Poreklo prezimena, selo Komesarac (Cetingrad)

31. avgusta 2015.

komentara: 0

Prezimena u selu Komesarac (opština Cetingrad – Kordun), prema popisu stanovništva SR Hrvatske 1948. godine

Komesarac

Slika 1. Topografska mapa sela Komesarac u razmeri 1:25000

Rezultati popisa stanovništva od 1857. do 2011. godine za selo Komesarac – izvor Wikipedia:

god.2011.2001.1991.1981.1971.1961.1953.1948.1931.1921.1910.1900.1890.1880.1869.1857.
broj155182308294343457394479675606642814688637612349

U 2001. smanjeno izdvajanjem naselja Sadikovac. Do 1948. te u 1981. i 1991. sadrži podatke za naselje Sadikovac.


Prezimena u selu Komesarac prema popisu stanovništva 1948. godine:

PrezimeBroj osobaKrsna slavaNapomena
Blanuša4 (1)
Butorac46 (7)rimokatolici
Valentić22 (4), 1 –rimokatolici
Vudragović7 (2)
Vučković8 (1)
Draženović20 (3)rimokatolici
Zrilić25 (5)rimokatolici
Jukić140 (18)rimokatolici
Kampić38 (8)rimokatolici
Krnjeta1 (1)
Moguš11 (1)rimokatolici
Mujić17 (2)rimokatolici
Neralić18 (2)rimokatolici
Savić36 (8)
Strmota29 (4)rimokatolici
Capan24 (3)rimokatolici
Cindrić19 (2)rimokatolici
Špoljarić7 (1)rimokatolici
Štefanac11 (2)rimokatolici

 

Napomena: 1) Broj ispred zagrade označava koliko je bilo stanovnika sela sa nekim prezimenom, a broj u zagradi označava u koliko domaćinstava su živeli. Ukoliko iza broja stoji znak -, reč je o stanovnicima koji nisu imali sopstveno domaćinstvo.

IZVOR: „Leksik prezimena SR Hrvatske“, autori dr Šimunović Petar i dr Putanec Valentin


Žrtve Drugog Svetskog rata:

Tokom Drugog Svetskog rata život je izgubilo 166 stanovnika sela Komesarac, od čega 12 boraca NOB-a, 145 žrtava fašističkog terora i 9 osoba umrlih od tifusa i drugih bolesti. Zaselak Sadikovac imao je 2 žrtve fašističkog terora.

Pali borci

 1. KRNJETA Mile MILOŠ, 1914, seljak, Srbin. Stupio u NOV 13. 1. 1942. Borac 2. brig. 8. div. Poginuo kod Svinjice 1. 10. 1942.
 1. SAVIĆ Steve CVIJAN, 1921, seljak, Srbin. Stupio u NOV 23. 1. 1943. borac 2. brig. 8. div. Umro u Beogradu aprila 1943.
 1. SAVIĆ Ilije DRAGAN, 1923, seljak, Srbin. Stupio u NOV 15. 11. 1942. borac 2. brig. 8. div. Poginuo kod Gospića 29. 8. 1943.
 1. SAVIĆ Petra MILICA, 1926, seljanka, Srpkinja. Stupila u NOV 30. 1. 1943. bolničarka 7. div. Poginula na Sutjesci 5. 6. 1943.
 1. SAVIĆ Janka NIKOLA, 1921, seljak, Srbin. Stupio u NOV 15. 5. 1942. Borac 2. udar. bat. 2. Kordunaškog odreda. Poginuo 17. 7. 1942. kod Siče u Perjasici.
 1. SAVIĆ Sime PETAR, 1922, seljak, Srbin. Stupio u NOV 1. 12. 1941. U odred »Široka Rijeka« komesar čete 2. brig. 8. div. ranjen 25. 3. 1945. kod Bihaća i podlegao ranama u Maljevcu 8. 5. 1945.
 1. SAVIĆ Mile RADE, 1919, zanatlija, Srbin. Vojnik 55. puka. Poginuo u Bihaću 10. 4. 1941.
 1. SAVIĆ Stanka RANKA, 1924, seljanka, Srpkinja. Stupila u NOV 30. 1. 1943. bolničarka 7. div. Poginula na Sutjesci 15. 6. 1943.
 1. SAVIĆ Marka STANKO, 1905, seljak, Srbin. Stupio u NOV 17. 11. 1941. u odred »Široka Rijeka« borac 1. brig. 8. div. Umro u VPB Zbjeg 13. 4. 1943.
 1. STRMOTA Stanka ŠIME, 1928, seljak, Hrvat. Stupio u NOV 1. 1. 1945. borac 2. brig. 8. div. Poginuo kod Drežnika 6. 4. 1945.
 1. VUGDRAGOVIĆ Steve DRAGAN, 1902, seljak, Srbin. Stupio u NOV 20. 1. 1942, borac 1. čete 2. bat. 2. KPO. Poginuo u Petrovoj gori 14. 5. 1942.
 1. VUGDRAGOVIĆ Dragana SAVO, 1921, seljak. Srbin. Stupio u NOV 10. 11. 1942. komandir voda 2. brig. 8. div. Ranjen 17. 2. 1944. kod Topuskog. Podlegao ranama u Podcetinu kod Cetingrada 20. 3. 1944.

