Poreklo prezimena, selo Radalj (Mali Zvornik)

27. januara 2013.

komentara: 7

Poreklo stanovništva sela Radalj, opština Mali Zvornik. Stanje iz 1930. godine. Prema studiji “Sokolska nahija” Ljube Pavlovića. Priredio saradnik portala Poreklo Vojislav Ananić.

 

Od ušća Radaljice niz Drinu do ušća manje Lepenice prosgire se ovo drinsko selo. Uz rečicu Lepenicu do na presedlastu i plećatu Cipovu kosu Lepenicu, na kojoj su i borinska i radaljska naselja, pruža se Radalj i velikom širinom ulazi u Boranju, tako da je srednji i gornji tok vrlo raširene Radaljice u ovom selu. Najviši vrhovi Boranje Crni Vrh, Krnja Jela, Cip i Radakovac zatvaraju ovo selo s juga, istoka i severa.

Oko sela su: od zapada Drina, Rovine i Pećina, od severa Davidovo Brdo, Priseka, Crvena Jabuka, od istoka Boranja i Crni Vrh, od juga su Alibegovac, Bobija, Asanovac i Batin.

U selu su reke, rečice (potoci): Radalj, Mali Radalj, Dejanovac, Roguljska Reka, Ramnaja, Ostratnica i Žarkovića Potok. U selu su izvori: Banja (lekovita voda), Česma i Bunar.

Brda su: Kamenjača, Striževica, Trstena, Crkvina (misli se da je ovde bila nekad crkva a danas nema nigde ništa), Sriđevi, Leskova Ravan, Lipovo Brdo, Šainovac, Džinov Brijeg (Džinovića Brijeg, ovi su se Džinovići iselili u Mačvu), Kikovi, Ambarišta, Lisine, Oštrelj, Brdo i Sriđ.

Njive su: po Barama, Striževici, Kamenjači, Sriđu, Rovinama, Ambarištima, na Kikovima, Livadama, Lukama, Polju, Adama, Selištu, Brdima, Žarkovićima (koji su se pre 90 godina iselili u okolinu manastira Feneka u Sremu.

Radalj je pravo planinsko selo. U tursko doba bio je lišen drinskih polja. Zbog ovog polja Turci Zvorničani i Radalci su uvek bili u zavadi i omrazi, pa to gotovo i danas postoji među njima. Na ušću Radaljice bila je povelika Trebišnička Ada; ona je i danas na istom mestu i tek od 1878. god. svojina Radalja, a 1837. god. svojina Malog Zvornika. Uz Radaljicu od mosta ima poveće polje, koje se pruža u selo do škole i sudnice i do sasgava boranjskih rekavica. Ovo se polje zvalo Batin i na njega je polagao pravo Mali Zvornik. Da se nisu 1837. god. dosetili Radaljci da ovo polje prenesu na Salibašu iz Velikog Zvornika, odneše im ga Zvorničani, a ovako je bilo i ostalo njihovo. Radaljcima ada i Batin uz iskrčena brda nad Drinom, na Roguljama i Lipničkom Brdu velike krčevine, blago spuštanje Radakovca na sever selu, daju dosta dobre zemlje za rad. Po Cipu i Krnjoj Jeli su livade i suvati a sve kose visine od 890 do 630 m su u šumama i sve u državnim rukama. Radalj je aktivno i ekonomski jako selo.

Danas sredinu sela čine stave svih rekavica u Radaljicu. Tu su sudnica i škola. Ispred škole strane brda su pod naseljima.

Mahale su: Radići, Jovići, Cvijići, Brđani, Žarkovići, Bare, Kamenjuša, Jokići, Živanovići i Lazići.

Na stavama rekavica staro groblje, mramorje pod planinom i rudarske iskopine dokazi su ranijeg života. Nema sela koje je više stanovništva moralo menjati kao Radalj. Stariji stanovnici rudari bili su mirni i pečalbari. Današnji pričaju, da su se dva roda starijih rudara, koji su govorili zapadnim dijalektom, odselili u Bosnu u rudarsku okolinu oko Olova. Stari seljaci pričaju čuda od junaštva, koja su pojedinci pokazivali u ličnim borbama s Turcima Zvorničanima. Sve su se borbe svršavale na štetu naših. Zato su i doseljenici stalno ulazili u ove borbe i na kraju dugotrajne borbe morali su bežati odavde i kriti se po mačvanskim lugovima, pa tamo gubiti se ili ostaviti potomstva. Jedan ceo rod je morao otići u mačvanski Pričinović i tamo ostati. Da stari Radaljci nisu bili stočari i rudari, nikad se ne bi ni zadržavali u ovom selu.

