Дигитализоване етнолошке књиге о пореклу становништва Србије, Македоније, Црне Горе, Хрватске и БиХ

2. децембра 2012.

коментара: 39

Портал Порекло даје вам линкове ка дигитализованим књигама у којима се могу пронаћи бројни вредни подаци о насељима и становништву Србије, Македоније, Црне Горе, Хрватске и Босне и Херцеговине

 

НАПОМЕНА: Књиге су у ПДФ формату и морају да се преузму (кликне се на DOWNLOAD) са посебног сајта.

 

СРБИЈА 

Централна Србија

Даринка Зечевић – Александрово
Боривоје Дробњаковић – Варошица Љиг
Љубомир Павловић – Шабац
Мирко Барјактаровић – Ариље
Мирко Барјактаровић – Гуча
Милисав Лутовац – Етничке промене у области Старе Рашке
Петар Влаховић – Бродарево и његова околина
Петар Петровић – Рашка
Жељко Кумар – Младеновац
Љуба Павловић – Соколска Нахија
Маринко Станојевић – Црна Река
Војислав Радовановић – Шабачка Посавина и Поцерина
Мита Костић – Исељавање Црногораца у Србију 1889. године
Јеремија Павловић – Живот и обичаји народни у Крагујевачкој Јасеници у Шумадији
Боривоје Дробњаковић – Крагујевац
Радмила Тричковић – Катастарски попис Крајине и Кључа 1740. године
Радмила Тричковић – Попис харача Крајине и Кључа 1740. године
Драгослав Антонијевић – Алексиначко Поморавље
Михајло Костић – Белопаланачка област
Драгољуб Симоновић – Заплање
Јован Трифуноски – Врањска котлина
Петар Влаховић – На животним раскрсницама
Вукоман Шалипуровић – Попис становништва сјеничке казе 1912. године
Јован Трифуноски – Моравица
Јован Трифуноски – Села и становништво у доњем сливу Власине
Јован Трифуноски – Грделичка клисура
Вујадин Рудић – Становништво Топлице
Радош Требјешанин – Насељавање црногорског становништва у Јабланици и Топлици
Даринка Зечевић – Блаце
Вујадин Рудић – Становништво Прокупља
Радош Требјешанин – Насељавање црногорског становништва у Јабланици и Топлици
Јован Јовановић – Лесковачко поље и Бабичка гора
Јован Јовановић – Лесковачко Поречје
Јован Јовановић – Доња Јабланица
Михајло Костић – Власотинце
Јован Јовановић – Пуста Река
Јован Трифуноски – Сурдулица
Јован Трифуноски – Бујановац
Јован Трифуноски – Владичин Хан
Јован Трифуноски – Трговиште
Јован Трифуноски – Прешево
Bahtijar Kryeziu – Onomastika e Hashanisë Ономастика мањег предела на северу општине Бујановац. Садржи и традицију о пореклу родова у селима краја. На албанском.
Богумил Храбак – Католичко становништво у Србији 1460. – 1700.
Љубодраг Поповић – Шематизам округа чачанског од 1871. до 1890.

