Библиотека и архив Црквене ризнице у Шиду

Априла месеца 2016. године Његово преосвештенство Епископ сремски Господин Василије свечано је отворио Црквену ризницу Српског православног архијерејског намесништва шидског. Овај музеј у малом, основан је са циљем да прикупља, чува и презентује верску баштину српског православног становништва на овим просторима. Ризница има музејско-истраживачки карактер који омогућава заинтересованим појединцима и установама да упознају прошлост Српске православне цркве у Шиду и околини, и то кроз обилазак музејске поставке и кроз истраживачки рад са архивским документима. Стална поставка у ризници броји 170 предмета. Музејска поставка је конципирана по црквеним општинама. Највећи број музеалија чине иконе хронолошког распона од око 1750. године до почетка Другог светског рата.

Део изложене библиотеке

У Црквеној ризници шидског намесништва чува се и богата библиотека из које је издвојено 211 наслова из периода 1683-1945. године. Библиотека није стручно обрађена. Књиге се могу поделити у три групе: штампана издања, богослужбене књиге и административне књиге. Посебну групу чине списи од 1844. до 1945. године који обухватају: изводе из протокола крштених, венчаних и умрлих, затим рачуне, признанице, уговоре, циркуларне дописе виших црквених и световних власти, преписку између парохија итд. Значајни су списи из времена тзв. Независне државне Хрватске када се Шид, па самим тим и Српска православна црква, налазила у веома тешком положају. Посебну групу списа чине рукописне и штампане музичке партитуре које су биле у власништву Српског црквеног певачког друштва „Јавор-гусле“ и његовог хоровође Спасоје Томића.

Штампана издања припадају периоду 1848-1945. године. Три наслова нису датирана а публикована су крајем 19. или почетком 20. века. Највећи део наслова се односи на религиозну тематику и унутрашње уређење Српске православне цркве. Преостале књиге се односе на државне прописе, положај и циљеве српског народа у Хабсбуршкој монархији, белетристику и разне научне теме. Најстарија књига је „Сербин усред светилишта свог Јерархије Карловачке а пред дверма Народног сабора 1848. л.“ коју је 1848. године у Загребу издала Народна тискарница Људевита Гаја. Групу серијских публикација чини пет наслова са 74 броја из периода 1859-1948. године.

Распоред закупљених столова у шидском храму из 1897. г.

Најстарије богослужбене књиге потичу из храма Св. апостола Петра и Павла у Беркасову –  Октоих из 1683. године, Антологион из 1697. године и Пентикостар из 1704. године. Све три књиге су штампане у Москви. Из Храма преноса моштију Св. оца Николаја у Шиду потиче једно изузетно вредно рукописно Јеванђеље које је преписао јеромонах Јован из манастира Хопово 1707. године. Својим естетским особинама, духовном и историјском вредношћу истиче се престоно Јеванђеље из шидског храма, које је штампано у Москви 1748. године, а оковано у сребро са иконама на емајлу 1822. године. Занимљив је и Пентикостар штампан у Бечу 1855. године који садржи записе о обнови храма Св. апостола Петра и Павла у Беркасову из 1812, 1878. и 1896. године.

Престоно Јеванђеље из шидског храма, штампано у Москви 1748. г. и оковано у сребро 1822. г.

Административне књиге обухватају групу од 36 јединица од 1753. до 1945. године. Најзначајнији у овој групи је Протокол крштених, венчаних и умрлих парохије Преноса моштију Св. оца Николаја у Шиду вођен у периоду 1762-1777. године. Вредно је поменути и књигу „Инвентари и рачуни храма Преноса моштију Св. оца Николаја у Шиду 1753-1807. године“ итд.

Прва страна Циркуларног протокола шидске парохије из 1750. г.

