Попис становништва Бачке током 18. века – Сента 1720. године Reviewed by Momizat on . Сарадник портала Порекло Александар Маринковић приредио је извод из Пописа становништва Бачке током 18. века, којег је обрадио Живан Сечански. Сечански је о сво Сарадник портала Порекло Александар Маринковић приредио је извод из Пописа становништва Бачке током 18. века, којег је обрадио Живан Сечански. Сечански је о сво Rating: 0
You Are Here: Home » Аутори » Александар Маринковић » Попис становништва Бачке током 18. века – Сента 1720. године

Попис становништва Бачке током 18. века – Сента 1720. године

Сарадник портала Порекло Александар Маринковић приредио је извод из Пописа становништва Бачке током 18. века, којег је обрадио Живан Сечански.

Сечански је о свом истраживању написао следеће:

О материјалу који сам исписао 1939. у Државном архиву (Országos levéltár) у Будимпешти за године 1715. и 1720. расправља проф. Поповић, а ја ћу овом приликом изнети податке о осталом материјалу који сам скупио у Војвођанском архиву у Новом Саду и разним општинским архивима. Овај прикупљени материјал може се поделити у три групе и то: жупаниских, општинских (Сомбор и Суботица) и црквених архива.

Грађа за проучавање насеља у Војводини налази се делом у страним архивима, а делом у домаћим архивима. То је сасвим разумљиво јер је данашња Војводина била све до 1918. године саставн део Хабсбуршке монархије. У два центра ове монархије, у Бечу (у Hofkamerarchiv-у, Kriegsarchiv-у и Staatsarchiv-у), и у Будимпешти (Országos levéltár) налази се велики број докумената из економске, друштвене, политичке и културне историје српског народа.

Ја ћу овога пута да прикажем прикупљену грађу о насељима Бачке у XVIII веку. Главни извори за насеља Бачке, као и других наших области, су пописи становништва које је вршила државна управа, са циљем прикупљања података о сваком домаћинству из чисто фискалних разлога. Већ је проф. Поповић констатовао да подаци у пописима не дају у потпуности веран одраз стварности појединих насеља, но и поред свега тога, ови документи су важни и од непроцењиве вредности и спадају у изворе првог реда за изучавање наших насеља.

 

НАПОМЕНА: Текст пописа је у оригиналу (на латинском) уз тумачења имена која је дао наш сарадник Александар Маринковић

 

СЕНТА 1720.

PRIMA COMPANIA EQUESTRIS ORDINIS

Capitaneus TODOR MILINOVITS (Тодор Милиновић); vicecapitaneus SZTOJAN BARDARICS (Стојан Брдарић); signifer JOVAN BADARLICZA (Jovan Badrljica); vigiliarum magister NOVAK CSELAVI (Новак Ћелави), vivit apud capitaneum; RAKO GISDANOV (Рако Гизданов), piscator; KOUMAN SOKLOTSACZKI (Куман Шоклоћачки ? / Шокловачки ?), solvet lyttrum florenorum 40; ROSA DEME (Роса Деме), auriga; NOVAK MILANKOV (Новак Миланков), auriga; SIVAN JOLIN (Живан Јолин); MILANKO VUKADI(NOVITS) (Миланко Вукадиновић), auriga; VLADISLAV ALEKSITZ (Владислав Алексић), auriga; NINCSETA JURICS (Нинчета Јурић), piscator; SZTOJAN JAKUBICS (Стојан Јаковић), manuarius; SZTANKO KELEBACZ (Станко Келебац), molitor; MIHAILO MATTICS (Михаило Матић), auriga.

Corporalis SZTANISSLAV MILANKOVICS (Станислав Миланковић); VUKASA RAJTAR (Вукас Рајтар ?), auriga; MILOVAN MALENICZA (Милован Маленица), PETAR JURITY (Петар Јурић), SZTOJKO MISLAGOCZ (Стојко Мишлагоц ?), manuarius; RADOJSSA MISLAJOCZ (Радојша Мишлајоц ?), manuarius; RADIVOJ KOLLETA (Радивој Колета /Коледа ?), faber ligneus; SZTOJSA IGRACSOVICS (Стојша Играчовић), piscator; MALETA SZELEMBERZOVICS.

Corporalis MALI SIVKO (Мали Живко / Живко Мали), auriga; OSZT(OJA) DESANKOVICS (Остоја Десанковић), MITTAR MOJIN (Митар Мојин), manuarius; DOLOG MARKO (Марко Долог), manuarius; JURKO DRAS(ICS) (Јурко Дражић) RADIVOJ MOJIN (Радивој Мојин).

