Poreklo prezimena, selo Kneževac (Sjenica)

13. marta 2015.

komentara: 0

Poreklo stanovništva sela Kneževac, opština Sjenica. Prema studiji „Sela sjeničkog kraja antropogeografska proučavanja“ Mile A. Pavlović iz 2009. godine. Priredio saradnik portala Poreklo Vojislav Ananić.

Crkva Vaznesenja Hristovog, Kneževac, Štavalj. Foto Tomo Ilić,
Crkva Vaznesenja Hristovog, Kneževac, Štavalj. Foto Tomo Ilić

Kneževac je selo razbijenog tipa i nalazi se u visinskom pojasu 1.120-1.180 m, na istočnim padinama brda Smiljevac. Smešteno je između brda Popove glavice i Bojišta, na obodu Sjeničke kotline. Nalazi se i na dolinskim stranama reke Vape, u centralnom delu Sjeničke kotline, sa obe strane magistralnog puta Sjenica – Duga Poljana – Novi Pazar. Od Sjenice je udaljeno 10 km i sa njom je povezano asfaltnim putem. U Kneževcu se izdvajaju zaseoci Kaprlj (predeo), Potok mala (po potoku), Gornja mala (po položaju), Živaljevići – Potočari, Čubrilovići i Ašani. Seoski atar, površine 596 ha, pripada Katastarskoj opštini Štavalj. Prema popisu 2002. godine Kneževac je imao 105 stanovnika.

Podatke o selu dobili smo od profesora Bore Jelića (koji je u anketnim listovima za selo, domaćinstva i iseljenike dao značajne podatke koji su nam bili od velike koristi). Atarom sela protiču reka Vapa i reka Knežica, poznatija pod imenom Klešnica. Ova rečica poznata je i po svojim meandrima. Od hidroloških objekata u Kneževcu značajan je i izvor Vrelo, koji se nalazi u centru sela. U ataru sela nalaze se i površine pod livadama zvane Ševari.

U selu su utvrđeni ostaci materijalne kulture iz praistorije, a postoje i arheološki lokaliteti iz XIV i XV veka. Praistorijski nalazi su ređi i uglavnom ih čine kremena jezgra za izradu alatki. Srednjevekovne nalaze predstavljaju ostacima keramike [Premović- Aleksić, 1989, 87]. Kneževac se pominje u turskom popisu 1455. kao selo sa 17 domova [Premović-Aleksić, 1997, 44].

Meštani sela smatraju da je naselje dobilo ime po knezu koji je u selu boravio u XVII veku. Anketiranjem stanovništva došli smo do podatka da se u doba turske vladavine stanovništvo u selo doseljavalo iz Crne Gore.

Deo seoskog atara zauzima i rudnik mrkog uglja i lignita “Štavalj”. Kneževac je 1921. godine smatran zaseokom Štavlja, kada je imao 15 domova i 109 stanovnika. Status posebnog naselja dobio je Statutom opštine Sjenice 1964, kada je izdvojen iz Štavlja.

U selu postoji crkva Sv. Spasenja, koja je počela da se gradi dobrovoljiim prilozima stanovnika 1873, a u upotrebi je od 1877. godine. Stanovništvo se bavi stočarstvom, manje ratarstvom, pri čemu su mnogi meštani zaposleni u rudniku “Štavalj”. U Kneževcu je 1936. izgrađena česma. Selo je struju dobilo 1970, vodovod 1986, a telefon 1991. godine. Selo je dobilo makadamski put 1914, a asfaltni put 1969. godine. Četvororazredna osnovna škola ne radi zbog malog broja učenika.

Dnevni migranti u selu su 9 radnika, 6 učenika srednje škole i 12 učenika osnovne škole, koji u školu odlaze u Štavalj.

U periodu 1948-2002. godine. broj stanovnika u ovom selu je smanjen 52%. Broj domaćinstava je rastao do 1971. godine 6%, a zatim se smanjivao do 1991. godine 26% da bi se u poslednjem međupopisnom periodu povećao 35%. Prosečan broj članova u domaćinstvu se prilagođavao brojnom kretanju stanovništva i domaćinstava, tako da je 1991. bilo 14 domaćinstava sa 5 i više članova (53,85%), a 2002. godine 8 (22,86%).