АП Косово

Милета Букумирић – Ономастика Сиринићке Жупе
Милета Букумирић – Ономастика јужног Косова
Љубисав Ћирић – Ономастика Изморника
Алија Џоговић – Ономастика Ђаковице и суседних села
Алија Џоговић – Ономастика Дечана и околних села
Алија Џоговић – Ономастика Горе
Данило Стијовић – Ономастика дела северне Метохије
Данило Стијовић – Ономастика Суве Реке и околних села
Mark Krasniqi – Дуље
Mark Krasniqi – Ораховац
Mark Krasniqi – Сува Река
Миленко Филиповић – Хас под Паштриком
Миленко Филиповић – Жур и околна села
Миленко Филиповић – Различита етнографска грађа Косова и Метохије
Милета Букумирић – Из ономастике јужне Метохије
Милета Букумирић – Ономастика дела Прекорупља
Милета Букумирић – Ономастика Прекорупља, 2. део
Светозар Стијовић – Ономастика источног дела Метохијског Подгора
Светозар Стијовић – Ономастика средишњег дела Метохијског Подгора
Светозар Стијовић – Ономастика западног дела Метохијског Подгора
Светозар Стијовић – О антропонимима Гораждевца
Митар Пешикан – Из историјске топонимије Подримља
Татјана Катић – Вилајет Паштрик 1452-53. године.pdf
Војислав Радовановић – Антропогеографска испитивања 1929. године у Подујеву
Милован Радовановић – Становништво Призренског Подгора
Благоје Павловић – Насеља и миграције становништва општине Лепосавић
Атанасије Урошевић – О Косову, антропогеографске студије и други списи
Атанасије Урошевић – Етнички процеси на Косову током турске владавине
Косовка Ристић – Мало Косово
Татомир Вукановић – Дреница
Милисав Лутовац – La Metohija (на француском)
Атанасије Урошевић – Новобрдска Крива Река
Атанасије Урошевић – Горња Морава и Изморник
Јован Трифуноски – Качаничка клисура
Милица Грковић – Имена у дечанским хрисовуљама
Милисав Лутовац – Звечан, Трепча и Косовска Митровица
Атанасије Урошевић – Гњилане
Mark Krasniqi – Vendbanimet e Rugovës Усмена традиција о поријеклу родова у Руговоској клисури код Пећи. На албанском.
Mark Krasniqi – Lugu i BaranitАнтропогеографска студија регије Барански Љуг источно од Дечана.  Садржи и усмену традицију о поријеклу појединих родова. На албанском.
Татјана Катић – Опширни попис Призренског санџака из 1571. године.pdf

АП Војводина

Гордана Вуковић – Речник презимена Шајкашке
Живан Сечански – Пописи становништва Бачке током XVIII века
Живан Сечански – Попис становништва Срема током XVIII века
Душан Поповић – Пописи становништва Баната током XVIII века
Јован Ердељановић – Срби у Банату
Душан Поповић – Пописи становништва Срема током XVIII века
Александар Станојловић – Монографија Банатске Клисуре
Душан Поповић – Срби у Војводини, том 1
Душан Поповић – Срби у Војводини, том 2
Душан Поповић – Срби у Војводини, том 3
Владимир Ђурић – Географски распоред новоколонизованог становништва у Војводини
Жељко Кумар – Стара Пазова
Жељко Кумар – Стари Сланкамен
Група аутора – Банатске Хере
Bruce McGowan – Пописни дефтер санџака Срем из 1570. године (на енглеском)
Славко Гавриловић – Русини у Бачкој и Срему
Pál Engel – Egy bácskai jobbágynévsor 1525-ből (Попис кметова у Бачкој 1525. године)
Душан Поповић – Грађа за историју насеља у Војводини од 1695. до 1796.
Бранислав Букуров – Ада
Михајло Костић – Кула
Стеван Бугарски – Срби у Темишвару
Јован Ердељановић – О пореклу Буњеваца
Иван Иванић – О Буњевцима
Иван Иванић – Буњевци и Шокци
Ђорђе Бошковић – Један попис села митровачког провизората из 1720. године

МАКЕДОНИЈА

Јован Трифуноски – Битољско-прилепска котлина
Јован Трифуноски – Дебар
Јован Трифуноски – Кичевска котлина
Јован Трифуноски – Кумановска област
Јован Трифуноски – Кумановско-прешевска Црна Гора
Јован Трифуноски – Полог
Јован Трифуноски – Скопска Црна Гора
Бранислав Русић – Жупа Дебарска
Бранислав Русић – Поље Дебарско
Јован Трифуноски – Кочанска котлина
Јован Трифуноски – Кривопаланачка област
Јован Трифуноски – Област Бабуне и Тополке
Јован Трифуноски – Охридско-струшка област
Јован Трифуноски – Овчепољска котлина
Јован Трифуноски – Поречието на Кадина Река
Јован Трифуноски – Села на Сухој Гори
Јован Трифуноски – Слив Маркове реке
Јован Трифуноски – Струмички крај
Јован Трифуноски – Варошица Крушево
Миленко Филиповић – Дебарски Дримкол
Миленко Филиповић – Голо Брдо
Миленко Филиповић – Из недавне прошлости Велеса
Боривоје Ж. Милојевић -Јужна Македонија
Војислав Радовановић – Тиквеш и Рајец
Тома Смиљанић – Мијаци, Горна Река и Мавровско Поље

