Poreklo prezimena, selo Pobrđe (Raška)

10. jula 2015.

komentara: 0

Poreklo stanovništva sela-zaseoka Pobrđe, opština Raška – Raški okrug. Prema knjizi Radomira Ilića „Ibar“. Priredio saradnik Porekla Milodan.

Položaj sela.

Pobrđe se nalazi po istočnim stranama jedne kose, koja se klinasto uvukla između Pobrđskog i Lukovičkog Potoka. Ova kosa je najpre strma, po sredini se nalazi prostrana terasasta zaravan, gde je najveći broj kuća. Iz ove zaravni se kupasto dižu dva vrha; Smrk i Borova Ravan. Drugi deo zaseoka, tri kuće Dugalića, odvojio se sa desne strane Pobrćskog Potoka u strani jedne plase na kojoj je zaselak Paklenje. Jedna kuća Beljaka odselila se jedan čas hoda od zaseoka sa druge strane planine na opštinsku utrinu. Dvadeset minuta hoda od zaseoka u Lukovičkom Potoku, u mestu koje se zove Staro Selo, je jedna kuća Beljaka.

Vode.

Meštani koriste vodu sa izvora Asanovca, Bara i Oreša.

Zemlje i šume.

Nazivi polja su: Blac, Staro Selo, Lukačine, Palovina, Ravaištak, Grnčiće, Bara, Metalica i Bostanište.
Šume su u manjim kompleksima i imaih svuda oko zaseoka.
Imaju imanja u baljevačkom polju na terasama ibarskim, u atarima zaselaka Baljevca i Piskanje.
Bačije su im na Raduši, Kopčarcu, Srednjaku, Smrku, Jezeru, Sastavcima, Čukarini, Zelenikama, Širokom Dolu, Draškovinama, Velikoj Grižaji, Radomirićima, Tataru i Košarinama.

Starine u selu.

U seoskom groblju bila je neka stara crkva, koja je sada prepravljena u kapelu.

Tip sela-zaseoka.

Zaselak Pobrđe podeljen je u nekoliko krajeva, od kojih svaki predstavlja po jednu zbijenu grupu kuća, koje pripadaju jednoj istoj porodici. Tako se pod Borovom Ravni nalaze dva džemata; u jednom su dve a u drugom četiri kuće Ćorpapića i jedna Miloševića a severno od njih su tri kraja. U prvom su devet, u drugom sedam i u trećem tri kuće Beljaka. Tri kuće Dugalića su u kraju Ugljevicama, izdvojene na desnoj strani Pobrćskog Potoka.

Poreklo porodica.

-Beljaci, Sv Đorđe (Đurđic ili Đurđevdan). Stara su porodica. Ima ih 20 kuća.
-Ćorpapići, Mitrovdan. Stara su porodica. Ima ih 5 kuća.
-Dugalići, Lazarevdan. Došli su ovde pre 50 godina iz obližnjeg zaseoka Kralja. Ima ih tri kuće.
-Miloševići, Jovanjdan. Doselili se iz zaseoka Kamenske od Studenice manastira.
-Maričići, Stevanjdan. Dovodak iz Vionice, Moravički srez u jednu kuću Beljaka.
Iz ovog zaseoka pojedinci se sele u Moravu kod Kraljeva.

Zaselak Lukovik.

Položaj zaseoka.

Lukovičke kuće su po strmim stranama jednog uskog grebena, koji opkoljavaju Lukovički Potok i Leskovik.

Zemlje i šume.

Nazivi u polju su: Rupčine, Vuči Zabeo, Jezero, Strmoglavice, Sumorovac i Prosečenica.
Bačije su po Brotnjaku, Raduši, Jovanovoj Vodi, Tamnom Dolu, Velenjskoj Sečini i Veljem Vrhu.

Tip zaseoka.

Zbog vrlo strmog nagiba zemljišta kuće se nižu u redove i znatno su razređenije u odnosu na okolne zaseoke.
Prvo se zapaža jedan takav niz od četiri kuće Jeumovića, pa potom dve kuće Pokimica. Ostalih pet kuća su usamljene i rasturene na oko 200 metara, međusobno udaljenih.

Starine u selu.

U Lukoviku postoji jedno staro groblje.