Broj stanovnika i domaćinstava sa prosečnim brojemčlanova u domaćinstvu

Godina       Broj stanovnika      Broj domaćinstava     Srednji broj članova u domaćinstvu

  1.          219                                 33                                         6,63
  2.          219                                 33                                         6,63
  3.         202                                 34                                          5,94
  4.          165                                 35                                           4,71
  5.          131                                 30                                           4,36
  6.          123                                 26                                           4,73
  7.          105                                 35                                           3,02

Domaćinstva u Kneževcu:

  1. Čimburović Radisav

Domaćinstvo ima 2 člana. Od osnovne škole je udaljeno 1,5 km, od autobuske stanice 0,6 km. Kuća je zidana od tvrdog materijala, sa vodom, ali bez sanitarnih uređaja. U domaćinstvu nema zaposlenih lica. Prihode ostvaruju uzgojem goveda.

Rod: Markovići.

2.Popović Ljubiša

Domaćinstvo ima 7 članova. Od Sjenice je udaljeno 11 km, od osnovne škole 1 km, a od autobuske stanice 0,3 km. Kuća je građena od tvrdog materijala, ima vodu, sanitarne uređaje i struju od 1963. godine. Dva člana domaćinstva su zaposlena, 1 je učenik osnovne škole, jedno učenik srednje škole, a jedno student. Bave se uzgojem goveda i živine.

Poreklo: familija potiče iz Crne Gore; do 1903. godine su se prezivali Pejčinović, a po popu Radoju su uzeli prezime Popović.

Rod: Pejčinovići i Radulovići.

3.Živaljević Milivoje

Domaćinstvo ima 5 članova. Od Sjenice je udaljeno 11 km, od osnovne škole 1,5, od autobuske stanice 0,5 km. Kuća je građena od tvrdog materijala, ima vodu i struju. Dva člana domaćinstva traže posao, 1 je učenik srednje škole. Bave se uzgojem goveda i živine.

Rod: Grbovići.

4.Ašanin Milojica

Domaćinstvo ima 9 članova. Od Sjenice je udaljeno 11 km, od osnovne škole 1 km, a od autobuske stanice 0,3 km. Kuća je građena od tvrdog materijala, ima vodu i struju. Pet članova domaćinstva traži posao. Prihode ostvaruju gajenjem ovaca, goveda i živine.

Poreklo: potiču od porodice Đurašković; na ove prostore su došli za vreme Turaka i promenili prezime.

5.Pejčinović Vukomir

Domaćinstvo ima 4 člana. Od Sjenice je udaljeno 11 km, od osnovne škole 1 km, a od autobuske stanice 0,2 km. Kuća je građena od tvrdog materijala, ima vodu i struju. Jedan član domaćinstva traži posao, a 1 je zaposlen u Sjenici. Bave se uzgojem ovaca, goveda i živine.

Poreklo: familija potiče iz Crne Gore.

Rod: Popovići i Radulovići.

6.Ašanin Milomir

Domaćinstvo ima 7 članova. Od osnovne škole je udaljeno 1 km, a od autobuske stanice 0,1 km. Kuća je građena od tvrdog materijala, ima vodu i sanitarne uređaje. U domaćinstvu nema zaposlenih lica, 2 člana su učenici osnovne škole, a 1 srednje škole. Bave se uzgojem goveda.

Poreklo: familija potiče iz Crne Gore.

7.Živaljević Miloljub

Domaćinstvo ima 5 članova. Od osnovne škole je udaljeno 1 km, a od autobuske stanice 0,3 km. Kuća je opremljena sanitarnim uređajima i vodom. Dva lica su zaposlena (jedno u rodnom selu, jedno van Sjeničkog kraja), dok 1 član traži posao. U domaćinstvu je i 1 student. Bave se poljoprivredom.

Rod: Grbovići.

8.Živaljević Gradimir

Domaćinstvo ima 5 članova. Kuća nema vodu i sanitarne uređaje. Dva lica traže posao. Domaćinstvo se bavi poljoprivredom.