Stariji su rodovi:

Radići, došli pre 150 godina u Gornje Košlje uz tamošnje Tadiće iz Pive, pa tek posle došli u ovo selo. Ovde su došla četiri brata: Paun, Mirko, Branko i Stanko Radići, čije se prezime i danas, kao i Tadića, očuvalo u Pivi. Sva su se četvorica podelila i zasnovala četiri porodice na četiri brda oko sadašnje škole, upravo stare crkvine, koja je nekad bila u blizini škole. Mirko nije imao muške dece, još za života je losinio jednog Paunovog sina. Braća su ovde pomrla, a deca Paunova se odsele u Tabanoviće i od njih su Maksići i Radići toga sela, Brankova odu u mačvanski Pričinović i ostave potomstva, a Markov posinak i Stankova deca ostanu u selu i od njih su porodice: Vasići, Ćirići, Cvijići, Stankovići i Lazići, svi između sebe i izvan sela Radići (27 k.; Sv, Jovan).

U stare Žarkoviće rudare, odseljene u Olovo i Fenek došli su:

Kevići. Kevići su Kuči i došli uz svoje zemljake Čoviće u Voljevce, pa ih neka Keva dovela u Žarkoviće pod Radakovac. Keva je bila u dobrim odnosima sa Zvorničanima i nije se s njima terala, te su se njeni potomci samo pojedinačno selili. Ovde se između sebe zovu Kevići, dokle im se ceo kraj zove Žarkovići, a inače su Teodorovići, Jovanovići i Vukovići (19 k.; Sv. Dimitrije).

Jokići su preko Gornjih Košalja i preko Tadića došli iz Pive i naselili se uz Radiće. Ovde su došla tri brata, a potomci jednog od njih sišli u Tabanović. U selu se zovu Zeljići, Davinići, Krsmanovići i Mićići, svi između sebe i izvan sela Jokići (38 k.; Sv. Jovan).

Živanovići su došli kumovima Radićima u selo i naselili se ispod Leskove Ravni po Lepenici. Oni su ispeli i na brda nad Drinom zovu se: Ilići, Pavlovići i Markovići, svi izvan sela Živanovići. I od njih se jedna porodica odselila u Tabanović (26 k.; Sv. Đurđe).

Lazića predak je hajdukovao po Birču i našim stranama, bio se stalno nastanio pod Jelečem i otuda ga oterali, pa su ga jataci ovog sela doveli i visoko u planinu podigli. Lazić hajduk je bio rodom iz sela Pijuka kod Vlasenice. Njegovi su potomci i docnije bili nemirnog i borbenog karaktera (18 k.; Sv. Đurđe).

Pozniji su doseljenici:

Jovići prema školi u jugoistočnom pravcu više Radića, došli iz Rujevca (9 k.; Sv. Jovan).

Kostadinovići su dobegli od Tatića iz Gornje Ljuboviđe (8 k.; Sv. Đurđe).

Gošnići su došli iz rađevske Cerove na imanja srodnika Žarkovića (5 k.; Sv. Đurđe).

Vuković je iz Budišića od Matića (1 k.; Sv. Đurđe).

Pantić je iz Borine (1 k.; Sv. Nikola).

Erić je iz D. Triješnjice (1 k.; Sv. Arhanđel).

U Radalju ima 11 rodova sa 153 doma.

IZVOR: Sokolska nahija (str. 499-501), Ljubomir Pavlović. Priredio saradnik portala Poreklo Vojislav Ananić

*

DODATAK: Rodoslovi nekih porodica iz sela Radalj

Pripremio: Žarko Miličić

Izvor: Arhiv Srbije, lični fond Jovana Cvijića

 

Perići, Pantići, Pavlovići/Mirkovići

Bila su četiri brata koje su zvali prezimenom Batinac: Pero, Sava, Jevto, i još jedan nepoznatog imena (N).

Pero se sa Batina preselio u Žarković. Imao je sinove Tomu i Ristu koji su se odselili u Borinu. Od njega su Perići.

Sava se sa Batina preselio u Krupanj. Imao je sina Panta, čiji su sinovi bili Ranko, Simo, i Risto. Risto Pantov je imao Miku, a Simo Pantov Dragića. Od Pante Savinog su Pantići.

N se sa Batina preselio u Žarković. Imao je sina Pavla. Pavlovi sinovi su Miloš, Vaso, i Mirko. Miloš Pavlov je imao Janka, a Mirko Pavlov: Milorada, koji se odselio u Mali Zvornik, Miladina, Vladu, Jocu, Stanimira, Stanoja, i Cvetka. Po Pavlu se zovu Pavlovići, a po Mirku Pavlovom i Mirkovići.

 

Sredojevići i Živanovići/Nikolići

Sredoje i Nikola su bili braća. Sredoje je imao sina Pavla, a Pavle sinove Sima i Ranka. Ranko Pavlov je imao sinove: Nikolu i Maksima. Nikola Rankov je imao sinove: Vladisava, Vladimira, i Milutina, a Maksim Rankov sina Živojina. Po Sredoju se prezivaju Sredojevići.

