Poreklo prezimena Andesilić

12. maja 2013.

komentara: 6

Stojan Karadžić, Vuk Šibalić: „Drobnjak i porodice u DROBNJAKU i njihovo porijeklo“, II dopunsko izdanje, Beograd, 1997, IŠ ‘Stručna knjiga’

ANDESILIĆI

(žive u Komarnici i u Virku)

Andesilići su ogranak Miličića, od kojih su se davno odvojili i prozvali se Laketići. Sadašnje prezime Andesilić dobili su po Ani, ženi Milana Laketića, s kojim je imala tri sina: Marka, Lazara i Ivana. Oni su bili izuzetno cijenjeni i popularni u svojoj sredini. Isticali su se u mnogim bojevima protiv Turaka, a naročito protiv paše Miljevine 1812. godine.

Ana Milanova je rano ostala udovica i bila je u svojoj sredini cijenjena i poštovana, tako da po njoj njene sinove počeše zvati „silni Anini sinovi“, pa na osnovu svakodnevnog obraćanja, malo po malo, to pređe u uzimanje prezimena Andesilić.

U drugoj polovini 19. vijeka neki iz ovog bratstva se počeše iseljavati i stalno nastanjivati na njihove dotadašnje katune u Virku.

Aleksa Andesilić se odseli u Ivanjicu, gdje mu potomci i danas žive, a Đurko 1895. godine u Savinac kod Bojnika u leskovačkom kraju.

U balkanskim i Prvom svjetskom ratu učestvovalo je devet bratstvenika Andesilića koji su se istakli u borbama vođenim na Skadru i Mojkovcu.

I u NOR-u 1941-1945. godine, ovo bratstvo je dalo veliki doprinos svojim učešćem u borbama protiv neprijatelja.

Lazar Pavlov iz Virka, ratnik artiljerac sa Skadra i Mojkovca, učesnik je NOR-a od prvih ustaničkih dana. Poginuo je na Pljevljima 1. decembra 1941. godine, u šezdeset petoj godini. Novo Marijanov iz Komarnice pogibe na Trnovu 1945. godine, kao pripadnik NOV-a.

Mlađenovi sin Jevrem i kćerka Spasenija bili su u NOP-u od 1941. godine. Jevrem gine kao borac Durmitorskog omladinskog udarnog bataljona na Poljima Kolašinskim 1942. godine; Spasenija je od prvog dana bila u stroju Petog bataljona Četvrte crnogorske proleterske brigade na dužnosti referenta saniteta bataljona. Nosilac je Partizanske spomenice 1941.

Darinka – Dara Miloševa iz Komarnice bila je u NOP- u od 1941. godine, u sastavu Durmitorskog NOP odreda, a u Četvrtoj crnogorskoj brigadi od prvog dana njenog osnivanja. Kasnije je stala u stroj Sedme omladinske brigade i obavljala dužnost saniteta čete. Isticala se izuzetno velikom hrabrošću. Poginula je 31. maja 1944. godine na Sokolcu.

Gojko i Vidoje, Milijini sinovi iz Virka, bili su borci NOR-a. Gojko, borac Četvrte crnogorske brigade na dan njenog osnivanja, nakon nekoliko dana vratio se na teren i kasnije stupio u Sedmu omladinsku brigadu, zajedno sa bratom Vidojem, u kojoj je Vidoje poginuo na Ravnoj Rijeci 1944. godine; i Branko Antov iz Virka, kao pripadnik jedinica NOV-a, gine u Dragovoj Luci kod Nikšića 1944. godine. Radomir Kojadinov iz Komarnice je borac 7. omladinske brigade od njenog osnivanja u kojoj je i ranjavan.

Žive u Virku.

Slave Nikoljdan.

