Порекло презимена Гаковић

6. марта 2012.

коментара: 8

Пореклом породице Гаковић (Гак) бавио се дуго година сада почивши официр Миленко Гаковић.

Читалац портала Порекло Бранко Гаковић каже да је лично познавао Миленка и да је од њега сазнао следеће:

Изворно презиме породице је Гак и по манастирској архиви од 1764. године Марко Гак и његов брат из Бенковца на мору, где још има Гакова (Гаковића), због притиска католичке цркве прелазе Пљешевицу и Марко се насељава у Бањанима – Бос.Крупа, а његов брат у Рујишку – Бос.Нови. Од њих двојице разиле су се две гране породице. Породица током времена додаје презимену -овић тако да презиме Гак постаје Гаковић. Основно презиме фигурира и даље у породици.

Почивши Миленко је направио родослов за Маркову грану коју поседује скоро свака породица из те гране. Гаковићи су претежно православци и славе светог Николу заштитника морепловаца.

Гаковића има католика и муслимана који такође припадају породици.

Нисам чуо да је склопљен брак између двоје Гаковића. Миленко је тврдио да је погрешно мишљење да породица води порекло из Црне Горе. Његова теорија је да смо чисти Далматинци.

Zarko-GakovicПОЗНАТИ: Жарко Гаковић, рођен у Земуну, 16.11.1938 године. Од 1953. живи у Лондону, где завршава средњу школу. Дипломирао је хемију у Бирмингему, а после је магистрирао и докторат радио на универзитету Империјал. Био је гостујући професор на Кембриџу. Више је радио лабораторијски рад, а у Кодаку је осмислио уштеду на сребру које се користи за процес развијања филмова и рециклирао га је тако да је употребио 100% количине сребрне фолије којом се покривају филмови за фотоапарате. До тада је је 20% било коришћено а 80% бацано као отпад. Увек се бавио иновацијама.
Жарко је један од оснивача Српског друштва у Лондону. Од пре 20 година и активно је радио за српску ствар до смрти. Такође је био један од оснивача и говорника у Српском информативном центру Лондон и много пута наступао на телевизији и у разним медијима. Жарко је пронашао јединицу мере за брзину обртаја у вировима и то се зове 1 ГАК. Настрадао је 2003. године.
Порекло: Отац Трифун Гаковић (1907-1993) рођен у Босанској Крупи официр и пилот Војске краљевине Југославије. Од 1945. живео је у Лондону до старости. Трифун Гаковић је од оца Глише Гаковића (економ) и мајке Маре. Глиша Гаковић је пореклом из Лике. Трифун Гаковић је као пилот Војске краљевине Југославије, после завршене пилотске школе у Мостару, распоређен је у 4 ваздухо.пук у Загребу, а од 1939 распоређен је у 6 ваздухо.пук у Београду. Жаркова мајка Нада Ковачевић рођена у Београду,од 1953 год. живи у Лондону до старости.
Крсна слава: По оцу Свети Никола
О презимену: Презиме Гаковић је из Лике и по причи из народа, због црног тена налик на птицу ‘Гак’ прозваше се Гак(овићи).
Рођени Трифунов брат Душан Гаковић био је подофицир Војске краљевине Југославије се после избијања 2 светског рата из Београда вратио у Босанску Крупу и подигао устанак у Подгрмечу. Душан је са својим другарима направио заседу и разбио усташе. О Душану су писале новине после рата.
Жртве рата из ове породице су били деда Миле Гаковић и сестра Стоја Гаковић.
Породица: Жарко има сина Александра Гаковића и ћерку Дивну Гаковић.

