Порекло презимена, село Машовиће/Доње Гоње (Сјеница)

3. фебруара 2015.

коментара: 2

НАСЕЉА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ГОЊЕ – Божов Поток, Машовиће, Праља, Шушуре

 

Порекло становништва села Машовиће (Доње Гоње), општина Сјеница. Према студији „Села сјеничког краја антропогеографска проучавања“ Миле А. Павловић из 2009. године. Приредио сарадник портала Порекло Војислав Ананић.

Машовиће (Доње Гоње) јесте сточарско, сеоско насеље разбијеног типа смештено у висинском појасу 1.100-1.180 м. Село се налази на левој долинској страни реке Увац, у јужном подножју Молитве (1.249 м). Од Сјенице је удаљено 8 км, а од асфалтног пута Сјеница – Пријепоље 1 км. У селу се издвајају махале (засеоци): Горње и Доње Машовиће, Пешићка Махала и Киковска Махала. Између Горње и Доње Махале (Машовиће) постоји мектеб и гробља (4 муслиманска и једно православно). Површина сеоског атара и катастарске општине износи 1.317 ха. Према попису 2002. године село је имало 119 становника.

Кроз атар села протиче река Увац, која је омиљено излетиште Сјеничана.

Истраживања на терену показују да село носи име по роду Машовићи, који и сада живе у селу. До Другог светског рата било је у саставу села Гоње (о административним промена опширније у тексту о Месној заједници Гоње).

Село је струју добило 1982, а водом се снабдева преко локалног водовода који је изграђен 1990/91. године, или са извора. Локални водовод је реконструисан 2000. године. Макадамски пут (2 км) изграђен је 1971. године, а изграђен је и асфалтни пут у дужини од 6 км. У селу се налази каменолом, где се врши експлоатација и дробљење камена за потребе Секције за путеве из Сјенице. Основна школа је удаљена 5 км. Основно занимање становништва је сточарство. Домаћинства су телефон добила 2006. године.

Из доње табеле се види да је у овом селу број становника у периоду од 1948. до 1961. порастао 14%, а до 2002. године се смањио 36%. У периоду од 1961. до 2002. године број домаћинстава је опао 48%. Просечни број чланова у домаћинству је у опадању од 1953, тако да су 1991. евидентирана 22 домаћинства са 5 и више чланова, а 2002. године је евидентирано 15 оваквих домаћинстава (53,57%).

Број становника и домаћинстава са индексима и просечним бројем чланова у домаћинству

Година   Број становника   Број домаћинстава   Средњи број чланова у домаћинству

1948.                 288                                  48                                            6,00

1953.                  303                                  49                                            6,18

1961.                   327                                 54                                             6,05

1971.                   272                                 46                                             5,91

1981.                   219                                 42                                             5,21

1991.                    211                                 43                                            4,90

2002.                   119                                 28                                            4,25

Домаћинства у селу Машовиће:

1.                  Машовић Бајрам

Домаћинство има 6 чланова. Удаљено је од Сјенице и аутобуске станице 9 км, а од основне школе 8 км. Кућа је зидана од тврдог материјала, са санитарним уређајима и водом. Струју су добили 1982. године. Један члан домаћинства похађа основну школу. Баве се узгојем оваца и говеда.

Порекло: доселили су се почетком XIX века из Црне Горе.

Род: по очевој страни – Кучевићи.

2.                  Машовић Шако

Домаћинство има 4 члана. Удаљено је од Сјенице и аутобуске станице 8 км, а од основне школе 4 км. Кућа није зидана од тврдог материјала и нема воду и санитарне уређаје. Струју су добили 1982. године. Домаћинство се бави узгојем говеда.

Порекло: доселили су се почетком XIX века из Црне Горе.

Род: Биберовићи, Зековићи.

3.                  Машовић Хамдија

Домаћинство има 7 чланова. Удаљено је од Сјенице и аутобуске станице 8 км, а од основне школе 4 км. Кућа је зидана од тврдог материјала, опремљена санитарним уређајима и водом. Струју су добили 1982. године. Једно лице је запослено у Сјеници, а једно је ученик основне школе. Домаћинство се бави узгојем говеда и живине.

Порекло: доселили су се почетком XIX века из Црне Горе.

Род: Рамовићи.

4.                  Лекић Мехмед

Домаћинство има 6 чланова. Удаљено је од аутобуске станице 8 км, а од основне школе 4 км. Кућа је зидана од тврдог материјала, са санитарним уређајима и водом. Два лица су ученици основне школе, а једно средње школе. Домаћинство се бави узгојем оваца, говеда и живине.

Порекло: отац им се доселио из села Дујке 1954. године.

Род: Машовићи, Граце, Рудоње, Капиџије.

5.                  Машовић Рахим

Домаћинство има 9 чланова. Удаљено је од Сјенице и аутобуске станице 7 км, а од основне школе 5 км. Кућа је зидана од тврдог материјала, са санитарним уређајима и водом. Струју су добили 1982. године. У домаћинству су 4 ученика основне школе.

Порекло: доселили су се почетком XIX века из Црне Горе.

