Порекло презимена, село Остра (Чачак)

1. маја 2012.

коментара: 14

Село Остра, град Чачак. Љубићка села је проучавао Радомир М. Илић 1898. и 1899. године.

Положај. – Село је растурено по три косе, које се од Острице одвајају. Косе су испредвајане дубоким јаругама, којима теку потоци. Они кућама никад не чине штете, јер су јаруге дубоке и потоци се, ни кад набујају не могу излити.

У селу се пије изворска и бунарска вода. Извори су: Кузмански Извор, Кукољина, Студени Извор, Поклопити Извор и Грозничава Вода (овај извор сматрају у селу као лековит од грознице и долазе к њему из целе околине).

Земље и шуме. – Сељацима није сва земља за обрађивање око кућа, већ им је главни део њива у Морави и те њиве они зову у ади. Ада је од села далеко 1 1/2 сахат.

Село има заједничких утрина и шума у Буковику и Јешевцу. Шуме су од села удаљене 1 сахат.

Тип. – Остра је разбијеног типа. Куће су без реда растурене по крајевима. И овде немамо чисту поделу на крајеве, већ на велике џемате.

Село је подељено у ових седам крајева: Стојановића Крај, Белића Крај, Грабац, Добриње, Солинац, Парлог и Равни Гај.

Островска река дели Добриње од Грабца. Человића Поток дели Грабац од Солинца. Кусаја дели Парлог од Солинца. А Равни Гај се наставља на Солинац.

У Стојановића Крају су: Стојановићи (15 к.).

У Добрињу: Вучићевићи, Таловићи, Глишићи, Кривачићи, Неговановићи и Игњовићи.

У Белића Крају: Белићи, Вуксановићи, Николићи, Кузмановићи, Перовићи и Мијушковићи.

У Грабцу: Дуковићи, Ђоковићи, Стојковићи и Костићи.

У Солинцу: Радмилци, Тресачи, Новаковићи, Срнићи и Урошевићи.

У Парлогу: Анђелићи (50 к.), Мијушковићи, Тодоровићи и Петровићи.

У Равном Гају: Рацићи, Ратковићи и Мијаиловићи.

Трла. – Само имућнији имају трла. Сва се села налазе у месту званом Старо Село. Ово је место удаљено 1/2 часа. Стоку на трлима држе с јесени и зими.

Име. – Село је добило име по брду Остри, које се одмах изнад села налази. Брдо је купастог облика, а при врху зашиљасто.

Старине. – Јужно од села налази се једно место, које зову Старо Село. Ту је раније била Остра. Више села на брду Соколици налази се развалина од некога града. Народ о овоме граду не зна ништа да прича.

Постанак села. Порекло сељака. – По причању старијих људи Остра је старо село. Ово се може поткрепити и тиме, што је и она забележена на аустријској карти из 1718. године као село (Ostro). По попису из 1822. год. она је имала 51 кућу. Данас пак броји на 200 кућа. – По причању сељака, данашње село прво је било јужније на месту, које се данас зове Старо Село. Како је оно било близу пута, то су Турци често у село долазили и чинили зулуме, те се одатле иселе дубље у планину, на данашње место.

Најстарије породице у селу су:

Кузмановићи, славе Св. Ђурђа.

Анђелићи (Срнићи), славе Св. Јована. Ово је врло велика породица. Има их преко 50 кућа са разним презименима.

Стојановићи, славе Св. Јевстатија.

Чоловићи, славе Св. Алимпија; и

Таловићи, славе Св. Николу.

Све су ове породице старинци. Биле су и у Старом Селу.

Доцнији су досељеници:

Глишићи су дошли од Сјенице, славе Св. Николу.

Криваче су се доселили из Криве Ријеке (окр. ужички), славе Петров-дан.

Неговановићи су се доселили са Јавора, славе Св. Ђурђа.

Перовићи су из Босне, славе Петров-дан.

Рацићи су се доселили из Кушића (код Ивањице), славе Св. Николу.

Мијаиловићи су се доселили из Груже, славе Св. Јована.

Урошевићима је дошао отац као припуз из Сврачковца (срез таковски), славе Ђурђев-дан.

Костићи су од Ужица, славе Св. Николу.

Вучићевићи су се доселили од некуд из Аустрије, славе Св. Николу.

Павловићи, славе Лазареву Суботу, доселили су се од Рудника.

Дуковићи (Тодоровићи) не знају одакле су се доселили, славе Св. Аранђела.

Занимање. – И у Остри као и у Горњој Трепчи има доста сељака, који се баве каменарством.

