Државна нижа гимназија у Беранама – Уписница ученика за 1913/14. и 1914/15. школску годину

18. јула 2020.

коментара: 0

ПИШЕ: Сарадник портала Порекло Ранко Бубања

Нижа државна гимназија у Беранама основана је Указом краља Николе I Петровића Његоша 31. августа 1913. године.

Школа је почела да ради у двије неугледне зграде старе турске школе (иптиадије и руждије), које су се налазиле недалеко од садашње гимназијске зграде.[1]

Директор гимназије је био Коста Костић.

Прије доласка у Црну Гору, био је професор српске Учитељске школе у Скопљу.

Био је професор и у Пљеваљској гимназији.

У Беране је премјештен са дужности наставника историје у Цетињској гимназији.

У Беранама је остао до почетка 1916. године, односно до капитулације Црне Горе.

Професори су:

Коста Костић

 • Српски језик

Прокопије Вековић, свештеник

 • Вјеронаука

Михо Доманчић

 • Географија
 • Математика
 • Цртање

Иво Ипшић

 • Зоологија
 • Хигијена
 • Калиграфија

Пријављени кандидати за упис подвргнути су строгом пријемном испиту, јер се јавио већи број него што је гимназија могла да прими.

За упис у Нижу државну гимназију у Беранама, октобра 1913. године, пријавило се 200 кандидата, од којих је пријемни испит положило 138, а два ученика су накнадно стекла право уписа (по одобрењу Министарства просвјете и црквених послова Владе Црне Горе).

Уписани ученици, њих 144, били су распоређени у три изузетно бројна одјељења.

Наставнички савјет је одржао прву сједници 6. новембра (6. новембар се од 1963. године слави као Дан Гимназије) на којој је одлучено да сјутрадан почне настава у три одјељења.

Из Берана и околних села уписано је 58 ђака, из Андријевачког краја 69, из Колашинског 18, док их је 12 дошло: петорица из Гимназије у Подгорици, један чак из Скадра (учио тамо први разред турске иптиадије), а по један из гимназија у Скопљу, Крушевцу и Београду, док су се четворица завичајаца вратила из Чачка.[2]

Школска 1913/14. година[3]

Први разред

Предмети науке:

 • Хришћанска наука
 • Српски језик
 • Географија
 • Математика
 • Јестаственица (природопис, зоологија)
 • Хигијена

Предмети вјештине:

 • Калиграфија (краснопис)
 • Цртање

Предмет оцјењивања ученика је и:

 • Владање
 • Труд

 

ГЛАВНИ КАТАЛОГ

I разред

Број ученика

уписаних

 

почетком школске године током школске године укупно
144 1 145
од тих новака понављача приватиста[4]
из исте гимназије из друге гимназија из исте гимназије из друге гимназија
133 7 / 5 /
оцијењених коначно[5]

(крајем августа)

I ред

с одликом

I ред II ред

с правом понављања

II ред

без права понављања

III ред укупно
21 81 27 / 1 130
неоцијењених због болести смрти отпуштања или изгнања пријелаза у друге школе својевољног напуштања укупно
/ / 1 3 8 12
од ученика било је

 

стипендиста нестипендиста укупно
/ 140 140

 

Сви ученици су Срби/Српкиње, православци.

I–а разред

Број ученика

уписаних

 

почетком школске године током школске године укупно
50 1 51
од тих новака понављача приватиста
из исте гимназије из друге гимназија из исте гимназије из друге гимназија
49 1 / 1 /
оцијењених коначно

(крајем августа)

I ред

с одликом

I ред II ред

с правом понављања

II ред

без права понављања

III ред укупно
8 31 7 / 1 47
неоцијењених због болести смрти отпуштања или изгнања пријелаза у друге школе својевољног напуштања укупно
/ / / 1 2 3
од ученика било је

 

стипендиста нестипендиста укупно
/ 48 48

 

р. бр. презиме, име оца, име ученика заним. оца мјес. стан. род. мјес. рођ. ученика напомена
1 2 3 4 5 6
1. Бабовић Јосифа Војин учитељ Доња Ржаница Душановац,

Србија

рођен
1902.
2. Булатовић Шола Радоје земљорадник Требаљево Требаљево 1900.
3. Вукадиновић Тодора Љубомир Спалевићи Спалевићи 1901.
4. Вукашиновић Михаила Радован Анџалати Анџалати 1900.
5. Голубовић Андрије Голуб Буче Буче 1900.
6. Губеринић Панта Љубомир Сеоце Сеоце 1900.
с одликом
7. Дабетић Андрије Ђурђа Матешево Матешево 1899.
8. Делевић Милоша Алекса Буче Буче 1899.
9. Делевић Михаила Милија Пешца Пешца 1900.
10. Добрашиновић Мине Милоје Заостро Заостро 1899.
с одликом
11. Дошљак Вуксана Милисав Велиђе Велиђе 1901.
12. Драговић Михаила Јован Ђулићи Ђулићи 1900.
13. Ђукић Милована Аксо Д. Ржаница Доња Ржаница 1900.
14. Зечевић Ивана Батрић Виницка Виницка 1899.
15. Ивановић Миљана Милован Ровца Ровца 1899.
16. Јашовић Сретка Вукман Мурина Улотина 1901.
17. Јелић Михаила Радош Слатина Слатина 1897.
18. Јоксимовић Вучка Марко Буче Буче 1899.
19. Јоксимовић Вучића Милисав 1900.
20. Јоксимовић Перише Негосава 1899.
21. Лабовић Лакића Видосава командир Беране Андријевица 1899.
22. Лалевић Јосифа Марко земљорадник Трешњево Трешњево 1898.
23. Лекић Ђелоша Јован Доња Ржаница Доња

Ржаница

1900.
24. Малишић Радисава Панто Пешца Пешца 1900.
25. Микетић Јована Анђелија Беране Пеовац 1898.
26. Миковић Радоша Богдан Буче Буче 1899.
с одликом
27. Миладиновић Луке Тодорка трговац Беране Беране 1902.
28. Милошевић Радоја Драгиша земљорадник Доња Ржаница Доња

Ржаница

1899.
29. Митковић Коста Љубица трговац Беране Беране 1900.
30. Мићовић Милоша Величко земљорадник Буче Буче 1899.
с одликом
31. Мићовић Перише Миљан 1900.
с одликом
32. Нерадовић Милића Слободан Пешца Пешца 1899.
33. Нешевић Стевана Персида трговац Беране Бијело Поље 1900.
34. Нешевић Стевана Стојанка Беране Беране 1901.
35. Пипер Арса Вучета земљорадник Беран Село Беран Село 1900.
36. Поповић Велимир (Радивоје Божовић, вјероватно старатељ) свештеник Заград Заград 1901.

