Панчево и околна села

11. јуна 2012.

коментара: 15

Град Панчево:

Банатски Брестовац, Банатско Ново Село, Глогоњ, Долово, Иваново, Јабука, Качарево (до 1947. године Краљевићево), Омољица, Панчево (обухвата и Војловицу која је до 1978. била самостално насеље) и Старчево.

Наредни чланак:
Претходни чланак:

Коментари (15)

Одговорите

15 коментара

 1. Jasna Kronja rodj. Konstantinovic

  Interesuje me poreklo porodice Konstantinovic iz Panceva.

 2. Olga

  Interesuje me porklo porodice Murgulj iu Dolova slave Sv.Petku

 3. Војислав Ананић

  Вајферт, Ђорђе, индустријалац, банкар, добротвор (Панчево, 15. VI 1850 — Београд, 12. I 1937)

  Син је Игнаца, панчевачког пивара немачког порекла. Након основне школе и гимназије у Панчеву и трговачке школе у Будимпешти, завршио је пиварски одсек Више пољопривредне школе у Вајенстефану (Баварска). Од 1873. живео је у Београду. Као редов коњаник борио се у ратовима 1876—1878. и 1885. Као истакнути члан Либералне странке био је члан скупштинског Уставотворног одбора. Новчано је помагао Мајски преврат 1903. Први светски рат провео је у Француској, а након рата наставио живот и рад у Београду.
  Преузевши 1873. од оца пивару у Београду, развио је производњу и створио водећу фирму те врсте у Србији а касније у Југославији. На Топчидеру и Сењаку саградио је модерне фабрике пива и слада, у Костолцу и Нишу творнице леда, а широм земље отворио стоваришта. С тим улогом је 1921. основао акционарско друштво „Прва српска парна пивара Ђорђе Вајферт”. Концесије рудника мрког угља у Костолцу купио је 1873, 1886. отворио рудник живе на Авали а потом и руднике злата у Глоговици, олова и цинка на југу Србије и каменог угља у Подвису. Повластице борског рудника бакра купио је 1903, али их је 1904. продао једној француској компанији. Био је члан Оснивачког и првог Управног одбора Народне банке (1884), вицегувернер (1884—1889, 1902—1911), гувернер (1890—1902, 1912—1926) а од 1926. доживотни почасни гувернер југословенске Народне банке. Један је од оснивача и почасни председник Индустријске коморе (1910), добротвор и утемељивач многих друштава и задужбина. Са оцем и братом Хугом сакупио је у свету признату збирку спомен-медаља из XVII и XVIII в. и збирке српског средњовековног и античког новца. Прве две колекције нестале су у току Првог светског рата. Античку збирку 1923. поклонио је Београдском универзитету. Био је масон од 1890; од 1891. до 1899. био је старешина ложе „Побратим” а 1912. велики мајстор Врховног савета Србије. За време Првог светског рата, уз Пашићеву молбу и новчану помоћ, у Марсеју је придобијао масоне за потребе Србије. Велики мајстор ложе „Југославија” био је 1919. Одликован је Орденом Светог Саве I степена, Карађорђевом звездом, орденом Белог орла, Таковским крстом и Споменицом Министарства шума и руда.

  Зоран Пејашиновић

 4. Војислав Ананић

  Raytzisch Pancsova

  Nomiпa deren Militaristen :

