Архивски каталог

7. марта 2020.

коментара: 0

Архивски каталог покренут је у новембру 2018. и садржи податке о архивској грађи родословног карактера која се може пронаћи у архивима и другим установама чувања у Србији и суседним земљама, свуда где живе или су живели припадници српског народа. Каталог је отворен и за родословну грађу припадника других народа и конфесија, који са Србима вековима живе.

Архивски каталог је претражив и даје преглед по месту чувања грађе, врсти докумената, ознаци под којом се грађа чува у архивима, доступности (да ли је грађа дигитализована, микрофилмована) итд.

У архивском каталогу пописане су матичне књиге крштених, венчаних и умрлих, дефтери, домовни протоколи, пописи, књиге брачних испита, књиге брачних испита, војна документа и, уопште, сва грађа која може бити од значаја за родословна истраживања. Посебно истичемо одељак каталога где су пописане дигитализоване новине, које се могу пронаћи у различитим дигиталним библиотекама.

Архивски каталог је дат у слободном приступу.