Како је основно школство све до прве половине 20. века било организовано под окриљем Српске православне цркве, у црквеној архиви се чува и изузетно вредна документација везана за историју школства у Шиду. Српска православна црквена општина у Шиду саградила је неколико објеката за потребе основне школе: почетком 19. века тзв. “стару” школу, затим 1889. године нови објекат мушке основне школе (данас Српски дом), 1910. је сазидан а 1928. године је проширен објекат мешовите основне школе (данас Владичански двор) а 1922. године саграђена је Грађанска школа (на месту данашњег ДДОР-а). Целокупна црквена делатност везана за рад школе забележена је у записницима са седница Црквеног школског одбора у Шиду (1840-1930. године).

У ризници се чувају повезани и укоричени сви уговори о градњи шидског храма из друге половине 18. и прве половине 19. века и спискови дародаваца цркви од 1806. године. Затим ту је и Именик Српског црквеног певачког друштва Јавор-гусле итд. Значајне су и архиве задужбина знаменитих Шиђана основане при црквеној општини: Задужбина Алексе и Катарине Ђорђевић, Задужбина Исидора и Евице Регелац, Задужбина Марије Орешковић итд.

 

Списак књига (по години издања)

(непознат аутор)

1848    Сербин усред светилишта свог Јерархије Карловачке а пред дверма Народног сабора 1848. л. Загреб: Народна тискарница Дра. Људ. Гаја.

 

Атанацковић, П.

1852    Платона, православнога епископа пре Будимскога, сад Бачкога, Опроштај са Будимском и поздрави са Бачком својом епархијом. Нови Сад: Нар. Књигопечатнаја др. Данила Медаковића.

 

Петрановић, Г.

1859    Добриј пастир или Проповеди разногрода за све недеље и празднике и друге случае за употребление парохиалного свештенства. Част 3. Карловци: Митрополитско-Гимназиална Типографиа.

 

Ристић, М. Х.

1860    Система целокупне философие. Књига 5. Метафисика. Карловци: Митрополитско-гимназиална Трипографиа.

 

Rušnov, A.

1885    Obći austrijski građanski zakonik proglašen patentom od 29. studenoga 1852. u Kraljevinah Hrvatskoj i Slavoniji. Zagreb: Naklada akademijske knjižare Lav. Hartmana.

 

Јовановић, др М. Б.

1886    Бранич од зараза. Нови Сад: Штампарија А. Пајевића.

 

(непознат аутор)

1887    Из Псалтра первоначалное упражненије в чтенији свјашцених книга. Беч: Дирекција училишцних книга.

 

(непознат аутор)

1890    Schematismus cleri dioecesium Bosnensis seu Diacovensis et Syrmiensis canonice unitarum pro anno a Christo nato MDCCCXC. Diacovae: Typographia Dioecesana.

 

Даниловац, Ј.

1890    Српски свештеник у Карловачкој митрополији. Његова спрема, дужност и награда. Нови Сад: Штампарија Српске књижаре браће М. Поповића.

 

Атанацковић, П.

1894    Апостоли и Еванђеља празнична и недељна преко целе године. Панчево: Наклада књижаре браће Јовановића.

 

Кончар, С.

1894    Свети Сава српски учитељ и просвјетитељ. Загреб: Српска штампарија.

 

Лазић, С.

1895    Двије оскоруше : једна мени, друга њему / зготовио Врач Погађач. Загреб : штампарија Карла Албрехта

 

Милаш, Никодим

1895    Правила православне цркве с тумачењима. Књ. 1 / радња Никодима, епископа далматинског. Нови Сад: Наклада књижаре А. Пајевића.

 

Соловјев, Д.

1895    Стихари и тропари воскресни малих роспевов и неизмењаемија песнопјенија всеношцнаго бденија и литургији. С. Петербург: Лештуковскал Пароваја Скоропечатна П. О. Јаблонскаго.

 

Вучковић, Ј.

1896    Глас из цркве. Проповиједи. Сремски Карловци: Српска манастирска штампарија.

 

Марјановић, Г.

1896    Први шематизам православне српске Епархије Будимске за годину 1896. Сремски Карловци: Српска манастирска штампарија.