Sredojev brat Nikola imao je sina Živana, a on sinove: Marka, Gaja, Timotija, Gliša, i Spasoja. Timotije Živanov je imao sina Petra, Glišo Živanović sina Bojka, a Spasoje Živanov sinove Nikolu i Miloša. Nikola Spasojev je imao sinove: Mijajla, Živana, i Dušana. Po Nikoli se prezivaju Nikolić, a zovu se još i Živanovićima po Živanu Nikolinom.

 

Stankovići

Neđeljko je imao sina Stanka po kome se ova porodica preziva Stanković. Stanko Neđeljkov je imao sinove Matiju, Andriju, Antonija, i Milana. Matija Stankov je imao sinove Neđeljka i Vilotija. Andrija Stankov je imao sinove Cvija, Živka, i Boja. Bojo Andrijin je imao sinove Miladina i Dušana. Antonije Stankov je imao sinove: Ljubisava, Milutina, Radovana, i Branka. Milan Stankov je imao sinove: Dragomira, Janka, Branka, i Stanimira.

 

Vukovići

Bila su dva brata: Vuk i Radiša. Vuk je imao sinove Stanka i Đukana. Stanko Vukov je imao sina Vučetu, a Đukan Vukov sinove Ivana i Spasena. Ivan Đukanov je imao sina Sava. Sava Ivanov je imao sina Dragutina. Po Vuku se prezivaju Vukovići, a od njih su i Đokići, koji vode poreklo od jednog od Vukovih sinova.

 

Nestorovići, Gošnići, i Radojičići

Blagoje Gošnić, zvani Gavrilo, imao je sinove: Antonija, Maksima i Nestora, zvanog Pavo. Nestor Blagojev je imao sinove: Jevta, Pera, Ninka, Mila, Marjana, i Dana. Jevto Nestorov je imao sinove: Neđa, Jova, Đura, Matiju, Jerotija, i Iliju. Neđo Jevtov je imao sinove Milisava i Marinka. Đuro Jevtov je imao sina Radoja. Ilija Jevtov je imao sina Stanoja.

Pero Nestorov je imao sina Sava. Savo Perov je imao sinove Živojina, Miloša, i Vlada.

Ninko Nestorov je imao sinove Marinka, Milenka, i Boja. Bojo Ninkov je imao sina Stojka.

Marjan Nestorov je imao sinove Krsmana i Đermana. Đerman Marjanov je imao sina Vojina.

Dano Nestorov je imao sinove: Boja, Pavla, i Vlajka. Bojo Danov je imao sina Dragića.

Maksim Blagojev je mao sinove: Ivana, Rada, Nikolu, Pera, i Vasilija. Ivan Maksimov je imao sinove: Makeviju, Velisava, i Cvetka. Vasilije Maksimov je imao sinove: Dragomira i Vladimira.

Antonije Blagojev je imao sinove: Mića, Jova, i Sredoja. Sredoje Antonijev je imao sinove: Svetislava, Milivoja, i Draga.

Nestorovo potomstvo se po njemu preziva Nestorović, a Masimovo i Antonije po njihovogm ocu Blagoju – Gošnić.

Blagoje Gošnić je imao i brata, ili rođaka nije sigurno, Radojicu, od koga su Radojičići. Radojica je imao sinove:  Živka, Iliju, i Stojana. Živko Radojičin je imao sinove Marka, Milana, Proša, i Mitra. Marko Živkov je imao sinove: Radovana, Mićana, Dimitrija, i Miloša. Milan Živkov je imao sina Maksima. Mitar Živanov je imao sinove Tihomira i Neša.

 

Teodorovići, Jovanovići, i Pekanovići/Petrovići

Žarko je imao sinove Radovana, koji nije imao dece, Marka, i Blagoja. Blagoje Žarkov je imao sina Ivana. Ivan Blagojev je imao sina Teodora. Teodor Ivanov je imao sinove Antonija, Pera, Vasa, i Sredoja. Antonije Teodorov je imao sinove Stojana i Aksa.

Pero Teodorov je imao sinova Damjana i Vilipa. Vilip Perov je imao sina Dimitrija, a Dimitrije Vilipov sina Milivoja.

Sredoje Teodorov je imao sinove Sima i Rista. Risto Sredojev je imao sina Milana. Risto Sredojev i njegov sin Milan su se odselili u Koviljaču.

Marko Žarkov je imao sina Stivana. Stivan Markov je imao sinove Cvijetina i Jovana. Jovan Stivanov je imao sinove Jevta, Stivana, i Marka. Jevto Jovanov je imao sinove Milana, Jocana, Alimpija, Janka, i Mitra. Jocan Jevtov je imao sinove Ristana, Milutina, i Draga.  Mitar Jevtov je imao sinove Ljuba i Ivka.

Potomci Teodora Ivanovog se nazivaju Teodorovići, a potomci Jovana Stivanovog Jovanovići.