 

Žrtve ustaškog i fašističkog terora

 1. KRNJETA Mile ANĐELIJA, 1909, seljanka, Srpkinja. Ubile je ustaše u Cetingradu 15 . 9. 1942. (sa novorođenčetom)
 2. KRNJETA Rade (bezimeno), 1942, dijete, Srbin. Ubile ga ustaše zajedno sa majkom Anđelijom u Cetingradu 15. 9. 1942.
 3. KRNJETA Miloša BRANKO, 1938, dijete, Srbin. Ubile ga ustaše u Drvaru 16. 2. 1943.
 4. KRNJETA Rade DRAGAN, 1935, dijete, Srbin. Ubile ga ustaše u Cetingradu 15. 9. 1942.
 5. KRNJETA Rade DUŠAN, 1939, dijete, Srbin. Ubile ga ustaše u Cetingradu 15. 9. 1942.
 6. KRNJETA Petra ILIJA, 1889, krojač, Srbin. Ubili ga Nijemci u logoru u Banjici 1943.
 7. KRNJETA Milana LJUBICA, 1940, dijete, Srpkinja. Ubili je Nijemci u Drvaru 16. 2. 1943.
 8. KRNJETA Rade MILAN, 1927, dijete, Srbin. Ubile ga ustaše u Cetingradu 15. 9. 1942.
 9. KRNJETA Damjana MILE, 1871, seljak, Srbin. Ubile ga ustaše u Lađevcu 30. 7. 1941.
 10. KRNJETA Rade NADA, 1926, seljanka, Srpkinja. Ubile je ustaše u Cetingradu 15. 9. 1942.
 11. KRNJETA Mile RADE, 1907, seljak, Srbin. Ubile ga ustaše u Cetingradu 15. 9. 1942.
 12. PERIĆ Nikole ĐURO, 1899, seljak, Srbin. Ubile ga ustaše u Mehinom stanju 30. 7. 1941.
 13. PERIĆ Nikole JANKO, 1900, seljak, Srbin. Ubile ga ustaše u Savić Selu 21. 3. 1942.
 14. SAVIĆ Janka ANA, 1924, seljanka, Srpkinja. Ubile je ustaše u Puškarić Lukama 21. 3. 1942.
 15. SAVIĆ Nikole ANA, 1917, seljanka, Srpkinja. Ubile je ustaše u Puškarić Lukama 21. 3. 1942.
 16. SAVIĆ Mile ANĐELIJA, 1911, seljanka, Srpkinja. Ubile je ustaše u Staroj Gradiški 1942.
 17. SAVIĆ Nikole ANĐELIJA, 1902, seljanka, Srpkinja. Ubile je ustaše u Puškarić Lukama 21. 3. 1942.
 18. SAVIĆ Paje BOGDAN, 1931, dijete, Srbin. Ubile ga ustaše u Puškarić Lukama 21. 3. 1942.
 19. SAVIĆ Paje BRANKO, 1927, dijete, Srbin. Ubile ga ustaše u Puškarić Lukama 21. 3. 1942.
 20. SAVIĆ Rade DANICA, 1914, seljanka, Srpkinja. Ubile je ustaše u Puškarić Lukama 21. 3. 1942.
 21. SAVIĆ Sime DMITAR, 1920, seljak, Srbin. Ubile ga ustaše u Cetingradu 7. 5. 1942.
 22. SAVIĆ Nikole DRAGA, 1936, dijete, Srpkinja. Ubile je ustaše u Puškarić Lukama 21. 3. 1942.
 23. SAVIĆ Nikole DRAGA, 1937, dijete, Srpkinja. Ubile je ustaše u Puškarić Lukama 21. 3. 1942.
 24. SAVIĆ Paje DRAGAN, 1933, dijete, Srbin. Ubile ga ustaše u Puškarić Lukama 21. 3. 1942.
 25. SAVIĆ Vase DRAGICA, 1938, dijete, Srpkinja. Ubile je ustaše u Savić Selu 21. 3. 1942.
 26. SAVIĆ Paje DUŠAN, 1940, dijete. Srbin. Ubile ga ustaše u Puškarić Lukama 21. 3. 1942.
 27. SAVIĆ Janka ĐURO, 1936, dijete, Srbin. Ubile ga ustaše u Savić Selu 21. 3. 1942.
 28. SAVIĆ Sime ĐURO, 1899, seljak, Srbin. Ubile ga ustaše u Blagaju 8. 5. 1941.
 29. SAVIĆ Stanka ĐURO, 1938, dijete, Srbin. Ubile ga ustaše u Savić Selu 21. 3. 1942.