 

(непознат аутор)

1897    Извештај о раду привременог одбора за оснивање Српског књижевног деоничког друштва “Братства”.  Нови Сад: Српска штампарија Дра Светозара Милетића.

 

Руварац, Д.

1900    Шематизам источно-православне српске Митрополије Карловачке за годину 1900. Нови Сад: Саборски одбор; Сремски Карловци: Српска Манастирска Штампарија.

 

Магарашевић, Г.

1900    Његова светост Патријарх српски Георгије Бранковић и српска просвета. Сремски Карловци: Српска манастирска штампарија.

 

Николић, В.

1900    Мало светлости у ствари градње нове Српске велике гимназије новосадске. Сремски Карловци: Српска манастирска штампарија.

 

Суботић, др Ј.

1905    Живот Дра Јована Суботића (автобиографија). Трећи део: Лето. Нови Сад: Матица српска.

 

Бајић, И.

1907    Глас I. и II. тенор из „Првог кола партитура“. Нови Сад: Штампарија Ђорђа Ивковића.

 

Lanović, dr M.

1908    Zbirka matičnih propisa valjanih u Kraljevinama Hrvatskoj i Slavoniji. Zagreb: Kr. zemaljska tiskara.

 

Николајевић, В.

1908    Српски свештенички календар и шематизам за преступну годину 1908. Земун: Богдан Ж. Ђурђевић.

 

(непознат аутор)

1909    Припјевник : садржи у себи осам пута отштампане срп. прав. црквене песме и припјеве, које појимо владајућим гласом о васкрсном вечерњу, јутрењу и св. Литургији. Сремски Карловци: Српска манастирска штампарија.

 

Клицин, М.

1909    Уредба о уређењу црквених, школских и фундационалних дела грчко-источне српске митрополије одобрена превишњим краљевским рескриптом од 10. августа 1868. Сремски Карловци: Српска манастирска штампарија.

 

Кошутић, Р.

1910    Примери књижевнога језика руског III – речник. Београд: Државна штампарија Краљевине Србије.

 

Милутиновић, В; Бута Ј. Ж.

1910    Православље. Лист намењен православном српском народу за поуку у св. православној вери и хришћанској врлини. Митровица: Штампарија Мирослава Спаића.

 

(непознат аутор)

1911    Извештаји епархијских управних власти Православне архидијецезе карловачке у Ср. Карловцима и то: А. Епархијске конзисторије Б. Епархијског административног одбора В. Епархијског школског одбора о раду им од 1. септембра по нов. 1908. до краја 1910. године, поднесени Славној архидијецезалној епарх. Скупштини сазваној за 22. фебруар (7. март) 1911. године. Сремски Карловци: Српска манастирска штампарија.

 

Поповић, Ј.

1912    Опћа црквена историја са црквеностатистичким додатком. Књига I: до 1054. Сремски Карловци: Српска манастирска штампарија.

1912    Опћа црквена историја са црквеностатистичким додатком. Књига II: од 1054 до 1912. Сремски Карловци: Српска манастирска штампарија.

 

Вукотић, С.

1919    Руковет из духовне Градине. Нови Сад: Штампарија Супек-Јовановић и Богданов.

 

M. D.

1919    Strahote u Srbiji: barbarstva i pljačke austro-švapske vojske. Zagreb: Venus (Rebernjak i drug); Hrvatski štamparski zavod.

 

Томић, Ј.

1919    Како да делимо земљу?. Нови Сад: Штампарија “Караџић”.

 

Јеремић, Ј.

1920    Из ратнога доба. Проповеди и говори. Сремски Карловци: Српска манастирска штампарија.

 

Јовановић, др М. Б.

1920    Здравље – лекарске поуке о здрављу и болести. Београд: Друштво за чување народног здравља.

 

Клицин, Д.

1921    Привредно освајање Војводине: савремена порука Србима у Војводини / написао Добрурад. Нови Сад: Штампарија “Супек-Јовановић и Богданов”.

 

Буњан, Ј.