Žarko je imao i jednog sinovca Pekana. Pekan je imao sinove: Sava, Jeremiju, Jova, i Ljuba. Savo Pekanov je imao sinove: Aleksu, Cvetka, koji se odselio u Borinu, Milovana, i Boja, Bojo Savov je imao sina Josifa.

Jovo Pekanov je imao sina Krstu, a Ljubo Pekanov sina Draga. Po pekanu se nazivaju Pekanovići a još i Petrovići.

Od ovog Žarka su još i: Avramovići iz Korenite u srezu jadarskom, Kovačevići u Ribarici u Jadru. Za Žarka pričaju da je jednom sa četiri mrka vola bez ijedne belege spuštao vino u pivnice. Slučaj je dao da sva četiri vola slome vratove. Kada su Žarkovi sinovi oci ispričali šta se desilo on im rekne: „Šta ste učiniliprokleti bili do devet kolena“.  Damnjan Teodorović je govorio: „E baš se na meni slomilo, ja sam deveto koleno (iako nije bio deveto)“. Za Marka Žarkovog sina pričaju sledeće: Jednom Marko zanoći u toru kod ovaca, a imao ih je sto grla. U sred noći upadne u tor gola gatara, uzjaše vratilo i stane obilaziti oko tora govoreći: „Ja gola, bosa, sijevala, golo maslo slijevala, meni sir i maslo, a Marku i Radovanu surutka i mlaćenica.“ Kad je triput obišla oko tora, uđe u tor i krene isto ovo govoriti, praveći krugove oko ovaca. Čuje to Marko i ustane pa je šipkom od puške izbije te ona na tri dana od toga umre. Dok je tukao gataru vikao je: „Da vidimo kome je sir i maslo, a kome surutka i mlaćenica, i ko čuva sto ovaca, da li ti ili marko i Radovan!“.

 

Kojići

Stojko je imao sina Đuka, a Đuko Stojkov sina Koja od koga su Kojići. Kojo je prezivao Stojković. Kojo je imao sinove Vilipa, Milića, Teša, Joca, i Jeremiju. Vilip Kojov je imao sina Dimitrija. Dimitrije Vilipov je imao sinove: Steva, Milana, i Ivka. Milić Kojov je imao sinove: Iliju, Andriju, i Janka. Andrija Milićev je imao sinove Boja i Ivana. Janko Milićev je imao sina Živka.

Tešo Kojov je imao sina Marka, a Marko Tešov sina Janka.

Joco Kojov je imao sina Ratka. Ratko Jocov je imao sinove Cvetka i Stanisava.

Jeremija Kojov je imao sina Cvetka. Cvetko Jeremijin je imao sina Miodraga.

Po Kojovom dedi Đuki zove se i izvor Đukina voda, a pre toga se zvao Čolakova voda po nekom Čolaku iz Zvornika.

 

Markovići

Iz Čitluka u opštini Donja Trešnjička doselila su se u Žarković tri brata Markovića: Bogosav, Matija, i Jovo. Matija je imao sina Obrada, a Bogosav sinove Vlastimira, Vojislava, Miloša, i Spasoja. Spasoje Bogosavov je imao sina Dragomira.

 

Zeljići, Vasići, i Ćirići

Sin Bože Golubovića zvao se Raduka. Raduka Božov je imao sina Đuka. Đuko Radukin je imao sina Sima. Simo Đukov je imao sinove: Maksima, Manojla, Ćira, Vasa, I Jovana. Vaso Simov je imao: Živana, Milovana, Đoka, i Luku. Živan Vasov imao je sina Rajka, a Rajko Milanov sina Milivoja. Milovan Vasov imao je sina Vlajka.

Jovan Simov imao je siove Sava i Nikolu. Savo Jovanov imao je: Jovana, Alimpija, Jovicu, i Miloša. Alimpije Savov je imao sinove: Draga, Spasoja, Mikajla, i Lazu. Jovica Savov imao je: Živana, Jakova i Đura. Miloš Savov je imao sina Sava..

Nikola Jovanov je imao sinove Steva, i Milana. Milan Nikolin je imao sinove Rista i Luku. Luka Milanov je imao sina Cvetka.

Potomci Jovana Simovog se danas zovu Ćirići, a potomci Vasa Simovog Vasići.

Zeljići vode poreklo od Raduke ali se na zna kako. Mitar, zvani Zeljo je imao sina Maksima. Maksim Mitrov je imao sinove Đorđa, Matiju, Vasilija, Krstu, Jovana, Andriju, i Luku. Luka Maksimov je imao sinove Marka i Vuja, zvanog Ostoja. Vujo Lukin je imao sina Živka, a Marko Lukin sina Cvetka. Andrija Maksimov je imao sinove Milivoja i Bogosava. Krsta Maksimov je imao sina Spasoja. Matija Maksimov je imao sina Ivana. Đorđe Maksimov, koji se odselio u mali Zvornik je imao sinove Milutina, Mihajla, i Milorada. Milutin Đorđev je imao sina Ljubomira. Mitar je po predanju imao zelene oči, pa su ga braća zvala Zeljo.

