Poreklo prezimena, selo Batulovce (Vlasotince)

30. januara 2014.

komentara: 19

Poreklo stanovništva sela Batulovce, opština Vlasotince. Istraživanje „Sela u vlasotinačkom kraju“ saradnika portala Poreklo Miroslava B. Mladenovića Mirca, lokalnog etnologa i istoričara

 Batulovce, selo

Nastanak sela i poreklo stanovništva:

Selo Batulovce  je naselje u Srbiji u opštini Vlasotince u Jablaničkom okrugu. Prema popisu iz 202. bilo je 806 stanovnika (prema popisu iz 1991. bilo je 831 szanovnika).

Ovo naselje je velikim delom naseljeno Srbima (prema popisu iz 202. godine), a u poslednja tri popisa, primećen je pad u broju stanovnika. U naselju ima 203 doma.

Demografska slika stanovništva posle Drugog svetskog rata (1945.g.) izgledala je ovako: 1948.g.( 645 stanovnika), 1953.(681), 1961.(767), 1971.(814), 1981.(905), 1991.(831) i 2002.g.(806 stanovnika).

Ratarsko-vinogradarsko seosko naselje zbijenog tipa, u severnom delu proširenja kod ušća Vlasine u Južnu Moravu, na (245 m) mestu gde Vlasini pritiče potok Provaljenik, između toka Vlasine i savremenog puta Leskovac-Vlasotince, 3 kilometra zapadno od Vlasotinca.

Selo leži u polju zapadno od Vlasotinca. Nedaleko, sa severne strane, protiče Vlasina. Batulovccu su najbliža sela: Konoipnica, Stajkovce i Gložane.

Granica atara su: na severu korito Vlasine; na jugu granica prelazi preko puta Leskovac-Vlasotince; na jugu granica dopire do atara sela Gložana i Stajkovca; na istoku, prema Vlasotincu, granica atara su potesi Košutica i Zukar.

Ove granice su „od kraj tako“(1964.g., prema itsraživaču J.Trifonoskom).

Naziv, po predanju, potiče od imena ili nadimka izvesnog lovca-Bate.

Podeljeno je na mahale, koje nose rodovske nazive: Dojčinci, Grebuljci, Zlatudanci, Ničinci i dr.

Pominje se 1516.g., kada ima 10 domaćinstva, (1884-44 kuće i 257 žitelja, a 1900-35 srpskih kuća). Stanovništvo je srpsko (slavi Sv. Jovan, Mitrovdan, Sv. Đorđe (Sv.Alimpije), Sv. Aranđel i dr.).

Prema postojanja potesa Selištta, kao i pominjanje sela Batulovca u 16. veka sa  10 domaćinstva, znači da je selo starijeg datuma u pogledu porekla stanovništva. Verovatno je posle mnogih ratnih buna i Tutskih zuluma se stanovništvo povuklo u pobrđa planin skog dela ovog kraj.

Iako istraživač J. Trifunoski 1964.g. nije došao do početka zaseljavanja Batulovca ovim stanovništvom, to je pošlo  lokalnom etnologu Miroslavu Mladenoviću-koji je 1975. godine od starijih ljudi iz sela Gložana i Prilepca došao do samom predanju o nastanku sela Batulovce.

Prema Miroslavu Mladenoviću, nekada su iz planinskih dela crnotravskog kraja-selima-iz sela:Darkovce , Brod i iz  drugih sela  crnotravskoga kraja, se kiridžijalo karavanima do Leskovca, preko  puta Vlasotince-Lopušnja- Čobanac-Brod.

Na sadašnjem mestu gde  u selo i danas gde je nekada postojao izvor, postoji podignuta česma 1928.g.; tu su se nekada odmaravali karavani sa tovarom na konjima.

Prema zabeleženom predanju ti stanivnici-kiridžije sa konjskim tovarom, na tom mestu su pili vodu, odmarali se i uzimali snagu za dalje kretanje prema svojoj planini.