  1. Živaljević Slobodan

Domaćinstvo ima 5 članova. Od osnovne škole je udaljeno 3 km, a od autobuske stanice 1 km. Kuća je građena od tvrdog materijala, ali nema vodu i sanitarne uređaje. Jedno lice je zaposleno u rodnom selu, a 2 lica traže posao. U domaćinstvu su 2 učenika srednje škole.

  1. Živaljević Srećko.

Domaćinstvo ima 5 članova. Kuća je opremljena sanitarnim uređajima i vodom. Dva lica su zaposlena u rodnom selu, a jedno traži posao. U domaćinstvu je i 1 student. Bave se poljoprivredom.

11.Živaljević Pero

Domaćinstvo ima 2 člana. Kuća je opremljena sanitarnim uređajima i vodom. Bave se poljoprivredom.

12.Živaljević Dobrivoje

Domaćinstvo ima 5 članova. Kuća je opremljena sanitarnim uređajima i vodom. Jedno lice je zaposleno u rodnom selu, a jedno traži posao. U domaćinstvu je 1 učenik osnovne škole i 1 student. Bave se poljoprivredom.

13.Živaljević Budimir

Domaćinstvo ima 2 člana. Kuća je opremljena sanitarnim uređajima i vodom. Bave se poljoprivredom.

14.Živaljević Ratomir

Domaćinstvo ima 2 člana. Kuća je opremljena sanitarnim uređajima i vodom. Domaćinstvo se bavi poljoprivredom.

15.Živaljević Radomir

Domaćinstvo ima 3 člana. Kuća je opremljena sanitarnim uređajima i vodom. Jedno lice je učenik srednje škole. Domaćinstvo se bavi poljoprivredom.

16.Živaljević Mirčeta.

Jednočlano domaćinstvo. Kuća nije opremljena sanitarnim uređajima i nema uvedenu vodu. Domaćin se bavi poljoprivredom.

17.Čimburović Velislav

Domaćinstvo ima 2 člana. Kuća ne poseduje sanitarne uređaje i vodu. Domaćinstvo se bavi poljoprivredom.

18.Čimburović Dragoljub

Domaćinstvo ima 2 člana. Kuća nema vodu i sanitarne uređaje. Bave se poljoprivredom.

19.Čimburović Radisav

Domaćinstvo ima 2 člana. Kuća je opremljena sanitarnim uređajima i vodom. Bave se poljoprivredom.

20.Ašanin Milanko

Domaćinstvo ima 9 članova. Kuća nije opremljena sanitarnim uređajima i vodom. Tri lica su zaposlena (jedno u rodnom selu, a 2 u drugima naseljima Sjeničkog kraja), dok 1 član traži posao. Domaćinstvo se bavi poljoprivredom.

21.Ašanin Miloje

Domaćinstvo ima 2 člana. Kuća nema sanitarne uređaje i vodu. Domaćinstvo se bavi poljoprivredom.

22.Ašanin Slavoljub

Domaćinstvo ima 3 člana. Kuća je opremljena sanitarnim uređajima i vodom. Jedno lice je zaposleno u rodnom selu. Domaćinstvo se bavi poljoprivredom.

23.Pešić Deroslav

Domaćinstvo ima 6 članova. Kuća nije opremljena sanitarnim uređajima i vodom. Jedan član traži posao. U domaćinstvu je 1 učenik osnovne škole i 1 student. Bave se poljoprivredom.

24.Konator Vučeta

Domaćinstvo ima 3 člana. Kuća je opremljena sanitarnim uređajima n ima vodu. Domaćinstvo se bavi poljoprivredom.

25.Pejčinović Veliša

Domaćinstvo ima 2 člana. Kuća je opremljena sanitarnim uređajima i vodom. Oba člana domaćinstva su zaposlena na teritoriji Sjeničkog kraja.

26.Pejčinović Radomir

Domaćinstvo ima 4 člana. Kuća je opremljena sanitarnim uređajima i vodom. Jedno lice traži posao. Domaćinstvo se bavi poljoprivredom.

27.Popović Slobodan

Domaćinstvo ima 4 člana. Kuća nije opremljena sanitarnim uređajima i ima voud. Domaćinstvo se bavi poljoprivredom.