 

Jokići, Cvijići, Ristići, Sredići, i Maksići

Sve navedene porodice vode poreklo od  Radana, sina Bože Golubovića, ali ne znaju tačno kako.

Bila su dva brata, Ivan i Đurađ. Ivan je imao sina Maksima. Maksim Ivanov je imao sina Joka. Joko Maksimov je imao sinove: Rista, Pera, Iliju, i Đokana. Pero Jokov je imao sina Andriju. Ilija Jokov je imao sinove: Spasoja, Maksima, Ivana, Cvijana, i Ninka. Spacoje Ilijin je imao sina Živka, Maksim Ilijin sinove Miladina, Milorada, i Dragomira, Ivan Ilijin sina Marka, a Cvijan Ilijin sina Stanoja. Svi ovi potomci  Joka Maksimovog se po njemu prezivaju Jokići.

Đurađ, brat Ivanov je imao sina Jovana, a Jovan Đurađev sinove Iliju i Alimpija.

Neki Petar, potomak Radanov je imao sinove Steva, Todora, Ignjata, i Cvija. Todor Petrov je imao sina Rista. Ignjat Petrov je imao sina Iliju, a Ilija Ignjatov sina Pera. Cvijo Petrov je imao sinove Sima, Pera, Boja, i Laza. Bojo Cvijov je imao sinove Teodora, Vilipa, i Jakova. Jakov Bojov je imao sina Savu, a Sava Jakovljev sina Jovana. Lazo Cvijov je imao sina Đerimana, a Đeriman Lazov sina Milorada. Svi potomci Cvija Petrovog se po njemu prezivaju Cvijići.

Risto i Stanoje su bili rođaci, potomci Radanovi. Risto je imao sinove Stevana, Neđeljka  zvankog Neko, Andriju, Stanoja, i pastorka Miloša. Miloš, pastorak Ristov je imao sina Rista, i oni su se odselili u Kiviljaču. Andrija i Stanoje, sinovi Ristovi su se odselili u Tabanović, misli se da su od njih Radići iz Tabanovića. Neđeljko Ristov je imao sinove Aleksu, Andriju, i Marka. Aleksa Neđeljkov je imao sina Živojina. Andrija Neđeljkov je imao sinove Vlada i Rista. Marko Neđeljkov je imao sina Dimitrija. Stevan Ristov je imao sinove Rajka i Branka. Branko Stevanov je imao sinove Mihajla i Mlađena. Svi potomci Ristovi se po njemu prezivaju Ristići.

Stanoje, brat ili rođak Ristovog oca, imao je sinove Đukana, i Maksa. Makso Stanojev se odeslio u Tabanović. Od Đukana Stanojevog je, ne zna se u kom kolenu, potomak i Sredo, koji je imao sinove Jova i Aleksu. Aleksa Sredov je imao sina Spasoja, A spasoje Aleksin sina Cvetka. Sredovi potomci se prezivaju Sredići, a potomci Maksta Stanojevog Maksići.

 

Lazići/Milići/Aleksići

Lazo je, ne zna se u kom kolenu, potomak Mijatov. Lazo je imao sinove  Žika, Mila, i Aleksu. Žiko Lazov je imao sina Bogosava, a Bogosav Žikov sinove Pavla, Ljuba, Neđeljka, i Vilotija.

Milo Lazov je imao sinove Vasilija i Rada. Rado Milov je imao sina Dragića, a Vasilije Milov sinove Mikajla i Živka. Živko Vasilijev je imao sina Dušana.

Aleksa Lazov je imao sinove Cvijetka, Toša, i Stivana.

Svi se prezivaju Lazići, ali se potomci Mila Lazovog zovu Milići, a Alekse Lazovog Aleksići.

 

Lazići, Ilići, i Krsmanovići

Sve tri porodice vode poreklo od Mija, sina Bože Golubovića. Od Mija, su u nekom kolenu, potekli  braća Ilija i Krsman. Ilija je imao Laza i Rista. Lazo Ilijin je imao sinove Savu i Marka. Marko Lazov je imao sina Vladimira, a Vladimir Markov sina Jovana.

Risto Ilijin je imao sinove Milana i Antonija.

Krsman, brat Ilijin je imao sinove Panta i Neđa. Panto je imao sinove Matiju i Živana. Živan Pantov je imao Velemira, Đura, i Petra, a Petar Živanov Ivana i Nikolu.

Matija Pantov imao je Vladimira, Dušana, i Dobrosava. Dobrosav Matijin je imao sina Jovana.