Na tom mestu gde je bio izvor je bilo dosta blata. Oni su rešili da tu zasnoju naselje, koje je prema tom blatu oko izvoru dobilo naziv BLATANCE, da bi ga kasnije nazvali BATULOVCE.

Električnu energiju selo dobija 1955.godine, a vodosnabdevanje je individualno (bunari i dr.-prva javna česma  sagrađena je 1928. a javni vodovod do škole 1997.g).

Selo ima dečji vrtić, četvororazrednu OŠ, dom kulture.

Radi  DP „Rad“ ciglkana (proizvodili crep i ciglu i blokovi). Proizvodnja povrća (paprika, paradajs i dr) i grožđe ima tržišni značaj.

Stanovnici sela Batulovce pretežno s ebave zemljorasnjom. Prema plodnosti zemlje. Većinom je“druge klase“. Vinogradi ovog sela su na brdima desno od Vlasine. Oni su na atarima Stajkovca (većim delom) i Konopnice.

* * *

Litije (seoska slava):-Spasovdan.

Krsne slave: sv. Jovan, sv. Nikola, sv. Arhanđel, Mitrovdan (sv. Dimitrije), Sv. Đorđe.

* * *

Starine i prošlost:

U samom Batulovcu je njiva Slavka Mandžića, velika oko 20 ari. Kada se u njoj dublje kopalo  nailazilo na stare široke cigle i ostatke maltera. Ne zna se kakva je starina bila.

Potes Selište leži 1 kilometar istočno od Batulovca. Stanovnici su pričali 1964. godine istraživaču J.Trifunoskom da tamo nije bilo nikakvih ostataka od starina. Tako je tada jedan seljak ovako rekao: „Selište se zove, ali tamo naše se nije bilo“. Kod Selišta je današnje batulovsko groblje.

Nesumnjivo da je taj seljak bio iz naseljeničkog roda, a da su stari  stanovnici najverovatnije bili proterani od Turaka, jer se selo Batulovce u turskim popisima pominjalo 1516.g.,  kao selo od 10 domaćinstva.

Tada je Trifunoski zabeležio od seljaka da nije postojalo nikakvu predanje o postanku današnjeg sela Batulovce. Da u njemu žive brojni srpski rodovi. Jedni su dosta stari, dok su drugi doseljeni.

Godine 1900. Batulovce je imalo 35 kuća. Poticale su od predaka koji su ovde živeli još za vreme turske vladavine. I današnja domaćinstva potiču od starijih srpskih kuća..

Za vreme Turaka stanovnici sela Batulovce su posećivali crkvu u susednoj Konopnici. Iza tog počeli su da posećuju crkvu u Vlasotincu.

Potes Zli Dol sa vinogradima, nekada batulovski, sada pripada susednom Stajkovcu. Pričalo se da je tamo nekada ubijen Turčin. Stanovnici Batulovca nisu mogli da plate „krvnininu“, već su to platili Stajkovčani. Tako su oni Zli Dol prisvojili.

Sima Pešić iz Batulovca, rođen 1890.godine, učestvovao je u balkanskom ratu. Njegova jedinica kod Kumanova zaplenila je stado od 800 ovnova. Tom prilikom Pešić je sreo starijeg Turčina, koji je pričao, da je pre 1878.g. živeo u Leskovcu (Zabeležio:J.Trifonovski 1964.g.-podvukao M.M. 2013.g).

* * *

ISTORIJA

Poginuli i umrli ratnici u balkanskim i Prvom svetskom ratu (1912-1918):

  Todor Cekić.

 (Izvor: Istoriski arhiv u Beogradu)

Stavra S. Veličković, Aleksandar G. Veljković, Gavrilo Pešić i Bogoljub T. Ilić.

(Izvor: Leskovački kraj u Prvom svetskom ratu“, Autori: Dr Živojin Stojković i Hranislav Rakić)

Preživeli ratnici:-Simon ,Cvetko  Pešić;  Mirko, Cvetko, Pešić; Mirko, Stojan, Todorović; Petar Petkanin.

