Порекло презимена, село Фијуљ (Сјеница)

1. фебруара 2015.

коментара: 0

Порекло становништва села Фијуљ, општина Сјеница. Према студији „Села сјеничког краја антропогеографска проучавања“ Миле А. Павловић из 2009. године. Приредио сарадник портала Порекло Војислав Ананић.

 

Фијуљ је село које се налази у крајњем северном делу Сјеничке котлине (на ободу) на 12 км удаљености од Сјенице. Смештено је јужно од планине Јавор, између планина Фијуљак и Љешница у висинском појасу 1.180-1.240 м и припада разбијеном типу насеља. Обједињује неколико махала: Угљарска, Потурачка, Дељевска и Пешковића. Површина сеоског атара и Катастарске општине Фијуљ износи 1.702 ха. Према попису 2002. године, село је имало 103 становника.

Кроз село протиче река Љешница. У атару села налази се неколико врела.

Име је добило по узвишењу Фијуљак, које је познато по јаким ваздушним струјањима (фијукање, дување), испод кога је смештено. Ово је једино село са овим именом у Србији.

У селу су утврђени археолошки локалитети из периода ХIV-ХV века, што указује да је насеље старо. Изнад села, на узвишењу и његовом заравњеном врху, налази се већа некропола са више десетина надгробних споменика. На коси брда Орлујача налази се локалитет Дуварине, где се приликом орања наилазило на фрагменте керамичког посуђа и бритвица – ножева. Недалеко од локалитета Дуварине (500- 600 м), на основу казивања мештана, налазило се више надгробних споменика који су временом уклањани. Верује се да је гробље припадало насељу на локалитету Дуварине [Премовић-Алексић, 1990, 87].

Фијуљ је 1921. године имао 23 дома у коме је живео 131 становник.

Статутом општине Сјеница из 1964. године добија статус самосталног насеља и данашње географско име Фијуљ, а у народу се назива Фијуље. Село је струју добило 1978/79. године. У селу се налази четвороразредна основна школа, која је почела са радом 1945, а не ради од 2008. године јер нема ђака. Становништво се водом снабдева преко локалних водовода. Домаћинства су телефон добила 2006. године. Проблем села је макадамски пут, који је у лошем стању и повезује село са путем Ивањица – Сјеница.

Број становника и домаћинстава са индексима и просечним бројем чланова у домаћинству  

Година   Број становника  Број домаћинстава  Средњи број чланова у домаћинству

1948.               201                                    34                                         5,91

1953.               228                                    32                                         7,12

1961.               187                                     27                                        6,92

1971.                163                                    25                                        6,52

1981.                150                                   24                                        6,25

1991.                127                                    25                                        5,08

2002.              103                                    23                                         4,47

 

У периоду од 1948. до 1953. број становника у селу је порастао 13%, а до 2002. године опао 45%. Број домаћинстава је у периоду од 1948. до 2002. године смањен 32%. Просечан број чланова у домаћинству опада од 1953. године. Према подацима из 1991. било је 13 домаћинстава са 5 и више чланова (52,00%), а 2002. године 12 домаћинстава (52,17%). Истраживања на терену говоре да је од 23 домаћинства у селу једно српско.

Домаћинства у селу Фијуљ:

1. Дељевић Бајро

Домаћинство има 6 чланова. Од Сјенице је удаљено 12 км, а од основне школе 2 км. Кућа није зидана од тврдог материјала, и нема воду. Струју су добили 1979. године. Два члана домаћинства су ученици основне школе. Баве се узгојем говеда.

Порекло: фамилија потиче из Црне Горе.

Род: Пешковићи.

2. Долићанин Нушан

Домаћинство има 4 члана. Од Сјенице је удаљено14 км, а од основне школе 1,5 км. Кућа је зидана од тврдог материјала, али нема воду. Струју су добили 1978. године. Домаћинство се бави узгојем говеда.

Порекло: фамилија потиче из Херцеговине.

