Poreklo prezimena, selo Osmanlije (Kupres)

22. septembra 2013.

komentara: 0

Poreklo stanovništva sela Osmanlije, opština Kupres. Stanje iz 1920-21. godine. Prema istraživanju Borivoja Milojevića “Kupreško, Vukovsko, Ravno i Glamočko polje”. Priredio saradnik portala Poreklo Vojislav Ananić.

 

Privredne i saobraćajne prilike.

Njive su u selu između kuća i ispod sela u Obadinama. Paša je iznad sela na planini, u Plazenici, između Velikih i Malih Vrata, u Bukovači i u Plaji (kosi, koja se odvaja od Plazenice).

Osmorica najimućnijih seljaka imaju u polju, pod Jarmom, košare.

Put za košare vodi niz polje. Put za grad ide paralelno polju, kroz Olovo. Stoka ide u planinu između njiva.

Položaj i tip.

Ispod Plazenice po stranama dolinica leže kuće:Ćalete 1 i Ćaleta 2; kuće su rasturene.

U dolini potoka Rigavca, okrenute jugu, leže kuće:Lovrića 4 i Mihaljevića 1.

Južno od Lovrića po temenu i padini terase su kuće:Šakića 3, Crnica 3 i Ćaleta 4. Kuće Lovrića su u grupi; oko ove grupe su vrtovi sa konopljom i krompirom. Ka jugu su njive, na dužini oko 200 m, pa grupa šakićskih kuća. Ove su kuće razdvojene vrtovima sa rastojanjem oko 60 m.

Na strani doline Vrila leže kuće:Huseinbegovića 2 i Huseinbegovića 1, a na dnu iste doline Huseinbegovića 2. Kuće Lovrića i Huseinbegovića rastavljene su njivama i pašom sa rastojanjem oko 600 m. Oko donjeg toka Vrila, na niskoj povrti je grupa od 6 kuća Dumančića. Od njih su rastavljene njivom dve kuće Erdega koje leže na strani. Od ovih je za 100 m udaljena grupa, u kojoj su 3 kuće Mihaljevića.

U polju su kuće:Kuna 4, Dumančića 7, Papića 2 i Krstanovića 1.

Ka zapadu, u ravni polja je grupa kuća:Dumančića 3 i Kuna 1; kuće su odvojene vrtovima krompira sa rastojanjem oko 30—50 m. Od ove grupe, odvojeno je njivama i udaljeno za 400 m Suho Polje, gde su oko crkve kuće: Dumančića 1, Kuna 2 i Mijoča 4.

Na niskoj kosi je kraj Gredine, gde su grupe kuća:Kuna 4 i Dumančića 7. Kuće Kuna su jače izdvojene od kuća Dumančića; oko pojedinih kunskih kuća su vrtovi sa konopljom i krompirom.

Zapadno, preko niske karsne površi, koja je nod pašom, leži grupa od 5 kuća Kuna. Kuće su na strani suvog dola Kvrcuše.

Voda se pije sa vrela.

 

Poreklo stanovništva.

Huseinbegovići (staro prezime Baba-ahmetovići) jesu stari doseljenici nepoznatog porekla. Njihov predak Ahmet-beg bio je, priča se, u bici na Mohaču. Posle se naselio u Uskoplju i u Poriču podigao kulu sa pet bojeva. Svome unuku je podigao kulu u Osmanlijama. Ova je kula oborena pre Okupacije i od nje je sagrađena kuća. Njihovog pretka Husein bega, koji je živeo krajem 18. veka, bila je zemlja: s Malih Vrata na Suho Polje, na planinu Jaram i, obuhvatajući Klopotnik, granica se vraćala na Olovo i Plazenicu.

Ercezi, priča se, vode poreklo „od ercega Stipana“. Doselili su se od Trebinja u Podhum (kod Livna). Tu su živeli neko vreme n krajem 18. veka došli u Osmanlije.

Dumančići i Crnice su ista porodica sa Dumačićima u Zloselima. Ovde su se doselili iz Rakitne početkom 19. veka, a u Rakitnu od Vrljike.

Mihaljevići su ista porodica sa Mihaljevićima u Zloselima. Doselili su se iz Golinjeva početkom 19. veka.

Kune su se poselile iz Livanjskog Polja (ispod Prologa) krajem 18. veka. Njihovi preci su bila dva brata, Stipo i Jure. Stipo je pobegao sa „turskom curom” u Glavicu (kod Sinja), a Jure je dobegao u Malovan, gde ga je primio paša Kukavica. Potom, u prvoj polovini 19. veka, prešli su u Osmanlije iz Malovana.

Lovrići su se doselili od Sinja u prvoj polovini 19. veka. Tamo je posle kuge u jednom selu bilo ostalo sedam njihovih udovica. Jedna je od njih otišla u Split, jedna u Sarajevo, a jedna se preudala u Bulovo (kod Duvna) i dovela sina Lovra. Ona se uplaši da se Lovro, koji je bio u najmu kod Turčina, ne poturči i dođe s njim u Osmanlije.

Krstanovići su se doselili iz Šujice sredinom 19. veka.

Šakići su se doselili iz Dalmacije sredinom 19. veka. Otuda je „isprtljao” njihov ded Jure.

Papići su se doselili iz Šujice sredinom 19. veka. Njihovi preci, braća Mijo i Ilija, „hodali su po najmu“ i, naselili se.

Mijoči su se doselili iz Šujice pred Okupaciju.

Ćaleta je staro prezime Vabići. Njihov ded se doselio iz Voštana (kod Kamenska, u Dalmaciji) u Livno. Odatle je prešao u Olovo, a iz Olova u Osmanlije pred Okupaciju.

 

IZVOR: Borivoje Milojević – Kupreško, Vukovsko, Ravno i Glamočko Polje. Priredio saradnik portala Poreklo Vojislav Ananić

 

Komentari (0)

Odgovorite

Trenutno nema komentara. Budite prvi i ostavite komentar.