(Izvor: Podatke sakupio Svetozar Pešić (star 90 godina).

*

Poginuli borci i žrtve faišstičkog terora u Drugom svetskom rat (1941-19145):

Hristifor Cekić, poginuo 21.9.1944.g. od Nep. mine u Batulovcu;

–  Natalija S.Ilić, poginuola  21.9.1944.g. od Nep. mine u Batulovcu;

Živojin Petković, poginuo 21.9.1944.g. od Nep. mine u Batulovcu;

Aleksandar D. Stojanović, poginuo 5.4.1945.godine od Nemaca na Lipovac-12/22 divizije NOP-a;

U selu Batulovcu, podignuta je spomen česma palim brocima i žrtvama fašizma u Drugom svetskom ratu (1941-1945).

* * *

Poreklo rodova (1964.g):

Stariji rodovi:

Rodovi:N i č i n c i (9k), Č u č k i n i (6k), i P u n dž i c i (2k)-slave: Sv. Jovan, potiču od istog pretka. Pojedini stanovnici ovih rodova danas sklapaju brakove;

Rodovi:D o j č i n c i (11k), I l i j i n c i(8k), C e k i n c i (7k), D e n č i n i (5k) i S t a n č i n i (3k)-slave: sv. Nikolu;

Rodovi:V e l i č k o v c i (10k), T o n i c i (10k), M a r k o v c i (9k), V u k i n c i (4k), M i š i n c i (2k), T o š a n c i (2k) i B a n k o v c i(2k)-slave sv. Arhanđela;

– Rod M a n č i n c i (4k)-slave Mitrovdan(sv. Dimitrije);

Doseljeni rodovi(čije se poreklo zna:

Rodovi:G r e b u lj c i (10k) i Z l at o d u n c i (10k)-slave sv. Đorđu, potiču od istog pretka, doselili se iz selo Stajkovce;

Rodovi:  P e š i n c i  ili  S i ro v i č a n i (oko 18k) i P e t k o v c i (5k)-slava: sv. Arhanđel,  potiču od istog pretka.

U rodu Pešinci 1905.g. podeljena je zadruga koja je imala 40 članova. Ovi rodovi vode poreklo iz mahale Sirovičani, koja se nalazi u selo Brod (Crna Trava).

Poznata je ova genealogija u mahali Sirovičani (Brod): Peša:- Stanko Pešić (1816-1896), Jovan, Dina Pešić (odselio se u selo Batulovce kod Vlasotinca).

U  Arhivi dobropoljske crkve se pominju: Stanko Pešić-kovač, Dina Pešić-kovač i Jovan Pešić-terzija. Prema pojedinim iskazima bili su braća. Bili su kumovi porodicama u selima Dobrom Polju i mahali Karakaši sela Brod.

Ne zna se odakle je došao predak Pešine familije. Po jednoj predpostavci to je stara familija koja se naselila u mahalu krajem  XVI  veka. Prilikom razmatranja  postanka ove mahale mora se uzeti u obzir turski popis stanovništva iz 1584.godine. za selo Razdeljenica, koje se nalazi iznad sirovičke mahale.

Prema tom popisu ovo selo je imalo 15 domova i imali derbejdžiski status. Derbejdžije (čuvari klanaca, za prolaz turskih karavana, bili hrišćani) su čuvali su put od Čobanca do Razdeljinice, a odatle do današnje teritorije mahale Sirovičine i centra sela Broda.

Na Razdeljinici su imali nekoliko hanova, a imanje im se prostiralo sve do reke Vlasine. Imali su trle na  današnjoj teritoriji Sirovičina i teritoriji sela Krstićeve.

Po prestanku derbejdžiskog zanata, mahala Razdeljinica je nestala, ma porodice su se raselile u selo Krstićeve i mahalu Sirovičine, gde su imale trle, a neke su i napustile teritoriju, verovatno je deda Peša iz ovih familija.