ИЗВОР: Приредио Александар Аксић Шарко

______________

ДОДАТАК: Тевтер чибучки за нахију рудничку од 10. марта 1823. године (приредио Радош Ж. Маџаревић) „Изворник“, грађа Међуопштинског историјског архива, 4, Чачак, 1987. године.

Село Остра:

1. Никола Глишић

2. Миаило Белић

3. Млађен Зечовић

4. Јован Ратковић

5. Гаврило Сернић

6. Млађен Стојановић

7. Ићивоје Стојановић

8. Рако Спасоевић

9. Миаило Тресач

10. Обрен Николић

11. Миладин Шута

12. Милован Перовић

13. Јован Елић

14. Миушко Сернић

15. Јован Вилиповић

16. Андрија Љубичић

17. Петар Таловић

18. Млађен Ковач

19. Никола Гмиовић

20. Радое Кузмановић

21. Вујадин Кривача

22. Иван Радмиловић

23. Илија Биелић

24. Арсение Биелић

25. Ђорђие Кривача

26. Марко Биелић

27. Петар Биелић

28. Никола Биелић

29. Лазо Максимовић

30. Евто Удовичић

31. Стеван Дердар[*]

32. Коста Вучићевић

33. Марко Тресач

34. Проко Ековић

35. Миаило Стојковић

36. Евто Дердар

37. Величко Шута

38. Сретен Јовановић

39. Неделко Стојковић

40. Никола Тодоровић

41. Ненад Стојковић

42. Радивое Раичевић

43. Вуксан Симеуновић

44. Милинко Стојковић

45. Тодор Пластона

46. Аврам Дуковић
* Приређивач наводи да је ово презиме погрешно уписано и да треба да пише Дрндар.

Трнавска и љубићка села у тевтерима чибучким 1824. године (приредио Радош Ж. Маџаревић) „Изворник“, грађа Међуопштинског историјског архива, 6, Чачак, 1989. године.

Село Остра:

1. Вукоман Симеуновић

2. Аврам Дуковић

3. Крста Вучићевић

4. Проко Рекмовић (?)

5. Марко Бјелић

6. Сретен Срнић

7. Јован Богићевић

8. Мијаило Бјелић

9. Рако Спасојевић

10. Борисав Младеновић

11. Стефан Дрндар

12. Ненад Стојковић

13. Иван Радмиловић

14. Вујадин Кривача

15. Обрен Николић

16. Младен Стојановић

17. Ићивоје Стојановић

18. Мијаило Стојковић

19. Недељко Стојковић

20. Радован Бјелић

21. Петар Таловић

22. Јевта Дрндар

23. Марко Јовановић

24. Павле Петровић

25. Негован Јовановић

26. Петар Бјелић

27. Никола Бјелић

28. Мијушко Срнић

29. Игњат Ђурђевић

30. Марко Ђурђевић

31. Милован Перовић

32. Лаза Максимовић

33. Јевта Петрић

34. Мијаило Тресач

35. Јован Ратковић

36. Величко Шута

37. Обрад Радичевић

38. Стефан Маринковић

39. Милинко Стојковић

40. Никола Дмиовић

41. Андрија Павловић

42. Јован Филиповић

43. Јован Бабић

44. Максим Тресач

45. Радоје Кузмановић

46. Никола Тодоровић

47. Тодор Пластоња

48. Илија Срнић

49. Илија Бјелић

50. Младен Ковач

51. Новак дошљак

52. Арсеније Белић

53. Миладин Шута

54. Никола Глишић

Рудничка нахија у тефтерима чибучким 1825. године (приредио Радош Ж. Маџаревић) „Изворник“, грађа Међуопштинског историјског архива, 9, Чачак, 1992. године.

Село Остра:

1. Коста Вучићевић

2. Арсеније Јовановић

3. Марко Мочилац

4. Радован Бијелић

5. Јован Вилиповић

6. Радоје Кузмановић

7. Недељко Стојковић

8. Мијаило Стојковић

9. Ненад Стојковић

10. Јован Ивановић

11. Јован Радомировић

12. Илија Стојановић

13. Проко Ремовић

14. Обрен Николић

15. Илија Бијелић

16. Јевто Неђељковић

17. Иван Радмиловац

18. Стеван Дерндар

19. Миливоје Стојановић

20. Борисав Чоловић

21. Мијаило Тресач

22. Величко Шута

23. Сретен Сернић

24. Аврам Дуковић

25. Андрија Павловић

26. Дмитар Неговановић

27. Гаврило Сернић

28. Милинко Стојковић

29. Петар Перовић

30. Мијушко Сернић

31. Марко Бијелић

32. Јован Сернић

33. Вујадин Кривача

34. Обрад Радивојевић

35. Максим Тресач

36. Спасоје Максимовић

37. Миладин Шута

38. Игњат Мочилац

39. Марко Тресач

40. Петар Бијелић

41. Милован Бијелић

42. Рако Бијелић

43. Ђорђије Кривачић

44. Јевто Дерндар

45. Тодор Пластоња

46. Вуксан Бежанац

47. Јован Ратковић

48. Милован Перовић

49. Никола Глишић

50. Млађен Ковач

51. Никола Бијелић

Тефтер спахијског прихода (арачки тефтер) за 1831. годину

Село Остра:

1. Милинко Стојковић, 47 година;

 • Сретен, син, 27 година;
 • нечитко, син, 17 година;
 • Гаврило, син, 14 година;
 • Милан, син, 8 година.

2. Вуле Ненадовић, 13 година – сироче.

3. Павле Маринковић, 32 године;

 • Станое, брат, 18 година;
 • Ристо, син, 5 година.

4. Миаило Стојковић, 49 година;

 • Обрад, син, 32 године;
 • Петар, син, 27 година;
 • Лазар, син, 19 година;
 • Ђорђе, унук, 10 година.

5. Лазар Максимовић, 47 година;

 • Станое, брат, 42 године;
 • Стеван, брат, 23 године;
 • Вуле, синовац, 19 година;
 • Петар, син, 8 година.

6. Јевто Недељковић, 26 година.

7. Иван Атанасиевић, 57 година;

 • Милош, син, 13 година;
 • Гаврило, син, 17 година.

8. Коста Атанасиевић, 47 година;

 • Ђорђе, син, 9 година.

9. Јован Атанасиевић, 47 година;

 • Сава, син, 1 година.

10. Груица Атанасиевић, 36 година;

 • Симо, син, 3 године.

11. Максим Тресач, 40 година;

 • Милија, син, 8 година;
 • Милан, син, 3 године.

12. Павле Тресач, 27 година;

 • Марко, стриц, 34 године – бећар;
 • Илија, брат, 22 године;
 • Петар, брат, 16 година.

13. Миаило Тресач, 44 године;

 • Марко, син, 27 година;
 • Сретен, син 21 година;
 • Радое, унук, 4 године.

14. Коста Обреновић, 27 година.

15. Танацко Радоевић, 37 година;

 • Тодор, брат, 32 године;
 • Сретен, брат, 23 године;
 • Милован, син, 16 година;
 • Василие, син, 10 година;
 • Дмитар, синовац, 4 године.

16. Сава Никић, 27 година;

 • Вук, брат, 23 године.

17. Вуксан Симеуновић, 37 година;

 • Јован, син, 1 година.

18. Аврам Дуковић, 47 година;

 • Василие, брат, 42 године;
 • Милое, син, 21 година;
 • Милован, син, 17 година;
 • Јеврем, син, 5 година.

19. Симеун Тодоровић, 47 година;

 • Милован, син, 8 година;
 • Глишо, син, 5 година.

20. Никола Тодоровић, 27 година.

21. Марко Тодоровић, 26 година.

22. Миладин Шута, 47 година;

 • Петар, син, 15 година.

23. Јовица Филиповић, 47 година;

 • Јовица, брат, 37 година;
 • Паун, брат, 27 година;
 • Иван, брат, 23 године;
 • Симо, син, 13 година;
 • Сава, син, 3 године.

24. Новак Нешовић, 67 година – стар;

 • Маринко, син, 27 година;
 • Павле, син, 17 година.

25. Илија Николић, 47 године – кмет;

 • Луко, син, 19 година;
 • Стеван, син, 15 година.

26. Сретен Николић, 44 године;

 • Пантелија, брат, 36 година;
 • Вучић, братучед, 23 године;
 • Вуица, братучед, 19 година;
 • Милан, братучед, 17 година;
 • Милош, син, 14 година.

27. Јован Ратковић, 37 година;

 • Милован, брат, 20 година;
 • Радован, брат, 17 година;
 • Милан, брат, 13 година;
 • Иван, брат, 14 година;
 • Сретен, син, 9 година;
 • Никола, син, 8 година.

28. Мијушко Јанковић, 73 године;

 • Марко, син, 27 година;
 • Вучић, син, 16 година;
 • Милан, син, 14 година.

29. Стеван Мијушковић, 32 године;

 • Лазар, син, 8 година.

30. Милисав Младеновић, 35 година;

 • Илија, син, 6.

31. Борисав Младеновић, 27 година.

32. Ићивое Стојановић, 47 година;

 • Ђоко, син, 3 године.