28.Živaljević Slobodan

Domaćinstvo ima 5 članova. Udaljeno je 2 km od osnovne škole, a 1 km od autobuske stanice. Kuća je građena od tvrdog materijala, ali nema vodu i sanitarne uređaje. Svih 5 članova domaćinstva traži posao.

 

Iseljenici iz sela Kneževac:

            1.Živaljević Miljan

Domaćinstvo ima 4 člana. Iselili su se u Kraljevo 1979. godine radi školovanja dece. Nosilac domaćinstva je završio Pedagošku akademiju. Porodična slava: Sv. Alimpije.

2.Ašanin Miloljub

Domaćinstvo ima 4 člana. Iselili su se u Kragujevac 1977. godine radi školovanja. Nosilac domaćinstva je završio gimnaziju.

3.Živaljević Boro

Domaćinstvo ima 4 člana. Iselili se 1982. godine u Beograd radi zaposlenja. Nosilac domaćinstva je završio srednju školu.

4.Popović Grujo

Domaćinstvo ima 4 člana. Iselili se u Šabac 1982. godine radi zaposlenja. Nosilac domaćinstva je završio elektrotehničku školu. Porodična slava: Sv. Luka.

5.Pejčinović Uroš

Jednočlano domaćinstvo. Iselio se 1984. godine u Beograd radi zaposlenja. Završio je metalostrugarsku školu. Porodična slava: Sv. Luka.

6.Ašanin Ratomir

Domaćinstvo ima 5 članova. Iselili su se u Kragujevac 1970. godine radi zaposlenja. Nosilac domaćinstva je završio srednju školu (mehaničar). Porodična slava: Đurđic.

7.Ašanin Marko

Jednočlano domaćinstvo. Iselio se 1977. godine u Kragujevac radi zaposlenja (auto-mehaničar). Porodična slava: Đurđic.

8.Čimburović Milenko

Domaćinstvo ima 4 člana. Iselili su se u Beograd 1989. godine radi zaposlenja. Nosilac domaćinstva je završio srednju školu (metalostrugar). Porodična slava: Sv. Nikola.

9.Čimburović Prvoslav

Domaćinstvo ima 4 člana. Iselili su se u Beograd 1960. godine radi školovanja. Nosilac domaćinstva je fakultetski obrazovan.

10.Pejčinović Velimir

Domaćinstvo ima 2 člana. Iselili su se u Sjenicu 1986. godine radi zaposlenja. Nosilac domaćinstva je završio ekonomski fakultet.

11.Pejčinović Vuksan

Domaćinstvo ima 5 članova. Iselili su se u Nemačku 1971. godine radi zaposlenja. Nosilac domaćinstva je završio osmogodišnju osnovnu školu. Porodična slava: Sv. Luka.

12.Pejčinović Ratomir

Domaćinstvo ima 4 člana. Iselili su se u Beograd 1971. godine radi zaposlenja. Nosilac domaćinstva je završio srednju građevinsku školu. Porodična slava: Sv. Luka.

13.Popović Slaviša

Domaćinstvo ima 4 člana. Iselili su se 1954. godine u Beograd radi zaposlenja. Nosilac domaćinstva ima srednju školsku spremu.

14.Popović Milorad

Domaćinstvo ima 2 člana. Iselili su se 1960.  godine u Kraljevo radi zaposlenja. Nosilac domaćinstva je završio osmogodišnju osnovnu školu.

15.Popović Tomislav

Jednočlano domaćinstvo. Iselio se 1966. godine u Kraljevo radi zaposlenja. Završio je srednju školu.

16.Popović Velimir

Jednočlano domaćinstvo. Iselio se 1980. godine u Beograd radi zaposlenja. Završio je srednju školu.

17.Pejčinović Vuksan

Jednočlano domaćinstvo. Iselio se 1966. godine u Beograd radi zaposlenja. Završio je srednju školu.

18.Pejčinović Vukosav

Domaćinstvo ima 4 člana. Iselili su se 1980. godine u Sjenicu iz ekonomskih razloga. Nosilac domaćinstva je završio osmogodišnju osnovnu školu.