Rod A c i n i (1k), došli iz sela Kukavica, a potiču od mladića koji je u Batulovcu bio prizećen.

Iseljenici:- Stanovnici Batulovca uglavnom se nisu iseljavali. Samo je po neka retka porodica otišla u Vlasotince, Leskovac, Svetozarevo (Jagodinu) i Knjaževac.

* * *

Poreklo prezimena rodova (po imenu rodonačelnika, mestu i  svetcu):

Ceka-Cekić,

Cvetko-Cvetković,

Ilija-Ilić,

Jovan-Jovanović,

Jova-Jović,

Kostadin-Kostadinović,

Kosta-Kostić,

Manča-Mančić,

Marko-Marković,

Mitar (Mitra)-Mitrović,

Niča- Ničić,

Nikola-Nikolić,

Peša-Pešić,

Stanoje- Stanojević,

Stoiljko- Stoiljković,

Stojan-Stojanović,

Stojiljko-Stojiljković,

Stojko-Stojković,

Todor-Todorović,

Veljko-Veljković,

Vučko-Vučković,

Zlatko-Zlatković,

Dojčin-Dojčinović,

Denča-Denčić,

Stanča-Stančić,

Veličko-Veličković

Miša-Mišić,

Toša-Tošić,

Banko-Banković,

………………

* * *

Toponimi (nazivi mesta):

 – Košutica, Zukar, Podselo, Bačevište, Buzalak, Donja i Gornja širina, Progon, Bunarina, Golemi Lug, Punkavica,, Nad-grobje, Selište, Dojčinci, Grebuljci, Zlatudanci, Zli Dol , Ničinci,…

* * *

NAPOMENA:

Ovde  je izostavnjen RODOSLOV porekla prezimena, kao i dopuna višeetapnog raseljavanja stanovništa; dok se ne istraži poreklo rodova sa prezimenima iz vlasotinačko-crnotravsko-vlasinskoga kraja.

* * *

IZVORI:

[1] Stamenković Srboljub: “Geografska Enciklopedija naselja Srbije”, knj.1 (a-đ), Beograd

[2]  Jovan F. Trifunovski: Grdelička klisura, antropogeografska rasprava, Narodni muzej, Leskovac, 1964.

[3] Wikipedija:- http://sr.wikipedia.org/wiki/Batulovce

[4] Miroslav B. Mladenović Mirac: ZAPISI Iz rukopisa: “Sela u vlasotinačkom kraju“, 1970-2012.g., Vlasotince

[5] Velimir Stamenković-Lima:-VLASOTINAČKI KRAJ U BALKANSKIM I PRVOM SVETSKOM RATU”, Vlasotince, 2010.g.

* * *

Autor: Miroslav B. Mladenović Mirac lokalni etnolog i istoričar i pisac pesama i priča na dijalektu juga Srbije

30. januar 2014.godine Vlasotince, Republika Srbija

 

Komentari (19)

Odgovorite

19 komentara

 1. BRATISLAV TODOROVIĆ

  Poginuo u toku I Sv.rata za vreme Cerske bitke, Avgusta 1914 g.

  VASILJKO N. (Nikola) STOJILJKOVIĆ, iz Batulovca, od oca Nikole i mati Cvete. Rođen je 1890 g. živeo 24 g.

  Po mojim saznanjima i istraživanju do sada poginuo je u I Sv.ratu 1914 g. Avgusta meseca, kada je vođena bitka na Ceru.

  Bio je oženjen sa Velikom, venčanje je bilo 1909 g. Imao je sina Dušana Nikolića rođenog 1911 g.

  Vasiljko je Sretenu K.(Kosta) Nikoliću, iz Batulovca, para deda a takođe i meni je para deda po majci.

  Za deda Vasiljka, nemamo nikakvih pisanih tragova, osim iz MK (crkvene) iz Konopničke i Vlasotinačke crkve.

