Poreklo prezimena, selo Banjani (Ub)

14. februara 2013.

komentara: 13

Poreklo stanovništva sela Banjani, opština Ub. Izvodi iz knjige Ljubomira Ljube Pavlovića „Antropogeografija valjevske Tamnave“. Priredio saradnik portala Poreklo Milodan.

 

Banjani su neravnog izgleda, ali ne i brdovitog, u sredini oblasti sa nagibom ka istoku. Uzvišenija mesta su sa zapadne strane, a kuće rasturene na sve strane i opet primetno razređene u četiri kraja: Sređ jugozapadni deo do Tulara, Gornji Kraj, severni deo do Vukone, Donji Kraj severoistočno do Vukićevice i Vrela i Iverić, najseverniji deo do Drena. Koliko mi je poznato zaseok Iverić sada pripada Drenu i to je romsko naselje, op. Milodan.

Tamnava (kao prostor) je od najstarijih deo stare Mačve, koji se prostirao na istok do reke Kolubare. Tamnava beše podeljena na male župe. Listina kralja Žigmunda od 1426. godine pominje kao sastavne delove stare Mačve župe: Nepričavu, Ub i Tamnavu, koje su sve tri u opsegu današnje Tamnave. Središte mačvanskoj župi Ubu nije današnja varošica nego pre negde u Tvrdojevcu ili Sovljaku. Ako bi centar mačvanske župe Uba bio u ovim mestima ili negde u njegovoj blizini, onda bi tadašnja župa Ub obuhvatala sliv današnje rečice Uba. Središte mačvanskoj župi Tamnavi ne bi tako isto mogao biti današnja varošica Obrenovac ili stariji Palež već pre negde sela Tulari ili BANJANI.

U godini 1429. u hrisovulju despota Đurđa Brankovića, kojim odobrava svom čelniku Radiču, da može primiti podareni poklon od ugarskog kralja Žigmunda, pominju se pored nekih sela iz susednih mačvanskih oblasti i sela ove oblasti: Trstenica, Bošnjaci, Ljutice, Zagreb (Zabrežje) i Medojeva Reka (Banjani).

Imovinski odnosi mogu zgodno da posluže za objašnjenje porodičnih veza. Doseljenici iz jedne porodice su ili u blizini ili kad su rastureni, po imanjima su, koja su još u zajednici kod iste porodice. Svi stariji doseljnici su sa zajedničkim imanjima i većinom u sredini sela a mlađi po krajevima. Aškovići i Miškovići iz Banjana su u sredini Donjeg Kraja a oko njih su noviji doseljenici.

Na uzvišenijim mestima ove (tamnavske) ravnice nema ni bunara po nekim selima, te se muče bez vode, takva sela su: Tulari, BANJANI, Trlić, ravniji delovi Čučuga i Pambukovice.

U Tamnavi imamo nekoliko vrsta zemalja (zemlje): Peskuše, krečuše, crnice, smolnice, blaguše, mrtvuše i polojske zemlje.

Mrtvuša je crvena, tvrda, hladna vodoizdržljiva glina, teška za rad i vodom oslkudeva. Na njoj uspevaju i samo rastu šume, a izvesnih godina mogu i strmni usevi, a ništa drugo ne može. Najlepši primeri mrtvuše su bezvodni delovi Tulara, Batalaga, BANJANA, Svileuha, Trlića i dr.

Od današnjih sela, koja su postala od ranijih zaselaka je i Kalinovac, koji se odvojio od Banjana – raselica Banjana.

Kuće imućnijeg Tamnavca je čitavo naselje s mnogim zgradama, poređenim u krug ili na duž. Dom Janka Aškovića iz Banjana, jednog među najimućnijim Tamnavcima, uz glavnu kuću ima još 15 drugih zgrada, i ako nema zadruge.

Naziv sela Banjani je stranog imena, latinskog ili romanskog porekla. Međutim, Banjani su se ranije zvali Medovac po imenu, koje se danas nalazi očuvano u imenu polja, severo-zapadno od škole.

Selišta ima svako selo, samo se različito zove. Selišta po nazivu Stare Kuće, Kućerine, Kućišta i Stara voća imaju u BANJANIMA, Subotici (Bariču), Crniljevu, Krtinskoj, Kozarici i dr.

Stara groblja poznata su pod ovim osobnim imenima: Bobije, Umke i Staro Groblje. U Banjanima se staro groblje naziva Umka. U Banjanima, do Vukićevice, je neko staro groblje, koje se zove Cigansko Groblje, za koje se misli da su u njemu sahranjeni skitači Cigani, kad bi ih kuga zadesila.

 

Poreklo famiija-prezimena sela Banjani

Prezime – kada su doseljeni – odakle su doseljeni – Krsna slava – napomena:

-Aleksići, druga polovina 18. veka, Dubica u Bosanskoj Krajini, Pantelijevdan.

