Bunjevačka prezimena: Čović – Ševarac

29. maja 2012.

komentara: 0

Portal Poreklo u više nastavaka objavljuje podatke o bunjevačkim prezimenima, koji su preuzeti iz knjige Jovana Erdeljanovića “O poreklu Bunjevaca”. Prilog poslao Aleksandar Marinković

ČOVIĆI – u Subotici, od 1686.god.; u Somboru i u Baji, od 1715.god.; nekad u Lici muhamedanci i jedni se pokatoličili, a drugi se kao muhamedanci preselili u Bosansku Krajinu; katolici u Sinju i u Lučanima kod Sinja; katolici u Trilju kod Sinja; katolici Čović-Plenkovići u Drnišu; F.Čović, katolički sveštenik u Hercegovini, rodom iz Ljutog Dolca u zapadnoj Hercegovini; A.Čović, katolički sveštenik u splitskoj dijecezi, rodom iz Gate kod Omiša; katolici u južnoj Dalmaciji; starinci katolici u okolini Mostarskog Blata; pravoslavni po zapadnoj i srednjoj Bosni; muhamedanci u srednjoj Bosni; dosta katolika u srednjoj Bosni, svi doseljenici iz Hercegovine. U Bosanskoj Krajini Čovići, deo muslimansko-pravoslavnog sela, a u severoistočnoj Bosni pravoslavno selo Čović-polje. U severnoj Lici katoličko selo Čovići.

ČORDE (jedn. Čorda) / ČORDARIĆI / ČORDAREVI – u Somboru, od 1715.god.; u Subotici, od 1737.god.; pravoslavni rodovi ”Ćorda” i ”Ćordaš” u gornjo-karlovačkoj dijecezi (a to je isto što i Čorda, Čordaš, jer se u tim krajevima ”č” često zamenjuje sa ”ć”); Huso Čordić, muhamedanac u Sanskom Mostu u zapadnoj Bosni. U zapadnoj Bosni naselje Čorda, deo pravoslavno-katoličkog sela.

ČULINOVI / ČULINOVIĆI – u Subotici, od 1737.god.; Čulinovići katolici (?) u Lici, a od njih svakako je bio i Martin Čulinović u susednom Vinodolu 1635.god.; katolici Čulinovi u Vojniću kod Sinja; katolici Čuline u Pridrazi kod Novigrada.

DŽAJIĆI (poznije i ”Džavići”) – u Subotici, od 1686.god.; katolici Džajići u Sinju; katolici Džaji u severnodalmatinskom selu Promini i od njih preseljenici u Kninu; Džaje, katolici u severnoj Dalmaciji; katolici Džajići u vrgoračkom kraju u Dalmaciji i od njih iseljenici u zapadnoj Hercegovini; katolici Džaje kod Livna; pravoslavni Džajići i Džaje u zapadnoj Bosni; pravoslavni Džajići u gornjo-karlovačkoj dijecezi. U Bosni i Hercegovini četiri sela s imenom Džajići: jedno muslimansko u zapadnoj Hercegovini, dva pravoslavna u zapadnoj Bosni i jedno deo muslimansko-pravoslavnog sela u Bosanskoj Krajini.

DŽELATOVIĆI / DŽELATOVI – u Subotici, od 1686.god.; P.Gjelatović, katolički sveštenik rodom iz Gorjana, koji su deo pravoslavno-katoličkog sela u severnoj Bosni.

ŠABIĆI / ŠABANI – u Lici, od 1683.god.; Šabići u Subotici; katolici Šabići u Brnazama kod Sinja; katolici Šabići u Makarskom Primorju i katolici (?) u Imotskom u Dalmaciji; Šabići, izumrli katolici u Glamočkom Polju; ”Georgius Shabich a Rama”, franjevac, umro 1667.god.; pravoslavni i muhamedanci u Bosni; pravoslavni Šabići u zapadnoj Bosni. U Bosni i Hercegovini devet sela s imenom Šabići, sva su muslimanska ili poglavito muslimanska.

ŠARGE (jedn. Šarga) – u Subotici, od 1715.god. (pogrešno Salga mesto Sarga). U istočnoj Bosni pravoslavno selo Šargići, a u zapadnoj Bosni poglavito katoličko selo Šargovac.

ŠARIĆI – u Lici i u Podgorju, od 1683.god.; katolici u Lukaru kod Knina; katolici u Jesenicama i u Medviđoj (u okolini Obrovca) i u Šibeniku; katolici u Banjevcu kod Benkovca; pravoslavni u Uzdolju kod Knina, a starinom ”iz Bosne”; katolici u Hrvatcu i pravoslavni u Bajagiću kod Sinja; mnogi pravoslavni po zapadnoj Bosni i u susednoj bosanskoj Posavini. U Dalmaciji kod Benkovca Šarića-stan, deo katoličko-pravoslavnog sela, kod Vrgorca katoličko selo Šare, kod Šibenika katoličko seoce Šarinac. U zapadnoj Bosni Šarići, pravoslavno-muslimansko selo, u Bosanskoj Krajini Šarići kao deo muslimansko-pravoslavnog sela, u zapadnoj Hercegovini Šarića Mahala, deo sela sa stanoviništvom sve tri vere, i Šarića Dolac, deo katoličkog sela.

ŠARCI / ŠARČEVI (jedn. Šarac) / ŠARČEVIĆI – u Bačkoj: u Subotici, od 1686.god., u Tavankutu; pravoslavni u Lici; pravoslavni u Dalmaciji kod Vrlike i katolici u Turjacima kod Sinja; pravoslavni u Bosni kod Tromeđe, od kojih su i oni u Lici; katolici u zapadnoj Hercegovini; mnogobrojni pravoslavni Šarci i Šarčevići u Bosni, osobito zapadnoj; pravoslavni u tuzlanskom kraju, a doseljeni s juga; Ivan Šarac, kapetan u Slavoniji 1701.god.; pravoslavni u Poloju u Slavoniji. U istočnoj Bosni jedno muslimansko i jedno pravoslavno selo s imenom Šarci.

ŠEVARCI (jedn. Ševarac) – u Segedinu, od 1713.godine. Očevidno su nazvati po mestu s imenom Ševar, a u istočnoj Bosni ima dva sela toga imena, jedno je muslimansko-katoličko, a drugo muslimansko-pravoslavno.

 IZVOR: Aleksandar Marinković

Komentari (0)

Odgovorite

Trenutno nema komentara. Budite prvi i ostavite komentar.