Poreklo prezimena, selo Mašoviće/Donje Gonje (Sjenica)

3. februara 2015.

komentara: 2

NASELJA MESNE ZAJEDNICE GONJE – Božov Potok, Mašoviće, Pralja, Šušure

 

Poreklo stanovništva sela Mašoviće (Donje Gonje), opština Sjenica. Prema studiji „Sela sjeničkog kraja antropogeografska proučavanja“ Mile A. Pavlović iz 2009. godine. Priredio saradnik portala Poreklo Vojislav Ananić.

Mašoviće (Donje Gonje) jeste stočarsko, seosko naselje razbijenog tipa smešteno u visinskom pojasu 1.100-1.180 m. Selo se nalazi na levoj dolinskoj strani reke Uvac, u južnom podnožju Molitve (1.249 m). Od Sjenice je udaljeno 8 km, a od asfaltnog puta Sjenica – Prijepolje 1 km. U selu se izdvajaju mahale (zaseoci): Gornje i Donje Mašoviće, Pešićka Mahala i Kikovska Mahala. Između Gornje i Donje Mahale (Mašoviće) postoji mekteb i groblja (4 muslimanska i jedno pravoslavno). Površina seoskog atara i katastarske opštine iznosi 1.317 ha. Prema popisu 2002. godine selo je imalo 119 stanovnika.

Kroz atar sela protiče reka Uvac, koja je omiljeno izletište Sjeničana.

Istraživanja na terenu pokazuju da selo nosi ime po rodu Mašovići, koji i sada žive u selu. Do Drugog svetskog rata bilo je u sastavu sela Gonje (o administrativnim promena opširnije u tekstu o Mesnoj zajednici Gonje).

Selo je struju dobilo 1982, a vodom se snabdeva preko lokalnog vodovoda koji je izgrađen 1990/91. godine, ili sa izvora. Lokalni vodovod je rekonstruisan 2000. godine. Makadamski put (2 km) izgrađen je 1971. godine, a izgrađen je i asfaltni put u dužini od 6 km. U selu se nalazi kamenolom, gde se vrši eksploatacija i drobljenje kamena za potrebe Sekcije za puteve iz Sjenice. Osnovna škola je udaljena 5 km. Osnovno zanimanje stanovništva je stočarstvo. Domaćinstva su telefon dobila 2006. godine.

Iz donje tabele se vidi da je u ovom selu broj stanovnika u periodu od 1948. do 1961. porastao 14%, a do 2002. godine se smanjio 36%. U periodu od 1961. do 2002. godine broj domaćinstava je opao 48%. Prosečni broj članova u domaćinstvu je u opadanju od 1953, tako da su 1991. evidentirana 22 domaćinstva sa 5 i više članova, a 2002. godine je evidentirano 15 ovakvih domaćinstava (53,57%).

Broj stanovnika i domaćinstava sa indeksima i prosečnim brojem članova u domaćinstvu

Godina   Broj stanovnika   Broj domaćinstava   Srednji broj članova u domaćinstvu

1948.                 288                                  48                                            6,00

1953.                  303                                  49                                            6,18

1961.                   327                                 54                                             6,05

1971.                   272                                 46                                             5,91

1981.                   219                                 42                                             5,21

1991.                    211                                 43                                            4,90

2002.                   119                                 28                                            4,25

Domaćinstva u selu Mašoviće:

1.                  Mašović Bajram

Domaćinstvo ima 6 članova. Udaljeno je od Sjenice i autobuske stanice 9 km, a od osnovne škole 8 km. Kuća je zidana od tvrdog materijala, sa sanitarnim uređajima i vodom. Struju su dobili 1982. godine. Jedan član domaćinstva pohađa osnovnu školu. Bave se uzgojem ovaca i goveda.

Poreklo: doselili su se početkom XIX veka iz Crne Gore.

Rod: po očevoj strani – Kučevići.

2.                  Mašović Šako

Domaćinstvo ima 4 člana. Udaljeno je od Sjenice i autobuske stanice 8 km, a od osnovne škole 4 km. Kuća nije zidana od tvrdog materijala i nema vodu i sanitarne uređaje. Struju su dobili 1982. godine. Domaćinstvo se bavi uzgojem goveda.

