Poreklo prezimena, selo Vrh (Kraljevo)

3. jula 2015.

komentara: 0

Poreklo stanovništva sela-zaseoka Vrh, Grad Kraljevo – Raški okrug. Prema knjizi Radomira Ilića „Ibar“. Priredio saradnik Porekla Milodan.

Crkva Sv. Đorđa u selu Vrh
Crkva Sv. Đorđa u selu Vrh

Položaj sela.

Vrh se nalazi na južnoj strani Sivske Stene.

Vode.

Meštani piju vodu sa izvora Kučibare i iz brazda, kojima navodnjavaju livade.

Zemlje.

Pojedina mesta u polju imaju ove nazive: Krivača, Delo, Vrelo, Mirilovac i Štavica.
Bačije se nalaze po Radočelu.

Tip sela.

Usled velike strmenitosti zemljišta, na kome je ovaj zaselak, kuće su rasturene u nekoliko malih gomila, jer nigde dovoljno zgodnog zemljišta za podizanje većeg broja kuća.
Te pojedine grupe kuća obrazuju krajeve zaseoka Vrha i zovu se:
-Doganja – u kojoj su Kovačevići.
-Seljaci – u kojoj su takođe Kovačevići.
-Dolina – u kojoj su Dragojlovići.
-Carina – u kojoj u Petrovići.

Poreklo porodica.

-Kovačevići, Stevanjdan. Ima ih u Vrhu 13 kuća. Oni su starinci.
-Dragojlovići, Nikoljdan. Ima ih 13 kuća. Ovde su se doselili iz obližnjeg zaseoka Paleža.
-Petrovići, slave Sv. Đorđa (Đurđic ili Đurđevdan). Ima ih 5 kuća. Starinom su iz mesta Dajića pod Golijom da bi se iz Dajića odselili u Čibukovac kod Kraljeva, gde im tamo počne mnogo čeljadi umirati pa se otuda povrate i nasele u Vrhu.

Zaseok Gobelja.

Položaj zaseoka.

Gobelja se nalazi u strani brda Jasenice na suprotnoj strani od Vrha. Između Vrha i Gobelje je jedna jaruga, kojom teče mali potok.

Tip zaseoka.
I Gobelja se iz istih razloga kao i Vrh deli na krajeve, Staru Kuću i Gobelju.

Poreklo porodica.
Jedini rod u celom zaseoku, koji ima ima svega 15 kuća su:
-Božići (Simovići), Nikoljdan. Oni su starinci.

Zaseoka Palež.

Položaj zaseoka.

Između Strmca i jedne visoke kose, koja se pruža od Radočela na jug teče rečica Reka. Sa leve strane Reke, po padini pomenute radočelske kose, nalaze se kuće zaseoka Paleža.

Tip zaseoka.

Jasno se razlikuju dva kraja. Jedan je niži – Donji Kraj i drugi viši – Gornji Kraj
Bačije su im na Radočelu.

Poreklo porodica.

-Dragojlovići, Nikoljdan. Oni su starinci.
-Gospavići, Stevanjdan. I oni su starinci.
-Milićanci, Jovanjdan. Doselili su se iz Milića – Studenički srez.

IZVOR: Prema knjizi Radomira Ilića „Ibar“. Priredio saradnik Porekla Milodan.

Komentari (0)

Odgovorite

Trenutno nema komentara. Budite prvi i ostavite komentar.