Архивски каталог

7. марта 2020.

коментара: 0

Архивски каталог [ENG] покренут је у новембру 2018. као платформа за израду централног електронског каталога црквених матичних књига и других архивских документа, који представљају прворазредну грађу за истраживање порекла и прављење родослова.

Насловна страна Каталога архивске грађе

Идеја за овај подухват јавила се почетком 2017. године, и у почетку је имала за циљ пројекат дигитализације црквених матичних књига и црквених пописа за подручја Србије, Босне и Херцеговине, Црне Горе и Македоније, а по угледу на већ дигитализовану црквену матриклуларну грађу Српске православне цркве у Хрватској и Мађарској.

Пошто се врло брзо увидело да је то преамбициозан подухват, пре свега из разлога што поменута грађа није систематски архивирана, већ се налази по различитим местима и установама, а затим и због огромног броја јединица грађе (ради се о десетинама хиљада матичних књига и пописа) које би требало дигитализовати, одлучено је да се крене у мањи подухват, да се приступи изради електронског каталога посебне архивске грађе.

Каталошки приказ мета података за Матичну књигу рођених парохије Стари Град, за период 1816-1817

У периоду од три године, пописано је више од 14.000 црквених матичних књига, од чега се највећи број односи на Хрватску (више од 11.000), а мањи број на Србију (близу 3.000). Поред пописа црквене грађе, паралелно је започет рад и на прикупљању мета података за друге врсте грађе, које су се такође показале веома вредним приликом трагања за прецима. Ту је пре свега реч о различитим пописима које су проводиле цивилне и војне власти земаља које су постојале на просторима где Срби живе.

Каталошки приказ мета података за Матичну књигу рођених парохије Барањско Петрово Село, за период 1933-1941

Иако је акценат на прикупљању података за архивску грађу која се односи на Србе, у каталог ће свакако бити додавани и подаци о грађи која се односи на друге народе с којима припадници српског народа живе или су некада живели.

Каталошки приказ мета података за Матичну књигу умрлих парохије Баљке, за период 1832-1887

Архивски каталог је претражив и даје преглед по различитим параметрима, од којих су за истраживаче најважнији подаци о називу грађе, години или периоду на који се грађа односи, месту чувања грађе, инвентарном броју грађе, те подаци о статусу грађе у смислу да ли је дигитализована, микрофилмована или је доступна искључиво у рукопису.

У архивском каталогу пописане су матичне књиге крштених, венчаних и умрлих, дефтери, домовни протоколи, пописи становништва, књиге брачних испита, војна документа и, уопште, сва грађа која може бити од значаја за родословна истраживања.

Архивски каталог је дат у слободном приступу.

Flag Counter