Neđo Krsmanov je imao sina Jeremiju, a Jeremija Neđov Vojislava. Vojislav Jeremijin je imao sina Milivoja.

Od Krsmana su Krsmanovići od Rista Ilijinog Ilići, a od Laza Ilijinog Lazići.

 

Ilići/Antonići, Trišići, Ivanovići, Nikolići/Teodorovići/Kuzmanovići

Sve ove porodice potiču od Đurđa sina ili unuka, ne zna se tačno, Bože Golubovića. Đurđe je imao sinove Iliju, Ivana, i Jovana. Ilija Đurđev je imao Luku, Vesa, i Panteliju, zvanog Korda. Luka Ilijin je imao sina Rada. Rade Lukin je imao sinove Iliju i Luku. Ilija Radetov je imao Antonije, a Antonije Ilijin Laza, Raja, i Steva. Stevo Antonijev je imao Cvetka, Miladina, i Milinka. Rajo Antonijev je imao Milorada i Nikolu, a Jazo Antonijev Mlađena.

Luka Radov je imao sinove Jevta, Ješana, Koja i Aleksu. Aleksa Lukin je imao Živojina. Kojo Lukin je imao Jovana, Cvetka, Antonija, i Svetozara. Ješan Lukin je imao Milana i Vilipa, a Vilip Ješanov Milorada. Jevto Lukin je imao sina Boja, a Bojo Jevtov Miladina.

Veso Ilijin je imao sina Iliju, a Ilija Vesov Patra, Mitra, i Vasa. Petar Ilijin je imao Andriju i Jeremiju. Andrija Petrov je imao Miloša, a Jeremija Petrov Milutina. Mitar Ilijin je imao sina Milana. Vaso Ilijin je imao sina Iliju.

Pantelija/Korda Ilijin je imao Triša, Tana, i Pera, zvanog Korda. Trišo Pantelijin je imao Matiju i Panta, a Panto Trišov Petra. Petar Pantov je imao Milivoja i Dragoljuba. Tano Pantelijin se odselio u Dobrić u Jadru, a Pero Pantelijin u Loznicu, sa vojim sinovima Kostadinom i Svetozarom.

Ivan Đurđev je imao Ignjata i Petra. Ignjat Ivanov je imao Mića, Ivana, i Jova. Jovo Ignjatov je imao Vlada, Maksima, Stivana, i Petka. Petko Jovov je imao Aleksu i Sima. Simo Petkov je imao Cvetka i Živana. Stivan Jovov je imao Radosava, Petra, i Alimpija. Alimpije Stivanov je imao Jovana i Filipa. Petar Stivanov je imao Mika.

Maksim Jovo je imao Panta, Sava, Mirka, i Ivka. Mirko Maksimov je imao Nikolu.

Ivan Ignjatov se sa svojim sinovima Petrom i Živanom odselio u Krupanj. Živan Ivanov je imao Todora i Dragića.

Mićo Ignjatov je imao Iliju, Vasa, Sava, Pera, i Spasoja. Ilija Mićov je imao Vlajka,, a Vlajko Ilijin Milorada i Živana. Stanoje Mićov se odselio u Loznicu.

Petar Ivanov je imao sina Rada koji se odselio u Planinu. Rade Petrov je imao sinove Ješana i Mirka. Ješan Radov je imao Ljuba, Draga, Toma, Vasilija, i Rajka. Mirko Radov je imao Živana i Steva.

Jovan Đurđev je imao Nikolu. Nikola Jovanov je imao Petra, Sava, Kuzmana, Stanoja, i Vasa. Petar Nikolin je imao Matiju, Đura i Dmitra. Dmitar Petrov je imao Raja i Petra, Đuro Petrov Boja i Živka, Matija Petrov Stivana, a Stivan Matijin Dobrosava.

Savo Nikolin je imao Andriju, Milana, i Teodora. Andrija Savov je imao Krstu, Krsta Andrijin Milorada. Milan Savov je imao Vlajka, a Vlajko Milanov Dušana, Dragutina, i Aleksandra. Teodor Savov je imao Vojina Vojina, Dimitrija, i Boja.

Kuzman Nikolin je imao Vlajka, Blaga, Stanka, i Arsena. Arsen Kuzmanov je imao Ivana i Ljubisava.

Ilići koji se još zovu i Antonići su poreklom od Ilije Radovog. Lukići su poreklom od Luke Radovog. Petrovići su poreklom od Petra, sina Ilijinog, unuka Vesovog. Druga dva sina Ilijina, Vaso i Mitar, i njihovi potomci su Ilići. Od Triše Pantelijinog su Trišići. Od Jova Ignjatovog su Jovići, i Zebići ali ovi potonji ne znaju tačno kako. Od Mića Ignjatovog su Mićići koji se još zovu i Ignjatovići. Od Rada Petrovog su Radići. Od Petra Nikolinog, Sava Nikolinog, i Teodora Nikolog su Nikolići. Potomci Teodora Nikolog se zovu i Teodorovići. Od Kuzmana Nikolinog su Kuzmanovići, koji se još zovu i Nikolići.