IZVOR: Stojan Karadžić, Vuk Šibalić: Drobnjak i porodice u Drobnjaku i njihovo porijeklo, 1997, priredio saradnik portala POREKLO Vojislav Ananić

 

Naredni članak:
Prethodni članak:

Komentari (6)

Odgovorite

6 komentara

  1. Andesilići su dobili ime po Anđi, koju su plemenici nazivali Anđe silna” (Anđe sila). Rano je ostala udovica, pa je – u teškim vremenima – sama odgajala familiju. Otuda Anđi pridjev “sila”. Inače prethodni rodoslov nije precizan. Andesilići i Đurđići su od iste loze. A jedna kapetanija Andesilića je uzela prezime Gogići.Andesilići i Đurđići iz Komarnice. Većina izvora rijeke Komarnice pripadala je ovim rođama. Itvori su izvori. Pa je izvjesno odakle je izvor Andesilića.

  2. Ispravka! Andesilići su dobili ime po Anđi, koju su plemenici nazivali “Anđe silna“ (Andio-Anđeo sila). Rano je ostala udovica, pa je – u teškim vremenima – sama odgajala familiju. Otuda Anđi pridjev „sila“. Inače prethodni rodoslov nije precizan. Andesilići i Đurđići su od iste loze. Jedna kapetanija Andesilića je uzela prezime Gogići i oni žive na Jezerskoj visoravni. Loza Andesilića i Đurđića je iz Komarnice. Većina izvora rijeke Komarnice pripadala je ovim rođama. Izvori su izvori. Pa je izvjesno odakle je izvor Andesilića. Komarnica je centralna rijeka plemena Drobnjaka. IInače! Župa Komarnica se sreta u “Ljetopisu popa Dukljanina”. To je jedina Župa koju opisuje Pop Dukljanin primorskom zaleđu na prostoru današnje Crne Gore. Durmitor i Jezerska visoravan su do nazad dva vijeka bili katuni. Otuda se jedan dio Jezerske visoravni naziva Komarski kraj.

  3. Na internet stranicama se zloupotrebljava prezime Andesilić. Kao da Andesilići vode porijeklo sa Anda, Čudno ! Naziv planine Andi je novopečeno Evropsko – kolonizatorsko ime -, a prezime Andesilić je daleko starije od otkrića i kolonizacije Amerike i nametanja kolonizatorskih naziva Indijancima i Americi. Ovakvo tvrđenje su bez ikakve i logike . Andesilići vode porijeklo od Anđe (Andio) “silne”. Ne želim da se čuju nelogična tumačenja i gluposti o porijeklu Andesilića. Ali ako ne znate logiku i istinu ne igrajte se ovakvim podmetanjima. “Andij sila”

  4. U epskoj tradiciji o Zmaj Ognjenom Vuku se kaže da je Zmaj Ognjeni Vuk imao mnoge susrete sa vilama . Vila Andesila ga je mamila da s njom pođe u Kaldak planinu: „Da ti vidiš našu građevinu /Koju no smo skoro pogradile, ……” U drugim predanjima se kaže Andesila je dična i stasita, mimo svih drugih vila. Krće se planinskim bogazama (božijim gazovima). Katkad za prosipa sobom cveće, katkad za sobom krvave tragove ostavlja. Hajduk je i borac…” (Vidi na Google pretrazi “Vila Andesila”)

  5. Veoma je upećatljiva simbolika imena “Zmaj i Vila” “Zmaj” Ognjeni i “Vila”” Anđesila (Andsila) Sama simbolika imena Vila Andesila ukazuje na arhaiku prezimena Andesilić ! Mnogi “rodoslovci” uopšte ne znaju za ova predanja o Vili Andesili, pa paušalno pišu o porijeklu prezimena Andesilić, jednom od najstarijih i najmisterioznijih prezimena Durmitora i rijeke Komarnice.

  6. VOJVODA PAVLE ANDESILIĆ: U vrijeme Kandijskog rata, koji se vodio između Turske i Mletačke Republike oko Krita 1645, Drobnjaci su pošli u pomoć Dubrovniku, oko kojeg se, takođe vodils borba između Turske i Mletačke republike. Drobnjačku vojsku je predvodio vojvoda Pavle Andesilić. Ovaj podatak se nalazi u Carigradskim spisima, a navodi ga i Velimir Šljivančanin u Knjizi “Bratstvo Šljivančanin” Vojvoda Pavle Andesilič je želio da poveže Dubrovnik i Boku Kotorsku. U tom pohodu većina Drobnjačke vojske je izginula.