  Po završetku I Sv.rata od naših povratnika sa ratišta, kružile su razne priče.

  Pojedinci su govorili, da je sa svojom jedinicom nastavio dalje i da je poginuo Novembra meseca 1914 g. za vreme Kolubarske bitke.

  Mi nemamo saznanja i zato molim sve one koji bilo šta znaju, ili imaju neki podatak da nam jave.

  IZVOR:
  Po priči moga dede Dušana Nikolića (1911 – 1996) iz Batulovca.

  Podatke istražuje: Bratislav Ž. Todorović od 01. 05. 2006 g.

 2. Miroslav B Mladenovic Mirac

  Bratislave, rekao sam ti da su zapisi iz 2006.godine kojima si se bavio je bila kompentencija profesora istorije Lime Stamenkovića i njemu se obrati ako ti nešto nije jasno, jer je on napisao knjigu O UČEŠĆU RATNIKA I NJIHOVA STRADANJA U VELIKOM RATU IZ VLASOTINAČKOGA KRAJA, koja je katalizirana u Narodnoj biblioteci Srbije.Knjiga postoji u biblioteci Vlasotince. Meneod tvojih KOMENTARA lično interesuje poreklo ovih tvojih rodova u naseljavanju, njihova krsne slave i stara kumstva. Kada budem pisao knjigu, saglasno profesionalnosti istraživača sve ću da dopišem prilikom pisanja o selu BATULOVCU u sferi etnografije. Pozdrav(M.M.2017.Vlasotince)

 3. BRATISLAV TODOROVIĆ

  Istorijski podaci poginulih, umrlih, interniranih i nestalih ratnika, u I i II Balkanskom ratu od 1912-1913 i I Sv. ratu od 1914-1918 g.

  TODOR I. STOJANOVIĆ-ILIJIĆ, redov I čete, III bataljona, I puka, II poziva, Moravske divizije, iz Batulovce. Poginuo na Kalimanskoj čuki (Kalimansko polje) kod mesta Kočane u Makedoniji. Tada je vođena Bregalnička bitka. Poginuo 06 jula 1913 g. Sahranjen 07 jula 1913 g. na Kalimanskom groblju. Oženjen, zapisan po aktu Opštinskog suda Br.1770 od 1913 g. Podaci postoje upisani u MK umrlih (crkvena), na str.48 red.br.9 koja se čuva u arhiv Matične službe Vlasotince, upisa od 1914 g. Ovo je moj čukun deda.

  DUŠAN S. BANKOVIĆ, redov I četa, III bataljona, I puka, II poziva, Moravske divizije, iz Batulovce. Umro od tifusa u Gopešu kod Bitolja. Tada je vođena Bitoljska bitka. Oženjen, zapisan po aktu Opštinskog suda br.1770 od 1913 g. Podaci postoje upisani u MK umrlih (crkvena), na str.47 red.br.7 koja se čuva u arhiv Matične službe Vlasotince, upisa od 1914 g. Ovo je Novici D. Stojkoviću čukun deda.

  MIHAJILO STOJANOVIĆ, redov dopunjujućeg bataljona, iz Batulovce. Umro od tifusa u Debar Makedonija, 29 novembra 1912 g. zapisan po aktu Opštinskog suda Br.1770 od 1913 g. Podaci postoje upisani u MK umrlih (crkvena) na str.47 red.br.8 koja se čuva u arhiv Matične službe Vlasotince, upisa od 1914 g. Ovo je deda Petru B. Stojanoviću učitelju iz Batulovca.

  GAVRILO S. PEŠIĆ, redov pešadijska baterija, I četa, III bataljon, iz Batulovce. Poginuo u Požarevac 15.12.1914 g. Umro od zadobijenih rana, sahranjen na groblju u Požarevac. Živeo 38 g. Oženjen, u braku proveo 18 g. Tako stoji upisano u izveštaju parohijskog sveštenika Milan S. Branković. Podaci postoje upisani u MK umrlih (crkvena), na str.81 red.br.20 koja se čuva u arhiv Matične službe Vlasotince, upisa od 1915 g. Ovo je Daliboru S. Pešiću čukun deda.