 

Kostadinovići, Ćosići, Popovići, Pavlovići, Krstići, i Radići

Bila su dva brata, jedan sada nepoznatog imena (N) i Bogdan. N je imao Kostadina, koji je bio hajduk, Mitra, i Rista. Kostadin je imao Petra, Vuja, koji je bio pop, i Pava, zvanog Pajica. Petar Kostadinov je imao Vilipa, Rista, Andriju, Koja, Spasoja, Jefta, i Mijajla. Vilip Petrov je imao Aleksu, Aleksa Vilipov Milutina i Draga, Drago Aleksin Petra. Andrija Petrov je imao Miloša i Sima. Simo Andrijin je imao Stojana. Miloš Andrijin je imao Sava i Andrija. Risto Petrov je imao Krsta i Stevana. Stevan Ristov je imao Boja, Stanisava i Stanimira. Spasoje Petrov je imao Marka, a Marko Spasojev Janka.Jefto  Petrov koji se odselio u Runjane imao se Antonija, Pavla, Vladimira, Živana, i Petra. Mijajlo Petrov koji se takođe odselio u Runjane u Jadru imao je Vuja i Miloša. Pop Vujo Petrov imao je Neđa i Sima. Simo Vujov je imao Jakova, Radovana, Vojina, Alimpija, Žića, i pastorka Jova. Jovo pastorak Simov je imao Iliju, Mijajla, i Dušana. Alimpije Simov je imao Dimitrija, Ljubomira, Živana, i Ješana. Vojin Simov je imao Mlađena, Boja, i Dragoljuba. Radovan Simov je imao Ivana, Dragutina, Miloša, i Mihajla. Jakov Simov je imao Steva.

Neđo Vujov je imao Mirka, Andriju, Mla, i Matiju. Matija Neđov je imao Mlađena i Žika, a Milo Neđov Iliju.

Pavo Kostadinov je imao Tomu, Sava, Nikolu, i Jova. Savo Pavov je imao Ivka, Koja, Cvetka i Spasoja. Ivko Savov je imao Krsta, Kojo Savov Đorđa i Stojadina, Spasoje Savovo Steva. Nikola Pavov je imao Živka. Jovo Pavov Milutina, a Milutin jovov PEra i Steva.

Mitar, sin N, brat Kostadina hajduka je imao Vesa, tanasija, Jova, i Mića. Veso Mitrov je imao Jakova, Dimitrija, i Arsena. Jakov Vesov je imao Vlada i Petra koji su se odselili u Dobrić u jadru. Dimitrije Vesov je imao Krsmana, a Arsen Vesov Branka, Vladimira i Miloša. Jovo Mitrov je imao Nikolu i Vasa. Nikola Jovov je imao Milinka, Janka, i pava. Vaso Jovov se odselio u Dobrić a imao je sinove Petra i Jovana.

Risto, sin N, brat Kostadina hajduka imao je Iliju koji je bio pop, i Krsta. Pop Ilija Ristov je imao Sredoja, Jocu, Mića, Miloša, i moja. Mojo Ilijin se odselio u kostajnik. Mićo Ilijin je imao sina Iliju. Joco Ilijin je imao Đoka, Andriju, i Jakova. Đoko Jocov je imao Ivana i Draga, a Jakov Jocov Milivoja. Sredoje Ilijin je imao sina Rajka koji se odselio u borinu. Krsto Ristov je imao sinove Rista, Jova i Živka. Živko Krstov je imao Milana, Vlada i Vilipa, a Vilip Živkov Svetislava. Jovo Krstov je imao Dimitrija, Branka, Đurđa, Toma, Sava, Jerotija, Petra. Dimitrije Jovov je imao Marka i Vojislava. Toma Jovov je imao Živana i Živojina. Savo Jovov je imao Dobrosava, Cvetka, Steva i Miloša.

Bogdan, brat N, stric Kostadina Hajduka imao je sinove Damjana, Tadiju, Rada, i pastorka Vasa.Damjan Bogdanov je imao Petra, Tadija Bogdanov Jeremiju, a Rade Bogdanov Sima i Živka. Simo Radov je imao Boja i Gligorija. Bojo Simv je imao Arsena, Jerotija i Mijajla. Arsen Bojov je imao Dragomira i Andriju. Gligorije Simov je imao Toma, a Tomo Gligorijev Milana. Živko Radov je imao Rada i Vilipa. Vilip Živkov je imao Vladisava, Vladimira, i Spasoja. Vladisav Vilipov je imao Boža i Vilipa, a Vladimir Vilipov Svetomira i Krstu. Rado Živkov je imao Melentija, Luku, Bogdana, Dragoslava, i Tihomira.

