Zadužbina Poreklo

22. aprila 2020.

komentara: 0

Zadužbina Poreklo [ENG] predstavlja dugoročni projekat Društva srpskih rodoslovaca „Poreklo“.

Kada je krajem 2019. godine Društvo bilo prinuđeno da se iseli iz svojih dotadašnjih prostorija, a imajući na umu da je to podrazumevalo i selidbu blizu deset hiljada knjiga, svima je bilo jasno da je Poreklu neophodno obezbediti trajniji smeštaj. Tako se javila ideja o izgradnji Doma srpskih rodoslovaca.

Početkom 2020. godine članovi Društva iz raznih struka ispitivali su mogućnosti realizacije ovakvog poduhvata s raznih aspekata. Tako je pred veliku redovnu skupštinu u februaru stigao i predlog projekta izradnje Doma srpskih rodoslovaca „Poreklo“. Detaljno pripremljen projekat, ozbiljan pristup ideji, nacrti, skice i predračun, kao i predviđeno vreme realizacije projekta u naredne tri godine, opredelili su članove skupštine da predlog izglasaju.

Imajući na umu da će se sredstva za ovaj poduhvat prikupljati od dobrovoljnih priloga građana, takođe je predloženo da se ovaj projekat realizuje kroz dve faze.

Prva faza je bila osnivanje Zadužbine „Poreklo“, posebnog pravnog lica, koje je po Zakonu o zadužbinama i fondacijama oslobođeno plaćanja poreza na besteretno stečena sredstva (dobrovoljni prilozi, pokloni, donacije, finansijske subvencije, zaostavnište i sl.). Da bi se zadužbina osnovala bilo je potrebno prikupiti minimalni osnivački kapital, koji po istom zakonu iznosi 30.000,00 evra u protivdinarskoj vrednosti. Prilozima članova i prijatelja Društva srpskih rodoslovaca „Poreklo“ prva faza projekta je realizovana 21. oktobra 2021. godine kada je Zadužbina „Poreklo“ registrovana u Agenciji za privredne registre (MB 28833156).

Druga faza podrazumeva nastavak prikupljanja preostalih potrebnih sredstava za kupovinu prostora u kome bi bio smešten Dom srpskih rodoslovaca, a koja prema odluci Upravnog odbora Zadužbine „Poreklo“ iznose 100.000,00 evra, koliko je procenjeno da staje kupovina poslovnog prostora površine do 100 kvadratnih metara u širem centru grada Beograda.

Formiranje zadužbine ostavlja mogućnost da se pitanje smeštaja Društva reši i zaveštanjem nepokretnosti zadužbini, a koja bi svojom površinom i lokacijom odgovarala potrebama Društva.

Konačni cilj je da u Domu srpskih rodoslovaca bude smeštena biblioteka Porekla, koja trenutno broji više od 12.000 knjiga i časopisa iz oblasti genealogije, istorije, etnologije, lingvistike, heraldike, kao i drugih srodnih nauka i naučnih disciplina, a koja će samo u jednom takvom prostoru moći u celosti da bude korišćena. Takav prostor omogućio bi i nesmetan razvoj mnogobrojnih projekata, koji su za godine svog postojanja dosegli maksimum, i koji sada često bivaju sputani upravo nepostojanjem adekvatnog prostora za rad. Realizacijom ovog projekta, Društvo „Poreklo“ bi u pravom smislu preraslo u jedan istraživački centar, u kome bi se zaposleni na svakodnevnoj bazi mogli baviti prikupljanjem, obradom i publikovanjem, kako rodoslovne tako i druge srodne građe.

Dom srpskih rodoslovaca „Poreklo“ bio bi i prva rodoslovna biblioteka u gradu Beogradu.

Prikupljanje sredstava za ostvarivanje ciljeva Zadužbine „Poreklo“ može se pratiti na stranici Zadužbine „Poreklo“ koja se svakodnevno osvežava.

Flag Counter