Poreklo: doselili su se početkom XIX veka iz Crne Gore.

Rod: Biberovići, Zekovići.

3.                  Mašović Hamdija

Domaćinstvo ima 7 članova. Udaljeno je od Sjenice i autobuske stanice 8 km, a od osnovne škole 4 km. Kuća je zidana od tvrdog materijala, opremljena sanitarnim uređajima i vodom. Struju su dobili 1982. godine. Jedno lice je zaposleno u Sjenici, a jedno je učenik osnovne škole. Domaćinstvo se bavi uzgojem goveda i živine.

Poreklo: doselili su se početkom XIX veka iz Crne Gore.

Rod: Ramovići.

4.                  Lekić Mehmed

Domaćinstvo ima 6 članova. Udaljeno je od autobuske stanice 8 km, a od osnovne škole 4 km. Kuća je zidana od tvrdog materijala, sa sanitarnim uređajima i vodom. Dva lica su učenici osnovne škole, a jedno srednje škole. Domaćinstvo se bavi uzgojem ovaca, goveda i živine.

Poreklo: otac im se doselio iz sela Dujke 1954. godine.

Rod: Mašovići, Grace, Rudonje, Kapidžije.

5.                  Mašović Rahim

Domaćinstvo ima 9 članova. Udaljeno je od Sjenice i autobuske stanice 7 km, a od osnovne škole 5 km. Kuća je zidana od tvrdog materijala, sa sanitarnim uređajima i vodom. Struju su dobili 1982. godine. U domaćinstvu su 4 učenika osnovne škole.

Poreklo: doselili su se početkom XIX veka iz Crne Gore.

Rod: Kolašinci i Hajradinovići.

6. Mašović Hasan,

7. Mašović Nazif,

8. Mašović Ismet,

9. Mašović Ejup,

10. Mašović Džanko,

11. Mašović Nusret,

12. Mašović Mevludin,

13. Mašović Juso,

14. Mašović Džafer,

15. Mašović Amir,

16. Prašović Mevludin,

17. Prašović Sabahudin,

18. Mašović Rustem,

19. Cucak Rasim,

20. Kiković Dragoljub,

21. Kiković Andrija,

22. Pešić Slavko,

23. Milinković Stanka,

24. Milinković Vojimir,

25. Milinković Dragiša,

26. Dumić Obrad,

27. Dumić Pero,

28. Dumić Ljubiša,

29. Dumić Svetomir,

30. Pešić Krsman,

31. Milikić Zdravko,

32. Šmrković Spaho,

33. Šmrković Džafer,

34. Šmrković Hajro,

35. Mašović Juso.

Iseljena domaćinstva iz sela Mašoviće:

1.                  Vasojević Vito

Domaćinstvo ima 5 članova. Iselili se 1960. godine u Beograd iz ekonomskih razloga. Nosilac domaćinstva je bez školske spreme. Porodična slava: Aleksandrovdan.

2.                  Kiković Velibor

Domaćinstvo ima 5 članova. Iselili su se 1960. godine u selo Medare (Sjenica) iz ekonomskih razloga. Nosilac domaćinstva je završio osmogodišnju osnovnu školu. Porodična slava: Aleksandrovdan.

3.                  Kiković Dragoslav

Domaćinstvo ima 6 članova. Iselili su se 1960. godine u Kragujevac – Vinogradi radi boljeg života. Nosilac domaćinstva je bez školske spreme. Porodična slava: Aleksandrovdan.

4.                  Vasojević Vuko

Domaćinstvo ima 5 članova. Iselili su se 1960. godine u Sjenicu radi zaposlenja. Nosilac domaćinstva je bez školske spreme. Porodična slava: Aleksandrovdan.

5.                  Kiković Tomo

Domaćinstvo ima 8 članova. Iselili su se 1973. godine u Ljubić kod Čačka iz ekonomskih razloga. Nosilac domaćinstva je završio četvororazrednu osnovnu školu. Porodična slava: Aleksandrovdan.

6.                  Mašović Hasan

Domaćinstvo ima 4 člana. Iselili su se 1958. godine u Beograd radi zaposlenja i školovanja. Svi članovi domaćinstva su završili osmogodišnju osnovnu školu.