 

37. Поповић Андрије Милош земљорадник Буче Буче 1898.
с одликом
38. Поповић Драгише Персида свештеник Беране Косаница 1901.
39. Поповић Андрије Радош земљорадник Буче Буче 1900.
40. Радевић Аксентија Богдан Велика Велика 1898.
41. Радуновић Мира Александар Будимља Будимља 1901.
42. Радуновић Милића Марко барјактар Беране Будимља 1900.
43. Раичевић Новака Драгиша земљорадник Трепча Трепча 1899.
44. Раичевић Милисава Миладин 1901.
45. Ракочевић Николе Јанко Колашин Речине 1900.
46. Стаматовић Милете Драгутин плем. капетан Велика Велика 1898.
47. Целић Радоша Мирко земљорадник Беране Будимља 1900.
с одликом
48. Чукић Михаила Крста Трешњево Трешњево 1900.
49. Поповић Сава Александар свештеник Велика Велика 1900.
50. Кораћ Гавра Петар земљорадник Главаца Главаца 1901.
с одликом
51. Киковић Јова Илија Ровца Ровца 1901.

 

I–b разред

Број ученика

уписаних

 

почетком школске године током школске године укупно
48 / 48
од тих новака понављача приватиста
из исте гимназије из друге гимназија из исте гимназије из друге гимназија
42 4 / 2 /
оцијењених коначно

(крајем августа)

I ред

с одликом

I ред II ред

с правом понављања

II ред

без права понављања

III ред Укупно
5 27 13 / / 45
неоцијењених због болести смрти отпуштања или изгнања пријелаза у друге школе својевољног напуштања укупно
/ / / 1 1 2
од ученика било је

 

стипендиста нестипендиста укупно
/ 46 46

 

р. бр. презиме, име оца, име ученика заним. оца мјес. стан. род. мјес. рођ. ученика напомена
1 2 3 4 5 6
           
1. Алексић Миладина Михајло земљодјелац Анџалати Анџалати 1900.
2. Алексић Богдана Радомир 1900.
3. Бабовић Михајла Вукашин Будимља Будимља 1900.
4. Бетовић Бошка Радован земљодјелац Буче Буче 1899.
5. Бојовић Драгутина Милан Бојовићи Бојовићи 1900.
6. Бојовић Луке Милун Буче Буче 1899.
7. Булатовић Машана Богдан Речине Речине 1901.
8. Васовић Ђока Крсто официр Трепча Трепча 1899.
9. Вељић Зарије Марко земљодјелац Долац Долац 1900.
10. Војиновић Радосава Војин Трепча Трепча 1902.
11. Вукићевић Илије Љубо Беране Трешњево 1898.
12. Вуковић Радоја Ђорђе Буче Буче 1899.
13. Вуковић Величка Миро предсједник

општине

Ругово Лужац 1899.
с одликом
14. Грубовић Илије Јанко земљодјелац Буче Буче 1899.
15. Грубовић Јована Милисав 1899.
16. Губеринић Радомира Радуле Сеоце Сеоце 1901.
17. Дабетић Обрада Драгиша Виницка Виницка 1899.
с одликом
18. Дабетић Јована Петар Пешца Виницка 1900.
19. Драговић Милутина Радуле Ђулићи Ђулићи 1900.
20. Драговић Мијата Спасоје 1899.
21. Драговић Миливоја Стојан учитељ 1899.
22. Драгојевић Вукана Васо земљодјелац Краље Краље 1899.
23. Драгојевић Лакића Милун Краље Вело Брдо 1900.
24. Дубак Спасоја Вучета Црни Врх Црни Врх 1899.
с одликом
25. Зечевић Вукића Вукашин Матешево Матешево 1901.
26. Зечевић Јована Радивоје Пешца Пешца 1899.
27. Јанкетић Миња Ђуро Требаљево Требаљево 1899.
с одликом
28. Јанковић Милића Љубомир Велика Велика 1899.
29. Јоксимовић Милована Алексије Буче Буче 1900.
30. Јоксимовић Риста Радун ратар 1900.
31. Лекић Ђукана Љубомир земљодјелац Ђулићи Ђулићи 1900.
32. Матовић Јакова Вукајло Слатина Слатина 1898.
33. Матовић Милована Михајло 1900.
34. Мијовић Сима Владимир учитељ Полимље Полимље 1901.
35. Мијовић Радована Никола земљодјелац Полимље Грачаница 1900.
36. Мићовић Пунише Срећан Буче Буче 1900.
37. Перовић Богдана Костадин Краље Краље 1901.
с одликом
38. Поповић Николе Љубомир свештеник Будимља Будимља 1901.
39. Поповић Милоње Милан земљодјелац 1901.
40. Раичевић Радисава Милић Трепча Трепча 1902.
41. Рачић Милана Јован Слатина Слатина 1898.
42. Рачић Вукоте Милета 1900.
43. Сајичић Вучића Душан Виницка Виницка 1900.
44. Томовић Радоње Михајло Сеоце Сеоце 1900.
45. Цемовић Радивоја Миливоје Буче Буче 1899.
46. Чукић Михајла Велимир Трешњево Трешњево 1901.
47. Чукић Радомира Милета 1899.
48. Шћекић Велимира Радојко земљодјелац

барјактар

Курикуће Курикуће 1901.

 

I–v разред

Број ученика

уписаних

 

почетком школске године током школске године укупно
46 / 46
од тих новака понављача приватиста
из исте гимназије из друге гимназија из исте гимназије из друге гимназија
42 2 / 2 /
оцијењених коначно

(крајем августа)

I ред

с одликом

I ред II ред

с правом понављања

II ред

без права понављања

III ред Укупно
8 23 7 / / 38
неоцијењених због болести смрти отпуштања или изгнања пријелаза у друге школе својевољног напуштања укупно
/ / 1 1 5 7
од ученика било је

 

стипендиста нестипендиста укупно
/ 46 46

 

р.бр. презиме, име оца, име ученика заним. оца мјес. стан. род. мјес. рођ. ученика напомена
1 2 3 4 5 6
           