-Aškivići i Miškovići. Videti Miškovići i Aškovići.

-Bojići, druga polovina 18. veka, Lopatanj u Podgovini, Jovanjdan.

-Bukovičići, druga polovina 18. veka, Donja Bukovica u Podgorini, Mala Gospojina.

-Vesići, druga polovina 18. veka, Gornja Bukovica u Podgorini, Jovanjdan.

-Vićentići, druga polovina 18. veka, Kolašin, Sv. Ćirilo i Metodije.

-Vukovići, posle 1827. godine, Bječuša u Starom Vlahu, Aranđelovdan.

-Gavrilovići, posle 1827. godine, Pričević u Kolubari, Nikoljdan.

-Gagići, posle 1827. godine, Srem, Đurđevdan.

-Damnjanovići, posle 1827. godine, Osat, Tomindan.

-Dimitrijevići, druga polovina 18. veka, Cvetulja u Rađevini, Nikoljdan.

-Dojčinovići, posle 1827. godine, Bela Krajina, Đurđevdan.

-Đorđevići, posle 1827. godine, Lopatanj u Podgorini, Đurđic.

-Ivkovići, druga polovina 18. veka, Lopatanj u Podgorini, Jovanjdan.

-Ilići 1, druga polovina 18. veka, Todisavac u Rađevini, Alimpijevdan.

-Ilići 2, druga polovina 18. veka, Zavlaka u Rađevini, Alimpijevdan.

-Jovanovići, druga polovina 18. veka, Prilep, Đurđevdan.

-Jovičići, druga polovina 18. veka, Bobova u Podgorini, Jovanjdan.

-Joksimovići, druga polovina 18. veka, Vragočanica u Podgovini, Nikoljdan, poveća porodica.

-Keserovići, druga polovina 18. veka, Oglađenovac u Podgorini, Đurđic.

-Komadinići, posle 1827. godine, Kačer u Starom Vlahu, Jovanjdan.

-Lazarevići 1, druga polivina 18. veka, Donja Bukovica u Podgorini, Nikoljdan, poveća zadruga.

-Lazarevići 2, druga polovina 18. veka, Ravnaja u Rađevini, Nikoljdan.

-Markovići, posle 1827. godine, Banat, Jovanjdan.

-Miloševići 1*, prva polovina 18. veka, Jadar, Nikoljdan.

*Predak ovih Miloševića bio je sluga neke stare zamrle porodice, ušao je devojci u kuću od iste porodice, s njom se zarodio i od njega su današnji Miloševići.

-Miloševići 2, posle 1827. godine, obližnji Orašac, Jovanjdan, uljezi u Aškoviće-Miškoviće.

-Mihailovići 1, druga polovina 18. veka, Gornja Bukovica u Podgorini, Jovanjdan.

-Mihailovići 2, posle 1827. godine, od Sarajeva, Jovanjdan.

-Miškovići i Aškovići, prva polovina 18. veka, Banjani – okrug rudnički, Jovanjdan.

-Nenadovići, druga polovina 18. veka, Dragodol u Azbukovici. Đurđic.

-Ostojići, druga polovina 18. veka, Krasava u Rađevini, Stevanjdan.

-Petrovići* 1, prva polovina 18. veka, rudnički okrug, Jovanjdan.

*Petar, predak ovih Petrovića, bio je hajduk i drug Miška iz Banjana, pa kad se ovaj ostavio hajdučije i stalno naselio u ovom selu, tada se i Petar pored njega naselio.

-Petrovići 2, posle 1827. godine, Bela Krajina, Đurđevdan.

-Radojičići, druga polovina 18. veka, Osladić u Podgorini, Đurđevdan.

-Savići, posle 1827. godine, Osat, Đurđevdan.

-Selenići, posle 1827. godine, Loznica u Kolubari, Ignjatijevdan, zanatlijska porodica.

-Stanimirovići, druga polovina 18. veka, Šljivova u Rađevini, Nikoljdan.

-Tomići, posle 1827. godine, Bela Krajina, Nikoljdan.

-Trifunovići, druga polovina 18. veka, Cerova u Rađevini, Đurđevdan.

-Cvetkovići, posle 1827. godine, Beograd, Đurđic.

 

IZVOR: Antropogeografija Valjevske Tamnave, Ljubomir Pavlović. Priredio saradnik portala Poreklo Milodan.

Komentari (13)

Odgovorite

13 komentara

  1. Gordana

    Mene interesuje gde moze da se kupi knjiga o Banjanima,,,,bila bi Vam zahvalna,,moja majka je iz Banjana Joksimovic,,,,zeli da ima knjigu,,,,pozdrav

  2. Milena

    Ja sam iz Banjana. Interesuje me prezime Marjanovic odakle je poreklo?