 30. SAVIĆ Paje GOJKO, 1937, dijete, Srbin. Ubile ga ustaše u Puškarić Lukama 21. 3. 1942.
 31. SAVIĆ Đure ILIJA, 1918, seljak, Srbin. Objesile ga ustaše u šumi Begovac 19. 5. 1941.
 32. SAVIĆ Nikole ILIJA, 1928, dijete, Srbin. Ubile ga ustaše u Puškarić Lukama 21. 3. 1942.
 33. SAVIĆ Rade ILIJA, 1896, seljak, Srbin. Ubile ga ustaše u Kolsarovoj dolini kod Kestenja 21. 3. 1942.
 34. SAVIĆ Nikole JANKO, 1885, seljak, Srbin. Ubile ga ustaše u Puškarić Lukama 21. 3. 1942.
 35. SAVIĆ JEKA, 1904, seljanka, Srpkinja. Zaklale je ustaše u Savić pećini 21. 3. 1942.
 36. SAVIĆ Rade JOVO, 1938, dijete, Srbin. Ubile ga ustaše u Kestenju 21. 3. 1942.
 37. SAVIĆ Stanka KATA, 1907, seljanka, Srpkinja. Zaklale je ustaše u Savić pećini 21. 3. 1942.
 38. SAVIĆ Stanka LAZO, 1933, dijete, Srbin. Zaklale ga ustaše u Savić pećini 21. 3. 1942.
 39. SAVIĆ Vase LJUBA, 1941, dijete, Srpkinja. Ubile je ustaše u Savić pećini 21. 3. 1942.
 40. SAVIĆ MARA, 1892, seljanka, Srpkinja. Ubile je ustaše u Kestenju 21. 3. 1942.
 41. SAVIĆ Mile MARA, 1934, dijete, Srpkinja. Ubile je ustaše u Petrovoj gori 13. 5. 1942.
 42. SAVIĆ Nikole MARA, 1940, dijete, Srpkinja. Ubile je ustaše u Puškarić Lukama 21. 3. 1942.
 43. SAVIĆ Sime MARICA, 1907, seljanka, Srpkinja. Ubile je ustaše u Savić pećini 21. 3. 1942.
 44. SAVIĆ Vase MARKO, 1929, dijete. Srbin. Ubile ga ustaše u Savić pećini 21. 3. 1942.
 45. SAVIĆ Janka MILAN, 1893, seljak, Srbin. Zaklale ga ustaše u Kestenju 21. 3. 1942.
 46. SAVIĆ Mile MILAN, 1940, dijete. Srbin. Zaklale ga ustaše u Kestenju 21. 3. 1942.
 47. SAVIĆ Đure MILE, 1928, dijete, Srbin. Ubile ga ustaše u Puškarić Lukama 21. 3. 1942.
 48. SAVIĆ Ilije MILE, 1899, seljak, Srbin. Ubile ga ustaše u Blagaju 8. 5. 1941.
 49. SAVIĆ Nikole MILE, 1938, dijete, Srbin. Zaklale ga ustaše u Kestenju 21. 3. 1942.
 50. SAVIĆ Paje MILE, 1924, seljak. Srbin. Zaklale ga ustaše u Kestenju 21. 3. 1942.
 51. SAVIĆ Petra MILE, 1924, seljak, Srbin. Ubile ga ustaše u Savić pećini 21. 3. 1942.
 52. SAVIĆ Rade MILE, 1934, dijete. Srbin. Zaklale ga ustaše u Kestenju 21. 3. 1942.
 53. SAVIĆ Sime MILE, 1929, dijete, Srbin. Ubile ga ustaše u Puškarić Lukama 21. 3. 1942.
 54. SAVIĆ Sime MILE, 1908, seljak, Srbin. Ubile ga ustaše u Petrovoj gori 13. 5. 1942.
 55. SAVIĆ MILICA, 1904, seljanka, Srpkinja. Ubile je ustaše u Puškarić Lukama 21. 3. 1942.
 56. SAVIĆ Koje MILICA, 1886, seljanka, Srpkinja. Ubile je ustaše u Kestenju 21. 3. 1942.
 57. SAVIĆ Petra MILICA, 1926, seljanka, Srpkinja. Ubile je ustaše u Puškarić Lukama 21. 3. 1942.
 58. SAVIĆ Tome MILICA, 1929, dijete, Srpkinja. Ubile je ustaše u Puškarić Lukama 21. 3. 1942.
