Autor

Miloš Stojanovski

Porodica Bikicki, prota Panta Bikicki i njegovo potomstvo

PIŠE: Saradnik portala Poreklo Miloš StojanovskiSvi Bikicki potiču iz Sivca, mesta pored Sombora. Njihovi preci su se doselili iz Bikića (mađ. Bacsbokod), mesta severno od Subotice u Mađarskoj. Prilikom doseljenja u Sivac izgubili su staro prezime, pa su ih zvali Bikićski, tj. ,,oni iz Bikića”, što su Mađari pretvorili u…

› više informacija