Наредни чланак:
Претходни чланак:

Коментари (8)

Одговорите

8 коментара

 1. Milanko Gakovic

  Poreklom porodice Gaković(Gak) bavio se dugo godina sada počivši oficir Milenko Gakovic. Lično sam ga znao i od njega sam saznao sledeće: Izvorno prezime porodice je Gak i po manastirskoj arhivi od 1764 godime Marko Gak i njegov brat iz Benkovca na moru, gde još ima Gakova (Gakovića),zbog pritiska katoličke crkve prelaze Plješevicu i Marko se naseljava u Banjanima – Bos.Krupa, a njegov brat u Rujišku – Bos.Novi. Od njih dvojice razile su se dve grane porodice. Porodica tokom vremena dodaje prezimenu ović tako da prezime Gak postaje Gaković. Osnovno prezime figurira i dalje u porodici. Počivši Milenko je napravio rodoslov za Markovu granu koju poseduje skoro svaka porodica iz te grane. Gakovići su pretežno pravoslavci i slave svetog Nikolu zaštitnika moreplovaca.Gakovića ima katolika i muslimana koji takođe pripadaju porodici.Nisam čuo da je sklopljen brak između dvoje Gakovića.Milenko je tvrdio da je pogrešno mišljenje da porodica vodi poreklo iz Crne Gore. Njegova teorija je da smo čisti Dalmatinci.

 2. Хвала вам, Миланко, на овом лепом прилогу.

 3. Branko Gakovic

  Da li bi mogao da dobijem mail ili kontak telefon od gospodina koji je postovao ove informacije. Moji su poreklom iz Bosanske Krupe . Pradeda je Petar Gakovic,a prababa Milka Gakovic. Izvori i usmena predanja porodicnog stabla su malo drugaciji pa bi zeleo i druge tvrdnje da saznam jer sam ocigledno od grane sa kojom se bavio oficir Milenko Gakovic .
  Unapred zahvalan Branko Gakovic.
  kontakt- [email protected]

 4. Stojan Milunović

  Pozdrav,

  Moja se porodica preyiva Milunović, ali ima jedna priča po kojoj su se nekad prezivali Gak. Valjda su bila petorica braće koja su napravila nekakvo sranje, valjda su ubili nekakvog bega, pa su se razbježali na različite strane. Svaki je uzeo prezime po imenu, pa je i Milun uzeo prezime Milunović. Porodica je iz sela Duge Njive, pored Budimlić Japre, a to je u neposrednoj blizini Ruiške i Krupe. Krsna slava je Sv.Nikola.

 5. Молио бих свакога ко се сматра познаваоцем родослова Гаковића да ми помогне да сазнам нешто више о Петру Н. Гаковићу, за кога – на основу неколико бблиографских јединица које круже интернетом – могу претпоставити да је живео и радио између два светска рата, и да је по струци био историчар или етнолог.

 6. Matija

  O Dušanu Gakoviću kao vođI ustanka pišu u dve knjige ‘PODGRMEČ U NOB’ i ‘BOSANSKO KRUPSKA OPŠTINA U RATU I REVOLUCIJI’ i spominju ga kao podoficira bivše Jugoslovenske vojske(str.552).