  VELIMIR S. CEKIĆ, redov konjičkog odreda I poziva, I puka, iz Batulovce. Star 27 g. Oženjen, u braku proveo 06 g. Umro od tifusa, 07 marta 1915 g. Sahranjen na groblju u Batulovce. Podaci postoje upisani u MK umrlih (crkvena), na str.99 red. br.164 koja se čuva u arhiv Matične službe Vlasotince, upisa od 1915 g.

  ŽIVKO S. CEKIĆ, redov I čete, III bataljona, I puka, iz Batulovce. Živeo 20 g. Oženjen, u braku proveo 02 g. Umro 08 februara 1915 g. od tifusa. Sahranjen na Batulovačkom groblju. Podaci postoje upisani u MK umrlih (crkvena), na str.89 red.br.82 koja se čuva u arhiv Matične službe Vlasotince, upisa od 1915 g.

  Velimir i Živko Cekić su rođena braća, njihov otac je Stojan Cekić (1845-1905).

  Podatke istražio: Bratislav Ž. Todorović u saradnji sa Aleksandrom Đ. Pešićem iz Batulovca, 13.10. 2016 g.

 4. BRATISLAV TODOROVIĆ

  DOPUNA komentara od 14 februara 2017 g.

  Podaci poginulih u selu Batulovcu za vreme II Sv. rata 1944 g.

  Prilikom upisa komentara nismo bili u situaciji da upišemo imena poginulih koji su radili na imanju Stevana Ilića Nedeljkovog kao Ekonomi i sklonili su se u njegovom podrumu gde i ostali poginuli meštani našeg sela.

  To su bili SIMA zvani Ekonom i žena njegova NATALIJA Ekonomka, iz Vlasotinca, i sahranjeni su na groblju sela Batulovca.Ovo nam je ispričao meštanin sela Batulovca Sreten Petković i lično nam pokazao gde su sahranjeni.

  U to vreme Oktobra meseca 1944 godine, Stevan Ilić iz Batulovca, bio je poverenik za poljoprivredu u oslobođenom Vlasotincu.

  Podatke istražili: Bratislav Ž. Todorović i Aleksandar Đ. Pešić iz Batulovca.

 5. Miroslav B Mladenovic Mirac

  BATULOVCE
  Ratarsko i vinogradarsko (24% agrarnog st) seosko naselje zbijenog tipa, u severnom delu proširenja kod ušća Vlasine u južnu Moravu, na (245 m) mestu gde pritiče potok Provaljenik, između toka Vlasine i savremenog puta Leskovac-Vlasotince, 3 km zapadno od Vlasotinca.
  Površina atara izosi 375 hektara.
  Nziv BATULOVCE, po predanju potiče od imennja ili nadimka izvesnog lovca – BATE.
  Podeljeno je na mahala koje nose rodovske nazive:
  – D o j č i n c i,
  – G r e b u lj c i,
  – Z l a t u d a n c i,
  – N i č i n c i i dr.
  Pominje se kao selo 1516.godine, kada ima 10 domaćinstva (1884-44 kuće i 257 žitelja, a 1990,-35 srpskih kuća).
  Stanovništvo je srpsko (slavi: Sv. Jovaana, Mitrovdan, Sv. Đorđe, Sv. Aranđela i dr.; seoska slava Spasovdan) doseljeno iz Borda (C,Trava), Crne Trave i drugih okolnih sela(Stajkovce, Konopnica i dr.).
  Električnu energiju dobija 1955.godine, a vodosnabdevanje je individualno (bunari i dr-prva javna česma sagrađena 1928.godine, a javni vodovod do škole dobija 1997).
  Ima dečji vrtić, četvorogodišnju OŠ, dom kulture, DP „Rad“(60 radnika-crep, cigla i blokovi) i dr.
  Proizvodnja povrća (paprika, paradajz i dr.) i grožđa ima tržišni značaj.
  (Izvor: Stamenković Srboljub:-„Geografska Enciklopedija naselja srbije“ knj.1 (A-Đ), 2001.g. Beograd)
  Priredio: Miroslav B Mladenović Mirac, saradnik PORTALA iz Vlasotinca
  Postavljeno:31.oktobra 2017.g. Vlasotince, republika Srbija
  *