7.                  Mašović Imšir

Domaćinstvo ima 5 članova. Iselili su se 1950. godine u Sjenicu radi školovanja dece. Nosilac domaćinstva je bez školske sprsms.

8.                  Mašović Šefko

Domaćinstvo ima 5 članova. Iselili su se 1950. godins u Veles (Makedonija) iz ekonomskih razloga. Nosilac domaćinstva je bez školske sprsms.

9.                  Mašović Kadrija

Domaćinstvo ima 4 člana. Iselili su se 1987. godine u Sarajevo radi zaposlenja i školovanja. Svi članovi domaćinstva su završili osmogodišnju osnovnu školu.

10.              Mašović Salko

Domaćinstvo ima 5 članova. Iselili su ss 1963. godine u Salakovac kod Novog Pazara radi zaposlenja i školovanja. Svi članovi domaćinstva su završili osmogodišnju osnovnu školu.

11.              Mašović Musa

Domaćinstvo ima 6 članova. Iselili su se 1972. godine u Sjenicu radi zaposlenja i školovanja. Dva člana domaćinstva su bez školske spreme, a 4 lica su završila osmogodišnju osnovnu školu.

12.              Mašović Rizah

Domaćinstvo ima 7 članova. Iselili su se 1950. godine u Tetovo (Makedonija) iz ekonomskih razloga. Nosilac domaćinstva je bez školske spreme.

13.              Šmrković Lutvo

Domaćinstvo ima 5 članova. Iselili su se 1954. godine u Novi Pazar radi zaposlenja i školovanja. Nosilac domaćinstva je bez školske spreme.

Iseljeni pojedinci iz sela Mašoviće:

