Јагодински округ

Јован Мишковић, КРАТКИ ОПИС ЈАГОДИНСКОГ ОКРУГА, oбјављено у Гласнику Српскога ученог друштва, књига 64, Београд, 1885; II издање едиција „Корени“, Београд, 2012, издавач ЈП Службени гласник и САНУ. Приредио сарадник портала Порекло Војислав Ананић. 

 

ЈАГОДИНСКИ ОКРУГ

Административно јагодински округ, сем вароши Јагодине, подељен је у 3 среза: 1. Белички, 2. Левачки и 3. Темнићски срез.

Беличком срезу припадају ова села: Домуз-поток, Багрдан, Доњ. Рачник, Врановац, Гор. Рачник, Гор. Штипље, Ланиште, Пањевац, Рибари, Мијатовац, Буковча, Рибник, Праћина, Ракитово, Мајур, Остриковац, Доњ. Јовац, Гор. Јовац, Дворица, Сињи вир, Трешњевица, Беочићи, Ивковачки Прњавор, Лоћика, Медојевац, Топола, Драгошевац, Колари, Главинци, Бресје, Винорача, Трнава, Вољавча, Деоница, Сијоковац, Црнча, Каленовац, Драгоцвет, Међуреч, Ковачевац, Шуљковац, Шинторовац, Бунар, Врба, Лукар, Лозовик, Јошанички Прњавор, Белица, и Мишевић. Среска кућа је у Јагодини.

Левачком срезу припадају ова села: Доња Сабанта, Гор. Сабанта, Вел. Сугубина, Ратковићи, Дулени, Пчелице, Рековац, Вел. Крушевица, Крсуља, Ломница, Цикоте, Слатина, Кавадар, Течић, Рабеновац, Вукмановац, Брајиновац, Белушић, Пуљци, Ворујак, Баре, Комарани, Мотрић, Доброселица, Сиљевица, Богаљинац, Надрље, Жупањевац, Малешево, Сибница, Опарићи, Калудра, Лепојевићи, Превешт, Калењићски Прњавор, Шљивица, Гор. Дубич, Доњ. Дубич, Рајинац, Лободере, Грабовац, Планиница, Љубостињски Прњавор, Богдање, Медвеђа, Мијајловац, Рујишник, Мал. Сугубина, Бомуровац, Риљац, Мала Дренова, и Пољна. Среска кућа је у Рековцу.

Темнићском срезу припадају ова села: Рашевица, Поточац, Својново, Обреж, Катун, Варварин, Маскар, Бачина, Церница, Избеница, Орашје, Пајковац, Тошевац, Секурич, Гор. Крчин, Доњ. Крчин, Карановчић, М. Крушевица, Парцани, Глобари, Мареново, Залогојевац, Шашиловац, Крвавица, Падеж, Вратари, Бошњани, Шанац, Гавез, Вел. Крушевица, Срње, Јасика, Кукљин, Бела Вода, Брајковац, Коњуси, Каменари, Лазаровац, Љубава, Милутовац, Страгари, Селиште и Вел. Дренова. Среска кућа је у Варварину (Белој Цркви).

Када је турски цар Муса 1413. год. освојио и порушио град Сталаћ, тада је погинуо и славни војвода Тодор од Сталаћа, који је са својом верном Љубом јуначки бранио своју кулу. Његова жена од жалости што јој је Тодор погинуо, скочи с куле у Мораву и удави се. Турци крволоци прича се, изваде је тада из Мораве, загреју је поред ватре, и над њом онако мртвом, изврше своје скотско задовољство „варварски“. То су чинили на атару садањег села Варварана, због чега му и и ово име остане. Због своје цркве Варварин се зове и „Бела црква“.

Као што је познато, цео Јагодински округ припада басену Мораве (Главне и Западне). Према томе, цео округ има два главна пада: североисточни и јужни. Првом припадају воде, које теку у Главну Мораву, а другом воде, што теку у Западну Мораву. У Главну Мораву, почев од Сталаћа, теку ове воде: Каленићска река, Својновска река, Поточка река, Лугомир, Белица, Багрданска река (Осаоница). У Западну Мораву утичу Љубостинска река (Самарица), Медвеђа, Кованлучка река, Коњушка река, Бела вода, Срњанска река, Бошњанска река.

Од брда и планина најзнатније су у Јагодинском округу ове: Црни врх, Јуор планина, Благотин, Кременац, Самар, Тиква, Стражара, Јелеч планина, Лукар планина, Липар.

Јагодински округ је део Шумадије – срца Србије. У њему живи чист српски елемент, сем Јагодине, која је мозаик суседних народности. У околини су манастири Јошаница у Беличком, а Љубостиња и Каленић у Левачком срезу. Остатака старих градова, замака, цркава и др. налази се на више места у Јагодинском округу, и то: Момчилов град, Јеринин град, Градиште, Град на брду истог имена, Градина на брду, Град и Црква у селу Жупањевцу, Главеја изнад Рековца, Црквиште Беочин, Манастир Доњковац, на Ђурђевом брду било је неких остатака, за које се прича, да су ту били двори Ђурђа Деспота.

Народ јагодинског округа увек се одликовао својим одушевљењем за слободу. То је доказао и у првом (1804) и у другом устанку (1815) против Турака. Бојеви у Јагодини и на Таборишту била су одмах у почетку оба устанка. Места, на којима се српска крв за слободу проливала, заслужују да се помену: Јагодина, Варварин, Јасика, Липар, Црни Врх, Дебеко Дрво, Мајур, Табориште. Људи, који су се трудили и као вође народу крв своју лили и муке подносили за српску слободу, из овог краја су: Капетан Коча, Стеван Јаковљевић, Јован Јаковљевић, Милоје Теодоровић и многи други.

 

ИЗВОР: Јагодински округ, др Јован Мишковић, едиција „Корени“, Београд, 2012. године (исечци од стране 10 до 42). Приредио сарадник портала Порекло Војислав Ананић.

 Корени

Коментари (2)

Одговорите

2 коментара

  1. Aleksandar Alobic

    Nase prezime Alobic nose iskljucivo ljudi koji su potekli od legendarnog Pavla Alobije iz Male Sugubine.Seljani ga zvase Pavle Alobia.Svi koje nose prezime Alobic,rod su tog covjeka.

    • NOVICA

      Pozdrav….. U selu Kalenicki prnjavor… Pored manastira Kalenica je ziveo Simo Alobia 1832…à prezime Alobic postoji u selu Lepojevicu… Verovatno je neko otisao na miraz ili slicno…. À I Sugubina nije daleko…. Nekih 20-ak kilometara…