1. Анђелић Јанка Живко земљорадник Требаљево Требаљево 1900.
2. Аџић Ода Илија 1901.
3. Аџић Радивоја Радован барјактар 1901.
с одликом
4. Бабовић Милуна Вучеља земљорадник Коњуси Коњуси 1898.
5. Бабовић Станише Милун Ђулићи Ђулићи 1901.
6. Баошић Максима Благоје жандарм Колашин Дријенак 1899.
7. Бојовић Вукајла Велиша земљорадник Бојовићи Бојовићи 1900.
8. Бојовић Максима Мираш 1901.
9. Бојовић Вуксана Пуниша 1900.
10. Бутрић Крста Томо трговац Брзава Беране 1900.
11. Влаховић Мушике Вуле земљорадник Колашин Колашин 1898.
12. Вукић Акса Мираш официр Слатина Слатина 1899.
13. Вуксановић Милутина Томица земљорадник Присоја Присоја 1899.
14. Вучељић Ђукана Миљан Цецуни Цецуни 1900.
15. Губеринић Новице Лука упр. маг. вој. Беране Полица 1902.
16. Девић Радисава Стојан земљорадник Беране Ровца 1899.
17. Дедовић Милије Ново официр Андријевица Андријевица 1899.
18. Дрекаловић Јанка Василије жандарм Беране Безово – Кучи, 1899.
19. Ђукић Јанићија Павле земљорадник Бабино Бабино 1900.
с одликом
20. Шћекић Васа Радосав столар Беране Беране 1900.
21. Јочић Тома Велимир земљорадник Трепча Трепча 1901.
22. Јочић Радоја Ђорђе 1901.
23. Јукић Радосава Радомир Божиће Божиће 1900.
24. Кргушић Вида Божо племенски капетан Поља

Колашинска

Поља

Колашинска

1898.
с одликом
25. Марјановић Божине Драгутин земљорадник Краље Краље 1900.
26. Масловарић Мира Вукашин Божићи Божићи 1901.
27. Машовић Маша Велимир Беране Човјечја Глава 1898.
с одликом
28. Милошевић Пауна Богић Букова Пољана Планиница 1899.
29. Митровић Арса Трифун Сеоце Сеоце 1900.
30. Мићовић Видака Милорад свештеник Баре Краљске Пеовац 1901.
с одликом
31. Остојић Радула Богдан официр Цецуни Цецуни 1901.
32. Оташевић Ђорђа Драго занатлија Гусиње Гусиње 1899.
33. Радуновић Васа Вучеља земљорадник Слатина Пеовац 1899.
34. Радуновић Вука Мираш послужитељ Беране Пеовац 1899.
35. Рајовић Мирка Јован земљорадник Баре Краљске Баре Краљске 1899.
36. Ракочевић Бега Ристо кафеџија Колашин Колашин 1900.
с одликом
37. Ралевић Станка Милош земљорадник Калудра Калудра 1900.
38. Сајичић Нова Велимир Виницка Виницка 1899.
39. Стојановић Арсенија Никола Трешњево Трешњево 1898.
40. Ћетковић Вулете Блажо кафеџија Колашин Плана 1899.
41. Ћетковић Миладина Велимир земљорадник Плана Баковићи 1901.
42. Ћулафић Божине Никола Полимље –

Луге

Полимље –

Луге

1901.
с одликом
43. Шошанић Ђукана Милутин Шекулар Шекулар 1900.
с одликом
44. Шошанић Миливоја Радун поткомандир 1900.
45. Меденица Милића Михајло земљорадник Речине Речине 1901.
46. Ћулафић Милете Велимир Полимље Улотина 1901.

 

Структура ученика I разреда за 1913/14. школску годину по годинама старости на почетку школске године

година рођења 1897. 1898. 1899. 1900. 1901. 1902. просјек
 

старост ученика

 

16

 

15

 

14

 

13

 

12

 

11

година УКУПНО
број ученика  I a

I b

I v

1

5

3

5

13

17

13

20

17

14

10

9

13

2

2

1

13,24

13,21

13,17

51

48

46

УКУПНО (a+b+v) 1 13 43 51 32 5 13,21 145
укупно процената 0,69 8,97 29,65 35,17 22,07 3,45 % 100,00

 

Школска 1914/15. година

Први разред

Табеларни преглед броја ученика по одјељењима за I разред Државне ниже гимназије у Беранама за школску 1914/15. године.

 

УПИСАНИХ

Почетком школске године Током школске године УКУПНО
I a 50 / 50
I b 42 / 42
I v 33 / 33
УКУПНО (а+b+v) 125 / 125

 

 

Од тих

новака понављача Приватиста
из исте гимназије из друге гимназије из исте гимназије из друге гимназије
I a 39 / 11 / /
I b 34 / 8 / /
I v 31 / 2 / /
УКУПНО (а+b+v) 104 / 21 / /

 

 

Оцијењених коначно (крајем августа)

I ред

с одликом

I ред II ред

са правом понављања

II ред

без права понављања

III

ред

 

УКУПНО

I a 4 32 8 2 1 47
I b 7 24 4 2 1 38
I v 6 18 3 / 1 28
УКУПНО (а+b+v) 17 74 15 4 3 113

 

 

Неоцијењених због

болести смрти напуштања или изагнања пријелаза у друге школе својевољног напуштања  

УКУПНО

I a 2 / / / / 2
I b 2 / 1 / 1 4
I v 2 / 1 / 1 4
УКУПНО (а+b+v) 6 / 2 / 2 10

 

 

УПИСАНИХ

 

стипендиста

 

нестипендиста

 

УКУПНО

I a 1 38 39
I b 42 42
I v 2 27 29
УКУПНО (а+b+v) 3 107 110

 