Род: Угљани.

3. Пешковић Хилмо

Домаћинство има 5 чланова. Од аутобуске станице је удаљено 12 км, а од основне школе 1,5 км. Кућа је зидана од тврдог материјала и има воду и санитарне уређаје. Струју су добили 1978. године. Два члана траже посао. Домаћинство се бави узгојем оваца и говеда.

Порекло: фамилија потиче из Херцеговине.

Род: Долићани, Потурани и Угљани.

4. Угљанин Нурчо

Домаћинство има 5 чланова. Од Сјенице је удаљено 14 км, а од основне школе 1 км. Кућа је зидана од тврдог материјала, али нема воду. Струју су добили 1978. године. Један члан домаћинства тражи посао, а 2 члана су ученици основне школе. Домаћинство се бави узгојем оваца и говеда.

Порекло: фамилија потиче из Херцеговине.

Род: Пешковићи.

5. Долићанин Нурман

Домаћинство има 5 чланова. Од Сјенице је удаљено 12 км, а од основне школе 2 км. Кућа није грађена од тврдог материјала и нема воду. Струју су добили 1979. године. Два члана траже посао. Главни извор прихода везан је за узгој оваца и говеда.

Порекло: фамилија потиче из Херцеговине.

Род: Дељевићи.

Исељеници из села Фијуљ:

1. Вујовић Вук

Домаћинство има 4 члана. Иселили су се 1979. године у Чачак ради запослења. Носилац домаћинства је завршио осмогодишњу основну школу. Породична слава: Св. Никола.

У селу је 1971. било 99 становника до 19 година старости (60,73%), 1991. године 44 (34,64%), а 2002. године 38 (36,89%). Према подацима из 1971. у селу је било 10 лица са 60 и више година живота (6,15%), 1991. године 13 (10,24%), а 2002. године 19 (18,45%) лица. Индекс старења је 1971. био 0,10, 1991. године 0,29, а 2002. године 0,50 индексних поена. Све ово указује на то да и ово село стари и да је захваћено интензивним процесима депопулације и миграције.

Становништво по вероисповести

Година            1991.   %

православни  10        7,88

муслимани     117      92,12

остали             –           –

Становништво по националној припадности

Година            2002.   %

Срби               9          8,73

Бошњаци        93        90,29

Муслимани    –           –

Остали            1          0,97

По подацима из 1991. године у Фијуљу је по вероисповести било 7,88% православних и 92,12% муслимана. У селу је по попису 2002. године по националној структури било 90,29% Бошњака и 8,73% Срба. Становништво се углавном доселило са Горњег Пештера, и то из Угла и Долића, почетком XVIII века.

У овом сеоском насељу 1961. је било 118 лица са преко 10 или 15 година старости, 1981. године 108, 1991. године 90, а 2002. године 72 становника. Број лица без школске спреме је у периоду од 1981. до 2002. године смањен 76%, са 4 разреда основне школе 30% и са основном школом 26%, а повећан је број становника са средњом школом 117%; 1981. године су евидентирани једно лице са вишом школом и 3 лица са завршеним факултетом. Према подацима из 1961. било је 39 неписмених 39 (33,05%), а 2002. године је евидентирано једно неписмено лице (1,39%).

Подаци показују да домаћинства у овом селу приходе остварују из пољопривреде (82,60%). Сточни фонд је заступљен са 192 грла говеда и стално је у опадању. На основу демографских показатеља и природних обележја, али уз неопходну интервенцију државе, ово село може имати будућност.

 

ИЗВОР: УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ГЕОГРАФСКИ ФАКУЛТЕТ, Мила А. Павловић: СЕЛА СЈЕНИЧКОГ КРАЈА антропогеографска проучавања – научна монографија, штампа „Форма Б“, Београд, 2009. Приредио сарадник портала Порекло Војислав Ананић

Коментари (0)

Одговорите

Тренутно нема коментара. Будите први и оставите коментар.