 59. SAVIĆ Maćana MILKA, 1902, seljanka, Srpkinja. Ubile je ustaše u Kladuši 16. 4. 1942.
 60. SAVIĆ Tome MILKA, 1899, seljanka, Srpkinja. Ubile je ustaše u Cetingradu 15. 9. 1942.
 61. SAVIĆ Nikole MILKA, 1905, seljanka, Srpkinja. Ubile je ustaše u Puškarić Lukama 21. 3. 1942.
 62. SAVIĆ Vase MILKA, 1928, dijete, Srpkinja. Zaklale je ustaše u Savić pećini 21. 3. 1942.
 63. SAVIĆ Marka MILOŠ, 1907, seljak, Srbin. Ubile ga ustaše u Blagaju 8. 5. 1941.
 64. SAVIĆ Rade MILOŠ, 1938, dijete, Srbin. Ubile ga ustaše u Kestenju 21. 3. 1942.
 65. SAVIĆ Sime MILOŠ, 1927, dijete, Srbin. Ubile ga ustaše u Puškarić Lukama 21. 3. 1942.
 66. SAVIĆ Mile MILUTIN, 1923, seljak, Srbin. Ubile ga ustaše u Gnojnicama 22. 3. 1942.
 67. SAVIĆ Petra MILUTIN, 1931, dijete, Srbin. Ubile ga ustaše u Puškarić Lukama 21. 3. 1942.
 68. SAVIĆ Mile MIRA, 1938, dijete, Srpkinja. Ubile je ustaše u Cetingradu 15. 9. 1942.
 69. SAVIĆ Mile MIRJANA, 1934, dijete, Srpkinja. Ubile je ustaše u Petrovoj gori 13. 5. 1942.
 70. SAVIĆ Đure MIRKO, 1928, dijete, Srbin. Ubile ga ustaše u Gnojnicama 22. 3. 1943.
 71. SAVIĆ Mile MIRKO, 1931, dijete, Srbin. Ubile ga ustaše u Puškarić Lukama 21. 3. 1942.
 72. SAVIĆ Nikole MIRKO, 1935, dijete, Srbin. Ubile ga ustaše u Puškarić Lukama 21. 3. 1942.
 73. SAVIĆ Stanka MIRKO, 1929, dijete, Srbin. Ubile ga ustaše u Savić Selu 21. 3. 1942.
 74. SAVIĆ Tome MIRKO, 1936, dijete, Srbin. Ubile ga ustaše u Puškarić Lukama 21. 3. 1942.
 75. SAVIĆ Marka NIKOLA, 1910, seljak, Srbin. Ubile ga ustaše u Cetinskoj Varoši 31. 3. 1942.
 76. SAVIĆ Nikole NIKOLA, 1922, postolar, Srbin. Ubile ga ustaše u Puškarić Lukama 21. 3. 1942.
 77. SAVIĆ Pavla NIKOLA, 1878, seljak, Srbin. Ubile ga ustaše u Puškarić Lukama 21. 3. 1942.
 78. SAVIĆ Rade NIKOLA, 1924, seljak, Srbin. Ubile ga ustaše u Kladuši 16. 4. 1942.
 79. SAVIĆ Tome NIKOLA, 1913, seljak. Srbin. Ubile ga ustaše u Puškarić Lukama 21. 3. 1942.
 80. SAVIĆ Vase NIKOLA, 1903, seljak, Srbin. Ubile ga ustaše u Puškarić Lukama 21. 3. 1942.
 81. SAVIĆ Nikole PAJO, 1898, seljak, Srbin. Ubile ga ustaše u Blagaju 8. 5. 1941.
 82. SAVIĆ Steve PETAR, 1930, dijete, Srbin. Ubile ga ustaše u Savić Selu 21. 3. 1942.
 83. SAVIĆ Paje PREDRAG, 1928, dijete, Srbin. Ubile ga ustaše u Kladuši 16. 4. 1942.
 84. SAVIĆ Janka RADE, 1937, dijete, Srbin. Ubile ga ustaše u Puškarić Lukama 21. 3. 1942.
 85. SAVIĆ Nikole RADE, 1896, seljak, Srbin. Ubile ga ustaše u Blagaju 8. 5. 1941.
 86. SAVIĆ Pavla RADE, 1900, seljak, Srbin. Ubile ga ustaše u Rudinkama kod Slunja 4. 8. 1941.
 87. SAVIĆ Petra RADE, 1935, dijete, Srbin. Ubile ga ustaše u Savić pećini 21. 3. 1942.
 88. SAVIĆ Sime RADIVOJ, 1907, seljak, Srbin. Ubile ga ustaše u Kestenju 21. 3. 1942.
