Попис становништва Бачке током 18. века – Сента 1720. године

30. новембра 2012.

коментара: 1

Сарадник портала Порекло Александар Маринковић приредио је извод из Пописа становништва Бачке током 18. века, којег је обрадио Живан Сечански.

Сечански је о свом истраживању написао следеће:

О материјалу који сам исписао 1939. у Државном архиву (Országos levéltár) у Будимпешти за године 1715. и 1720. расправља проф. Поповић, а ја ћу овом приликом изнети податке о осталом материјалу који сам скупио у Војвођанском архиву у Новом Саду и разним општинским архивима. Овај прикупљени материјал може се поделити у три групе и то: жупаниских, општинских (Сомбор и Суботица) и црквених архива.

Грађа за проучавање насеља у Војводини налази се делом у страним архивима, а делом у домаћим архивима. То је сасвим разумљиво јер је данашња Војводина била све до 1918. године саставн део Хабсбуршке монархије. У два центра ове монархије, у Бечу (у Hofkamerarchiv-у, Kriegsarchiv-у и Staatsarchiv-у), и у Будимпешти (Országos levéltár) налази се велики број докумената из економске, друштвене, политичке и културне историје српског народа.

Ја ћу овога пута да прикажем прикупљену грађу о насељима Бачке у XVIII веку. Главни извори за насеља Бачке, као и других наших области, су пописи становништва које је вршила државна управа, са циљем прикупљања података о сваком домаћинству из чисто фискалних разлога. Већ је проф. Поповић констатовао да подаци у пописима не дају у потпуности веран одраз стварности појединих насеља, но и поред свега тога, ови документи су важни и од непроцењиве вредности и спадају у изворе првог реда за изучавање наших насеља.

 

НАПОМЕНА: Текст пописа је у оригиналу (на латинском) уз тумачења имена која је дао наш сарадник Александар Маринковић

 

СЕНТА 1720.

PRIMA COMPANIA EQUESTRIS ORDINIS

Capitaneus TODOR MILINOVITS (Тодор Милиновић); vicecapitaneus SZTOJAN BARDARICS (Стојан Брдарић); signifer JOVAN BADARLICZA (Jovan Badrljica); vigiliarum magister NOVAK CSELAVI (Новак Ћелави), vivit apud capitaneum; RAKO GISDANOV (Рако Гизданов), piscator; KOUMAN SOKLOTSACZKI (Куман Шоклоћачки ? / Шокловачки ?), solvet lyttrum florenorum 40; ROSA DEME (Роса Деме), auriga; NOVAK MILANKOV (Новак Миланков), auriga; SIVAN JOLIN (Живан Јолин); MILANKO VUKADI(NOVITS) (Миланко Вукадиновић), auriga; VLADISLAV ALEKSITZ (Владислав Алексић), auriga; NINCSETA JURICS (Нинчета Јурић), piscator; SZTOJAN JAKUBICS (Стојан Јаковић), manuarius; SZTANKO KELEBACZ (Станко Келебац), molitor; MIHAILO MATTICS (Михаило Матић), auriga.

Corporalis SZTANISSLAV MILANKOVICS (Станислав Миланковић); VUKASA RAJTAR (Вукас Рајтар ?), auriga; MILOVAN MALENICZA (Милован Маленица), PETAR JURITY (Петар Јурић), SZTOJKO MISLAGOCZ (Стојко Мишлагоц ?), manuarius; RADOJSSA MISLAJOCZ (Радојша Мишлајоц ?), manuarius; RADIVOJ KOLLETA (Радивој Колета /Коледа ?), faber ligneus; SZTOJSA IGRACSOVICS (Стојша Играчовић), piscator; MALETA SZELEMBERZOVICS.

Corporalis MALI SIVKO (Мали Живко / Живко Мали), auriga; OSZT(OJA) DESANKOVICS (Остоја Десанковић), MITTAR MOJIN (Митар Мојин), manuarius; DOLOG MARKO (Марко Долог), manuarius; JURKO DRAS(ICS) (Јурко Дражић) RADIVOJ MOJIN (Радивој Мојин).

