Pančevo i okolna sela

11. juna 2012.

komentara: 15

Grad Pančevo:

Banatski Brestovac, Banatsko Novo Selo, Glogonj, Dolovo, Ivanovo, Jabuka, Kačarevo (do 1947. godine Kraljevićevo), Omoljica, Pančevo (obuhvata i Vojlovicu koja je do 1978. bila samostalno naselje) i Starčevo.

Naredni članak:
Prethodni članak:

Komentari (15)

Odgovorite

15 komentara

 1. Jasna Kronja rodj. Konstantinovic

  Interesuje me poreklo porodice Konstantinovic iz Panceva.

 2. Olga

  Interesuje me porklo porodice Murgulj iu Dolova slave Sv.Petku

 3. Vojislav Ananić

  Vajfert, Đorđe, industrijalac, bankar, dobrotvor (Pančevo, 15. VI 1850 — Beograd, 12. I 1937)

  Sin je Ignaca, pančevačkog pivara nemačkog porekla. Nakon osnovne škole i gimnazije u Pančevu i trgovačke škole u Budimpešti, završio je pivarski odsek Više poljoprivredne škole u Vajenstefanu (Bavarska). Od 1873. živeo je u Beogradu. Kao redov konjanik borio se u ratovima 1876—1878. i 1885. Kao istaknuti član Liberalne stranke bio je član skupštinskog Ustavotvornog odbora. Novčano je pomagao Majski prevrat 1903. Prvi svetski rat proveo je u Francuskoj, a nakon rata nastavio život i rad u Beogradu.
  Preuzevši 1873. od oca pivaru u Beogradu, razvio je proizvodnju i stvorio vodeću firmu te vrste u Srbiji a kasnije u Jugoslaviji. Na Topčideru i Senjaku sagradio je moderne fabrike piva i slada, u Kostolcu i Nišu tvornice leda, a širom zemlje otvorio stovarišta. S tim ulogom je 1921. osnovao akcionarsko društvo „Prva srpska parna pivara Đorđe Vajfert”. Koncesije rudnika mrkog uglja u Kostolcu kupio je 1873, 1886. otvorio rudnik žive na Avali a potom i rudnike zlata u Glogovici, olova i cinka na jugu Srbije i kamenog uglja u Podvisu. Povlastice borskog rudnika bakra kupio je 1903, ali ih je 1904. prodao jednoj francuskoj kompaniji. Bio je član Osnivačkog i prvog Upravnog odbora Narodne banke (1884), viceguverner (1884—1889, 1902—1911), guverner (1890—1902, 1912—1926) a od 1926. doživotni počasni guverner jugoslovenske Narodne banke. Jedan je od osnivača i počasni predsednik Industrijske komore (1910), dobrotvor i utemeljivač mnogih društava i zadužbina. Sa ocem i bratom Hugom sakupio je u svetu priznatu zbirku spomen-medalja iz XVII i XVIII v. i zbirke srpskog srednjovekovnog i antičkog novca. Prve dve kolekcije nestale su u toku Prvog svetskog rata. Antičku zbirku 1923. poklonio je Beogradskom univerzitetu. Bio je mason od 1890; od 1891. do 1899. bio je starešina lože „Pobratim” a 1912. veliki majstor Vrhovnog saveta Srbije. Za vreme Prvog svetskog rata, uz Pašićevu molbu i novčanu pomoć, u Marseju je pridobijao masone za potrebe Srbije. Veliki majstor lože „Jugoslavija” bio je 1919. Odlikovan je Ordenom Svetog Save I stepena, Karađorđevom zvezdom, ordenom Belog orla, Takovskim krstom i Spomenicom Ministarstva šuma i ruda.

  Zoran Pejašinović

 4. Vojislav Ananić

  Raytzisch Pancsova

  Nomipa deren Militaristen :