Poreklo porodica.

Pokimice, Sv. Aleksandar Nevski. Stara porodica doseljena pre 250 godina iz Vasojevića. Ima ih tri kuće.
Mladenovići, Đurđevdan (ili Đurđic). Stara su porodica. Ima ih tri kuće.
-Jeumovići, Petrovdan. Doselili su se pre 200 godina iz sela Jeumova u Staroj Srbiji. Ima ih 5 kuća.

Zaselak Gračevine.

Položaj zaseoka.

Gračevine su na južnoj strani Gračevinske Kose, koja se na pruža na zapad i severo-zapad od Čupavca.

Vode.

Meštani koriste vodu sa izvora Bubana i Brakovice.

Zemlje.

Nazivi polja su: Kruševica, Brakovica, Leskovik i Stankovina.

Tip zaseoka.
U Gračevinama je svega osam kuća i to jedna kuća Košana i sedam kuća Jeumovića.
Kuće su razređene a tri kuće Jeumovića odvojene su 10 minuta od zaseoka i nalaze se na mestu zvanom Kula.

Poreklo porodica.

-Jemuovići, Petrovdan. Doselili su se pre 200 godina iz sela Jeumova u Staroj Srbiji. Ima ih 7 kuća.
Košani, Sv. Petka. Doseljeni su iz Čečine u Moravičkom srezu. Svega ih je jedna kuća.

Zaselak Paklenje.

Položaj zaseoka.

Paklenje se nalazi na desnoj strani Pobrđskog Potoka.

Vode.

Meštani se koriste vodom sa izvora Buban, Leska, Stara Korita, Tatar Voda i Pantovac.

Zemlje.

Nazivi u posu su Ravan i Tatar Brdo.

Tip zaseoka.

U ovom zaseoku se zapažaju tri grupe kuća. U jednoj su dve grupe kuća Ekići i tri kuće Vujića, u drugoj su tri kuće Milovanovića. To je Staro Paklenje. U trećoj grupi su tri kuće Perišića. Ova grupa je izolovanija i zove se Lužnica. Osim toga nalazi se po jedna usamljena kuća Vujanca i Staničića, ovi drugi su pod Tatar Brdom.

Starine u selu.

U Paklenju, na mestu zvanom Lužnica, u groblju postoje zidine od stare crke. Ova crkva je porušena i bila je zatrpana zemljom. Pre par godina raskopali su meštani temelj i otkopali ispod patosa crkve jedan prostor kao podrum. Ovaj prostor ukopan u zemlju i ozidan je na svod. Strane su od kamena a svod od crkvne, široke cigle, dužine 36, širine 24 sm i tanka je.

Poreklo porodica.

-Ekići, Nikoljdan. Starinci.
-Vujići, Nikoljdan, Starinci.
-Stevanovići, Stevanjdan. Doselilisu se iz zaseoka Dvorišta sa srpsko-turske granice.
-Perišići, Jovanjdan. Doselili su se iz Vionice.
-Milovanovići, Mratindan. Doselili su se pre 50 godina iz Crne Gore.
-Božić je došao u kuću Perišića. Poreklom je iz Rudna.
-Staničići, Jovanjdan. Doselili su se iz Beoca u Studeničkom srezu.
-Vujanci, Jovanjdan. Doseljeni su ovde iz Zareva.

Zaselak Čupavice.

Položaj zaseoka.

U ovom zaseoku su svega tri kuće koje se nalaze na jugo-istočne strane jedne kape nad Jaranskim Potokom

Vode.

Meštani piju vodu sa izvora Groca.

Poreklo porodica.

-Tomovići, Nikoljdan. Doselili su se iz Stare Srbije. Svega ih je jedna kuća.
-Pejovići, ne kaže se koju slavu slave, su se doselili iz Vionice u Moravičkom srezu. Svega ih je jedna kuća.
-Dragojlovići, ne kaže se koju slavu slave, su došli iz Jarandola. Svega ih je jedna kuća.

IZVOR: Prema knjizi Radomira Ilića „Ibar“. Priredio saradnik Porekla Milodan.

Komentari (0)

Odgovorite

Trenutno nema komentara. Budite prvi i ostavite komentar.