1. Prašović Mulaz, iselio se u Sjenicu;

2. Prašović Abaz, iselio se u Sjenicu;

3. Zeković Džemo, iselio se u Sjenicu;

4. Zeković Juso, iselio se u Sjenicu;

5. Zeković Selman, iselio se u Sarajevo;

6. Zeković Muhamed, iselio se u Sjenicu;

7. Mašović Huso, iselio se u Sjenicu;

8. Mašović Izet, iselio se u Sjenicu;

9. Mašović Ismet, iselio se u Sjenicu;

10. Mašović Emro, iselio se u Sjenicu;

11. Mašović Nusret, iselio se u Sjenicu;

12. Mašović Hamil, iselio se u Sjenicu;

13. Mašović Mahmut, iselio se u Sjenicu;

14. Mašović Halit, iselio se u Sjenicu;

15. Mašović Alija, iselio se u Sjenicu;

16. Mašović Idriz, iselio se u Sjenicu;

17. Mašović Lutvo, iselio se u Francusku;

18. Mašović Iso, iselio se u Francusku;

19. Suljević Ramo, iselio se u Sjenicu;

20. Suljević Najil, iselio se u Sjenicu;

21. Mašović Smajil, iselio se u Sjenicu;

22. Mašović Džemo, iselio se u Sjenicu;

23. Mašović F. Suljo, iselio se u Sjenicu;

24. Mašović Š. Suljo, iselio se u Sjenicu;

25. Mašović Đamil, iselio se u Sjenicu;

26. Mašović Ferid, iselio se u Sjenicu;

27. Mašović Izet, iselio se u Sjenicu;

28. Mašović Bajram, iselio se u Sjenicu;

29. Mašović Mehmed, iselio se u Sjenicu;

30. Mašović Arif, iselio se u Sjenicu;

31. Mašović Hasan, iselio se u Sjenicu;

32. Mašović Džibo, iselio se u Sjenicu;

33. Mašović Nedžib, iselio se u Sjenicu;

34. Cucak Šaćir, iselio se u Sjenicu;

35. Pešić Žarko, iselio se u Čačak;

36. Pešić Jovan, iselio se u Čačak;

37. Pešić Strajo, iselio se u Čačak;

38. Pešić Nedeljko, iselio se u Čačak;

39. Pešić Momir, iselio se u Čačak;

40. Pešić Vukola, iselio se u Pančevo;

41. Pešić Grujo, iselio se u Pančevo;

42. Pešić Savo, iselio se u Pančevo;

43. Pešić Dejan, iselio se u Pančevo;

44. Pešić Radič, iselio se u Pančevo;

45. Pešić Srbo, iselio se u Čačak;

46. Vasojević Vuko, iselio se u Sjenicu;

47. Milinković Vukojla, iselio se u Beograd;

48. Milinković Milovan, iselio se u Čačak;

49. Milinković Mirčeta, iselio se u Čačak;

50. Dumić Jevto, iselio se u Čačak;

51. Dumić Mirčeta, iselio se u Čačak;

52. Milikić Dragiša, iselio se u Sjenicu;

53. Dumić Novak, iselio se u Sjenicu;

54. Milikić Žarko, iselio se u Sjenicu;

55. Milikić Stefan, iselio se u Sjenicu;

56. Milikić Vlajko, iselio se u Kragujevac;

57. Milikić Jezdo, iselio se u Sjenicu;

58. Šmrković Murat, iselio se u Sjenicu;

59. Šmrković Ćamil, iselio se u Kranj (Slovenija);

60. Mašović Ujkan, iselio se u Tursku;

61. Mašović Šefko, iselio se u Sjenicu;

62. Mašović Adem, iselio se u Sjenicu;

63. Mašović Mesud, iselio se u Sarajevo.

Sva iseljena lica su u mestama iseljavanja formirala domaćinstva. Stanovništvo Mašovića iseljavalo se pretežno u Sjenicu, a znatno manje u Čačak, Novi Pazar, Pančevo, Beograd, Sarajevo itd. Pojedinci su se selili i u inostranstvo (Francuska, Slovenija i Turska).

U periodu od 1971. do 2002. godine broj lica do 19 godina starosti opao je 71%, a sa 60 i više godina se povećao 5%. Indeksi starenja stanovništva su 1971. bili 0,13, 1991. godine 0,61, a 2002. godine 0,50 indeksnih poena. Ovi pokazatelji govore o tome da selo ima demografsku budućnost, pod uslovom da se mladom stanovništvu obezbede uslovi koji bi ih zadržali u selu.

Stanovništvo po veroispovesti

Godina            1991.   %

pravoslavni  15        7,10

muslimani     196      92,90

ostali             –           –

Stanovništvo po nacionalno) pripadnosti

Godina            2002.   %

Srbi               8          6,72

Bošnjaci        111      93,28

Muslimani    –           –

Ostali            –           –

U selu je 1991. godine po veroispovesti bilo 7,10% pravoslavnog i 92,90% muslimanskog stanovništva, da bi 2002. godine po nacionalnoj strukturi bilo 93,28% Bošnjaka i 6,72% Srba. Na osnovu ankete, došli smo do podataka da stanovništvo vodi poreklo iz Crne Gore, odakle se doselilo u XVIII veku. Srpsko stanovništvo slavi Sv. Nikolu, Sv. Luku i Aleksandrovdan.

Prema podacima iz 1961. bilo je 210 stanovnika preko 15 godina starosti, 1981. godine 169, 1991. godine 148 i 2002. godine 89. U periodu od 1981. do 2002. godne broj stanovnika bez škole se smanjio 60%, sa 4 razreda osnovne škole 82%, sa osnovnom školom 32%, a sa srednjom školom se povećao 20%. Prema podacima iz 1961. evidentirana su 73 nepismena lica (34,76%), dok ih je 1991. bilo 26 (17,56%), a 2002. godine 12 (13,48%).

Domaćinstva u Mašovićima su izvore prihoda našla uglavnom van poljoprivrede (50,00%). U odnosu na 1981. godinu stočni fond je prepolovljen. O ekonomskoj snazi sela i domaćinstava govori podatak da je 2002. godine bilo 58,82% izdržavanih lica.

 

IZVOR: UNIVERZITET U BEOGRADU GEOGRAFSKI FAKULTET, Mila A. Pavlović: SELA SJENIČKOG KRAJA antropogeografska proučavanja – naučna monografija, štampa „Forma B“, Beograd, 2009. Priredio saradnik portala Poreklo Vojislav Ananić

Komentari (2)

Odgovorite

2 komentara

  1. Sretko Dumic

    Kako vam neki nosioci domaćinstva žive istovremeno i u Bozovom potoku i u Masovicima.Zašto niste sve porodice iz Pranja, Bozovog potoka, Vrljaja i Masovića objedinila u jedno naseljeno mesto Gonje.