1922    Путовање поклониково с овог света на онај други у небесни Јерусалим. Београд: Друштво за распростирање побожних књига.

 

Катарајн, В.

1922    Од атеизма к анархизму. Превод: др Војислав Јанић. Сремски Карловци: Српска манастирска штампарија.

 

Бурковић, Т. Ј.

1925    Хиландар у доба Немањића. Београд: Штампарија Савић и комп.

 

(непознат аутор)

1925    Шематизам Источно православне српске патријаршије: по подацима из 1924. године. Сремски Карловци : Св. архијерски синод.

 

Поповић, Д. Ј.

1925    Војводина. Прилози проучавању наше земље и нашег народа. Општи део 1: Бачка. Прилози проучавању етничких односа од средине XVI  века до 1921.  г. Београд: Задруга штампарских радника „Родољуб“.

 

Крстић, И.

1927    Страсти Христове. Дванаест јеванђеља о страдањима Господњим. Ниш: Штампарија „Св. Цар Константин“.

 

(непознат аутор)

1929    Закон о личним именима : од 19. фебруара, 1929 – I год. Београд: Издавачка књижарница Геце Кона.

Николајевић, В.

1929    Апостоли празнични и недељни који се читају преко целе године за српске православне ученике основних школа. Сремски Карловци: Српска манастирска штампарија.

 

(непознат аутор)

1931    Закон и Устав Српске православне цркве. Београд: Свети архијрејски синод; Ниш: Штампарија „Сц. Цар Константин“.

 

Трифуновић, Н. М.

1931    Споменица десетогодишњице од оснивања прве српске православне цркве Светих апостола Петра и Павла у Рогашкој Слатини у Словенији. Вуковар: Штампарија „Ново Доба“.

 

Јанић, Др. В; Јаношевић, М. М.

1932    Закон о Српској православној цркви. Устав Српске православне цркве са спроведбеном наредном Св. архијерејског синода и тумачењима. Београд: Издавачка књижарница Геце Кона.

 

Исаковић, В. П.

1934    Св. Апостол и Јеванђелист Лука. Београд: ИП „Привредник“.

1934    Св. Јован Крститељ. Београд: ИП „Привредник“.

1934    Св. арх. Стефан. Београд: ИП „Привредник“.

 

(непознат аутор)

1935    Црква св. Ђорђа на Опленцу: задужбина и маузолеј Карађорђевића. Београд:  Државна штампарија Краљевине Југославије

 

(непознат аутор)

1936    Уредба о рачуноводству Српске православне цркве и њених установа и фондова. Сремски Карловци: Српска манастирска штампарија.

 

(непознат аутор)

1937    Архитектура и живопис храма Св. Николе код села Љуботена (Скопска Црна Гора) 1337-1937. Скопље: Штампарија “Јужна Србија”

 

Булић, В.

1939    Приручник са упутствима за целокупно пословање Српских православних црквених општина. Вршац: Југословенска штампарија П. Стефановић.

 

Путник, С.

1940    Крици Божјег црва. Београд: „Југославија“.

 

Путниковић, М. Ј.

1940    Мир међу људима. Београд: Штампарија „Скерлић“.

 

Ташић В. В.

1941    Одабране беседе. Београд: „Светлост“ к. д. Михајловић и Друг.

1944    Свето Јеванђељњ по Марку. Geneve: Societes Bibliques Reunies.

 

Јованкин, У. В.

1944    Песме о Христу. Нови Сад: Штампарија „Натошевић“.

 

Јовановић, Ј. З.

1945    Песме пригодне и сатиричне. Београд: Просвета.

 

Без датума:

(непознат аутор), Венац на одар Њ. В. Витешког краља Александра I Ујединитеља. Београд: Иво Видовић; Београд : Минерва.

Бајић, И., Албум композиција за гласовир. Нови Сад: Српска читаоница

Toлингер, Р., Пупољци: низ песмица за дечије грло са пратњом гласовира или виолине: дело 10. Св. 1, Триест песмица за један глас. Кикинда: Друштво “Гусле”.