I–а разред

р. бр. презиме, име оца, име ученика заним. оца мјес. стан. род. мјес. рођ. ученика напомена
1 2 3 4 5 6
1. Бабовић Радоње Исак земљорадник Будимља Будимља 1902.
2. Бабовић Радоње Милета 1900.
3. Бабовић Милете Радош Коњухе Коњухе 1902.
4. Бојовић Вукајла Велиша ратар Бојовићи Бојовићи 1900.
5. Бојовић Драгутина Милан 1900.
6. Бојовић Максима Мираш 1901.
7. Булатовић Милете Илија Речине Речине 1902.
8. Вељић Зарије Марко Долац Долац 1900.
9. Вујисић Милића Мато Прекобрђе Прекобрђе 1901.
с одликом
10. Вукашиновић Аврама Милосав Анџалати Анџалати 1902.
11. Вуковић Стевана Велимир Лужац Лужац 1901.
12. Вулевић Јована Вукадин Будимља Будимља 1901.
с одликом
13. Грдинић Грујице Урош Поља Полимље 1902.
14. Грубовић Илије Јанко Буче Буче 1899.
15. Дабетић Синана Миле Будимља Будимља 1900.
16. Дедовић Арса Војин Андријевица Андријевица 1902.
17. Дедовић Милије Ново официр 1899.
18. Делевић Милоша Алекса ратар Буче Буче 1899.
19. Драгојевић Вукајла Миливоје Баре Краљске Баре Краљске 1902.
20. Ђекић Радоње Љубомир Краља Краља 1900.
21. Ђокић Вучића Михало Долац Долац 1901.
22. Ђуришић Тома Радисав Бабино Бабино 1903.
23. Ђуришић Стевана Радоје Полица Полица 1902.
24. Ђуришић Радована Павић Баре Краљске Баре Краљске 1900.
25. Ђуровић Баја Душан Бјелопавлићи Бјелопавлићи 1901.
26. Јоксимовић Вучка Марко Буче Буче 1899.
27. Јочић Николе Новица Будимља Трепча 1900.
28. Јочић Радосава Радивоје Трепча Трепча 1902.
с одликом
29. Кастратовић Јована Симо Присоје Салевићи 1901.
30. Крговић Милана Милош Поља Поља 1900.
31. Лалевић Мијаила Вукота Трешњево Трешњево 1901.
32. Лутовац Вукајла Милисав Дапсиће Дапсиће 1901.
33. Лутовац Зарије Милош 1901.
с одликом
34. Малишић Милана Максим Пешца Пешца 1901.
35. Марсенић Гавра Милан Мар. Ријека Мар. Ријека 1901.
36. Марсенић Стевана Филип Полимље Полимље 1903.
37. Масловарић Мијаила Мирко Божиће Божиће 1901.
38. Масловарић Тодора Радоња 1901.
39. Матовић Јакова Вучић Слатина Слатина 1902.
40. Мијовић Сима Владимир учитељ Поља Поља 1901.
41. Пековић Љубице Јово терзија Мојковац Горња Морача 1902.
42. Рајичевић Радомира Светозар ратар Трепча Трепча 1900.
43. Ракетић Вучка Милан Р. Марсенића Р. Марсенића 1899.
44. Ралевић Станка Милош Калудра Калудра 1900.
45. Фатић Васа Марко земљорадник Цецуни Цецуни 1900.
46. Чукић Михаила Аврам ратар Трешњево Трешњево 1903.
47. Чукић Милана Драгиша Трешњево Трешњево 1902.
48. Чукић Вучка Радивоје Д. Ржаница Доња Ржаница 1900.
49. Шћекић Милоша Бацо земљорадник Црвљевине Црвљевине 1901.
50. Јелић Михаила Радош Слатина Слатина 1897.

 

I–b разред

р. бр. презиме, име оца, име ученика заним. оца мјес. стан. род. мјес. рођ. ученика напомена
1 2 3 4 5 6
1. Алексић Миладина Михајло земљорадник Анџелати Анџелати 1900.
2. Барјактаровић Богића Милисав Калудра Калудра 1902.
3. Букумира Милоша Данило Беране Лужац 1900.
4. Боричић Маријана Милисав Полица Полица 1903.
5. Бабовић Јосифа Војин учитељ Ржаница Душановац 1902.
6. Бакић Петра Драгутин земљорадник Забрђе Забрђе 1900.
7. Бетовић Бошка Радован Буче Буче 1899.
8. Вукићевић Радоње Урош Трешњево Трешњево 1902.
9. Вучељић Ђукана Миљан Цецуни Цецуни 1900.
10. Вуксановић Радуна Миро Божиће Божиће 1900.
11. Вукић Акса Мираш официр Слатина Слатина 1899.
12. Ђукић Милоње Владислав земљорадник Горажде Горажде 1903.
с одликом
13. Ђурбабић Стевана Глигорије трговац Беране Беране 1901.
14. Ђокић Вукоте Милић земљорадник Беране Долац 1901.
с одликом
15. Ђукић Коста Михаиле Горажде Горажде 1902.
16. Зечевић Миличка Саво Виницка Виницка 1900.
17. Ивовић Мијаила Ракета Ровца Ровца 1900.
18. Јоксимовић Риста Радун Буче Буче 1900.
19. Јоксимовић Марка Миро Пешца Пешца 1900.
20. Јоксимовић Драга Вукашин Буче Буче 1901.
21. Јелић Јакова Радисав Врањештица Слатина 1900.
22. Кастратовић Вучића Никола Горажде Горажде 1901.
23. Кастратовић Јакова Иван 1902.
24. Лабовић Новице Гаврило Будимља Будимља 1901.
25. Машовић Милована Јован Горажде Горажде 1901.
26. Маријановић Спасоја Вучић Бјелојевићи Бјелојевићи 1901.
27. Машовић Ђорђија Драгутин Трешњево Трешњево 1900.
28. Мијовић Радована Никола Грачаница Грачаница 1900.
29. Нишавић Николе Светозар учитељ Бијело Поље Заостро 1902.
30. Оровић Радована Гавро земљорадник Црни Врх Црни Врх 1901.
31. Ојданић Миљана Мирко Лубнице Лубнице 1900.
с одликом
32. Отовић Милоње Бацо Буче Буче 1900.
33. Пајовић Срета Добро трговац Бијело Поље Бијело Поље 1899.
34. Пантовић Спасоја Милић земљорадник Полица Горажде 1902.
35. Поповић Сава Александар свештеник Велика Велика 1900.
36. Пантовић Дмитра Милета земљорадник Горажде Горажде 1901.
с одликом
37. Ракочевић Милуна Милета Доња Морача Доња Морача 1901.
38. Сајичић Саја Периша Виницка Трепча 1901.
с одликом
39. Секуловић Војина Видак Речине Речине 1902.
40. Сајичић Нова Радомир Виницка Виницка 1901.
с одликом
41. Трифуновић Риста Миљан Заграђе Заграђе 1902.
42. Тмушић Зарије Новић 1902.
с одликом

 

I–v разред

р. бр. презиме, име оца, име ученика заним. оца мјес. стан. род. мјес. рођ. ученика напомена
1 2 3 4 5 6
1. Ачковић Глига Ђоко трговац Подгорица Подгорица 1903.
2. Бандовић Николе Вукајло земљодјелац Салевићи Салевићи 1902.
3. Бакић Божине Драгутин Забрђе Забрђе 1902.
4. Бацановић Стаке Милена удова Беране Адријевица 1902.
с одликом
5. Васовић Станојке Иван Трепча Трепча 1900.
6. Вукићевић Милића Богић земљорадник Баре Васој. Баре 1902.
7. Васовић Сава Милија ратар Трепча Трепча 1901.
8. Вулевић Стојана Радомир пензионер Трешњево Трешњево 1901.
с одликом
9. Вуковић Богдана Милка свештеник Божићи Божићи 1902.
10. Дабетић Радула Милосав мајстор Виницка Виницка 1900.
11. Ђекић Јова Милутин трговац Андријевица Ђулићи 1902.
с одликом
12. Ђиновић Нова Милић ратар Баре Краљске Баре Краљске 1900.
13. Јовашевић Стефана Илија трговац Пљевља Пљевља 1902.
14. Малишић Лазара Милан ратар Виницка Виницка 1899.
15. Мићовић Миљана Мићо капетан војни Баре Краљске Баре Краљске 1902.
16. Мићовић Видака Мирко свештеник Беране Пеовац 1902.
17. Марјановић Петра Владимир земљорадник Трешњево Трешњево 1900.
с одликом
18. Оровић Богдана Бошко мајка Миља

удова

Лијева Ријека Лијева Ријека 1900.
с одликом
19. Поповић Арса Милош поп Лопате Лопате 1901.
20. Поповић Драга Персида мајка Милуша

удова

Беране Пљеваљска Косеница  

1901.