Vaso, pastorak Bogdanov je imao Petra, Marka, Cvija, Stivana, Jevta, i Gliša. Petar Vasov se odselio u Prnjavor a imao je sinove Adriju i Gliša. Marko Vasov je imao Simeuna, vasa, Toma, i Jovana. Simeun Markov je imao Andriju, Ljubisava i Milutina. Andrija Simeunov je imao Toma, Ljubisav Simeunov Teodora.Vaso Markov je imao Steva i Rada. Rade Vasov je imao Aleksu, Miloša, Bogosava, i Vojisava.

Cvijo vasov je imao Aksu i Sreda. Sredo Cvijov je imao Damjana, Davida, i milorada, a Akso Cvijov Vlada, Panta, Milana, Laza i Andriju. Milan Aksov  se odselio u Koviljaču.

Stivan Vasov je imao koja, Krsta, i Sava. Kojo Stivanov je imao Iva i Sima. Simo Kojov je imao Vela, Svetisava, Velizara, i marka, a Ivo Kojov Boja.

Jevto Vasov je imao Jakova, Gliša, Matiju, i Vilipa. Vilip Jevtov je imao Živka. Matija Jevtov se odselio u mali Zvornik.  Glišo Jevtov je imao Cvetka, Jovana, i Radivoja. Jakov Jevtov se odselio u mali Zvornik, imao je Milana, Mijaila, i Pera. Glišo Vasov je imao Vilipa i Petra, a Petar Glišov Cvetka.

Potomci Kostadinovg sina Petra se zovu Kostadinovići, izuzev Petrovih sinova Mijaila i Jevta. Potomci Jefta i Mijaila Petrovih sinova zovu se Ćosići. Potomci Kostadinovog sina Vuja zovu se Popovići. Potomci Kostadinovg sina Pava su Pavlovići. Potomci Mitra, Kostadinovog brata su Mitrovići. Potomci Ilije Ristovog sina su Popovići, a potomci Krste Ilijinog drugog sina su Krstići. Potomci Bogdanovog sina Rada su Radići. Svi potomci Vasa, Bogdanovog pastorka zovu se Vasići, izuzev potomaka njegovog sina Petra, koji se zovu Boranjčevići. Za Kostadina hajduka govore da je ratovao sa Karađorđem i da je pdo njim vodio četu te da je Karađorđe često svraćao kod Kostadina u kuću. Priča se da je Mitar, zvani Zeljo, od koga su gore navedeni Zeljići nešto naružio Kostadina kod Ahmet age Brke i da je zato Kostadin morao bežati u hajduke.

Komentari (7)

Odgovorite

7 komentara

 1. Rakic

  Moja zena je od Popovica iz Radalja,tj,njen otac Milojko rodj.1949.Kasnije su se odselili za LoznicuSa brda u Radalju gledaju gornju Borinu a ispod brda je bilo istureno odeljenje skole?Ona kaze da joj je i deda rodjen u Radalju 20-tih?Interesuje me poreklo Popovica iz Radalja jer se ne pominju nigde a njihove stare kuce tj.rusevine su jos u selu.Nadam se da neko zna odgovor i unapred hvala.

 2. Nebojša Mićić

  Knjiga o Radalju je štampana u malom tiražu (300) i odavno nema više primeraka. ako je nekom potreban neki konkretan podatak, može da me kontaktira. Takođe, postoji dobra studija o Radalju koju je pisao učitelj Nikola Nenadović. Objavljena je u knjizi Vidosave Stojančević “Neobjavljeni spisi Cvijićevih saradnika”, a ponovo ju je objavio Pavić u Knjizi o Radalju.

  • Đorđe Petrović

   Poštovani Nebojša, meni je potrebno par podataka vezanih za Knjigu o Radalju. Naime, ja posedujem knjigu, ali mi nedostaje par strana koje nisu odštampane.

 3. Djordje D Radic

  Da li slucajno znate, ko je staresina i dostaresina bratstva Radaljskih Radica ?

  Moram da dopunim, da su 1750 (oko), dosli iz Trebinja, a pre toga iz Dubrovnika.
  Bili su pravoslavni svestenici i kamenoresci.

  Prvi Radici koji su otisli iz Dusanove Srbije, u Dubrovnik i okolinu, nakon odluke da se Dubrovnik ne osvaja (pod uslovom, da Srbi dobiju jednaka, gradjanska verska i trgovacka prava), bili su pravoslavni svestenici. Godinama su njihovi saplemenici, naucili i kamenorezackom zanatu…

  Radici su dobili ime ( kasnije prezime) u cast Rada Crnojevica, kome su bili odani u sluzili mu .

  Gore pomenuti Radici Slave sv. Georgija Pobedonosca,

  Ako Bog da, pa da se jednom svi okupimo u Radalju 6-og maja, pa kao nasi preci, kako dolikuje proslavimo Djurdjevdan.