19.Pejčinović Ratomir

Jednočlano domaćinstvo. Iselio se 1967. godine u Beograd radi zaposlenja. Završio je osmogodišnju osnovnu školu.

20.Pejčinović Veliša

Domaćinstvo ima 2 člana. Iselili su se 1990. godine u Sjenicu radi zaposlenja. Nosilac domaćinstva je završio fakultet.

21.Čimburović Vukomir

Jednočlano domaćinstvo. Iselio se 1957. godine u Beograd radi zaposlenja. Završio je srednju školu.

22.Čimburović Milomir

Jednočlano domaćinstvo. Iselio se 1961. godine u Beograd radi zaposlenja. Završio je srednju školu.

23.Čimburović Kovan

Jednočlano domaćinstvo. Iselio se 1967. godine u Beograd radi zaposlenja. Završio je srednju školu.

24.Čimburović Prvislav

Jednočlano domaćinstvo. Iselio se 1964. godine u Beograd radi zaposlenja. Završio je fakultet.

25.Čimburović Radomir

Jednočlano domaćinstvo. Iselio se 1960. godine u Beograd radi zaposlenja. Završio je srednju školu.

26.Čimburović Negosav

Jednočlano domaćinstvo. Iselio se 1960. godine u Beograd radi zaposlenja. Završio je srednju školu.

27.Čimburović Miloljub

Jednočlano domaćinstvo. Iselio se 1968. godine u Sjenicu radi zaposlenja. Završio je osmogodišnju osnovnu školu.

28.Čimburović Selimir

Jednočlano domaćinstvo. Iselio se 1978. godine u Beograd radi zaposlenja. Završio je višu školu.

29.Čimburović Blagota

Domaćinstvo ima 4 člana. Iselili su se 1954. godine u Bsograd radi zaposlenja. Nosilac domaćinstva je završio srsdnju školu.

30.Čimburović Jugoslav

Jednočlano domaćinstvo. Iselio se 1958. godins u Bsograd radi zaposlenja. Završio je fakultet.

31.Čimburović Slobodanka

Jednočlano domaćinstvo. Isslila se 1970. godins u Sjenicu radi zaposlenja. Završilaje srednju školu.

32.Čimburović Velimir

Domaćinstvo ima 3 člana. Iselili su se 1954. godine u Beograd radi zaposlenja. Nosilac domaćinstva je završio fakultet.

33.Ašanin Dragoslav

Jednočlano domaćinstvo. Iselio ss 1950. godins u Kraljevo iz skonomskih razloga. Završio js osmogodišnju osnovnu školu.

34.Ašanin Momir

Jednočlano domaćinstvo. Iselio ss 1960. godins u Kragujsvac iz ekonomskih razloga. Završio js srednju školu.

35.Ašanin Gradimir

Jednočlano domaćinstvo. Isslio ss 1950. godins u Kragujsvac iz skonomskih razloga. Završio js osmogodišnju osnovnu školu.

36.Ašanin Živko

Jsdnočlano domaćinstvo. Isslio ss 1950. godins u Beograd iz skonomskih razloga. Završio js višu školu.

37.Ašapin Blagoje

Domaćinstvo ima 2 člana. Iselili su ss 1965. godine u Kragujevac iz ekonomskih razloga. Nosilac domaćinstva ima srednju školu.

38.Ašanin Slobodan

Domaćinstvo ima 5 članova. Iselili su se 1960. godine u Sjenicu iz ekonomskih razloga. Nosilac domaćinstva ima srednju školu.

39.Ašanin Periša

Jsdnočlano domaćinstvo. Isslio ss 1970. godine u Kragujevac iz ekonomskih razloga. Završio js srednju školu.

40.Ašanin Stanoje

Jednočlano domaćinstvo. Isslio ss 1953. godine u Kragujsvac iz ekonomskih razloga. Završio js osnovnu školu.

41.Ašanin Dragiša

Jednočlano domaćinstvo. Iselio se 1948. godine u Kragujevac iz ekonomskih razloga. Završio je osmogodišnju osnovnu školu.