 89. SAVIĆ Nikole RANKA, 1933, dijete, Srpkinja. Ubile je ustaše u Puškarić Lukama 21. 3. 1942.
 90. SAVIĆ Petra SARA, 1905, seljanka, Srpkinja. Zaklale je ustaše u Savić Selu 21. 3. 1942.
 91. SAVIĆ Maksima SIMO, 1880, kovač, Srbin. Odsjekle mu ustaše glavu u Komesarcu 21. 3. 1942.
 92. SAVIĆ Nikole SIMO, 1890, seljak, Srbin. Ubile ga ustaše u Blagaju 8. 5. 1941.
 93. SAVIĆ Petra SOFIJA, 1938, dijete, Srpkinja. Ubile je ustaše u Savić Selu 21. 3. 1942.
 94. SAVIĆ Stanka SOFIJA, 1940, dijete, Srpkinja. Ubile je ustaše u Savić Selu 21. 3. 1942.
 95. SAVIĆ Vase SOFIJA, 1917, sluškinja, Srpkinja. Ubile je ustaše u Capanovoj Jaruzi 5. 3. 1943.
 96. SAVIĆ Ilije STANA, 1889, seljanka, Srpkinja. Zaklale je ustaše u Savić Selu 21. 3. 1942.
 97. SAVIĆ Petra STANA, 1936, dijete, Srpkinja. Zaklale je ustaše u Savić Selu 21. 3. 1942.
 98. SAVIĆ Vase STANA, 1932, dijete, Srpkinja. Ubile je ustaše u Savić Selu 21. 3. 1942.
 99. SAVIĆ Paje STANKO, 1921, seljak. Srbin. Ubile ga ustaše u Puškirać Lukama 21. 3. 1942.
 100. SAVIĆ Janka STEVO, 1899, trgovac, Srbin. Zaklale ga ustaše u Savić Selu 21. 3. 1942.
 101. SAVIĆ Milana TOMO, 1892, seljak, Srbin. Ubile ga ustaše u Puškarić Lukama 21. 3. 1942.
 102. SAVIĆ Đure VASILIJA, 1884, seljanka, Srpkinja. Zaklale je ustaše u Savić Selu 21. 3. 1942.
 103. SAVIĆ Marka VASO, 1898, seljak, Srbin. Ubile ga ustaše u Blagaju 8. 5. 1941.
 104. VUČKOVIĆ Nikole ANKA, 1913, seljanka, Srpkinja. Ubile je ustaše u Trnovima 21. 3. 1942.
 105. VUČKOVIĆ Mile CVIJETA, 1911, seljanka, Srpkinja. Ubili je pljačkaši u Cetingradu 10. 11. 1942.
 106. VUČKOVIĆ Miće DRAGAN, 1928, dijete, Srbin. Ubile ga ustaše u Cetingradu 15. 9. 1942.
 107. VUČKOVIĆ Mile DRAGAN, 1922, seljak. Srbin. Ubile ga ustaše u Cetingradu 15. 9. 1942.
 108. VUČKOVIĆ Đure DRAGICA, 1910, seljanka, Srpkinja. Ubile je ustaše u Cetingradu 15. 9. 1942.
 109. VUČKOVIĆ Ilije DRAGICA, 1898, seljanka, Srpkinja. Ubile je ustaše u Cetingradu 15. 9. 1942.
 110. VUČKOVIĆ Janka DRAGICA, 1898, seljanka, Srpkinja. Ubile je ustaše u Cetingradu 15. 9. 1942.
 111. VUČKOVIĆ Mile DRAGICA, 1912, seljanka, Srpkinja. Ubile je ustaše u Cetingradu 15. 9. 1942.
 112. VUČKOVIĆ Tome DRAGICA, 1916, seljanka, Srpkinja. Odvedena iz Petrove gore i ubijena u logoru u Njemačkoj 1943.
 113. VUČKOVIĆ Steve DRAGICA, 1936, dijete, Srpkinja. Ubile je ustaše u Cetingradu 15. 9. 1942.
 114. VUČKOVIĆ Josipa KATA, 1903, seljanka, Srpkinja. Ubile je ustaše u Cetingradu 15. 9. 1942.
 115. VUČKOVIĆ Mile KATA, 1932, dijete, Srpkinja. Ubile je ustaše u Cetingradu 15. 9. 1942.
 116. VUČKOVIĆ Steve MARA, 1940, dijete, Srpkinja. Ubile je ustaše u Trnovima 21. 3. 1942.