21. Павићевић Милана Шћепан ратар Трепча Трепча 1901.
22. Ракочевић Риста Милош Штитарица Штитарица 1901.
23. Радоњић Љубице Олга тежак Андријевица Андријевица 1903.
24. Ракочевић Радоја Милан настојник грађевина Колашин Колашин 1903.
25. Радуновић Радомира Радун тежак Баре Краљске Баре Краљске 1901.
26. Радоњић Милутина Лепосава чиновник Андријевица Андријевица 1902.
27. Стојановић Радоње Миличко ратар Трешњево Трешњево 1901.
28. Савић Јосифа Велимир тежак Божићи Божићи 1902.
29. Саковић Радула Милован гостионичар Андријевица Андријевица 1902.
30. Чукић Михаила Крста ратар Трешњево Трешњево 1900.
31. Шћепановић Милоша Божо Липија Ровца

Липија

1902.
с одликом
32. Шћепановић Вукадина Јанко 1902.
33. Ракочевић Јаница          исписала се 20. XI 1914. године

 

Структура ученика I разреда за 1914/15. школску годину по годинама старости на почетку школске године

година рођења 1897. 1899. 1900. 1901. 1902. 1903. просјек
 

старост ученика

 

17

 

15

 

14

 

13

 

12

 

11

 

година УКУПНО
број ученика  I a

I b

I v

1

5

3

1

13

15

6

16

12

8

12

10

14

3

2

3

1

13,18

13,17

12,63

50

42

33

УКУПНО (a+b+v) 1 9 34 36 36 8 1 13,03 125
укупно процената 0,80 7,20 27,20 28,80 28,80 6,40 0,80 100,00

 

Други разред

Предмети науке:

 • Хришћанска наука
 • Српски језик
 • Њемачки језик
 • Географија
 • Историја
 • Математика
 • Јестаственица (природопис, зоологија)

Предмети вјештине:

 • Калиграфија (краснопис)
 • Цртање

Табеларни преглед броја ученика по одјељењима за II разред Државне ниже гимназије у Беранама за школску 1914/15. године.

 

УПИСАНИХ

Почетком школске године Током школске године УКУПНО
II a 48 / 48
II b 43 1 44
II v 42 / 42
УКУПНО (а+b+v) 133 1 134

 

 

Од тих

новака понављача Приватиста
из исте гимназије из друге гимназије из исте гимназије из друге гимназије
II a 40 8 / / /
II b 40 4 / / /
II v 36 6 / / /
УКУПНО (а+b+v) 116 18 / / /

 

Оцијењених коначно

(крајем августа)

I ред

с одликом

I ред II ред

са правом

понављања

II ред

без права понављања

III  

УКУПНО

II a 9 27 6 / 2 44
II b 5 28 7 / 1 41
II v 7 20 13 / 2 42
УКУПНО (а+b+v) 21 75 26 / 5 127

 

 

Неоцијењених због

болести смрти напуштања или изагнања пријелаза у друге школе својевољног напуштања  

УКУПНО

II a / / / 1 2 3
II b / 1 / / 2 3
II v / / / / / /
УКУПНО (а+b+v) / 1 / 1 4 6

 

 

УПИСАНИХ

 

стипендиста

 

нестипендиста

 

УКУПНО

II a 1 47 48
II b 1 27 28
II v нема података нема података /
УКУПНО (а+b+v) 2 74 76

 

II–а разред

р. бр. презиме, име оца, име ученика заним. оца мјес. стан. род. мјес. рођ. ученика напомена
1 2 3 4 5 6
1. Аџић Ода Илија земљорадник Требаљево Требаљево 1901.
2. Аџић Радивоја Радован барјактар 1901.
3. Бојовић Луке Милун земљодјелац Буче Буче 1899.
4. Вуковић Величка Миро предсједник

општине

Ругово Лужац 1899.
с одликом
5. Губеринић Панта Љубомир земљорадник Сеоце Сеоце 1900.
6. Гудовић Зарије Секуле ратар Доња Ржаница Доња

Ржаница

1899.
7. Ђукић Јанићија Павле земљорадник Бабино Бабино 1900.
8. Ђуришић Радоње Александар ратар Краља Краља 1900.
9. Зечевић Ивана Батрић Виницка Виницка 1899.
10. Ивановић Ивана Вучета Слатина Слатина 1898.
11. Ивезић Васа Радосав мајстор Беране Беране 1900.
12. Ивановић Миљана Милован ратар Ровца Ровца 1899.
13. Јоксимовић Милована Алексије Буче Буче 1900.
14. Јукић Радосава Радомир Божиће Божиће 1900.
15. Киковић Јова Илија Ровца Ровца 1901.
16. Коматина Милуна Миленко Доња Ржаница Доња

Ржаница

1900.
17. Кргушић Вида Божо племенски капетан Поља

Колашинска

Поља

Колашинска

1898.
с одликом
18. Лабудовић Алексе Новак ратар Доње Луге Доње Луге 1899.
19. Лекић Ђелоша Јован Доња Ржаница Доња

Ржаница

1900.
20. Марјановић Божине Драгутин Краље Краље 1900.
21. Марсенић Гавра Милисав Ријека Ријека 1898.
22. Марсенић Тодора Ново Д. Ржаница Доња Ржаница 1898.
23. Машовић Маша Велимир Беране Човјечја Глава 1898.
с одликом
24. Мијовић Мија Станиша Полимље Полимље 1900.
25. Милачић Арса Блажо Брскут Брскут 1901.
26. Милачић Арса Велимир Брскут Брскут 1899.
27. Мићовић Перише Миљан Буче Буче 1900.
с одликом
28. Милошевић Пауна Богић Букова Пољана Планиница 1899.
29. Милошевић Радоја Драгиша Доња Ржаница Доња