42.Ašanin Puniša

Jednočlano domaćinstvo. Iselio ss 1948. godine u Užice iz ekonomskih razloga. Završio js osmogodišnju osnovnu školu.

43.Ašanin Vojislav

Jednočlano domaćinstvo. Iselio ss 1948. godine u Kragujevac iz ekonomskih razloga. Završio js osmogodišnju osnovnu školu.

44.Ašanin Gojko

Domaćinstvo ima 2. člana. Iselili su ss 1964. godins u Kragujevac iz ekonomskih razloga. Nosilac domaćinstva js završio osmogodišnju osnovnu školu.

            45.Ašanin Miloljub

Jednočlano domaćinstvo. Iselio se 1973. godins u Kragujevac iz ekonomskih razloga. Završio je srednju školu.

46.Ašašin Vukadin

Domaćinstvo ima 4 člana. Iselili se 1960. godine u Sjenicu iz ekonomskih razloga. Nosilac domaćinstva je završio osmogodišnju osnovnu školu.

47.Ašanin Milan

Jednočlano domaćinstvo. Iselio se 2000. godine u Sjenicu iz ekonomskih razloga. Završio je srednju školu.

48.Ašanin Radanko

Jednočlano domaćinstvo. Iselio se 2003. godine u Beograd radi zaposlenja. Završio je srednju školu.

49.Živaljević Stojan

Domaćinstvo ima 2 člana. Iselili su ss 1999. godine u Sjsnicu radi zaposlenja. Nosilac domaćinstva ima srsdnju školu.

50.Živaljević Selimir

Jsdnočlano domaćinstvo. Iselio se 1954. godins u Kraljevo iz ekonomskih razloga. Završio je osmogodišnju osnovnu školu.

51.Živaljević Rade

Jednočlano domaćinstvo. Iselio se 1965. godine u Beograd iz ekonomskih razloga. Završio je osmogodišnju osnovnu školu.

52.Živaljević Borko

Jednočlano domaćinstvo. Iselio se 1960. godine u Beograd iz ekonomskih razloga. Završio je srednju školu.

53.Živaljević Miroslav

Domaćinstvo ima 5 članova. Iselili su ss 1974. godins u Gornji Milanovac radi zaposlenja. Nosilac domaćinstva js završio srednju školu.

54.Živaljević Zoran

Jednočlano domaćinstvo. Iselio se 1978. godins u Gornji Milanovac radi zaposlenja. Završio je srednju školu.

55.Živaljević Vladeta

Jsdnočlano domaćinstvo. Iselio se 1967. godins u Sjenicu radi zaposlenja. Završio je srsdnju školu.

56.Živaljević Dragan

Domaćinstvo ima 4 člana. Iselili su se 1970. godins u Sjenicu radi zaposlenja. Nosilac domaćinstva js završio osmogodišnju osnovnu školu.

57.Živaljević Timotije

Jednočlano domaćinstvo. Iselio se 1953. godine u Nemačku radi zaposlsnja. Završio je srednju školu.

58.Živaljević Rado

Jednočlano domaćinstvo. Iselio se 1960. godins u Bsograd radi zaposlenja. Završio je srednju školu.

59.Živaljević Dragutin

Jednočlano domaćinstvo. Iselio ss 1962. godine u Beograd radi zaposlenja. Završio je osmogodišnju osnovnu školu.

60.Živaljević Borivoje

Jednočlano domaćinstvo. Iselio se 1978. godine u Beograd radi zaposlsnja. Završio je srednju školu.

61.Živaljević Ljubiša

Jednočlano domaćinstvo. Iselio ss 1964. godins u Kraljevo radi zaposlenja. Završio je osmogodišnju osnovnu školu.

62.Živaljević Milić

Jednočlano domaćinstvo. Iselio se 1980. godine u Beograd radi zaposlenja. Završio js srednju školu.

63.Živaljević Miljan

Jednočlano domaćinstvo. Iselio se 1982. godine u Kraljsvo radi zaposlenja. Završio js srednju školu.

64.Živaljević Dragovan

Jednočlano domaćinstvo. Iselio se 1960. godins u Beograd radi zaposlsnja. Završio je srsdnju školu.

