Stablo haplogrupe I2-PH908>FTT62

19. novembra 2022.

komentara: 0

Haplogrupa I2-FTT62 je jedna od nevelikih podgrana haplogrupe I2-PH908. Iako je starost mutacije FTT62 predmigratorna, još uvijek nisu otkriveni sjevernoslovenski nosioci ove haplogrupe. Trenutni geografski raspored više upućuje na centralni i južni balkanski prostor, jer ovu haplogrupu nalazimo kod Makedonaca, Bugara, Grka, Srba iz Metohije i Stare Crne Gore. Jedan mladi ogranak označen mutacijom FTC26592 prisutan je kod dvojice blisko povezanih Arapa. Ovdje bi se moglo raditi i o skorijoj migraciji iz pravca Balkana ka Bliskom Istoku. Ovi arapski uzorci, ako se posmatraju zajedno sa rezultatom Grka sa ostrva Kitira južno od Peloponeza, koji pripada ogranku I2-FTT62>FT382557, pokazuju određenu “mediteransku” usmjerenost. Ostrvo Kitira je bilo izloženo upadima Slovena sa Peloponeza u ranom srednjem vijeku i moglo bi se osnovano pretpostaviti da je grčki uzorak sa ovog ostrva genetički trag tih peloponeskih Slovena. Najizrazitiji srpski pripadnici ove grane su Ozrinići, rod i pleme sa područja Stare Crne Gore. Njihov ogranak označen je mutacijom  I2-FTT62>FT382557>BY93199. Genetička starost ove ozrinićke grane procjenjuje se na oko 650 godina (XIII-XIV vijek), što se otprilike poklapa sa predanjima o vremenu življenja pretka Ozrihne. Ozrinićka grana se dalje grana na mlađe ogranke: I-BY76604 i I-BY76604>Y308450.

Objašnjenja uz stablo: https://www.poreklo.rs/2021/12/01/filogenetska-stabla-haplogrupa-uvod-i-objasnjenje/

Datum ažuriranja: 19.11.2021.

Komentari (0)

Odgovorite

Trenutno nema komentara. Budite prvi i ostavite komentar.