Ржаница

1899.
30. Милошевић Панта Милутин Матешево Матешево 1899.
31. Нерадовић Милића Слободан Пешца Пешца 1899.
32. Перовић Николе Мирко предсједник општине Горње Рудине Горње Рудине 1899.
с одликом
33. Пипер Арса Вучета земљорадник Беран Село Беран Село 1900.
34. Поповић Јеремије Јован свештеник Заград Беране 1899.
35. Поповић Николе Љубомир свештеник Будимља Будимља 1901.
36. Поповић Андрије Милош земљорадник Буче Буче 1898.
с одликом
37. Поповић Андрије Радош ратар 1900.
с одликом
38. Радуновић Радисава Михајло Будимља Будимља 1900.
39. Раичевић Радисава Милић Трепча Трепча 1902.
40. Рајовић Мирка Јован земљорадник Баре Краљске Баре Краљске 1899.
41. Ракочевић Илије Вучић Прекобрђе Прекобрђе 1901.
42. Томовић Вука Милосав командир Планиница Планиница 1901.
43. Томовић Радоње Михаило ратар Сеоце Сеоце 1900.
44. Ћулафић Перише Милош Полимље Полимље 1899.
45. Ћулафић Божине Никола Полимље –

Луге

Полимље –

Луге

1901.
с одликом
46. Целић Радоша Мирко земљорадник Беране Будимља 1900.
с одликом
47. Цемовић Радивоја Миливоје Буче Буче 1899.
48. Кнежевић Николе Милован Милошевићи Милошевићи 1900.

 

II–b разред

р. бр. презиме, име оца, име ученика заним. оца мјес. стан. род. мјес. рођ. ученика напомена
1 2 3 4 5 6
           
1. Анђелић Божа Милија земљорадник Поља Колашинска Поља Колашинска 1899.
2. Анђелић Радула Радован Требаљево Требаљево 1898.
3. Алексић Богдана Радомир Анџалати Анџалати 1900.
4. Бабовић Михајла Вукашин Будимља Будимља 1900.
5. Бабовић Милуна Вучеља земљорадник Коњуси Коњуси 1898.
6. Бојовић Вуксана Пуниша Бојовићи Бојовићи 1900.
7. Булатовић Машана Богдан Речине Речине 1901.
8. Бутрић Крста Томо трговац Брзава Беране 1900.
с одликом
9. Влаховић Мушике Вуле земљорадник Колашин Колашин 1898.
10. Вуксановић Милутина Томица Присоја Присоја 1899.
11. Голубовић Андрије Голуб Буче Буче 1900.
12. Дабетић Обрада Драгиша Виницка Виницка 1899.
с одликом
13. Дабетић Јована Петар Пешца Виницка 1900.
14. Добрашиновић Мине Милоје Заостро Заостро 1899.
с одликом
15. Драговић Михаила Јован Ђулићи Ђулићи 1900.
16. Дубак Спасоја Вучета[6] Црни Врх Црни Врх 1899.
умро
17. Зечевић Јована Радивоје Пешца Пешца 1899.
18. Јанкетић Миња Ђуро Требаљево Требаљево 1899.
19. Јанковић Милића Љубомир Велика Велика 1899.
20. Ђукић Тодора Саво Горажде Горажде 1899.
21. Јојић Вукајла Миливоје Краљске Баре Краљске Баре 1901.
22. Јоксимовић Новице Ђукан Буче Буче 1899.
23. Јочић Радоја Ђорђе Трепча Трепча 1901.
24. Лалевић Јосифа Марко Трешњево Трешњево 1898.
25. Малишић Радисава Панто Пешца Пешца 1900.
26. Марковић Секуле Вукосав Горња Морача Горња Морача 1899.
27. Марјановић Петра Благоје Трешњево Трешњево 1899.
28. Масловарић Мира Вукашин Божићи Божићи 1901.
29. Матовић Милована Михајло Слатина Слатина 1900.
30. Миковић Радоша Богдан Буче Буче 1899.
с одликом
31. Мићовић Милоша Величко 1899.
с одликом
32. Мићовић Пунише Срећан 1900.
33. Остојић Радула Богдан официр Цецуни Цецуни 1901.
34. Радевић Аксентија Богдан земљорадник Велика Велика 1898.
35. Раичевић Новака Драгиша Трепча Трепча 1899.
36. Ракочевић Николе Јанко Колашин Речине 1900.
37. Радуновић Мира Александар Будимља Будимља 1901.
38. Радуновић Васа Вучеља Слатина Пеовац 1899.
39. Радуновић Милића Марко барјактар Беране Будимља 1900.
40. Сајичић Вучића Душан земљорадник Виницка Виницка 1900.
41. Стаматовић Милете Драгутин плем. капетан Велика Велика 1898.
42. Чукић Радомира Милета земљорадник Трешњево Трешњево 1899.
43. Чукић Ђукана Милош 1899.
44. Чагоровић Крста Душан Мартинићи Мартинићи 1897.

 

II–v разред

р. бр. презиме, име оца, име ученика заним. оца мјес. стан. род. мјес. рођ. ученика напомена
1 2 3 4 5 6
           
1. Анђелић Јанка Живко земљорадник Требаљево Требаљево 1900.
2. Бабовић Станише Милун Ђулићи Ђулићи 1901.
3. Булатовић Шола Радоје Требаљево Требаљево 1900.
4. Војиновић Радосава Војин Трепча Трепча 1902.
5. Вукадиновић Тодора Љубомир Спалевићи Спалевићи 1901.
6. Вукашиновић Михаила Радован Анџалати Анџалати 1900.
7. Вукић Ђока Љубомир Буче Буче 1899.
8. Вуковић Радоја Ђорђе 1899.
9. Грубовић Јована Милисав 1899.
10. Губеринић Новице Лука упр. маг. вој. Беране Полица 1902.
11. Девић Радисава Стојан земљорадник Ровца 1899.
12. Дошљак Вуксана Милисав Велиђе Велиђе 1901.
13. Драговић Марка Станија капетан Ђулићи Ђулићи 1902.
14. Ђукић Милована Аксо земљорадник Д. Ржаница Доња Ржаница 1900.
15. Ђукић Зарије Велимир Врањештица Врањештица 1900.
16. Зечевић Вукића Вукашин Матешево Матешево 1901.
17. Јоксимовић Вучића Милисав Буче Буче 1900.
18. Јочић Тома Велимир Трепча Трепча 1901.
19. Кораћ Гавра Петар Главаца Главаца 1901.
с одликом
20. Лабовић Лакића Видосава командир Беране Андријевица 1899.
с одликом
21. Лекић Ђукана Љубомир земљодјелац Ђулићи Ђулићи 1900.
22. Матовић Јакова Вукајло Слатина Слатина 1898.
23. Марјановић Михаила Миличко Трешњево Трешњево 1899.
24. Миладиновић Луке Тодорка трговац Беране Беране 1902.
25. Меденица Милића Михајло земљорадник Речине Речине 1901.
26. Митковић Коста Љубица трговац Беране Беране 1900.
27. Мићовић Видака Милорад свештеник Баре Краљске Пеовац 1901.
28. Нешевић Стевана Персида трговац Беране Бијело Поље 1900.
с одликом
29. Перовић Богдана Костадин земљодјелац Краље Краље 1901.
с одликом
30. Поповић Велимир

(Радивоје Божовић вј. старатељ)

свештеник Заград Заград 1901.