  Sava Rasckovith (1, 1), Gavrilo Lukich, Kirschner (2,2), Vesselin Lujanovich (3,3), Jovan Barveszta (3,4), Jovan Kapitanovit (5,5), Radul Radovanovith (6,6), Jania Lambovith, Handelsmann (7,7), Lazcko Popovith, Handelsmann (8,8), Sreta Gregorwiz, Handelsmann (9,9), Terpcko Ristovith (10,11), Petar Jovanovith, Handelsmann (11,13), Georgie Stanazkoviz, Handelsmann ( 12,17), Janacko Stojckovith (13, 19), Anton Schiffkof (14, 20), Wesselin David (15,24), Lazar Bacsanin, Handelsmann (]6, 29), Mihaillo Jovanovich),· Grujan Millin (18,38), Jancko Marincovith, Handelsmann (19,43), Stephan Stojanovith (20,44), Georgie Egmeczia, Handelsmann (2,46), Illia Jossimovith, Kirschner (22,46), Jossim Stojanovith (23,48), Milosch Gruith, Kirschner (24,49), Jovan Radosavlevith (5,50), Thodor Kokalovith, Handelsmann (26,51), Maxim Jofczat, Handelsšann (27,52), Petar Dablth (28,53), Nikola Bogesavlevith (29,54), Mihal Kuriczith (30,55), Milosch Jovanovith (31,56), Spassoye Perckicz (32,57), Illia Stanckovith (33,58), Koja Petrovith (34,59), Nikola Despotovith, Zimmermann (35,60), Spasia Stanickin (36,61), Petar Mihalovith (37,62), Ivan Vlain (38,72), Thodor Adamovith 139,73), Jancko Raith (40/Щ, Pavel Paith (41,83), Schivan Schivoinovith (42,89), Istock Sabof (43,102), Jancko Pusasoky (44,105), Costantin Rasckovith (45,11O), Milincko Nicolith (46,111), Jefta Gercsith (47,115), Janco Rain (48,117), Jancko Dongersky (49,119), Mihailo Boschith (50,124), Mitar Nedin (51,127), Alexa Filipof (52,128), Stephan Peicz (53,133), Jefrem Poppovit, Zimmermann (54,134), Nicola Schumar (55,135), Stanoe Boscovit (56,136), Jovan Kolleraz (57,14:), Maxim Beicseith (58,148), Maxim Alibunarsczy (59,150), Stoicko Stojanovith (60,153), Mitar Joschcovith (61,169), Kersta Rancef (62,164), Avram Dablth (63,165), Petar Millovanovaz (64,166), Georg Sretckovith, Handelsmann (65,167), Rada Nikolith (66,168), Petar Tersin (67,169), Djucka Ostoin (68,170), Gjura Nicolith (69,171), Marco Mihalovitć (70,172), Gjura Radovanov (71,173), Petar Thodorovith, Gartner (72,174), Jovan Marcovith (73,176), Illia Nicolith (74,181), Marco Bucoviz (75,182), Theodor Stojakovith (76,183), Jovan Bellin (77,188), Mischko Berdarsky, Handelsmann (78,192), Jovan Bugarin, Handelsmann (79,200), Marinco Nicolith (80,201), Milosch Milovanovith (81,206), Mesarosch Mihal, Fleischer (82,208), Dima Istok (83,229), Sanda Csolakova (84,220), Petar Mladenovith, Kirschner (85,229), Jefta Ocknar (86,230), Juriza Stephanof (87,232), Gavrilo Sapig (88,234), Nasta Georgoviz, Seifensieder (89,237), Theodor Avramovich, Zischmenmacher (90,238), Djucka Nicolith, Schmied (91,239), Dima Berisha, Handelsmann (92,240), Schivan Schivoinovich (93,250), Jovan Sorroin (94,241), Mitar Schivanovith (65,253), Jovan Kapamaczia (96,255), Mitar Bogedith, Schneider (97,256), Kosta Jofczith, Handelsmann (88,257), Petar Rarr, Schuhmacher (99,260), Nicola Davidovith (100,261), Radul Kuliczich (101,262), Stanisaf Gjoricz (102,264), Stojan Astonipolia, Limmermann (103.265), Ninco Kevics, Kirschner (104,269), Petar Radoickovith (105,272), Jovan Ethiopholovith (106.275), Jovan Beith, Zischmenmacher (107,277), Maxim Stoickovith (108,279), Milutin Gacza, Handelsmann (199,280), Raitza Stojanovith, Zimmermann (110,282), George Kokalovith, Handelsmann (111,283), Petar Suckarovith (112,285), Georgie Stephanovith (113,287), Dima Nastovitć, Handelsmann (114,288), Jovan Jgnatof (115,289), Terpcko Janckovith, Handelsmann (116,291), Stoicko Athanazkof (117,292), Mahim Thodorovith (118,293), Stephan Pantelitć (119,294), Diana Marcolova (120,295), Schivan Jovanczef (121,269), Jovan Boschcovith, Zimmermann (122,297), Jancko Stephanovitch (125,300), Petar Wuinckovitch, Zimmermann (124,299), Philip Stojadinovitch, Kellner (125,300), Thure Radojevith, Veksh (12b,01), lossim Thodorovitch (127,303),Anna Berberova (128,316), Stojan Lucith, Thodor Antonovitch (132,322), Mitar Ristin (133,326), Schivan Petrovith (134,328), Rista Vugarin (135,330), Milosaf Popof (136,331), Mitar Stephanovith (137,333), Lazar Gruizith (138,334), Wuicsin Stojanovit (139,336), Stephan Uglischa (140,338), Despoth Radisavlevitch (141,::J39), Marco Jovanovith (14 ,341), Jovan Ocknarovith (143,343), Marco Berickith (144,344), Lazar Jovanovith (145,346), Jovan Radojevith (146,449), Jovan Bogdanov (147,351), Lazar Serdanof (148,352) Radoiza Pantelith (149,353), Kosta Jancovith (150,358), Marco Stojanovith (151,359), Petcko Djarovith (152,360), JasoЬ Pauer, Fischer (153,362), Nicola Dossith 154,364), Jovan Pavlof, Schneider (155,365), Stojmir Radimirovith (156,357), Milenco Stanislevith (157,368), Mircko Assiurczia (158,373), Jela Mihatova (159,379), Sretcko Ifkovith (160,386), Ivan Perickit (161,387), Diemandi Nicolith (162,389), Mihailo Luicita (163,391), Nicola Thodorovith (164,396), Agena Gavrilova (165,400), Stana Arsescka (166.402), Raja Kojadinovith (167,403), Mara Jovanova (168,405), Marco Gavrilovit (169,406), Maxim Csolak (170,407), Jancza Georgovit (171,408), Milosch Nedelkof (172,409), Philipp Thodorovith (173,410), Iura Matesef (desertiert in die Thirkey) (174,411), Sanda Jovanovith (175,413), Stoicko Lazarovith (176,414), Schumar Mirosaf (177,416), Radosaf Stanckovith (1 8,417), Nicola Milutin (179,418), Petar Csalapka (180,419), Schivan Kovacsovith (181,420), Jovan Csossan (182,422), Woicka Wla (183,423), Sara Stankoppa (184,424), Sima Janckovith (185,424), Jovan Simith (186,424). Hierzu kommet die von der ganzen Gemeinde der arrendierte Weinschanks und Fleichbanksgerichtigkeit. Dann zal1let hey der Grantzmiliz angestellte Fahnriech Ivan Nedelcovith vor eine hier selЬst habende Mahl-Mihle. Item entrichtet der Panczovaer Handelsmann Manolia Haczy Banajut vor die in Arrenda habende Fischfanggerechtikeit.