Corporalis GYURKO FRANCZUSLIA (Ђурко Французлија); PETKO TÖMÖSVARACZ (Петко Темишварац), cothurnarius; GRUJA KNEZOVICS (Груја Кнезовић); SZTEPAN TUNICS (Степан Тунић).

Corporalis GYURKO CSONGRADACZ (Ђурко Чонградац), manuarius; JANKO VORGA (Јанко Ворга), cothurnarius; TODOR MITROVICS (Тодор Митровић), sartor; NIKOLA LUDITSORBICS (Никола Лудичорбић),  RADIVOJ TUCZAK (Радивој Туцак), solvet lyttrum flor. 400; SIVAN LUBANOVICS (Живан Љубановић), piscator; GYURKA SZTOJKOVICS (Ђурка Стојковић); MISKO SZTEPANOVITS (Мишко Степановић), FAKAS SZOCSA (Факаш ? Соча), LUKA SZOCSIN (Лука Сочин), mercator.

ALTERA PEDESTRIS ORDINIS

Ductor JANKO MITTROVICS (Jанко Митровић); signifer GABRIEL DRAKULICS (Гаврило Дракулић); VESSELIN MISKOV (Веселин Мишков), piscator; VASSO ZAIN (Васо Зајин / Шајин), manuarius; IVAN KERKOVITS (Иван Крковић), manuarius; MAKSSIM SZVERACZ (Максим Сверац), piscator; RADOSSAV KOICS (Радосав Којић), auriga; VUUK KAPITANOV (Вук Капитанов), solvet lyttrum florenorum 360; BOSKO BERDARICS (Бошко Брдарић).

Corporalis SZTOJAN PESTANIN (Стојан Пештанин); SIVAN SZVEITCS (Живан Светић), NIKITA PETLYANIN (Никита Петљанин), MIAT CSUSIN (Мијат Чушин), manuarius; THOMAS RADA (Томаш Рада), piscator; MILINKO ODSICS (Милинко Одшић), manuarius; RAJA BACSANIN (Раја Бачанин), ZAVISSA KOSZTICS (Завиша Костић), manuarius; MILUTIN VUKNITOVITS (Милутин Вукнитовић), auriga; RADOSSAV KOVACS (Радосав Ковач), manuarius; RASKO VULICS (Рашко Вулић), piscator; MIRKO DRASITS (Мирко Дражић), auriga; JANKO KNEZOVITS (Јанко Кнезовић), piscator; GERDA VALKANYECZ (Грда Валкањац), piscator; THOMO TUCZAK (Томо Туцак), ephipiarius; PRODAN BRANKISAVITS (Продан Бранкисавић), manuarius;

Corporalis SIVKO FRANCZUSLIA (Живко Французлија), manuarius; MARINKO KOLICS (Маринко Колић), manuarius; SZTOJKO TERLICZA (Стојан Трлица), manuarius; VLADISSLAV MUSTERIA (Владислав Муштерија), infirmus per triennium; MILOS KOVACS (Милош Ковач), faberferrarius.

Corporalis MIHAILO BOSNYAK (Михаило Бошњак), piscator; VUKOJA SZENTJANIN (Вукоја Сенћанин), manuarius; JOVAN PIVAR (Јован Пивар), MIHAILO ZERNICS (Михаило Зрнић), piscator; JOVAN CZITVARA (Јован Цитвара / Цицвара ?), ANDREA NAGYVINACZ (Андреја Нађвинац), OSZTOJA DIZALO (Остоја Дизало), manuarius; MILOS GYANTALICS (Милош Ђанталић).

Viduae reperiuntur, numero duodecim, nullas oeconomias exercentes nec ullis facitatibus gaudentes sed quotidiano labore palimentum misere sibi acquiventes.

 

ИЗВОР: Живан Сечански,  “ПОПИСИ СТАНОВНИШТВА БАЧКЕ ТОКОМ 18. ВЕКА“,  Грађа за историју насеља и становништва. Приредио сарадник портала Порекло Александар Маринковић


Коментари (1)

  • мирослав стапарац

    Да ли имате пописе становништва за села Богученовић код Апатина од којег је касније 25.07.1752. г. настао Стапар код Сомбоа ?

    Одговори

Остави коментар

© 2012- 2013 ПОРЕКЛО poreklo.rs

Scroll to top