 

31. Поповић Милоње Милан земљодјелац Будимља Будимља 1901.
32. Раичевић Милисава Миладин Трепча Трепча 1901.
33. Ракочевић Бега Ристо кафеџија Колашин Колашин 1900.
с одликом
34. Ракочевић Луке Стеван земљодјелац Требаљево Требаљево 1902.
с одликом
35. Стојановић Арсенија Никола земљодјелац Трешњево Трешњево 1898.
36. Томашевић Милана Милован Штитарица Штитарица 1901.
37. Чукић Михајла Велимир Трешњево Трешњево 1901.
38. Шошанић Ђукана Милутин Шекулар Шекулар 1900.
с одликом
39. Шошанић Миливоја Радун поткомандир 1900.
40. Делевић Михаила Милија земљодјелац Пешца Пешца 1900.
41. Баошић Миливоја Љубисав Горња Морача Горња

Морача

1899.
42. Баошић Митра Милосав 1900.

 

Структура ученика II разреда за 1914/15. школску годину по годинама старости на почетку школске године

година рођења 1897. 1898. 1899. 1900. 1901. 1902. просјек
 

старост ученика

 

17

 

16

 

15

 

14

 

13

 

12

година УКУПНО
  број ученика  II a

II b

II v

1

6

6

2

16

18

7

17

13

14

8

6

14

1

5

14,38

14,61

13,69

48

44

42

УКУПНО (a+b+v) 1 14 41 44 28 6 14,24 134
укупно процената 0,75 10,45 30,60 32,83 20,89 4,48 % 100,00

 

Ђаци првог разреда регрутовани 24. јануара 1915. године

р. бр. презиме, име оца, име ученика заним. оца мјес. стан. род. мјес. рођ. ученика напомена
1 2 3 4 5 6
1. Вељић Зарије Марко ратар Долац Долац 1900.
2. Дабетић Синана Миле Будимља Будимља 1900.
3. Дедовић Милије Ново официр Андријевица Андријевица 1899.
4. Ђокић Вучића Михало ратар Долац Долац 1901.
5. Ђуришић Стевана Радоје Полица Полица 1902.
6. Лутовац Зарије Милош Дапсиће Дапсиће 1901.
с одликом
7. Малишић Милана Максим Пешца Пешца 1901.
8. Ралевић Станка Милош Калудра Калудра 1900.
9. Чукић Вучка Радивоје ратар Доња Ржаница Доња Ржаница 1900.
10. Букумира Милоша Данило Беране Лужац 1900.
11. Бетовић Бошка Радован земљорадник Буче Буче 1899.
12. Ђокић Вукоте Милић Беране Долац 1901.
с одликом
13. Зечевић Миличка Саво Виницка Виницка 1900.
14. Јоксимовић Марка Миро Пешца Пешца 1900.
15. Машовић Милована Јован Горажде Горажде 1901.

 

Ђаци другог разреда регрутовани 24. јануара 1915. године

р. бр. презиме, име оца, име ученика заним. оца мјес. стан. род. мјес. рођ. ученика напомена
1 2 3 4 5 6
1. Бојовић Луке Милун земљодјелац Буче Буче 1899.
2. Вуковић Величка Миро предсједник

општине

Ругово Лужац 1899.
с одликом
3. Киковић Јова Илија ратар Ровца Ровца 1901.
4. Коматина Милуна Миленко Доња Ржаница Доња

Ржаница

1900.
5. Лабудовић Алексе Новак Доње Луге Доње Луге 1899.
6. Марсенић Гавра Милисав Ријека

Марсенића

Ријека Марсенића 1898.
7. Марсенић Тодора Ново Доња Ржаница Доња

Ржаница

1898.
8. Машовић Маша Велимир Беране Човјечја Глава 1898.
с одликом
9. Нерадовић Милића Слободан Пешца Пешца 1899.
10. Пипер Арса Вучета Беран Село Беран Село 1900.
11. Поповић Јеремије Јован свештеник Заград Беране 1899.
12. Поповић Николе Љубомир Будимља Будимља 1901.
13. Поповић Андрије Милош ратар Буче Буче 1898.
с одликом
14. Радуновић Радисава Михајло Будимља Будимља 1900.
15. Раичевић Радисава Милић Трепча Трепча 1902.
16. Томовић Радоње Михаило Сеоце Сеоце 1900.
17. Ћулафић Перише Милош Полимље Полимље 1899.
18. Целић Радоша Мирко Беране Будимља 1900.
с одликом
19. Цемовић Радивоја Миливоје Буче Буче 1899.
20. Бабовић Михајла Вукашин земљорадник Будимља Будимља 1900.
21. Бабовић Милуна Вучеља Коњуси Коњуси 1898.
22. Влаховић Мушике Вуле Колашин Колашин 1898.
23. Дабетић Обрада Драгиша Виницка Виницка 1899.
с одликом
24. Дубак Спасоја Вучета[7] Црни Врх Црни Врх 1899.
умро
25. Зечевић Јована Радивоје Пешца Пешца 1899.
26. Ђукић Тодора Саво Горажде Горажде 1899.
27. Јочић Радоја Ђорђе Трепча Трепча 1901.
28. Малишић Радисава Панто Пешца Пешца 1900.
29. Миковић Радоша Богдан Буче Буче 1899.
с одликом
30. Мићовић Милоша Величко 1899.
с одликом
31. Радуновић Мира Александар Будимља Будимља 1901.
32. Радуновић Милића Марко барјактар Беране Будимља 1900.
33. Чагоровић Крста Душан земљорадник Мартинићи Мартинићи 1897.
34. Раичевић Милисава Миладин Трепча Трепча 1901.