 7. Milanko Gaković

  ISTORIJA NAŠE PORODICE GAK,GAKOVIĆ
  Ja sam koristeći svu literaturu koja mi je bila dostupna pokušao da odgonetnem razvoj porodice Gak-Gaković. Mnogi autori koristili su kazivanja članova naše porodice. Po njima Gak-Gakovića ima u svim krajevima balkana.
  Svi oni se se slažu da su podaci nepouzdani. Jedino u čemu se svi autori slaži da je porodica Gak-Gaković najstarija porodica u POUNJU.
  Od svih njih jedino politikolog Desimir Drobac, u Svojoj knjizi Opština Novi Grad (Bosanski Novi) kroz istoriju, je pokušao na osnovu pisanih dokumenata utvrdi poreklo porodice.
  Čitajuć ga zaključijo sam da je Mihajlo Latas, prelaskom u islam postaje Omer paša Latas, vrlo zaslužan što je veliki broj pravoslavaca poveo sa sobom u Islam i tako im sačuvao život i bogatstvo od nadirućih turaka.
  Ja ću se ovde baviti samo rodonačelnikom svih Gak-Gakovića bez obzira na veroispovest jer je to istorija..
  On počinje od pisanih dokumenata od XVII veka. Prvi Gak-Gakovići se tada spominju kao Babići i slavili su SV. Nikolu. Porodica je poreklom iz Dalmacije oko Obrovca. i doseljava se u Bosansku krajinu . Kako su tamo dospeli nema pouzdanih podataka.
  Jedan od njihovih članova je bijo izrazito crne puti i zato dobi nadimak (špic name) Gak po ptici Gak i prozvaše ih Gak kasnije nastade Gaković. Najstariji pisani tragovi vode od popa Jove Gaka-Gakovića. koga su još zvali pop-pčelica zbog piskavog glasa.Jovo je popovao u vreme četovanja Stojana Jankovića poznatog iz narodnih pesama.
  Doseljavanje porodice je bilo oko 1673 u Veliku Rujišku. Korjeni svih porodica u Bosanskoj Krajini i šire su od njega. To mesto gde mu je bila kuća i danas se zove popovo stanište. O njegovoj deci nema podataka.
  Praunuk popa Jove pop Djordje Gak je za vreme Laudonova rata iz Velike Rujiške u Austro-Ugarsku je preveo 120 pravoslavnih porodica. Njegov grob se nalazi u Žirovcu.. Njegov sin pop Niko se vratijo u Veliku Rujišku sa delom prebegle porodice. Kako su tadašnje porodice bile mnogobrojne deoba i raseljavanje istih bilo je neminovno.
  Pop Niko je morao bežati jer se Cerić beg namerijo na njegovu popadiju. Utočište je našao kod bega Badnjevića u Bužimu. i naselijo se u Ljusinu. Kad mu se ukazala prilika pop Niko se vraća u Bušević. Njegovi sinovi Pero i Ilija su takodje bili popovi Pero ostaje u Buševići, a Ilija se seli u Suvaju. Sin popa Pere, prota Petar za vreme Omer paše Latasa nastanijo se u Krupi.
  Za vreme Omer paše Latasa pop Jovo iz Velike Rujiške se preseli u Bužimsku krajinu u mesto Zborište. Od njegovih potomaka su potekli Gak-Gakovići Bosanske krajine: Zborišta, Stabandže, Glinice,Banjana,Bojne, Baštre Ivanjske…itdi svh mesta gde su Gakov-Gakovići.
  U porodici dugo nije bilo popova sve do 1878. Autor ne navodi poreklo Pop Pero u Lijevč Polju, pop Gak u Vrelu i treći pop Gak u Štulićima.
  Ovo je samo siže porodice. Sva kretanja u XIX veku su vam uglavnom pozbata
  Kao i svi i porodica pravoslavnih Gak-Gakovića u svim ratovima i bunama je bežala prema Baniji, Liki Kordunu, centralnoj Bosni i istočnoj Bosni. Po smirivanju neki su se vraćali a neki, ostajali ili išli dalje.
  Valja napomenuti da je prebegom Mihajla Latasa u tursku vojsku i prelaskom u islam, koji postaje Omer paša Latas, prešlo i dista pravoslavaca a medju njima i Gakovića.
  U islam su prelazili iz sledećih razloga: da bi sačuvali porodice od ratova, gladi koja je dosta harala tim krajevima ili da bi sačuvala imetak od pljačke. Bogatiji Gak-Gakovići su prelazili u islam i dobijali spahiluke.
  Treba napomenuti da kao što ni drugi; nisu bili imuni na promene vere samo da bi sačuvali glave ili imovinu nisu bili ni Gak-Gakovići.
  Tako bogatiji postaju Begovi i spahije, Biskupi i Kardinali. Moj zaključak je nikom nije zameriti šta će učiniti u borbi za opstanak.

 8. Zika

  Gakovići su poreklom iz rume ,krsna slava sv.Nikola