 

Серијске публикације (азбучним редом)

 1. Богословски гласник . Часопис за Православну богословску науку и црквени живот. Уредник протосинђел Иларион Зеремски. Сремски Карловци: Српска манастирска штампарија. Бројеви: 1902, год. 1: Књ. I. Св. 3; Књ. II. Св. 4;Књ. II. Св. 4. 1903, год. 2: Књ. III. Св. 4; Књ. IV. Св. 5. 1904, год. 3: Књ. V. Св. 3; Књ. V. Св. 4; Књ. V. Св. 6; Књ. VI. Св. 6.
 2. Извештај о пословању управног одбора и о стању управе Жупаније Сремске за управну годину 1901. Поднешен славној Скупштини Жупаније сремске дне 6 (19) јуна 1902. Вуковар: Штампарија „Сремских новина“.
 3. Хришћански живот. Месечни часопис за хришћанску културу у црквени живот. Власник Др. В. Јанић.Уредник: Иринеј Ђорђевић. Бројеви: 1922, год. 1: јануар бр.1; фебруар бр. 2; март бр. 3; април бр. 4; мај бр.5; јун бр. 6; јул-август бр. 7-8; септембар-октобар бр. 9-10; новембар-децембар бр. 11-12. 1923, год 2: јануар-фебруар бр. 1-2; март бр. 3; април бр. 4; јул-август бр. 7-8; септембар бр. 9; новембар бр. 11. 1924, год. 3: јануар бр. 1; фебруар бр. 2; март бр. 3; мај бр. 5; јун бр. 6; јул-август бр. 7-8; октобар бр. 10; новембар бр. 11. 1925, год. 4: фебруар бр. 2; март бр. 3; април бр. 4; мај бр.5, септембар бр. 9; новембар бр. 11.
 4. Црква. Календар Српске православне патријаршије. Београд: Свети архијерејски синод. За године 1940, 1941, 1946, 1947, 1948.
 5. Школски лист. Број 20 (јун 1859) до Број 48 (децембар 1859)

 

Списак богослужбених књига (по години штампања)