  Veu dem Cammeral verЫeibende:

  Dimitar Strepajaz (1,1O), Jovan Boroviz (2,12), Gligori Stojckof (3,14), Ognian Stojanovitch (4,15J, Arsenia Milutinovith (5,16),Juro Radiczith (6,18), Jeremia Arsenovith (7,21), Stojadin Nebrigit (8,22), Kosta Djuckin (9,23), Jania Dimin (10,25), Kosta Jurcovih (11,26), Jefrem Janovith (12,27), Marko Radovanovith (13,28), Marco Nicolin (14,30), Petar Marcovith (15,31), Pavel Jovanovitll (16,32), Stancko Wlaickin (17,33), Schivan Prics (18,34), Gavrilo Schivanof (19,36), Sacka Jovanovith (20,37), Jovan Mitrovith (21,39), Theodor Thomith (22,40), Stoicko Petrovicz (23,41), Jovan Jerovaczky (14,42), Stanna Stojanovith (25,47), Lazko Stojanovith (26,63), Stojadin Bugarczit (27,64), Mirco Radaneczef (28,65), Zweja Stephanovith (29,66), Petar Levaith (30,67), Jovan Stoickof (31,68), D. Zveitin (32,69), Dima Baith (33,70), Stojan Athanazcko (34,71), Jovan Mihiz (35,74), Ifko Uglinof (36,75), Radovan Levaith (37,76), Paul Radovanovith (38,77), Illia Tanaith (39,78 Antonie Nicolith (40,79), Nicola Andrein (41,80), Nedelcko Athith (45,86), Jovan Schivanof (46,87), Ivan Zwein (47,88), Lazar Schurianczef (48,90), Josfia Milloschef (49,91), Theodor Schifcko (50,9), Paun Mitrof (51,93), Anton Gaith (52,94), Attanas Ogradinovit (52,95), Stoicko Grusarsky (54,96), Pantelia Poppof (55,97), Stephan Stoickovith (56,98), Marinof Nedin (57,99), Schivoin Stojanof (58,1OO), Dona Marcof (59), Pantellia Isakovith (60,1OZ), Schivota Jakoit (61,104), Jovan Nikolith (62,106), Nenat Maledith (63,107), Athim lvanof (64,108), Sretcko Sapunschia (66,109), Ignat Schifkovith (66,112), Marco Tanaith (67,113), Stancko Milosavlevith (68,114), Subota Stoickovit (69,115), Illia Dossliar (70,118), Pavel Thadimirovit (71,120), Matho Stanit (72,121), Milit Dobrosavlevit (73,122), Nicola Dirith (74,123), Dimitar Neskovit (75,125), Attanazko Bugarin (76,126), Nedelcko Vlainovith (77,129), Ivan Lazar (78,1ZO), Georg Nicolith (79,131), Lazar Ristin (80,132), Lazar Radovan (81,137), Jossim Nicolit (82,138), Sretcko Mathith (83,139), Stephan Schifkovith (84,140), Kersta Wuicsin (85,141), Stancko Poschcovit (86,142), Milos Jockit (87,143), Pavel Novackovith (88,144), Pantelia Diuckin “(89,145), Peter Ugrinof (90,147), Jovan Novakovit (91,149), Mihal Schivanof (92,151), Attanazko Nicolith (93,152), Illia Issakovith (94,154), Illia Stanischa (95,155), Maxim Schivotin (96,156), Thoscha Racz (97,157), Milith Despotof (98,158), Philipp Jancovith (99,159), Stephan Paicz (1OO,160), Mihal Schifkovit (101,161), Schifan Ugrinovit (102,162), Paval Janckof (103,175), Ranisaf Novackovit (104,177), Petar Schifkovit (105,178), Arsenie Stephanof (106,179),Jovan Despotof (107, 180), Jovan Czurczia(108, 184), Jovan Schifanof (109,185), Nikola Dimkovit (110,186), Sretcko Milosavlevit (111,187), Schivota Staith (112,189), Gruja Painof (113,190),Vasa Radovanovith (114,191), Rana Milosavlevit (1 15,193), Marincko Jossith (116,IZ4), Pavel Strampatischa (117,195), Vasil Mladenovith (118,196), Stan Erdelian (119,197), Stojan Racz (120,198), Sava Marincovit (121,199), Nitovar Radovan (122,202), Jovan Erdelian (124,203), Marco Nicolith 24,204), Luppul Milicsan (125,205),Barbul Simeon (126,207), Jovan Janith (122,209), Petar Peics 128,21O), Kersta Manca (129,211), Nicola ,212), Stephan Jancovit (163,266), Woin Ristin (164,267), Schivota Stoischin (165,268), Ruschiza Jellina (166,270), Stoith Kercsedinaz (167,271), Petar Thomith (168,273), Jefta Momirof (169,274), Mihal Safko (170,276), Stanischa Stanirnirovit (171,278), Mihailo Marincovit (172,281), Petar Thodorovit (173,284), Pantelia Stephanovit (174,286), Stancko Seckulith (175,290), Anton Petrovith (176,303), Illia Petrovith (177,304), Stojan Mathith (178,305), Mitar Pavlovit (179,306), Allexa Kersmanof (180,307), Sretko Jovanovith (191,308), Schivan Lepoin (182,309), Pavel Jovanovit ,310), Marckpvith (22,92), Rada Petrova Wittib (23,103), Stojan Nedelkovith (24,104), Vesselin Djurcsith (25,108), George Velishkovith (26,111), Dmitar Spasoevith (27,113), Miliza Dokita WittiЬ (28,114).

  Izvor: Građa za istoriju naselja u Vojvodini od 1695. do 1796, Dušan Popović – Ž. Sečanski, Novi Sad, 1936.

 5. Danijel

  Interesuje me pireklo pretimena Manojlov iz Banatskog Brestovca i Popa iz Pančeva. Na internetu nisam uspeo da nađem podatke. Manojlov porodica slavi Stevanjdan u januaru, mada je moguće da je slave i Pope.