Род: Колашинци и Хајрадиновићи.

6. Машовић Хасан,

7. Машовић Назиф,

8. Машовић Исмет,

9. Машовић Ејуп,

10. Машовић Џанко,

11. Машовић Нусрет,

12. Машовић Мевлудин,

13. Машовић Јусо,

14. Машовић Џафер,

15. Машовић Амир,

16. Прашовић Мевлудин,

17. Прашовић Сабахудин,

18. Машовић Рустем,

19. Цуцак Расим,

20. Киковић Драгољуб,

21. Киковић Андрија,

22. Пешић Славко,

23. Милинковић Станка,

24. Милинковић Војимир,

25. Милинковић Драгиша,

26. Думић Обрад,

27. Думић Перо,

28. Думић Љубиша,

29. Думић Светомир,

30. Пешић Крсман,

31. Миликић Здравко,

32. Шмрковић Спахо,

33. Шмрковић Џафер,

34. Шмрковић Хајро,

35. Машовић Јусо.

Исељена домаћинства из села Машовиће:

1.                  Васојевић Вито

Домаћинство има 5 чланова. Иселили се 1960. године у Београд из економских разлога. Носилац домаћинства је без школске спреме. Породична слава: Александровдан.

2.                  Киковић Велибор

Домаћинство има 5 чланова. Иселили су се 1960. године у село Медаре (Сјеница) из економских разлога. Носилац домаћинства је завршио осмогодишњу основну школу. Породична слава: Александровдан.

3.                  Киковић Драгослав

Домаћинство има 6 чланова. Иселили су се 1960. године у Крагујевац – Виногради ради бољег живота. Носилац домаћинства је без школске спреме. Породична слава: Александровдан.

4.                  Васојевић Вуко

Домаћинство има 5 чланова. Иселили су се 1960. године у Сјеницу ради запослења. Носилац домаћинства је без школске спреме. Породична слава: Александровдан.

5.                  Киковић Томо

Домаћинство има 8 чланова. Иселили су се 1973. године у Љубић код Чачка из економских разлога. Носилац домаћинства је завршио четвороразредну основну школу. Породична слава: Александровдан.

6.                  Машовић Хасан

Домаћинство има 4 члана. Иселили су се 1958. године у Београд ради запослења и школовања. Сви чланови домаћинства су завршили осмогодишњу основну школу.

7.                  Машовић Имшир

Домаћинство има 5 чланова. Иселили су се 1950. године у Сјеницу ради школовања деце. Носилац домаћинства је без школске спрсмс.

8.                  Машовић Шефко

Домаћинство има 5 чланова. Иселили су се 1950. годинс у Велес (Македонија) из економских разлога. Носилац домаћинства је без школске спрсмс.

9.                  Машовић Кадрија

Домаћинство има 4 члана. Иселили су се 1987. године у Сарајево ради запослења и школовања. Сви чланови домаћинства су завршили осмогодишњу основну школу.

10.              Машовић Салко

Домаћинство има 5 чланова. Иселили су сс 1963. године у Салаковац код Новог Пазара ради запослења и школовања. Сви чланови домаћинства су завршили осмогодишњу основну школу.

11.              Машовић Муса

Домаћинство има 6 чланова. Иселили су се 1972. године у Сјеницу ради запослења и школовања. Два члана домаћинства су без школске спреме, а 4 лица су завршила осмогодишњу основну школу.

12.              Машовић Ризах

Домаћинство има 7 чланова. Иселили су се 1950. године у Тетово (Македонија) из економских разлога. Носилац домаћинства је без школске спреме.

13.              Шмрковић Лутво

Домаћинство има 5 чланова. Иселили су се 1954. године у Нови Пазар ради запослења и школовања. Носилац домаћинства је без школске спреме.

Исељени појединци из села Машовиће:

1. Прашовић Мулаз, иселио се у Сјеницу;

2. Прашовић Абаз, иселио се у Сјеницу;

3. Зековић Џемо, иселио се у Сјеницу;

4. Зековић Јусо, иселио се у Сјеницу;

5. Зековић Селман, иселио се у Сарајево;

6. Зековић Мухамед, иселио се у Сјеницу;

7. Машовић Хусо, иселио се у Сјеницу;

8. Машовић Изет, иселио се у Сјеницу;

9. Машовић Исмет, иселио се у Сјеницу;

10. Машовић Емро, иселио се у Сјеницу;

11. Машовић Нусрет, иселио се у Сјеницу;

12. Машовић Хамил, иселио се у Сјеницу;

13. Машовић Махмут, иселио се у Сјеницу;

14. Машовић Халит, иселио се у Сјеницу;

15. Машовић Алија, иселио се у Сјеницу;

16. Машовић Идриз, иселио се у Сјеницу;

17. Машовић Лутво, иселио се у Француску;

18. Машовић Исо, иселио се у Француску;

19. Суљевић Рамо, иселио се у Сјеницу;

20. Суљевић Најил, иселио се у Сјеницу;

21. Машовић Смајил, иселио се у Сјеницу;

22. Машовић Џемо, иселио се у Сјеницу;