 6. Miroslav B Mladenovic Mirac

  Ispravka tehničke greške:umesto 1990.g- treba da stoji:1900.g-35 srpskih kuća (Podvukao:M.M)

 7. BRATISLAV TODOROVIĆ

  G-dine Mladenoviću ako ste već pravili Ispravku u Vašem komentaru trebali ste umesto Konopnice staviti Kukavice, i tu ste napravili previd.

  Razmišljao sam dugo da li da ovo napišem i odlučio sam se pošto Vi ne želite da se vidimo i razgovaramo o mom istraživanju za moju familiju Grabuljci a radimo i za celo selo Batulovce.

  Ja ću ovo napisati a Vi ako mislite da nije istina demantujte me ukoliko imate podataka.

  U našu familiju Grabuljci sada prezimena Jović, bio je sluga kod Jove Grabuljke Dimitrije Nikolić, rođ.1856 g. iz Stajkovce, došao kao mlad momak. On se je tada oženio iz naše familije sa Petkanom, rođ.1847 g. ćerkom Stojana Stankovića (1831-1896) i mati Stane, i tako je nastala familija Grabuljci prezimena Nikolić.

  Iz Stajkovce je došao (prizetio se) u Batulovce, Ranđel Stojanović zvani Pundža i oženio se sa Natalijom. On je poginuo-nestao u toku I Sv. rata (1914-1918). Dobili su sina Milivoje Stojanović.
  Sin Milivoje se je oženio sa Živkom (1913-1985) iz naše familije Grabuljci, ćerkom Vladimira Jovića (1879-1947) i mati Ljubika (1886-1941) i došao da živi (prizetio se) u familiju Grabuljci, i po Ranđelu-Pundža familiju su nazvali Pundžinci.

  Natalija se kasnije udala za Vladimira Mladenovića iz Šišave, zvali su ga Laka, on je došao kod nje da živi (prizetio se) i po njemu se ta familija zove Lakini.

  U selu Batulovcu postoje sada tri familije Grabuljci prezimena: TODOROVIĆ, JOVIĆ i NIKOLIĆ.

  Po mom dosadašnjem istraživanju to je naša veza sa Stajkovcem a poreklo nam je sa Vlasinskog kraja, selo Gornje i Donje Gare, Krivi Del, Darkovce i Crne Trave. Smatram da Vi to znate.

  Za familiju Zlaćudanci: našim istraživanjem došli smo do podataka da se je iz selo Zloćudovo oženio Stanko Aleksić, (1802-1884) sa Anđelijom iz Batulovca, i došao da živi u naše selo (prizetio se). Familija je po njemu dobila ime Zlaćudanci pošto je iz sela Zloćudova.

  Iz selo Kukavice došli su u selo Batulovce:

  Dušan Đorđević (1899-1925) oženio Paraskevu-Kevu(1896-1988) od oca Stojče Acića (1865) i mati Stane (1868) prizetio se u familiju Acini.

  Đura Đorđević (1909-1969) oženio Veliku ćerku Spasoja (1870) Poka su ga zvali i mati Vaske (1874) prizetio se u fam. Pokini.

  Dragutin Stojanović (1881-1956) oženio Nataliju ćerku Stanka Stankovića (1855) i mati Anice. Prizeto se i po njemu familija nosi naziv Dragutinovi.

  Vladimir Stojanović (Vlade Brkić) sa ženom Radunkom, došli su u selo Batulovce u familiju Dojčinci, kod Svetozara i Jelisavete da žive.