 117. VUČKOVIĆ Janka MIĆO, 1910, seljak, Srbin. Ubile ga ustaše u Cetingradu 15. 9. 1942.
 118. VUČKOVIĆ Đure MIHAILO, 1903, seljak. Srbin. Ubile ga ustaše u Cetingradu 15. 9. 1942.
 119. VUČKOVIĆ Mile MILAN, 1930, dijete, Srbin. Ubile ga ustaše u Cetingradu 15. 9. 1942.
 120. VUČKOVIĆ Sime MILAN, 1925, trgovački naučnik, Srbin. Ubile ga ustaše u Komesarcu 7. 4. 1942.
 121. VUČKOVIĆ Steve MILAN, 1937, dijete, Srbin. Ubile ga ustaše u Trnovima 21. 3. 1942.
 122. VUČKOVIĆ Sime MILE, 1935, dijete, Srbin. Ubile ga ustaše u Cetingradu 15. 9. 1942.
 123. VUČKOVIĆ Mile MILICA, 1927, dijete, Srpkinja. Ubile je ustaše u Cetingradu 15. 9. 1942.
 124. VUČKOVIĆ Mile MIRKO, 1931, dijete, Srbin. Ubile ga ustaše u Cetingradu 15. 9. 1942.
 125. VUČKOVIĆ Mile NIKOLA, 1939, dijete, Srbin. Ubile ga ustaše u Cetingradu 15. 9. 1942.
 126. VUČKOVIĆ Ilije PETAR, 1913, seljak, Srbin. Ubile ga ustaše u Komesarcu 5. 4. 1943.
 127. VUČKOVIĆ Mile RANKA, dijete, Srpkinja. Ubile je ustaše u Cetingradu 15. 9. 1942.
 128. VUČKOVIĆ Sime RANKA, 1936, dijete, Srpkinja. Ubile je ustaše u Cetingradu 15. 9. 1942.
 129. VUČKOVIĆ Tome SAVO, 1929, dijete, Srbin. Ubile ga ustaše u Cetingradu 15. 9. 1942.
 130. VUČKOVIĆ Đure SIMO, 1905, seljak, Srbin. Ubile ga ustaše u Johovici 20. 3. 1942.
 131. VUČKOVIĆ Tome STEVAN, 1912, seljak, Srbin. Ubile ga ustaše u Johovici 20. 3. 1942.
 132. VUČKOVIĆ Đure TOMO, 1885, seljak, Srbin. Ubile ga ustaše u Cetingradu 15. 9. 1942.
 133. VUDRAGOVIĆ Ilije ANA, 1877, seljanka, Srpkinja. Ubile je ustaše u Komesarcu 22. 3. 1942.
 134. VUDRAGOVIĆ Luke ANĐELIJA, 1913, seljanka, Srpkinja. Ubile je ustaše u Komesarcu 7. 3. 1942.
 135. VUDRAGOVIĆ Rade DRAGICA, 1924, seljanka, Srpkinja. Ubijena u logoru u Njemačkoj (Leipzigu) 1943. zajedno s djetetom
 136. VUDRAGOVIĆ Rade JOSIP, 1916, seljak, Srbin. Ubile ga ustaše u Cetingradu 15. 9. 1842.
 137. VUDRAGOVIĆ Dragana MARIJA, 1938, dijete, Srpkinja. Ubile je ustaše u Petrovoj gori 13. 5. 1942.
 138. VUDRAGOVIĆ Tome MARIJA, 1919, seljanka, Srpkinja. Ubile je ustaše u Cetingradu 15. 9. 1942.
 139. VUDRAGOVIĆ Rade MILE, 1911, seljak, Srbin. Ubile ga ustaše u Cetingradu 15. 9. 1942.
 140. VUDRAGOVIĆ Mile MILKA, 1937, dijete, Srpkinja. Ubile je ustaše u Cetingradu 15. 9. 1942.
 141. VUDRAGOVIĆ Dragana RADE, 1883, seljak, Srbin. Ubile ga ustaše u Johovici 20. 3. 1942.
 142. VUDRAGOVIĆ Mile RADE, 1935, dijete, Srbin. Ubile ga ustaše u Cetingradu 15. 9. 1842.
 143. VUDRAGOVIĆ Mile RANKA, 1938, dijete, Srpkinja. Ubile je ustaše u Cetingradu 15. 9. 1942.
 144. VUDRAGOVIĆ Đure SOFIJA, 1886, seljanka, Srpkinja. Ubile je ustaše u Komesarcu 22. 3. 1942.
 145. VUDRAGOVIĆ Dragana STANKO, 1931, dijete, Srbin. Ubile ga ustaše u Petrovoj gori 13. 5. 1942.

