Коначни резултати акције Српски ДНК месец 2021.

24. децембра 2021.

коментара: 1

Друштво српских родословаца “Порекло” организовало је од 13. септембра до 15. октобра већ традиционалну акцију тестирања под називом “Српски ДНК месец 2021”, у част дана кад је основан Српски ДНК пројекат (14. септембра 2012).

Укупно је тестирано 185 појединаца, што представља други највећи број тестираних у оквиру неке акције од када “Порекло” организује акције овог типа (једино је акција Светски ДНК месец 2021 имала већи број тестираних – укупно 223). Узорак је географски релативно равномерно распоређен, с тим да се уочавају одређене концентрације у појединим областима (нпр. у северној Далмацији, Банији, западној и југозападној Србији, јужној и југоисточној Србији, итд.), док из појединих области није било већег броја тестираних (нпр. Славонија, источна Србија, итд.). Прве три хаплогрупе по бројности су I2-Y3120, E и R1a, а затим следе I1, J2, R1b, N, G, I2-M223 и Q.

Распоред тестираних у акцији Српски ДНК месец 2021.

Хаплогрупа Е је у оквиру ове акције била друга по бројности са процентом од 18,38% тестираних припадника, што је нешто више од српског просека за Е хаплогрупу (16,54%). Највећи број тестираних припада најчешћој грани хаплогрупе Е код Срба, V13, а преко једног тестираног је присутна и нешто ређа грана M34. Као и током акције Светски ДНК месец 2021, грана V13 је била прилично разноврсна, са нешто већим бројем припадника родова Матаруга (грана Z19851>A18844, укупно 6), Бјелопавлића (грана Z16988>Z13591, укупно 3) и Васојевића (грана Y37092>Y126722, укупно 3). Током ове акције је, као и у претходној акцији, за већи број тестираних предвиђена припадност нижим подгранама FGC11450 (5) и L241 (4).

Хаплогрупа G је била осма по бројности и присутна преко двојице тестираних (проценат од 1,08%, ниже од српског просека за ову хаплогрупу од 3,03%). За једног од тестираних је предвиђена нижа подграна L140>PF3345, а за другог се на основу хаплотипа није могла предвидети нижа подграна, па је он остао на општем нивоу G2a хаплогрупе (G2a-P15).

Хаплогрупа I1 је била четврта по бројности са процентом од 10,27%, што је више од српског просека за I1 хаплогрупу (7,26%). Две најбројније I1 подгране у овој акцији су биле дробњачка P109>S14887>FGC22045 (6 припадника) и M227>A11380 (такође 6 припадника), а треба поменути и присуство подгране P109>Y13930>FGC21792 (3 припадника), која је “рођачка” дробњачкој.

Хаплогрупа I2 је у овом прегледу раздвојена на две гране – M223 и Y3120. М223 је у оквиру ове акције присутна преко подгране L701>A427, која је најчешћа подграна од I2-M223 код Срба. Y3120 је прва по бројности са процентом од 37,30%, од чега 27,57% отпада на најбројнију подграну од Y3120, PH908, док 9,73% отпада на остале подгране. Карактеристика ове акције би био велики број припадника рода Никшића (гране Y189944 и Y250780) – укупно њих 7, док је од пограна које се не налазе испод PH908 најприсутнија S17250, са укупно 5 припадника (од којих је један предвиђен као још нижа подграна FT109402).

Хаплогрупа Ј2 је била пета по бројности са процентом од 7,57%, што је ниже од српског просека за J2 хаплогрупу (9,46%). Најбројнија грана је J2b-M205>Y22059, са укупно 9 припадника (њих 8 припада нижој подграни Y22063, а 1 подграни Y155375), што је очекивано јер је то најбројнија подграна Ј2 хаплогрупе код Срба. Присутна је такође и грана Ј2b-M241 са тројицом припадника (од којих су двојица предвиђена као припадници ниже подгране Z1043), као и две различите подгране хаплогрупе Ј2а (M319 и L70).

Хаплогрупа N је била седма по бројности (укупно четворица тестираних) са процентом од 2,16%, што је нешто ниже од српског просека за ову хаплогрупу (3,09%). Сви тестирани припадају најчешћој подграни ове хаплогрупе код Срба (N2-P189.2>Y7310>FT182494), с тим да је један од тестираних највероватније FT182494*, тј. вероватно не припада подграни FGC28435, која је карактеристична за родове који имају ближе или даље порекло са подручја Пиве, као и за део родова са ближим или даљим пореклом са подручја Бањана.