  Sava Rasckovith (1, 1), Gavrilo Lukich, Kirschner (2,2), Vesselin Lujanovich (3,3), Jovan Barveszta (3,4), Jovan Kapitanovit (5,5), Radul Radovanovith (6,6), Jania Lambovith, Handelsmann (7,7), Lazcko Popovith, Handelsmann (8,8), Sreta Gregorwiz, Handelsmann (9,9), Terpcko Ristovith (10,11), Petar Jovanovith, Handelsmann (11,13), Georgie Stanazkoviz, Handelsmann ( 12,17), Janacko Stojckovith (13, 19), Anton Schiffkof (14, 20), Wesselin David (15,24), Lazar Bacsanin, Handelsmann (]6, 29), Mihaillo Jovanovich),· Grujan Millin (18,38), Jancko Marincovith, Handelsmann (19,43), Stephan Stojanovith (20,44), Georgie Egmeczia, Handelsmann (2,46), Illia Jossimovith, Kirschner (22,46), Jossim Stojanovith (23,48), Milosch Gruith, Kirschner (24,49), Jovan Radosavlevith (5,50), Thodor Kokalovith, Handelsmann (26,51), Maxim Јofczat, Handelsшann (27,52), Petar Dablth (28,53), Nikola Bogesavlevith (29,54), Mihal Kuriczith (30,55), Milosch Jovanovith (31,56), Spassoye Perckicz (32,57), Illia Stanckovith (33,58), Која Petrovith (34,59), Nikola Despotovith, Zimmermann (35,60), Spasia Stanickin (36,61), Petar Mihalovith (37,62), Ivan Vlain (38,72), Thodor Adamovith 139,73), Jancko Raith (40/Щ, Pavel Paith (41,83), Schivan Schivoinovith (42,89), Istock Sabof (43,102), Јancko Pusasoky (44,105), Costantin Rasckovith (45,11О), Milincko Nicolith (46,111), Јefta Gercsith (47,115), Janco Rain (48,117), Jancko Dongersky (49,119), Mihailo Boschith (50,124), Mitar Nedin (51,127), Alexa Filipof (52,128), Stephan Peicz (53,133), Jefrem Poppovit, Zimmermann (54,134), Nicola Schumar (55,135), Stanoe Boscovit (56,136), Jovan Kolleraz (57,14:), Maxim Beicseith (58,148), Maxim Alibunarsczy (59,150), Stoicko Stojanovith (60,153), Mitar Joschcovith (61,169), Kersta Rancef (62,164), Аvram Dablth (63,165), Petar Millovanovaz (64,166), Georg Sretckovith, Handelsmann (65,167), Rada Nikolith (66,168), Petar Tersin (67,169), Djucka Ostoin (68,170), Gjura Nicolith (69,171), Marco Mihalovitћ (70,172), Gjura Radovanov (71,173), Petar Thodorovith, Gartner (72,174), Jovan Marcovith (73,176), Illia Nicolith (74,181), Marco Bucoviz (75,182), Theodor Stojakovith (76,183), Jovan Bellin (77,188), Mischko Berdarsky, Handelsmann (78,192), Jovan Bugarin, Handelsmann (79,200), Marinco Nicolith (80,201), Milosch Milovanovith (81,206), Mesarosch Mihal, Fleischer (82,208), Dima Istok (83,229), Sanda Csolakova (84,220), Petar Mladenovith, Kirschner (85,229), Jefta Ocknar (86,230), Juriza Stephanof (87,232), Gavrilo Saпig (88,234), Nasta Georgoviz, Seifensieder (89,237), Theodor Аvramovich, Zischmenmacher (90,238), Djucka Nicolith, Schmied (91,239), Dima Berisha, Handelsmann (92,240), Schivan Schivoinovich (93,250), Jovan Sorroin (94,241), Mitar Schivanovith (65,253), Jovan Kapamaczia (96,255), Mitar Bogedith, Schneider (97,256), Kosta Jofczith, Handelsmann (88,257), Petar Рарр, Schuhmacher (99,260), Nicola Davidovith (100,261), Radul Kuliczich (101,262), Stanisaf Gjoricz (102,264), Stojan Astonipolia, Limmermann (103.265), Ninco Kevics, Kirschner (104,269), Petar Radoickovith (105,272), Jovan Ethiopholovith (106.275), Jovan Beith, Zischmenmacher (107,277), Maxim Stoickovith (108,279), Milutin Gacza, Handelsmann (199,280), Raitza Stojanovith, Zimmermann (110,282), George Kokalovith, Handelsmann (111,283), Petar Suckarovith (112,285), Georgie Stephanovith (113,287), Dima Nastovitћ, Handelsmann (114,288), Jovan Jgnatof (115,289), Terpcko Janckovith, Handelsmann (116,291), Stoicko Athanazkof (117,292), Махim Thodorovith (118,293), Stephan Pantelitć (119,294), Diana Marcolova (120,295), Schivan Jovanczef (121,269), Jovan Boschcovith, Zimmermann (122,297), Jancko Stephanovitch (125,300), Petar Wuinckovitch, Zimmermann (124,299), Philip Stojadinovitch, Kellner (125,300), Тhуrе Radojevith, Веksh (12б,01), lossim Thodorovitch (127,303),Anna Berberova (128,316), Stojan Lucith, Thodor Antonovitch (132,322), Mitar Ristin (133,326), Schivan Petrovith (134,328), Rista Вugarin (135,330), Milosaf Popof (136,331), Mitar Stephanovith (137,333), Lazar Gruizith (138,334), Wuicsin Stojanovit (139,336), Stephan Uglischa (140,338), Despoth Radisavlevitch (141,::Ј39), Marco Jovanovith (14 ,341), Jovan Ocknarovith (143,343), Marco Berickith (144,344), Lazar Jovanovith (145,346), Jovan Radojevith (146,449), Jovan Bogdanov (147,351), Lazar Serdanof (148,352) Radoiza Pantelith (149,353), Kosta Jancovith (150,358), Marco Stojanovith (151,359), Petcko Djarovith (152,360), ЈасоЬ Pauer, Fischer (153,362), Nicola Dossith 154,364), Jovan Pavlof, Schneider (155,365), Stojmir Radimirovith (156,357), Milenco Stanislevith (157,368), Mircko Assiurczia (158,373), Jela Mihatova (159,379), Sretcko Ifkovith (160,386), Ivan Perickit (161,387), Diemandi Nicolith (162,389), Mihailo Luicita (163,391), Nicola Thodorovith (164,396), Agena Gavrilova (165,400), Stana Arsescka (166.402), Raja Kojadinovith (167,403), Mara Jovanova (168,405), Marco Gavrilovit (169,406), Maxim Csolak (170,407), Jancza Georgovit (171,408), Milosch Nedelkof (172,409), Philipp Thodorovith (173,410), Iura Matesef (desertiert in die Thirkey) (174,411), Sanda Jovanovith (175,413), Stoicko Lazarovith (176,414), Schumar Mirosaf (177,416), Radosaf Stanckovith (1 8,417), Nicola Milutin (179,418), Petar Csalapka (180,419), Schivan Kovacsovith (181,420), Jovan Csossan (182,422), Woicka Wla (183,423), Sara Stankoppa (184,424), Sima Janckovith (185,424), Jovan Simith (186,424). Hierzu kommet die von der ganzen Gemeinde der arrendierte Weinschanks und Fleichbanksgerichtigkeit. Dann zal1let hey der Grantzmiliz angestellte Fahnriech Ivan Nedelcovith vor eine hier selЬst habende Mahl-Mihle. Item entrichtet der Panczovaer Handelsmann Manolia Haczy Banajut vor die in Arrenda habende Fischfanggerechtikeit.