Corporalis GYURKO FRANCZUSLIA (Ђурко Французлија); PETKO TÖMÖSVARACZ (Петко Темишварац), cothurnarius; GRUJA KNEZOVICS (Груја Кнезовић); SZTEPAN TUNICS (Степан Тунић).

Corporalis GYURKO CSONGRADACZ (Ђурко Чонградац), manuarius; JANKO VORGA (Јанко Ворга), cothurnarius; TODOR MITROVICS (Тодор Митровић), sartor; NIKOLA LUDITSORBICS (Никола Лудичорбић),  RADIVOJ TUCZAK (Радивој Туцак), solvet lyttrum flor. 400; SIVAN LUBANOVICS (Живан Љубановић), piscator; GYURKA SZTOJKOVICS (Ђурка Стојковић); MISKO SZTEPANOVITS (Мишко Степановић), FAKAS SZOCSA (Факаш ? Соча), LUKA SZOCSIN (Лука Сочин), mercator.

ALTERA PEDESTRIS ORDINIS

Ductor JANKO MITTROVICS (Jанко Митровић); signifer GABRIEL DRAKULICS (Гаврило Дракулић); VESSELIN MISKOV (Веселин Мишков), piscator; VASSO ZAIN (Васо Зајин / Шајин), manuarius; IVAN KERKOVITS (Иван Крковић), manuarius; MAKSSIM SZVERACZ (Максим Сверац), piscator; RADOSSAV KOICS (Радосав Којић), auriga; VUUK KAPITANOV (Вук Капитанов), solvet lyttrum florenorum 360; BOSKO BERDARICS (Бошко Брдарић).

Corporalis SZTOJAN PESTANIN (Стојан Пештанин); SIVAN SZVEITCS (Живан Светић), NIKITA PETLYANIN (Никита Петљанин), MIAT CSUSIN (Мијат Чушин), manuarius; THOMAS RADA (Томаш Рада), piscator; MILINKO ODSICS (Милинко Одшић), manuarius; RAJA BACSANIN (Раја Бачанин), ZAVISSA KOSZTICS (Завиша Костић), manuarius; MILUTIN VUKNITOVITS (Милутин Вукнитовић), auriga; RADOSSAV KOVACS (Радосав Ковач), manuarius; RASKO VULICS (Рашко Вулић), piscator; MIRKO DRASITS (Мирко Дражић), auriga; JANKO KNEZOVITS (Јанко Кнезовић), piscator; GERDA VALKANYECZ (Грда Валкањац), piscator; THOMO TUCZAK (Томо Туцак), ephipiarius; PRODAN BRANKISAVITS (Продан Бранкисавић), manuarius;

Corporalis SIVKO FRANCZUSLIA (Живко Французлија), manuarius; MARINKO KOLICS (Маринко Колић), manuarius; SZTOJKO TERLICZA (Стојан Трлица), manuarius; VLADISSLAV MUSTERIA (Владислав Муштерија), infirmus per triennium; MILOS KOVACS (Милош Ковач), faberferrarius.

Corporalis MIHAILO BOSNYAK (Михаило Бошњак), piscator; VUKOJA SZENTJANIN (Вукоја Сенћанин), manuarius; JOVAN PIVAR (Јован Пивар), MIHAILO ZERNICS (Михаило Зрнић), piscator; JOVAN CZITVARA (Јован Цитвара / Цицвара ?), ANDREA NAGYVINACZ (Андреја Нађвинац), OSZTOJA DIZALO (Остоја Дизало), manuarius; MILOS GYANTALICS (Милош Ђанталић).

Viduae reperiuntur, numero duodecim, nullas oeconomias exercentes nec ullis facitatibus gaudentes sed quotidiano labore palimentum misere sibi acquiventes.

 

ИЗВОР: Живан Сечански,  ”ПОПИСИ СТАНОВНИШТВА БАЧКЕ ТОКОМ 18. ВЕКА”,  Грађа за историју насеља и становништва. Приредио сарадник портала Порекло Александар Маринковић

Коментари (1)

Одговорите

Један коментар

  1. мирослав стапарац

    Да ли имате пописе становништва за села Богученовић код Апатина од којег је касније 25.07.1752. г. настао Стапар код Сомбоа ?