 

Наставници:

Коста Костић,

Прокопије Вековић,

Михо Доманчић,

Иво Ипшић, затим:

Митар Обрадовић, вјеронаука и географија;

Симо Кастратовић,

Богдан Ивановић, математика и хигијена;

Михаило Недић, јестаственица;

Љубомир Чукић, хигијена;

Д. Боричић,

Димитрије Јевтовић – Полимац, цртање и калиграфија;

Оцјене су описне:

одлично, врлодобро, добро, довољно, слабо.

Опис за владање:

одлично, врлодобро, добро, слабо.

Описне оцјене за труд:

постојано, непостојано, довољно, недовољно, прилично, слабо, ,.

Школске 1913/14. године у одјељењу I–а су били:  

Милоје Добрашиновић из Горњег Заостра и

Панто Малишић из Пешаца.

Гимназије у Бијелом Пољу и Берана по њима су назване.

У Ia одјељењу 1914/1915. године су и:

Душан Ђуровић, књижевник

У Даниловграду је завршио основну школу.

Гимназију је похађао у Беранама, Никшићу и Подгорици, где је и матурирао.

Милисав Лутовац, академик

Основну школу учио у месту рођења Будимљи, док је први разред гимназије окончао 1915. године. Усљед Првог светског рата образовање је наставио тек 1919. године.

У Беранама је матурирао 1924. године.

Понављали разред:

р. бр. презиме, име оца, име ученика заним. оца мјес. стан. род. мјес. рођ. ученика напомена
1 2 3 4 5 6
1. Бабовић Јосифа Војин учитељ Доња Ржаница Душановац,

Србија

рођен
1902.
2. Мијовић Сима Владимир учитељ Полимље Полимље 1901.
3. Поповић Драгише Персида свештеник Беране Косаница 1901.
4. Поповић Сава Александар свештеник Велика Велика 1900.
5. Вукић Акса Мираш официр Слатина Слатина 1899.
6. Дедовић Милије Ново Андријевица Андријевица 1899.
7. Делевић Милоша Алекса земљодјелац Буче Буче 1899.
8. Јелић Михаила Радош Слатина Слатина 1897.
9. Јоксимовић Вучка Марко Буче Буче 1899.
10. Чукић Михаила Крста Трешњево Трешњево 1900.
11. Алексић Миладина Михајло Анџалати Анџалати 1900.
12. Бетовић Бошка Радован Буче Буче 1899.
13. Бојовић Драгутина Милан Бојовићи Бојовићи 1900.
14. Вељић Зарије Марко Долац Долац 1900.
15. Грубовић Илије Јанко Буче Буче 1899.
16. Мијовић Радована Никола Полимље Грачаница 1900.
17. Бојовић Вукајла Велиша Бојовићи Бојовићи 1900.
18. Вучељић Ђукана Миљан Цецуни Цецуни 1900.
19. Ралевић Станка Милош Калудра Калудра 1900.

 

Школовање наставили у другом мјесту или су одустали од даљег образовања:

р. бр. презиме, име оца, име ученика заним. оца мјес. стан. род. мјес. рођ. ученика напомена
1 2 3 4 5 6
1. Драговић Миливоја Стојан учитељ Ђулићи Ђулићи 1899.
2. Васовић Ђока Крсто официр Трепча Трепча 1899.
3. Баошић Максима Благоје жандарм Колашин Дријенак 1899.
4. Дрекаловић Јанка Василије Беране Безово – Кучи, 1899.
5. Оташевић Ђорђа Драго занатлија Гусиње Гусиње 1899.
6. Шћекић Васа Радосав столар Беране Беране 1900.
7. Ћетковић Вулете Блажо кафеџија Колашин Плана 1899.
8. Нешевић Стевана Стојанка трговац Беране Беране 1901.
9. Радуновић Вука Мираш послужитељ Пеовац 1899.
10. Шћекић Велимира Радојко земљодјелац

барјактар

Курикуће Курикуће 1901.
11. Дабетић Андрије Ђурђа земљодјелац Матешево Матешево 1899.
12. Јашовић Сретка Вукман Мурина Улотина 1901.
13. Јоксимовић Перише Негосава Буче Буче 1899.
14. Микетић Јована Анђелија Беране Пеовац 1898.
15. Вукићевић Илије Љубо Трешњево 1898.
16. Губеринић Радомира Радуле Сеоце Сеоце 1901.
17. Драговић Милутина Радуле Ђулићи Ђулићи 1900.
18. Драговић Мијата Спасоје 1899.
19. Драгојевић Вукана Васо Краље Краље 1899.
20. Драгојевић Лакића Милун Вело Брдо 1900.
21. Јоксимовић Риста Радун Буче Буче 1900.
22. Рачић Милана Јован Слатина Слатина 1898.
23. Рачић Вукоте Милета 1900.
24. Бојовић Максима Мираш Бојовићи Бојовићи 1901.
25. Митровић Арса Трифун Сеоце Сеоце 1900.
26. Сајичић Нова Велимир Виницка Виницка 1899.
27. Ћетковић Миладина Велимир Плана Баковићи 1901.
28. Ћулафић Милете Велимир Полимље Улотина 1901.

 

ФУСНОТЕ:

[1] Душан Вулетић, Споменица Беранске гимназије 1913. – 1993., Беране, 1994. стр. 15.

[2] Миомир Дашић, Беранска гимназија интелектуални светионик, фељтон, Дан, 01. јул 2019.

[3] ДАЦГ, Архивски Одсјек Беране, фонд ”ЈУ Гимназија Панто Малишић” Беране.

[4] Милан Вујаклија, Лексикон страних речи и израза, Просвета, Београд, 1970. стр. 766.

Приватист (л. privatus) слободан човек; ђак који не похађа школу као редован ученик, него се спрема код куће и на крају године полаже испит.

[5]    I ред с одликом – то су ученици који из владања имају одлично или врлодобро, а из обавезних предмета немају ни једне биљешке ниже од добро; ако из обавезних предметима имају бар једно одлично или врлодобро више него добро.

Гдје је број оцјена из обавезних предмета паран, с једне стране три одлично а с друге три добро, ту претеже с одликом.

I ред – то су они ученици који нијесу за први ред с одликовањем, а немају из обавезних предмета ни једне биљешке ниже од довољно нити им је владање лоше.

II ред – то су они ученици који макар из једног обавезног предмета добију биљешку слабо.

III ред – то су они ученици који из половине или већине обавезних предмета имају биљешку слабо.

[6] Умро у току школску године.

[7] Умро у току школску године.

НАПОМЕНА: Из техничких разлога нисмо били у могућности да поставимо табеле са структуром ученика по основу социјалног порекла. Те табеле се могу видети на целовитом документу у PDF формату ОВДЕ.

Коментари (0)

Одговорите

Тренутно нема коментара. Будите први и оставите коментар.