolike kuće izmeštene su po kosama oko sela i imaju razređene dvorove. Izdvojenije krajeve čine: Nikolinci 10 k. i Pavlovci 8 k.

Granice seoskog atara povučene su na mestima: Suvo Drvo, Međa, Velkova Glava, Radovanov Kladenac, Stanička, Račino Orište, Resnički Bunar, Pripor i Kolarnica sa Resnikom, Suvo Drvo, Selsko Branište, Koviljica, Vojin Do i Crvena Strana sa Šljivovikom. Sa Krčimirom omeđeno je na: Popovoj Livadi (Braća Janković), Tri Bare, Ostroj Bari, Tutuništu i Rakošu. Od Rakoša graniči se u iznetim međama, sa G. Koritnicom. Sa Štrbovcem međa je na Pejinom Grobu, a sa Bogdanovcem na Kolarnici. Kolarnica je tromeđa: Bežišta, Resnika i Bogdanovca, a Pejin Grob: Štrbovca Bežišta i Bogdanovca. Topografska imena za sbradive površine su: Jajina Padina, Džučkovac, Krušak, Krušje Gusto Trnje, Kicina Livada, Mali Resnik. Golema Njiva, Blagovesti, Vojin Dol, Čuka, Svinjarrik, Selo, Griža, Todorove Pojate. Bregovita i delom obrađena mesta su: Kula, Zanoga, Del, Bukovica i dr. Utrina zahvata: Jasenjak, Jelovar, Ćosin Vrtop, Đađinu Livadu, Ostru Baru, Tošino Korito, Tri Bare Jasičje i Jasenje.

Poreklo stanovništva.

Starinci su:

Mladžinci i Pavlovci (Ćirići, Mladenovići, Pavlovići; 4 k., sv. Arhanđeo). Privodnjaci su: Svetozar Jašić iz Brateševca od Jašinaca u Mladžince i Vlasta Tričković od Litkalovaca iz Resnika u Pavlovce.

– Derlinci (Jocići; 1 k., sv. Arhanđeo). Ima ih otseljenih u Obrenovcu, Ivangradu i u selu Deronje, Srez odžački.

– Đađinci (Mitrovići; 1 k. Sv. Arhanđeo). Ima ih otseljenih u Aleksincu.

Doseljenici su:

Nikolinci i Tazinci (Nikolići, Rančići, Ignjatovići, Petrovići; 17 k., sv. Petka): iz Šuškavice. Privodšaci su: Lazar Ignjatović iz Krnjina od Marnjanovaca u Nikolince i Đura Petrović iz Rakova Dola u Tazince. Nikolinaca ima otseljenih u okolini Pančeva.

– Mitinci i Ćirinci (Mitići, Ćirići; 14 k., sv. Nikola): iz Careva Dela. Ima ih otseljenih u okolini Pančeva.

– Mininci (20 k., sv. Đorđe; Minići): iz Svrljiga. Ima ih otseljenih u Odžacima.

Pašalinci (Jovanovići; 12 k., sv. Stevan): iz Bogdanovca. Ima ih otseljenih u okolini Pančeva.

– Govedarovci (Zdravkovići; 5 k., sv. Arhanđeo):        iz Brestov – Dola. Privodnjak je Mila Pešić iz Provaljenika.

– Kačarevci (Ignjatovići; 4 k., sv. Arhanđeo): iz Suračeva.

– Lisičkovi (Stojadinovići 6 k., sv. Arhanđeo): iz Šuškavice. Ima ih u Opovu, Srez kovačički.

– Đorđevići (2 k., Nova Godina): iz Rasnice; Srez nišavski. Otseljenih od ovog ciganskog roda ima u okolini Pančeva.

Seoska slava je Spasovdan. Selo ima Svoje groblje.

IZVOR :  SRPSKI  ETNOGRAFSKI  ZBORNIK, KNJIGA  LXVII, MIHAJLO M. KOSTIĆ, KORITNICA, ANTROPOGEOGRAFSKA ISPITIVANJA,  BEOGRAD,  1954.  Odabrao   i  priredio  saradnik portala   Poreklo  Vojislav  Ananić

Komentari (0)

Odgovorite

Trenutno nema komentara. Budite prvi i ostavite komentar.