Хаплогрупа Q је у оквиру ове акције била присутна преко само једног представника, који припада роду Братоножића (грана Q2-L245>Y2209>BZ3000, најучесталија грана Q хаплогрупе код Срба).

Хаплогрупа R1a је била трећа по бројности са процентом од 16,22%, што је више од српског просека за R1a хаплогрупу (14,06%). Највећи број тестираних припада грани Z280, укупно њих 23, грани М458 припадају петорица тестираних, док се за двојицу тестираних није са сигурношћу могла утврдити нижа грана. Најбројнија подграна R1a хаплогрупе током ове акције је била Z280>Y35>YP4278, са укупно 10 припадника (од њих су двојица предвиђена као припадници још ниже подгране BY30743), а следећа по бројности је подграна Z280>Y2608>BY149000 (тзв. “карпато-далматинска”) са укупно 4  припадника. Грана М458 је углавном била присутна преко њене најбројније подгране код Срба, L1029 (укупно 3 припадника, један од њих предвиђен као припадник још ниже подгране YP417).

Хаплогрупа R1b је била шеста по бројности са процентом од 5,95%, што је нешто ниже од српског просека за ову хапплогрупу (6,89%). Подгране тестираних R1b појединаца у овој акцији су врло разноврсне. Најбројнија је Z2103 са 4 припадника, од којих двојица припадају још нижим подгранама Z2705>FT49714 (карактеристична за род Пипера) и Z2705>Z15952, а такође су присутне и U106 са тројицом припадника (један од њих предвиђен као припадник још ниже подгране Y6669), PF7562 са двојицом припадника (један од њих предвиђен као припадник јож ниже подгране FT44409), као и U152 са једним припадником, док се за једног тестираног није могла одредити нижа подграна од L51.

Заступљеност хаплогрупа на узорку од 185 тестираних

У прегледу који следи, тестирани су груписани по основним хаплогрупама којима припадају, где је изузетак направљен једино код хаплогрупе I2, која је подељена према сниповима M223 и Y3120. Код тестираних је од података наведен редни број додељен током акције, презиме, крсна слава, место порекла по очевој линији и низ хаплогрупе којој припадају, где је последњи наведени снип истовремено и најмлађи. Испод сваке хаплогрупе је наведен збир њених тестираних припадника током ове акције са процентом учесталости.

E

2. Остојић, Митровдан, Остојићи, Двор, E-V13>Z1057

3. Ерић, Ђурђиц, Бресно Поље, Трстеник, E-V13>Z16988>Z13591

5. Кртинић, Јовањдан, Рудопоље Брувањско (заселак Клапавице), Грачац, E-V13>Y30977>Y37092

14. Ђокић, Мратиндан, Витоше, Брус, E-V13>Z1057

20. Петровић, Стевањдан, Доња Грабовица, Ваљево, E-V13>Z5018>L241

21. Станић, Никољдан, Хатељи, Берковићи, E-V13>Z19851>A18844

29. Ристивојевић, Св. Јован Златоусти, Дљин, Лучани, E-V13>Z19851>A18844

45. Аџић, Јовањдан, Горња Бодежишта, Гацко, E-V13>L241>PH2180

59. Мраковић, Лазарева Субота, Влаховић, Глина, E-V13>Z1057

60. Угриновић, Никољдан, Лабуништа, Струга, E-V13>Z5017>PH1173

69. Драшко, Никољдан, Оборци, Доњи Вакуф, E-V13>Z19851>A18844

70. Исаиловић, Никољдан, Дворска, Крупањ, E-V13>Z16988>Z13591

76. Манић, Митровдан, Обреновац, Пирот, E-V13>Z1057

78. Драговић, Аранђеловдан, Ђулићи, Андријевица, E-V13>Y37092>Y126722

79. Пекић, Св. Врачи, Драчевица, Бар, E-V13>FGC11450>FT184022

85. Милошевић, Никољдан, Постење (заселак Блажево), Нови Пазар, E-V13>Z5018>FGC11450