  Веу dem Cammeral verЫeibende:

  Dimitar Strepajaz (1,1О), Jovan Boroviz (2,12), Gligori Stojckof (3,14), Ognian Stojanovitch (4,15Ј, Arsenia Milutinovith (5,16),Juro Radiczith (6,18), Jeremia Arsenovith (7,21), Stojadin Nebrigit (8,22), Kosta Djuckin (9,23), Jania Dimin (10,25), Kosta Jurcovih (11,26), Jefrem Janovith (12,27), Marko Radovanovith (13,28), Marco Nicolin (14,30), Petar Marcovith (15,31), Pavel Jovanovitll (16,32), Stancko Wlaickin (17,33), Schivan Prics (18,34), Gavrilo Schivanof (19,36), Sacka Jovanovith (20,37), Јovan Mitrovith (21,39), Theodor Thomith (22,40), Stoicko Petrovicz (23,41), Jovan Jerovaczky (14,42), Stanna Stojanovith (25,47), Lazko Stojanovith (26,63), Stojadin Bugarczit (27,64), Mirco Radaneczef (28,65), Zweja Stephanovith (29,66), Petar Levaith (30,67), Jovan Stoickof (31,68), D. Zveitin (32,69), Dima Baith (33,70), Stojan Athanazcko (34,71), Jovan Mihiz (35,74), Ifko Uglinof (36,75), Radovan Levaith (37,76), Paul Radovanovith (38,77), Illia Tanaith (39,78 Antonie Nicolith (40,79), Nicola Andrein (41,80), Nedelcko Athith (45,86), Jovan Schivanof (46,87), Ivan Zwein (47,88), Lazar Schurianczef (48,90), Josfia Milloschef (49,91), Theodor Schifcko (50,9), Paun Mitrof (51,93), Anton Gaith (52,94), Attanas Ogradinovit (52,95), Stoicko Grusarsky (54,96), Pantelia Poppof (55,97), Stephan Stoickovith (56,98), Marinof Nedin (57,99), Schivoin Stojanof (58,1ОО), Dona Marcof (59), Pantellia Isakovith (60,1ОЗ), Schivota Jakoit (61,104), Jovan Nikolith (62,106), Nenat Maledith (63,107), Athim lvanof (64,108), Sretcko Sapunschia (66,109), Ignat Schifkovith (66,112), Marco Tanaith (67,113), Stancko Milosavlevith (68,114), Subota Stoickovit (69,115), Illia Dossliar (70,118), Pavel Thadimirovit (71,120), Matho Stanit (72,121), Milit Dobrosavlevit (73,122), Nicola Dirith (74,123), Dimitar Neskovit (75,125), Attanazko Bugarin (76,126), Nedelcko Vlainovith (77,129), Ivan Lazar (78,1ЗО), Georg Nicolith (79,131), Lazar Ristin (80,132), Lazar Radovan (81,137), Jossim Nicolit (82,138), Sretcko Mathith (83,139), Stephan Schifkovith (84,140), Kersta Wuicsin (85,141), Stancko Poschcovit (86,142), Milos Jockit (87,143), Pavel Novackovith (88,144), Pantelia Diuckin “(89,145), Peter Ugrinof (90,147), Jovan Novakovit (91,149), Mihal Schivanof (92,151), Attanazko Nicolith (93,152), Illia Issakovith (94,154), Illia Stanischa (95,155), Maxim Schivotin (96,156), Thoscha Racz (97,157), Milith Despotof (98,158), Philipp Jancovith (99,159), Stephan Paicz (1ОО,160), Mihal Schifkovit (101,161), Schifan Ugrinovit (102,162), Paval Janckof (103,175), Ranisaf Novackovit (104,177), Petar Schifkovit (105,178), Arsenie Stephanof (106,179),Jovan Despotof (107, 180), Jovan Czurczia(108, 184), Jovan Schifanof (109,185), Nikola Dimkovit (110,186), Sretcko Milosavlevit (111,187), Schivota Staith (112,189), Gruja Painof (113,190),Vasa Radovanovith (114,191), Rana Milosavlevit (1 15,193), Marincko Jossith (116,IЗ4), Pavel Strampatischa (117,195), Vasil Mladenovith (118,196), Stan Erdelian (119,197), Stojan Racz (120,198), Sava Marincovit (121,199), Nitovar Radovan (122,202), Jovan Erdelian (124,203), Marco Nicolith 24,204), Luppul Milicsan (125,205),Barbul Simeon (126,207), Јovan Janith (122,209), Petar Peics 128,21О), Kersta Manca (129,211), Nicola ,212), Stephan Jancovit (163,266), Woin Ristin (164,267), Schivota Stoischin (165,268), Ruschiza Jellina (166,270), Stoith Kercsedinaz (167,271), Petar Thomith (168,273), Jefta Momirof (169,274), Mihal Safko (170,276), Stanischa Stanirnirovit (171,278), Mihailo Marincovit (172,281), Petar Thodorovit (173,284), Pantelia Stephanovit (174,286), Stancko Seckulith (175,290), Anton Petrovith (176,303), Illia Petrovith (177,304), Stojan Mathith (178,305), Mitar Pavlovit (179,306), Allexa Kersmanof (180,307), Sretko Jovanovith (191,308), Schivan Lepoin (182,309), Pavel Jovanovit ,310), Marckpvith (22,92), Rada Petrova Wittib (23,103), Stojan Nedelkovith (24,104), Vesselin Djurcsith (25,108), George Velishkovith (26,111), Dmitar Spasoevith (27,113), Miliza Dokita WittiЬ (28,114).

  Извор: Грађа за историју насеља у Војводини од 1695. до 1796, Душан Поповић – Ж. Сечански, Нови Сад, 1936.

 5. Danijel

  Interesuje me pireklo pretimena Manojlov iz Banatskog Brestovca i Popa iz Pančeva. Na internetu nisam uspeo da nađem podatke. Manojlov porodica slavi Stevanjdan u januaru, mada je moguće da je slave i Pope.