 

ЦРНА ГОРА 

Јован Ф. Иванишевић – Подловћенско Цетиње
Ристо Ковијанић – Помени црногорских племена у которским споменицима 14-16. вијек
Шиме Љубић – Скадарски земљишник од године 1416.
Митар Пешикан – Зетско-хумско-рашка имена на почетку турског доба
Петар Мркоњић – Средње Полимље и Потарје у новопазарском санџаку
Жарко Шћепановић – Средње Полимље и Потарје
Мирко Барјактаровић – Етнички развитак Горњег Полимља
Милета Војиновић – Пљевљански крај, прошлост и порекло становништва
Андрија Јовићевић – Малесија
Андрија Јовићевић – Плавско-гусињска област
Андрија Лубурић – Дробњаци, племе у Херцеговини
Јован Вукмановић – Етнички процеси и састав данашњег становништва у Старом Бару
Јован Вукмановић – Етнички процеси и састав данашњег становништва у Улцињу
Бранислав Ђурђев – Постанак и развитак брдских, црногорских и херцеговачких племена
Милисав Лутовац – Србљаци у горњем Полимљу
Персида Томић – Врачани
Петар Шобајић – Бјелопавлићи и Пјешивци
Петар Шобајић – Никшић
Саво Накићеновић – Бока
Стојан Караџић и Вук Шибалић – Породице у Дробњаку и њихово поријекло
Светозар Томић – Дробњак, Пива и Бањани
Павле Радусиновић – Становништво и насеља зетске равнице од најстаријег до најновијег доба, поријекло насеља и становништва, општи дио
Павле Радусиновић – Становништво и насеља зетске равнице од најстаријег до најновијег доба, поријекло насеља и становништва
Јован Вукмановић – Паштровићи
Житије Светог Стефана Пиперског
Милета Војиновић – Пљевљански крај: прошлост и порекло становништва
Мирко Барјактаровић – Етнички развитак Горњег Полимља
Жарко Шћепановић – Средње Полимље и Потарје
Selami Pulaha – Defteri i regjistrimit të Sanxhakut të Shkodrës i vitit 1485 (Пописни дефтер санџака Скадар из 1485. године)
Павле Радусиновић – Становништво и насеља зетске равнице од најстаријег до најновијег доба, општи дио
Павле Радусиновић – Становништво и насеља зетске равнице од најстаријег до најновијег доба, поријекло насеља и становништва, 2. део
Павле Радусиновић – Насеља Старе Црне Горе општи дио
Павле Радусиновић – Насеља Старе Црне Горе посебни дио
Глигор Станојевић – Попис Херцеговаца пресељених у Боку Которску послије Карловачког мира
Обрен Благојевић – Пива
Глигор Станојевић – Катастри Херцег Новог и Рисна из 1704. године
Попис свега становништва Црне Горе 1879, I. том
Попис свега становништва Црне Горе 1879, II. том
Стеван Поповић – Ровца и Ровчани
Мирко Бајрактаровић – Ровца
Рајко Раосављевић – Морача, Ровца, Колашин
Вуле Кнежевић – Племе Шаранци
Момчило Гогић Лутовац – Андријевица
Милисав Лутовац – Беране
Илија Радуловић – Бијело Поље
Илија Радуловић – Подгорица
Милисав Лутовац – Рожаје
Светозар Томић – Шавник