86. Шегрт, Стевањдан, Бастаси, Босанско Грахово, E-V13>Z5017>FT79653

88. Чолаковић, Никољдан, Каменско, Никшић, E-V13>Z19851>A18844

89. Ункашевић, Св. Врачи, Драчевица, Бар, E-V13>FGC11450>FT184022

93. Вукашиновић, Никољдан, Доњи Мушић, Мионица, E-V13>Z19851>A18844

98. Попадић, Никољдан, Ходбина, Мостар, E-V13>Z5017>Z16988

109. Антонић, Аранђеловдан, Усорци, Оштра Лука, E-V13>Z5017>Z16988

124. Дамјановић, Никољдан, Бранешци Доњи, Челинац, E-V13>Z5018>L241

125. Вуловић, Петковдан, Доње Лопиже, Сјеница, E-V13>Z16988>Z13591

131. Илић, Аранђеловдан, Дрен, Обреновац, E-V13>Z19851>Y172393

137. Манић, Јовањдан, Росомач, Пирот, E-V13>A7135>Y128213

148. Васојевић, Св. Александар Невски, Доње Лопиже, Сјеница, E-V13>Y37092>Y126722

153. Ђукарић, Часне Вериге апостола Петра, Горњи Очауш, Теслић, E-V13>Y37092>Y126722

159. Станковић, Лучиндан, Губеревац, Лесковац, E-M34>Z849>L791

163. Малеш, Никољдан, Рилић, Купрес, E-V13>Z5018>L241

167. Никић, Митровдан, Смолућа Доња, Лукавац, E-V13>Z5018>FGC11450

170. Милаш, Стевањдан, Цетина, Цивљане, E-V13>Z19851>A18844

175. Јосиповић, Лазарева Субота, Црвица (заселак Рајетковићи), Сребреница, E-V13>Z1057

185. Павловић, Ђурђевдан, Цивљане, E-V13>Z5017>Z16988

Збир = 34/185; проценат = 18,38%

 

G

106. Загорчић, Никољдан, Ченеј, Нови Сад, G2a-P303>L140>PF3345

177. Миленковић, Аранђеловдан, Клисурица, Прокупље, G2a-P15

Збир = 2/185; проценат = 1,08%

 

I1

15. Ћосић, Ђурђевдан, Јаша Томић, Сечањ, I1-P109>S14887>FGC22045

16. Вуловић, Аранђеловдан, Сопотница, Пријепоље, I1-P109>S14887>FGC22045

22. Ћосић, Ђурђевдан, Јаша Томић, Сечањ, I1-P109>S14887>FGC22045

26. Ивановић, Јовањдан, Бајевац, Лајковац, I1-Z63>Y6228>Y7627

32. Миковић, Никољдан, Јежевица, Чачак, I1-Z63>BY351>Y13946

37. Ћук, Никољдан, Скакавац, Босански Петровац, I1-Z63>Y6228>Y7627*

41. Петровић, Аранђеловдан, Прањани, Горњи Милановац, I1-M227>A11380

43. Мирић, Аранђеловдан, Сивац, Кула, I1-M253

64. Благојевић, Никољдан, Плетерница (Славонска Пожега), I1-P109>Y13930>FGC21792

71. Рашић, Никољдан, Белегиш, Стара Пазова, I1-M227>A11380

83. Љубичић, Видовдан, Мала Врановина, Топуско, I1-P109>Y13930>FGC21792

94. Лековић, Никољдан, Павино Поље, Бијело Поље, I1-P109>S14887>FGC22045

100. Нововић, Аранђеловдан, Побретићи, Бијело Поље, I1-M227>A11380

107. Марашевић, Аранђеловдан, Врбница, Сјеница, I1-M227>A11380

108. Ћосић, Јовањдан, Радоњићи, Пале, I1-P109>S14887>FGC22045

110. Ћосић, Јовањдан, Радоњићи, Пале, I1-P109>S14887>FGC22045

121. Јанковић, Аранђеловдан, Белотић, Осечина, I1-P109>Y13930>FGC21792

154. Лончаревић, Јовањдан, Црљенице, Пљевља, I1-M227>A11380

168. Тешановић, Ђурђевдан, Кореташи, Лопаре, I1-M227>A11380

Збир = 19/185; проценат = 10,27%

 

I2-M223

176. Цветановић (Ђокић), Бели Поток, Лесковац, I2-M223>L701>A427

Збир = 1/185; проценат = 0,54%

 