23. Машовић Ф. Суљо, иселио се у Сјеницу;

24. Машовић Ш. Суљо, иселио се у Сјеницу;

25. Машовић Ђамил, иселио се у Сјеницу;

26. Машовић Ферид, иселио се у Сјеницу;

27. Машовић Изет, иселио се у Сјеницу;

28. Машовић Бајрам, иселио се у Сјеницу;

29. Машовић Мехмед, иселио се у Сјеницу;

30. Машовић Ариф, иселио се у Сјеницу;

31. Машовић Хасан, иселио се у Сјеницу;

32. Машовић Џибо, иселио се у Сјеницу;

33. Машовић Неџиб, иселио се у Сјеницу;

34. Цуцак Шаћир, иселио се у Сјеницу;

35. Пешић Жарко, иселио се у Чачак;

36. Пешић Јован, иселио се у Чачак;

37. Пешић Страјо, иселио се у Чачак;

38. Пешић Недељко, иселио се у Чачак;

39. Пешић Момир, иселио се у Чачак;

40. Пешић Вукола, иселио се у Панчево;

41. Пешић Грујо, иселио се у Панчево;

42. Пешић Саво, иселио се у Панчево;

43. Пешић Дејан, иселио се у Панчево;

44. Пешић Радич, иселио се у Панчево;

45. Пешић Србо, иселио се у Чачак;

46. Васојевић Вуко, иселио се у Сјеницу;

47. Милинковић Вукојла, иселио се у Београд;

48. Милинковић Милован, иселио се у Чачак;

49. Милинковић Мирчета, иселио се у Чачак;

50. Думић Јевто, иселио се у Чачак;

51. Думић Мирчета, иселио се у Чачак;

52. Миликић Драгиша, иселио се у Сјеницу;

53. Думић Новак, иселио се у Сјеницу;

54. Миликић Жарко, иселио се у Сјеницу;

55. Миликић Стефан, иселио се у Сјеницу;

56. Миликић Влајко, иселио се у Крагујевац;

57. Миликић Јездо, иселио се у Сјеницу;

58. Шмрковић Мурат, иселио се у Сјеницу;

59. Шмрковић Ћамил, иселио се у Крањ (Словенија);

60. Машовић Ујкан, иселио се у Турску;

61. Машовић Шефко, иселио се у Сјеницу;

62. Машовић Адем, иселио се у Сјеницу;

63. Машовић Месуд, иселио се у Сарајево.

Сва исељена лица су у местама исељавања формирала домаћинства. Становништво Машовића исељавало се претежно у Сјеницу, а знатно мање у Чачак, Нови Пазар, Панчево, Београд, Сарајево итд. Појединци су се селили и у иностранство (Француска, Словенија и Турска).

У периоду од 1971. до 2002. године број лица до 19 година старости опао је 71%, а са 60 и више година се повећао 5%. Индекси старења становништва су 1971. били 0,13, 1991. године 0,61, а 2002. године 0,50 индексних поена. Ови показатељи говоре о томе да село има демографску будућност, под условом да се младом становништву обезбеде услови који би их задржали у селу.

Становништво по вероисповести

Година            1991.   %

православни  15        7,10

муслимани     196      92,90

остали             –           –

Становништво по национално) припадности

Година            2002.   %

Срби               8          6,72

Бошњаци        111      93,28

Муслимани    –           –

Остали            –           –

У селу је 1991. године по вероисповести било 7,10% православног и 92,90% муслиманског становништва, да би 2002. године по националној структури било 93,28% Бошњака и 6,72% Срба. На основу анкете, дошли смо до података да становништво води порекло из Црне Горе, одакле се доселило у XVIII веку. Српско становништво слави Св. Николу, Св. Луку и Александровдан.

Према подацима из 1961. било је 210 становника преко 15 година старости, 1981. године 169, 1991. године 148 и 2002. године 89. У периоду од 1981. до 2002. годне број становника без школе се смањио 60%, са 4 разреда основне школе 82%, са основном школом 32%, а са средњом школом се повећао 20%. Према подацима из 1961. евидентирана су 73 неписмена лица (34,76%), док их је 1991. било 26 (17,56%), а 2002. године 12 (13,48%).

Домаћинства у Машовићима су изворе прихода нашла углавном ван пољопривреде (50,00%). У односу на 1981. годину сточни фонд је преполовљен. О економској снази села и домаћинстава говори податак да је 2002. године било 58,82% издржаваних лица.

 

ИЗВОР: УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ГЕОГРАФСКИ ФАКУЛТЕТ, Мила А. Павловић: СЕЛА СЈЕНИЧКОГ КРАЈА антропогеографска проучавања – научна монографија, штампа „Форма Б“, Београд, 2009. Приредио сарадник портала Порекло Војислав Ананић

Коментари (2)

Одговорите

2 коментара

  1. Sretko Dumic

    Kako vam neki nosioci domaćinstva žive istovremeno i u Bozovom potoku i u Masovicima.Zašto niste sve porodice iz Pranja, Bozovog potoka, Vrljaja i Masovića objedinila u jedno naseljeno mesto Gonje.