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА

Станоје Јовановић – Вогошћа
Саво Пујић – Џиварска црквена општина
Расим Живојевић – Иловача
Раде Ракита – Јањ
Младенко Кумовић – Порекло, миграције и страдања Срба са Купреса
Миленко Филиповић – Почеци и прошлост Зворничке епархије
Миленко Филиповић – Поријекло, старост и распрострањеност топонима и антропонима Штрбац
Миленко Филиповић и Љубо Мићевић – Попово у Херцеговини
Миленко Филиповић – Озрењаци или Маглајци
Миливоје Павловић – О становништву и говору Јајца и околине
Милан Карановић – Чланци из “Политике”
Група аутора – Срби у Мостару
Група аутора – Епископија захусмко-херцеговачка
Божидар Милић Криводољанин – Економски развитак породица у селу Нишићима, срез Сарајево
Ахмед Аличић – Чифлуци Хусеин-капетана Градашчевића
Алија Бејтић – Нова Касаба у Јадру
Алија Бејтић – Кнежина
Авдо Сућеска – Попис чифлука у рогатичком кадилуку
Бранко Перић – Чечава
Бранислав Ђурђев – О влашким старјешинама под турском управом
Ђоко Мазалић – Борач
Ђорђе Јањатовић – Презимена Срба у Босни
Драгица Гатарић – Дујаковци
Драгица Гатарић – Горње Ратково
Драгица Гатарић – Радманићи
Драгица Гатарић – Зеленци
Драгољуб Петровић – О говору Змијања
Ђуро Јарић – Тромеђа
Душан Карањац – Српска конфесионална школа у Ливну
Група аутора – Копривна
Љубинка Којић – Манастир Житомислић
Михајло Динић – Хумско-требињска властела
Михајло Динић – Земља Херцега Светога Саве
Милан Васић – Етничка кретања у Босанској Крајини у XVI вијеку
Миленко Филиповић – Црква Ломница у Босни
Миленко Филиповић – Етнолошки записи с пута по западној Босни
Миленко Филиповић – Манастир Возућа у Босни
Миленко Филиповић – Попис Срба харачких обвезника у Модричи и околици 1851. године
Миленко Филиповић – Живот и обичаји народни у височкој нахији
Миленко Гашић – Становништво Приједора
Миленко Тодовић – Црква Шклопотница у Ријеци код Фоче
Мирко Барјактаровић – Власеница
Радмила Кајмаковић – Семберија
Ристо Јеремић – О пореклу становништва тузланске области
Симо Стојановић – Записи протином руком
Владимир Ћоровић – Мостар и његова српска православна општина
Владимир Ћоровић – Српски манастири у Херцеговини
Жељко Марић – Бишће јуче, данас
Момчило Спасојевић – Шњеготина
Монографија Бољанића – Васкрсија Јанковић
Шематизам митрополије дабро-босанске из 1882. године
Петар Шобајић – Корјенићи
Салих Куленовић – Насеља и поријекло становништва у дијелу зворничког подриња
Миленко Филиповић – Рама у Босни
Прота Милан Илић – Опраштање са животом јајачког пароха
Глигор Станојевић – Попис Херцеговаца пресељених у Боку Которску послије Карловачког мира
Петар Рађеновић – Некадашња област Милан-Кнежина
Марио Петрић – Поријекло становништва Ливањског Поља