I2-Y3120

8. Ешан, Марковдан, Велики Дубовик, Босанска Крупа, I2-Y3120>S17250

9. Раковац, Лучиндан, Камењача, Трстеник, I2-Y3120>PH908>Y250780

10. Ђорђевић, Никољдан, Пирот, I2-Y3120

11. Козомара, Ђурђевдан, Гламоч, I2-Y3120>PH908

13. Миловановић, Лучиндан, Горња Горевница, Чачак, I2-Y3120>PH908>Y189944

18. Ђекић, Лучиндан, Сопотница, Пријепоље, I2-Y3120>PH908>Y250780

19. Видука, католик (Михољдан), Придрага, Новиград, I2-Y3120>PH908

24. Думедаш, Јовањдан, Обровац, Бачка Паланка, I2-Y3120

30. Мандић, Никољдан, Ново Село, Купрес, I2-Y3120>PH908

33. Вукобрат, Ђурђевдан, Доњи Тишковац, Босанско Грахово, I2-Y3120>PH908

34. Аксентијевић, Ђурђиц, Шатра, Куршумлија, I2-Y3120>PH908>BY55783*

35. Лукач, Лазарева Субота, Доњи Добретин, Двор, I2-Y3120>PH908

42. Гујаничић, Никољдан, Комарани, Нова Варош, I2-Y3120

48. Радовић, Лучиндан, Љуша, Куршумлија, I2-Y3120>PH908>Y250780

51. Љубичић, Ђурђевдан, Биоска, Ужице, I2-Y3120>PH908

55. Миливојевић, Никољдан, Роанда, Свилајнац, I2-Y3120>PH908

57. Миланов, Никољдан, Ковиљ, Нови Сад, I2-Y3120>PH908

61. Клисарић, Алимпијевдан, Оџаци, Трстеник, I2-Y3120>PH908

63. Средић, Никољдан, Нишевићи, Приједор, I2-Y3120>PH908

65. Шутаковић, Илиндан, Призрен, I2-Y3120>PH908

68. Гроза, Аранђеловдан, Банатска Дубица, Сечањ, I2-Y3120

74. Рожић, Никољдан, Горњи Граци, Мркоњић Град, I2-Y3120

75. Богдановић, Илиндан, Штиково, Дрниш, I2-Y3120>PH908

77. Бољановић, Јовањдан, Данићи, Гацко, I2-Y3120>Z17855>PH3414

80. Јовановић, Велика Госпојина, Ново Село, Сурдулица, I2-Y3120

87. Ђоковић, Лучиндан, Југовићи, Никшић, I2-Y3120>PH908>Y189944*

92. Прерадовић, Јовањдан, Рујевац, Двор, I2-Y3120>PH908

96. Тиосављевић, Аранђеловдан, Риђаге, Чачак, I2-Y3120>PH908

99. Лончина, Св. Врачи, Деветаци, Нови Град, I2-Y3120>S17250

102. Врањевац, Никољдан, Крушчица, Ариље, I2-Y3120>PH908

103. Андрић, Аранђеловдан, Ћуковине, Коцељева, I2-Y3120>PH908

105. Живановић, Митровдан, Барзиловица, Лазаревац, I2-Y3120>PH908

114. Ашћерић, Ђурђевдан, Ашћерићи, Шековићи, I2-Y3120>PH908

115. Локот, гркокатолик, Горња Мравица, Прњавор, I2-Y3120>PH908

116. Пиваш, Никољдан, Томина, Сански Мост, I2-Y3120>PH908

117. Јовановић, Никољдан, Гуришевци, Топола, I2-Y3120>PH908

120. Милошевић, Аранђеловдан, Велики Суводол, Пирот, I2-Y3120

122. Дукић, Стевањдан, Томингај, Грачац, I2-Y3120>PH908>BY189748

126. Буча, католик, Биоград на Мору, I2-Y3120>PH908

128. Ћирић, Св. Симеон Мироточиви, Чаири, Трстеник, I2-Y3120>PH908

129. Ракић, Ђурђевдан, Ново Милошево, Нови Бечеј, I2-Y3120>PH908

130. Благојевић, Св. Симеон Богопримац, Палежница Горња, Добој, I2-Y3120>PH908>Y134578