 1. Октоих, штампан у Москви 1683. г., Беркасово, храм Св. апостола Петра и Павла
 2. Антологион, штампан у Москви 1697. г., Беркасово, храм Св. апостола Петра и Павла
 3. Требник, штампан у Москви 1698. г. , Беркасово, храм Св. апостола Петра и Павла
 4. Јеванђеље за литургију на Велики четвртак и Велики петак, штампано у Москви 1759. г., Шид, храм Преноса моштију Св. Оца Николаја
 5. Јеванђеље, штампано у Москви 1701. г. , Вишњићево, храм Преноса моштију Св. Оца Николаја
 6. Пентикостар, штампан у Москви 1704. г. , Беркасово, храм Св. апостола Петра и Павла
 7. Триод посни, штампан у Москви 1704. г. , Беркасово, храм Св. апостола Петра и Павла
 8. Пентикостар, штампан у Москви 1704. г. , Беркасово, храм Св. апостола Петра и Павла
 9. Рукописно Јеванђеље, преписао јеромонах Јован из манастира Хопово 1707. г., Шид, храм Преноса моштију Св. Оца Николаја
 10. Јеванђеље, штампано у Москви око 1710. г. , Беркасово, храм Св. апостола Петра и Павла
 11. Јеванђеље, штампанo у Москви 1730. г. , Бачинци, храм Преноса моштију Св. Оца Николаја
 12. Престоно Јеванђеље, штампано у Москви, 1748. г., Шид, храм Преноса моштију Св. Оца Николаја
 13. Пролог за јун, штампан 1754. г. , Беркасово, храм Св. апостола Петра и Павла
 14. Јеванђеље, штампано у Москви 1757. г. , Илинци, Храм Св. пророка Илије
 15. Општак, штампан у Москви 1763 г. , Беркасово, храм Св. апостола Петра и Павла
 16. Евангелион (Јеванђеље на грчком језику) , штампан 1776. г. , Шид, храм Преноса моштију Св. Оца Николаја
 17. Поученије, штампано у Бечу 1793. г. , Беркасово, храм Св. Апостола Петра и Павла
 18. Пролог за март, април и мај, штампан у Москви, прва половина 18. века, Беркасово, храм Св. апостола Петра и Павла
 19. Пролог за јун, јул и август, руско издање, прва половина 18. века, Беркасово, храм Св. апостола Петра и Павла
 20. Минеј за октобар, 18. век, Шид, храм Преноса моштију Св. Оца Николаја
 21. Јеванђеље, Кијевопечерска лавра, 1803. г., Шид, храм Преноса моштију Св. Оца Николаја
 22. Часловац, штампан у Београду 1846. г. , Бачинци, храм Преноса моштију Св. Оца Николаја
 23. Четворојеванђеље, штампано у Бечу 1854. г. , Моловин, храм Св. Архангела Гаврила
 24. Пентикостар, штампан у Бечу 1855. г., Беркасово, храм Св. апостола Петра и Павла
 25. Триод, штампан у Бечу 1855. г., Беркасово, храм Св. апостола Петра и Павла
 26. Молебан за цара, војску и сав народ, штампан у Сремским Карловцима 1859. г. , Шид, храм Преноса моштију Св. Оца Николаја
 27. Псалтир, штампан у Београду, 1861. г. , Шид, храм Преноса моштију Св. Оца Николаја
 28. Антологион, штампан у Москви 1861. г., Бачинци, храм Преноса моштију Св. Оца Николаја
 29. Требник, штампан у Београду 1869. г ., Шид, храм Преноса моштију Св. Оца Николаја
 30. Часослов, штампан у Београду, 1874. г. , Шид, храм Преноса моштију Св. Оца Николаја
 31. Катихесис, штампан у Бечу 1886. г., Шид, храм Преноса моштију Св. Оца Николаја
 32. Скраћени псалтир, штампан у Бечу 1887. г., Шид, храм Преноса моштију Св. Оца Николаја
 33. Катихисис, штампан у Бечу 1888. г., Шид, храм Преноса моштију Св. Оца Николаја
 34. Средњи Катихисис, штампан у Бечу 1889. г., Шид, храм Преноса моштију Св. Оца Николаја
 35. Апостол, штампан у Москви 1893. г. , Шид, храм Преноса моштију Св. оца Николаја
 36. Службеник, штампан у Москви 1896. г., Шид, храм Преноса моштију Св. Оца Николаја
 37. Требник, штампан у Москви 1896. г., Шид, храм Преноса моштију Св. Оца Николаја
 38. Јеванђеље, штампано 1917. г. , Илинци, храм Св. пророка Илије

 