Umrli od tifusa i drugih bolesti

 1. SAVIĆ Đure ĐURO, 1885, seljak, Srbin. Umro u Komesarcu 23. 3.1942.
 2. SAVIĆ Marka MILAN, 1942, dijete, Srbin. Umro u Duvnu 14. 3. 1943.
 3. SAVIĆ Milana MILICA, 1927, seljanka, Srpkinja. Umrla u Komesarcu 17. 4. 1943.
 4. STRMOTA IVE, 1880, seljak, Hrvat. Umro u Komesarcu 3. 10. 1944.
 5. STRMOTA JANJA, 1885, seljanka, Hrvatica. Umrla u Komesarcu 15. 3. 1944.
 6. VUČKOVIĆ Sime MARA, 1942, dijete, Srpkinja. Umrla kog Glamoča, 19. 3. 1943.
 7. VUČKOVIĆ Sime MILUTIN, 1940, dijete, Srbin. Umro u Podcetinu 17. 8. 1942.
 8. VUDRAGOVIĆ Dragice, bezimeno dijete, 1943, Srpkinja. Umrla s majkom poslije poroda u Leipzigu 15. 3. 1943.
 9. VUDRAGOVIĆ Rade DRAGICA, 1923, seljanka, Srpkinja. Umrla u Leipzigu u Njemačkoj 1943.

Zaselak SADIKOVAC – žrtve ustaškog i fašističkog terora

 1. DRAŽENOVIĆ Nikole JURE, 1934, dijete, Hrvat. Ubili ga Nijemci u Velikoj Kladuši 26. 1. 1943.
 2. MUJIĆ Pave MATE, 1928, dijete, Hrvat. Otišao u Veliku Kladušu i tamo ga uhvatili i ubili Nijemci 26. 1. 1943.

Izvor: “Kotar Slunj i kotar Veljun u NOR-u”, Historijski arhiv Karlovac

Komentari (0)

Odgovorite

Trenutno nema komentara. Budite prvi i ostavite komentar.