133. Степановић, Ђурђиц, Драгиње, Коцељева, I2-Y3120>PH908

135. Лелек, Ђурђевдан, Добромеровићи, Рогатица, I2-Y3120>PH908

136. Ђорђевић, Лучиндан, Рипањ, Београд, I2-Y3120>PH908>Y189944

139. Калмар, католик, Будимпешта (Мађарска), I2-Y3120

140. Вукас, Стевањдан, Језеро, Плашки, I2-Y3120>PH908>BY189748

141. Пантовић, Ђурђевдан, Златари, Рудо, I2-Y3120>PH908

142. Арбутина, Никољдан, Мартиновићи, Глина, I2-Y3120>PH908

143. Ђорђевић, Никољдан, Дуга Лука, Врање, I2-Y3120>PH908

149. Карпузи, муслиман, Гостивар, I2-Y3120>PH908

150. Милојевић, Ђурђиц, Брњак, Зубин Поток, I2-Y3120>PH908>BY55783*

151. Драгојевић, Никољдан, Решетар, Плитвичка Језера, I2-Y3120>A1328>FT109402

152. Стричевић, Ђурђевдан, Кољане, Врлика, I2-Y3120>PH908

156. Грујић, Св. Василије Велики, Вича, Лучани, I2-Y3120>S17250

157. Кундачина, Ђурђевдан, Хатељи, Берковићи, I2-Y3120>PH908

158. Ковачевић, Св. Василије Велики, Доњи Граци, Мркоњић Град, I2-Y3120>PH908>MF2888

160. Анђић, Аранђеловдан, Фојница, Гацко, I2-Y3120>PH908>BY93199

162. Трубић, Лучиндан, Стражице, Рибник, I2-Y3120>PH908>Y189944

164. Џамић, Никољдан, Велика Врбница, Александровац, I2-Y3120

166. Јанковић, Ђурђевдан, Вијачани Горњи, Челинац, I2-Y3120>PH908

169. Митрић, Јовањдан, Равни, Мостар, I2-Y3120>Z17855>PH3414

171. Миливојевић, Никољдан, Церовица, Станари, I2-Y3120>PH908

172. Мићић, Никољдан, Скиповац Горњи, Добој, I2-Y3120>PH908

174. Ђурин, Митровдан, Сакуле, Опово, I2-Y3120

179. Маринковић, Игњатијевдан, Коранско Село, Бариловић, I2-Y3120>PH908>Y51673

180. Поповић, Никољдан, Доњи Присјан, Власотинце, I2-Y3120>PH908

181. Маљковић, Јовањдан, Маовице, Врлика, I2-Y3120>S17250

182. Кричковић, Стевањдан, Маовице, Врлика, I2-Y3120

Збир = 69/185; проценат = 37,30%

 

J2

6. Нићифоровић, Никољдан, Клашнић, Мионица, J2b-M241>Z638>Z1043

17. Бобић, Јовањдан, Поповић Брдо, Карловац, J2b-M205>Y22059>Y22063

28. Поповић, Никољдан, Добро Поље, Црна Трава, J2b-M205>Y22059>Y22063

39. Спасојевић, Ђурђиц, Рађево Село, Ваљево, J2b-M205>Y22059>Y22063

47. Трајковић, Никољдан, Спанчевац, Бујановац, J2a-L26>L558>M319

49. Радивојевић, Никољдан, Млачиште, Црна Трава, J2b-M205>Y22059>Y22063

52. Костић, Никољдан, Свештица, Ивањица, J2b-M205>Y22059>Y22063

73. Петковић, Лучиндан, Сијарина, Медвеђа, J2b-M205>Y22059>Y22063

118. Ристић, Аранђеловдан, Спанчевац, Бујановац, J2b-M241>Z597>Z638

119. Муњић, Св. Симеон Столпник, Грабовица, Власеница, J2b-M205>Y22059>Y22063

127. Стојчевић, Ђурђевдан, Ламинци, Градишка, J2b-M205>Y22059>Y155375

134. Тинтор, Св Врачи, Доњи Жировац, Двор, J2b-M205>Y22059>Y22063

145. Кораћ, Никољдан, Рујишта, Беране, J2b-M241>Z638>Z1043

173. Савић, Јовањдан, Добрња, Бања Лука, J2a-L26>L25>L70

Збир = 14/185; проценат = 7,57%

 

N

1. Радановић, Никољдан, Брда (заселак Велики Штрбци), Дрвар, N2-P189.2>Y7310>FT182494*

7. Боснић, Јовањдан, Дрвар, N2-P189.2>Y7310>FT182494

50. Бјелић, Јовањдан, Главица, Босанска Крупа, N2-P189.2>Y7310>FT182494

111. Ћосић, Јовањдан, Булози, Источно Сарајево, N2-P189.2>Y7310>FT182494

Збир = 4/185; проценат = 2,16%

 

Q

161. Станишић, Никољдан, Сеоштица, Подгорица, Q2-L245>Y2209>BZ3000

Збир = 1/185; проценат = 0,54%

 