Административне књиге

 1. Протокол крштених, венчаних и умрлих парохије Преноса моштију Св. оца Николаја у Шиду 1762-1777. године
 2. Збирка докумената о градњи храма Преноса моштију Св. оца Николаја у Шиду 1763-1896. године
 3. Домовни протокол парохије Преноса моштију Св. оца Николаја у Шиду из 1895. године
 4. Домовни протокол парохије Преноса моштију Св. оца Николаја у Шиду, око 1925. године
 5. Протокол оглашених венчања 1883-1955. године
 6. Протокол исповеђених и причешћених верника крај 19. века
 7. Протокол исповеђених и причешћених верника 1936-1958. године
 8. Циркуларни протокол Српске православне црквене општине у Шиду 1750-1763. године
 9. Циркуларни протокол Српске православне црквене општине у Шиду 1853-1875. године
 10. Циркуларни протокол Српске православне црквене општине у Шиду 1883-1945. године
 11. Инвентари и рачуни храма Преноса моштију Св. оца Николаја у Шиду 1753-1807. године
 12. Инвентари и завршни рачуни Српске православне црквене општине у Шиду 1889-1897. године
 13. Завршни рачуни Српске православне црквене општине у Шиду за период 1900-1929. године
 14. Рачуни Српске православне црквене општине у Шиду 1904-1911. године
 15. Дневник благајне Српске православне црквене општинеу Шиду 1883. године
 16. Главна књига разреза и уплате парохијала Српске православне црквене општине шидске 1891-1900. године
 17. Записници седница Школског одбора у Шиду 1840-1880. године
 18. Записници седница Српске православне црквене општине у Шиду 1846-1877. године
 19. Записници седница Српске православне црквене општине у Шиду 1877-1904. године
 20. Записници седница Српске православне црквене општине у Шиду 1904-1964. године
 21. Записници седница Црквеног Управног одбора у Шиду 1897-1904. године
 22. Записници седница Црквеног Управног одбора у Шиду 1922-1937. године
 23. Записници седница Црквеног Управног одбора у Шиду 1937-1955. године
 24. Деловодни протокол Српске православне црквене општине у Шиду 1876-1882. године
 25. Деловодни протокол Српске православне црквене општине у Шиду 1883-1893. године
 26. Деловодни протокол Српске православне црквене општине у Шиду 1894-1901. године
 27. Деловодни протокол Српске православне црквене општине у Шиду 1936-1946. године
 28. Деловодни протокол Српске православне црквене општине у Шиду 1933-1954. године
 29. Књига одправака за 1876-1882. годину
 30. Књига одправака за 1883-1898. годину
 31. Књига одправака за 1901-1916. годину
 32. Уруџбени записник Српске православне црквене општине у Шиду 1916-1932. године
 33. Уруџбени записник Српске православне црквене општине у Шиду 1902-1910. године
 34. Уруџбени записник Српске православне црквене општине у Шиду 1910-1921. године
 35. Уруџбени записник Српске православне црквене општине у Шиду 1932-1936. године
 36. Протокол верозаконских прелаза 1900-2004. године

 

 

Аутор чланка:
Радован Сремац

Радован Сремац је рођен 1982. године. Основну и средњу школу је завршио у Шиду. Дипломирао на Одељењу за археологију Филозофског факултета у Београду. У периоду 2009-2013. био је запослен као кустос-археолог у Галерији слика „Сава Шумановић“ Шид. Обављао функцију директора поменуте установе 2011-2012. год. У периоду од 2014. до 2017. године био је запослен у Завичајној археолошкој збирци при Народној библиотеци „Симеон Пишчевић“ Шид као кустос-археолог, а од 2018. године у Музеју наивне уметности „Илијанум” Шид. Звање вишег-кустоса је стекао 2017. године. Члан је Српског археолошког друштва од 2007. године. Истраживачко интересовање се креће од археологије римских провинција Централног Балкана, преко историје Војводине 18-20. века до генеалогије. Аутор је изложби: „Градина на Босуту“ намењене за гостовање у земљама региона (2017), музејске поставке Црквене ризнице Српског православног архијерејског намесништва Шидског (2016), „Градина на Босуту“ у Завичајном музеју у Руми (2015), „У залеђу престонице – Општина Шид у касној антици“ у Галерији слика „Сава Шумановић“ Шид (2012), „Сава Шумановић – лично, породично, национално“ у Галерији слика „Сава Шумановић“ Шид (са гостовањем у Музеју савремене умјетности Републике Српске у Бања Луци и у Дому војске Србије у Београду) (2012), „Нит која нас веже" у Музеју наивне уметности „Илијанум" Шид итд. Аутор је 33 монографије и преко 90 радова у серијским публикацијама. За свој рад је награђен Вишњићевом наградом у категорији младих стваралаца у култури за 2010. годину, Шестодецембарском Захвалницом Општине Шид (2015), признањем градоначелника Хаифе (Израел) за научно-истраживачки рад о историји јеврејских заједница у Србији (2015) и признањем Министарства спољних послова Израела за ширење и унапређивање српско-израелског пријатељства (2016).

Коментари (0)

Одговорите

Тренутно нема коментара. Будите први и оставите коментар.