ХРВАТСКА

Војин Дабић – Банска Крајина
Иве Мажуран – Попис западне и средње Славоније 1698. и 1702. године
Иве Мажуран – Попис насеља и становништва у Славонији 1698. године
Андрија Зирдум – Почеци насеља и становништво бродског и градишког краја 1698-1991
Стјепан Сршан – Становништво и господарство Барање 1766. и 1824. године
Иве Мажуран – Становништво и властелинства у Славонији 1736. године
Иве Мажуран – Оснивање војне границе у Славонији 1702. године
Стјепан Павичић – Поријекло становништва винковачког краја
Стјепан Сршан – Пописни дефтер санџака Пожега из 1576. године
Боривоје Милојевић – О привреди и насељима у долини Цетине и Крке
Домагој Видовић – Старији православни родови у Метковићу
Душан Кашић – Српска насеља и цркве у Сјеверној Хрватској и Славонији
Глигор Станојевић – Попис становништва и земље у околини Задра из 1756. године
Глигор Станојевић – Попис становништва, стоке и земље села Горње Биљане и Корлат из 1749. године
Јосип Анте Солдо – Етничке промјене и миграције становништва у Сињској Крајини
Јосип Буторац – Становништво Пожеге и околице
Група аутора – Лексик презимена СР Хрватске 1948. године, први фајл
Група аутора – Лексик презимена СР Хрватске 1948. године, други фајл
Милан Дивјак – Лички водац
Миленко Филиповић – Српска насеља у Белој Крајини у Словенији
Ненад Моачанин и Жељко Хољевац – Хрватскославонска војна крајина
Стјепан Павичић – Сеобе и насеља у Лици
Весна Чулиновић Константиновић – Живот и социјална култура становништва под Динаром
Весна Чулиновић Константиновић – Процеси друштвеног развоја у селу Заиле на Папуку
Вјеко Врчић – Презимена српске православне парохије Имотски
Живко Бјелановић – Антропонимија Буковице
Милан Радека – Српска презимена и славе у Карловачком владичанству
Адам Прибићевић – Насељавање Срба по Хрватској и Далмацији
Шиме Љубић – Обичаји код Морлаках у Далмацији
Радослав Лопашић – Хрватски урбари
Здравко Шундрица – Попис становништва Дубровачке републике 1673. – 1674.
Михаило Ј. Динић – Из дубровачког архива, књига 3
Иван Мужић – Власи у старијој хрватској хисториографији
Невенка Безић Божанић – Католички живаљ дрнишке жупе од 1705. године до пада Млетачке републике 1797. године
Славко Гавриловић – Грађа за историју Војне крајине у 18. вијеку, књига 1
Славко Гавриловић – Грађа за историју Војне крајине у 18. вијеку, књига 2
Institut Adriatique – Cadastre national de L’Istrie 1945
Дамир Карбић – Коњеврате и Мириловић Загора у биљежничким списима
Крешимир Кужић – Повијест жупе Коњеврате и Мириловић Загора
Дамир Карбић – Села жупе Коњеврате и Мириловић Загора у млетачким катастрима Далмације из 18.стољећа
Бошко Десница – Историја котарских ускока св. 1
Бошко Десница – Историја котарских ускока св. 2
Бошко Десница – Стојан Јанковић и ускочка Далмација
Марко Јачов – Венеција и Срби у Далмацији у 18. веку
Луцијан Кос – Буковица и Равни Котари
Алберто Фортис – Пут по Далмацији
Никола Беговић – Живот и обичаји Срба – Граничара (1887.)
Густав Боденштајн (Gustav Bodenstein) – Повијест насеља у Посавини год. 1718 – 1739.
Фридрих Вилхелм фон Таубе (Friedrich Wilhelm von Taube) – Историјски и географски опис Краљевине Славоније и Војводства Срема (1777.)
Радослав Грујић – Споменица о српском православном владичанству пакрачком
Фран Барбалић – Перој – српско село у Истри
Карл Касер – Попис Лике и Крбаве 1712. године
Анте Иванковић – Хрватски родови у жупи Подбабље
Домагој Видовић – Добрањска презимена и надимци
Остала литература

Бранислав Ђурђев – Нешто о влашким старјешинама под турском управом
Влајко Палавестра – Народна предања о старом становништву у динарским крајевима
Зборник Илариона Руварца
Милан Ђаков Милићевић – Поменик знаменитих људи у српскога народа (1888.)

ПРИРЕДИО: Сарадник портала Порекло Паво И. Барух

Коментари (39)

Одговорите

39 коментара

  1. Митар Марић

    Морала би се раздвојити дела о историји крајева од дела која стварно доносе генеалошки материјал.

  2. Boban Kajstorovski

    Hvala vam od srca za knjigu Skopska Crna Gora.