R1a

4. Аздејковић, Аранђеловдан, Кобиље, Брус, R1a-Z280>Y35>YP4278

12. Костић, Крстовдан, Шопић, Лазаревац, R1a-Z280>L1280>YP3987

23. Ивковић, Никољдан, Доњи Дрежањ, Невесиње, R1a-Z280>YP4278>BY30743

25. Милиновић, Ђурђевдан, Доње Вуковско, Купрес, R1a-Z280>Y35>YP4278

27. Косовић, Мратиндан, Земуник Доњи, Задар, R1a-Z280>L1280>YP3987

31. Тамбурић, Аранђеловдан, Ново Село, Соколац, R1a-M458>L1029>YP417

36. Ресановић, Никољдан, Закопа, Двор, R1a-Z280>YP237>YP951

38. Матановић, Илиндан, Крањи До, Цетиње, R1a-Z280>YP237>L366

44. Јовановић, Вартоломијевдан, Велика Сугубина, Крагујевац, R1a-M458>A11460

46. Кладар, Ђурђевдан, Хртић, Двор, R1a-Z280>Y2608>BY149000

56. Савић, Никољдан, Крушедол Село, Ириг, R1a-Z280>Y35>YP4278

58. Ђорђевић, Св. Врачи, Коњува, Куршумлија, R1a-M458

62. Мартинов, Велика Госпојина, Српска Црња, Нова Црња, R1a-Z280>Z92

66. Папић, Никољдан, Горње Дубраве, Огулин, R1a-M458>L1029

67. Петровић, Никољдан, Дљин, Лучани, R1a-Z280>YP343>YP371

72. Малбашић, Ћириловдан, Кола, Бања Лука, R1a-Z280>YP343>YP340

91. Новаковић, Ђурђевдан, Маовице, Врлика, R1a-Z280>Y2608>BY149000

95. Лукић, Никољдан, Осечина, R1a-Z280>YP343>YP371

112. Симић, Марковдан, Јошавка Горња, Челинац, R1a-Z280>Y35>YP4278

113. Спасојевић, Марковдан, Шњеготина Велика, Челинац, R1a-Z280>Y35>YP4278

123. Вуковић, Ђурђевдан, Горње Врсиње, Милићи, R1a-M458>L1029

132. Утјешиновић, Срђевдан, Острожин, Вргинмост, R1a-Z280>Y2608>BY149000

138. Видаковић, Лазарева Субота, Горњи Грбавци, Зворник, R1a-Z280>YP4278>BY30743

144. Алексић, Ђурђевдан, Брадић, Лозница, R1a-Z280>YP237>YP951

146. Недељковић, Никољдан, Моравци, Љиг, R1a-Z280>Y35>YP4278

155. Остојић, Никољдан, Врбета, Кнић, R1a-M420

165. Раковац, Аранђеловдан, Ниш, R1a-M420

178. Јовичић, Марковдан, Јошавка Горња, Челинац, R1a-Z280>Y35>YP4278

183. Приметица, Никољдан, Маовице, Врлика, R1a-Z280>Y35>YP4278

184. Ђурић, Ђурђевдан, Маовице, Врлика, R1a-Z280>Y2608>BY149000

Збир = 30/185; проценат = 16,22%

 

R1b

40. Цвитковац, Ђурђевдан, Маовице, Врлика, R1b-L51>U106

53. Ђурић, Ђурђиц, Исток, R1b-PF7562>BY16680>FT44409

54. Цвитковац, Ђурђевдан, Маовице, Врлика, R1b-L51>U106

81. Вучковић, Никољдан, Збојшица, Ужице, R1b-Z2103>Z2705>Z15952

82. Ивановић, Јовањдан, Поповић, Сопот, R1b-L23>Z2103

84. Миладиновић, Поповњак, Деспотовац, R1b-L23>L51

90. Петковић, Никољдан, Маовице, Врлика, R1b-U106>L48>Y6669

97. Поповић, Никољдан, Сејаце, Бујановац, R1b-L23>Z2103

101. Антовић, Ђурђиц, Прилипац, Пожега, R1b-Z2103>Z2705>FT49714

104. Хаџић, муслиман, Нова Варош, R1b-L51>P312>U152

147. Ђурић, Никољдан, Мала Косаница, Куршумлија, R1b-M269>PF7562

Збир = 11/185; проценат = 5,95%

page view counter

Коментари (1)

Одговорите

Један коментар

  1. Nikšićanin

    Kad se radi stani-pani tad uskaču Nikšićani.Oj ha. Malo pomognu i ostali.