Besplatno testiranje rodova Gornjeg Polimlja

29. jula 2020.

komentara: 0

Društvo srpskih rodoslovaca „Poreklo“ objavljuje poziv za testiranjerodova Gornjeg Polimlja

Pozivamo zainteresovane pripadnike sledećih porodica koje zanima genetsko poreklo da nam se jave radi dogovora oko uzimanja uzorka (bukalni bris) i daljeg postupka testiranja.

NAPOMENA: Rodovi koji su precrtani, za njih su uzorci već obezbeđeni.

  1. VOJINOVIĆ (Jevstatijevdan), Jagoče, Bijelo Polje
  2. JOKSIMOVIĆ (Stevanjdan), Resnik, Bijelo Polje
  3. BARJAKTAROVIĆ (Nikoljdan), Petnjik ili Kaludra, Berane
  4. KNEŽEVIĆ ili ČANTRIĆ (Vasilijevdan), Budimlja, Berane
  5. PRAŠČEVIĆ (Nikoljdan), Budimlja, Berane
  6. PREMOVIĆ ili DOKIĆ (Nikoljdan), Zaostro i Berane selo, Berane
  7. MITROVIĆ (Nikoljdan), Mašte, Berane
  8. LUTOVAC ili VUJOVIĆ (Nikoljdan), Dapsići, Berane
  9. LALOVIĆ (Nikoljdan), Donja Ržanica, Berane
  10. GUDOVIĆ (Nikoljdan), Donja Ržanica, Berane

Testiranje je besplatno. Sredstva su obezbeđena iz lične donacije jednog člana „Porekla“. Kandidat za testiranje može biti isključivo muškarac, s obzirom da se analizira Y-DNK hromozom.

Rezultat će biti korišćen isključivo u naučne svrhe – radi utvrđivanja porekla ovog roda i upoređivanja sa već utvrđenim rezultatima ranije testiranih lica. O utvrđenom rezultatu testirano lice biće obavešteno u najkraćem roku nakon što laboratorija dostavi podatke u „Poreklo“. Rezultat će biti objavljen i u tabeli Srpskog DNK projekta.

Za podatke o postupku testiranja i za prijavu, možete se obratiti na mejl: [email protected] .