65.Živaljević Milomir

Jednočlano domaćinstvo. Iselio se 1953. godine u Beograd radi zaposlenja. Završio je srednju školu.

66.Živaljević Milisav

Jsdnočlano domaćinstvo. Iselio se 1953. godine u Beograd radi zaposlenja. Završio je srednju školu.

67.Živaljević Rajko

Domaćinstvo ima 2 člana. Iselili se 1948. godine u Vrnjačku Banju radi zaposlenja. Nosilac domaćinstva je završio višu školu.

68.Živaljević Branimir

Jednočlano domaćinstvo. Iselio ss 1955. godine u Čačak radi zaposlenja. Završio je fakultet.

69.Živaljević Rade

Jednočlano domaćinstvo. Iselio se 1964. godine u Kraljevo radi zaposlsnja. Završio js osmogodišnju osnovnu školu.

70.Živaljević Vukman

Jednočlano domaćinstvo. Iselio se 1963. godine u Beograd radi zaposlenja. Završio je srednju školu.

71.Živaljević Milan

Domaćinstvo ima 4 člana. Iselili su ss 1985. godine u Kraljevo radi zaposlsnja. Nosilac domaćiistva je završio višu školu.

*

Prsma podacima sa tsrena, žitelji Knežsvca iseljavali su se u Beograd, Kragujevac, Kraljevo i Sjenicu, kao i u druge gradove Srbije, ali i u inostranstvo (Nemačka).

U Kneževcu se broj stanovnika do 19 godina života u periodu 1991-2002. godins smanjio za 38%, a prsko 60 godina povećao 48%. Indeks starsnja je 1991. bio 0,54, a 2002. godine 1,30 indeksnih posna. Prema podacima iz 1981. bilo js 105 lica sa preko 15 godina života, 1991. godine 92 i 2002. godins 91. Sve su ovo pokazatelji koji govore da bi selo imalo demografsku budućnost pod uslovom da se ublaže procesi depopulacije i migracije. To je jedino moguće ako bi ss stanovništvu omogućili sigurni izvori prihoda, a time i pristojna egzistencija.

Stanovništvo po veroispovesti

Godina            1991.   %

pravoslavni  123      100,00

muslimani     –           –

ostali             –           –

Stanovništvo po nacionalnoj pripadnosti

Godina            2002.   %

Srbi               105      100,00

Bošnjaci        –           –

Muslimani    –           –

Ostali            –           –

Selo je naseljeno srpskim stanovništvom. Preci su se doselili iz okoline Plava u XVIII veku. Profesor Boro Jelić je u anketnom listu naveo da su se Živaljevići, Čimburovići i Ašani u Kneževac doselili iz Limske doline. Slave Sv. Luku, Sv. Alimpija i Đurđic.

Od 1981. do 2002. godine broj lica bez škole je smanjen za 52% i sa 4 razreda osnovns škols 38%, a povsćan sa osnovnom školom 113% i srednjom školom 178%. Sa višom školom bila su 2 lica i 1981, 1991. i 2002. godine. Prema podacima iz 1991. bilo je 15 (16,30%), a 2002. godine 7 nepismenih lica (7,69%).

Prirodni uslovi u sslu omogućavaju gajenje stoke, i stočarstvo bi trebalo da bude vodeća privredna grana (tj. Govedarstvo). Podaci pokazuju da 48,57% domaćinstava prihode ostvaruje iz nepoljoprivrednih delatnosti, dok je 20,00% čisto poljoprivrednih i 22,85% mešovitih domaćinstava. Ovakva struktura ukazuje na to da su meštani u većem broju zaposleni u rudniku “Štavalj”, a da pored toga prihode ostvaruju (najverovatnije) i iz stočarstva.

IZVOR: UNIVERZITET U BEOGRADU GEOGRAFSKI FAKULTET, Mila A. Pavlović: SELA SJENIČKOG KRAJA antropogeografska proučavanja – naučna monografija, štampa „Forma B“, Beograd, 2009. Priredio saradnik portala Poreklo Vojislav Ananić

Komentari (0)

Odgovorite

Trenutno nema komentara. Budite prvi i ostavite komentar.