  G-dine Mladenoviću ovo je najkraće što mogu da napišem u vezi ovih familija inače to sve imamo kod nas u našem istraživačkom radu.

  Istraživanjem se bavim od 2006 godine, a priključio mi se i Aleksandar Đ. Pešić iz Batulovca od 2014 godine.

  Pozdrav!

 8. Miroslav B Mladenovic Mirac

  Todoroviću,
  Hvala na opširnom razlaganju svoga POREKLA. Naravno “previdi” u kucanju su mogući, ali prilikom pisanja rada, obavezno se pogleda u IZVOR. Nažalost, umor čini svoje-pa su moguće i greške u kucanju.
  No, baš sam u tom istom vremenu uočio “ne logičnost” oko naseljavanja iz Stajkovca u Batulovce.
  Izgleda, da podatke koji ste mi poslali su iz ARHIVSKE GRAĐE. To se može odmah uočiti kod nekog ko je ceo život bio proveo u istraživanjima u POREKLU na terenu.
  No, i ovo što ste napisali je dragocen materijal, samo bilo bih dobro da napišete i IZVOR(naravno da će u Literaturi stajati vaše ime i prezime ISTRAŽIVAČA ARHIVSKE građe za selo Batulovce).
  To ću sve ubeležiti. Jedino metodski put je drugačiji u pogledu pisanja RODOSLOVA.
  Pomenuću ti CVETANA, pominje se kod izbora u GARE(kada su pobedili naprednjaci)-ali ima ga i u selo Javorje.
  Taj rod je u mom srodstvu po majčinoj liniji STOJANOVIĆ(slava Sv. Nikola-zimska).
  Naravno da sam i sam došao do zaznanja, kada sam na portalu pisao o selu Stajkovce, da su iz sela samo odlazili da se “prizete” u susedna sela, pa sam predpostavljao da može da se zadrži ime prezime, slava svoja ili “na zemlju” promena slave, ali se prezime zadržava.
  Dakle, pre Vas sam odmah to uočio, ali nažalost nisam imao mogućnost na isprvku(jer sem dva lica-administator i još jedna osoba) meni kao saradniku, nažalost nije dostupno da vršim svoje ispravke.
  Pisao sam lično Jovici Krtiniću, osnivaču PORTALA POREKLO, ali ni druge promene iz meni nepoznatih razloga nisu izvršene, pa skoro da i više ne pišem više za portal.
  No, radim na pripremi sopstvene knjige, pa ću sve vaše sugestije i eventualne tehničke ili neke druge greške svakoga(pa i Vas) ko uoči da ispravim sa velikim zadovoljstvom, jer svako iz sopstvenog sela više saznaje u istraživanju nego bilo koji istraživač. čak i knjige koje su napisali umni etnografi imaju sopstvene slabosti, jer se nekada uzme pogrešan podatak i tako stvori pogrešan zaključak.
  Svako ko se bavi ozbiljno naukom ili neposrednim istraživanjem, uvek je spreman i na greške i ispravke. Naravno svaki dobronamerni istraživački materijal biće dragocen -da se ostavi trag o svakom selu, pa i selu Batulovce.
  Bilo bih dobro da ovde barem pokušate da u svakoj mahali navedete rodove, onda prezimena svakog roda(sa krsnim slavama-može ista a može i više u istom rodu)-broj kuća u rodu, iseljenih i mesta iseljavanja, sa konkretnim saznanjem svakog roda iz kog se mesta doselio u Batulovce.
  Naravno meni je teži zadatak da obradim sva sela u vlasotinačko-crotravskom kraju i okolini, kao što se piše za samo jedno selo MONOGRAFIJA SELA.
  Zato se koriste knjige napisanih MONOGRAFIJA i istoriski arhivi i rad na terenu.
  Pozdrav.
  Miroslav B Mladenović Mirac, Vlasotince
  P.S internet adresa slanja materijala: [email protected]

 9. Novica Nikolic

  Djani 100% si u pravu