33. Миливое Јовановић, 27 година;

 • Радисав, брат, 23 године.

34. Младен Стојановић, 57 година;

 • Илија, син, 27 година;
 • Милија, син, 26 година;
 • Радивое, синовац, 31 година;
 • Радован, синовац, 20 година.

35. Милован Перовић, 72 године;

 • Ненад, син, 19 година;
 • Петар, син, 13 година.

36. Обрад Јовановић, 27 година;

 • Милош, син, 5 година.

37. Максим Перовић, 52 године;

 • нечитко, син, 12 година;
 • Матие, син, 9 година;
 • Арсение, син, 3 године.

38. Јаков Перовић, 42 године;

 • Филип, син, 23 године;
 • Милое, син, 18 година;
 • Илија, син, 15 година;
 • Јован, син, 14 година;
 • Милија, син, 9 година.

39. Марко Биелић, 46 година;

 • Гаврило, син, 16 година;
 • Дмитар, син, 8 година.

40. Никола Биелић, 52 године;

 • Сретен, син, 17 година;
 • Милош, син, 12 година;
 • Лазар, син, 8 година;
 • Арсение, син, 4 године;

41. Павле Тресач, 27 година.

42. Андрија Биелић, 54 године;

 • Милан, син, 13 година;
 • Јеврем, син, 8 година;
 • Никола, син, 4 године.

43. Гаврило Срнић, 54 године;

 • Мијат, син, 32 године;
 • Благое, син, 27 година.

44. Радован Белић, 57 година;

 • Радое, син 27 година;
 • Милое, син, 19 година;
 • Петар, син, 15 година;
 • Тодосие, син, 10 година.

45. Јован Богићевић, 42 године;

 • Симеун, син, 19 година;
 • Павле, син, 8 година;
 • Милош, син, 4 године.

46. Младен Мојсиловић, 44 године;

 • Ђорђе, син, 11 година.

47. Вучета Мојсиловић, 23 године;

 • Луко, брат, 19 година.

48. Радован Миаиловић, 45 година;

 • Ратко, брат, 37 година;
 • Стеван, брат, 27 година;
 • Јован, син, 17 година;
 • Вучић, синовац, 8 година;
 • Петар, синовац, 5 година;
 • Миаило, синовац, 3 године;
 • Милић, синовац, 3 године.

49. Андрија Павловић, 47 година;

 • Јеремија, брат, 27 година;
 • Симо, син, 8 година;
 • Петар, син, 4 године.

50. Петар Павловић, 32 године;

 • Ранко, син, 4 године.

51. Вучић Вујадиновић, 36 година.

52. Ђорђе Вујадиновић, 37 година;

 • Милош, син, 17 година;
 • Милован, син, 12 година.

53. Арсение Јовановић, 47 година;

 • Пантелија, брат, 32 године;
 • Милош, син, 14 година;
 • Вучић, синовац, 9 година.

54. Илија Јовановић, 27 година;

 • Ненад, син, 11 година.

55. Никола Глишић, 47 година – сакат;

 • Јован, син, 27 година;
 • Павле, син, 14 година.

56. Јован Ивановић, 50 година;

 • Петар, син, 15 година;
 • Вељко, син, 11 година.

57. Обрад Радивоевић, 30 година;

 • Петар, синовац, 14 година;
 • Сретен, синовац, 3 године.

58. Ђорђе Вучићевић, 42 године;

 • Коста. брат, 37 година;
 • Павле, брат, 32 године;
 • Паун, брат, 27 година;
 • Милое, син, 15 година;
 • Милан, син, 8 година.

59. Никола Дмитровић, 37 година.

60. Павле Атанацковић, 42 године;

 • Петар, брат, 37 година;
 • Вукосав, син, 14 година;
 • Сретен, син, 12 година;
 • Вуица, син, 9 година;
 • Милан, син, 8 година.

61. Мирко Милосављевић, 48 година – убог.

62. Стеван Игњатовић, 14 година – сироче.

63. Митар Неговановић, 27 година;

 • Јевђение, брат, 15 година;
 • Никола, слуга.

64. Величко Шута, 48 година;

 • Милош, син, 15 година.

Коментари (14)

Одговорите

14 коментара

 1. Nikola

  Sta je sa Maksimom Stojkovicem ispario negde!?

 2. kuzman

  Posto u tefteru za 1831. god stoji Tanacko Radojevic i brat mu Todor,to su sigurno deca Radoja Kuzmanovica koji je popisan u prethodnim tefterima. Todorov sin je bio Dimitrije-Dmitar Kuzmanovic 1827-1877.

 3. OBROVIĆ

  Zna li neko nešto o familiji Obrović?