Poreklo prezimena, selo Gornja Otulja (Vranje)

29. maja 2016.

komentara: 0

Poreklo stanovništva sela Gornja Otulja, Grad Vranje – Pčinjski okrug. Prema knjizi Riste T. Nikolića „Vranjska Pčinja“.   Priredio saradnik Porekla Milodan.

Položaj sela.

Selo je sa obe strane Gornjo-otuljske Reke, ispod Dlibokog Dola, leve pritočice iste reke. Sve su kuće u ravnici blizu reke, naročito deo sela na levoj strani reke.

Vode.

U selu postoji samo jedan kladenac sa kojeg se služe svi stanovnici ovog sela. Dovoljno je jak, u rečištu  je, te ga reka pri nadolasku monekad kvari; nema naročitog imena.

Zemlje i šume.

Selo ima njive pored reke, u ravnici ali i van sela, na mestima zvanim: Vrbica, Pobijen Kamen, Vlaški Dol, Gizdavo Drvo, Velji Vrh, Arnautište i Krivi Dol. Na tim mestima, izuzev Brbice i Pobijenog Kamena, imaju po malo paše i šume.

Selo ima zajedničku pašu i šumu, zvani Zmijanac; blizu je sela, na levoj strani reke.

Tip sela.

Selo je zbijenog tipa, podeljeno je na dve male; Kovačevsku na levoj i Dikersku na desnoj strani Gornjo-otuljske Reke. Male su razdvojene rekom. Kuće u malama su poglavito zbijene. U Kovačevskoj mali žive Kovačevci a u Dikerskoj – Dikerci i Kovačevci.

Trla.

Stanovnici ovog sela imaju van kuća trla na mestima zvanim: Jegrek, Mezdraja, Prebijen Dub i Krivi Dol, koja su udaljena od sela pola sata hoda.

Svega šest trla je van kuća a na pomenutim mestima, gde pojedinci imaju svoje branike i pašu.

Neki pored trla imaju kolibu i plevnju.

Ime selu.

Ne zna se odkuda je ime Otulja. Male su nazvane po prezimenima rodova koje žive u njima.

Starine u selu.

U selu postoji Staro Selište, koje je blizu sela na desnoj strani Gornjo-otuljske Reke. Tu danas ima voćaka, oraha, a nalazili su i „starinske parice“; po pričanju tu je bilo selo „u drug vek“, kad je bio, kako vele, „Rim-Papa“.

Poreklo stanovništva.

-Kovačevci, Savindan, su najstarija porodica u selu, čiji su se preci doselili iz sela Đermana (Vranjska Pčinja u slivu Vardara) iz mahale Šipka, gde i danas postoje Kovačeve Livade. Došla su tri brata i to „na pitomo“, jer tamo u Đermanu bila „planina i  divajk“. Ne zna se kada su se doselili; danas su im potomci prešli sedmi pojas, te se uzimaju među sobom. Seoska zemlja je onda bila pusta, neobrađena i kao takvu kupili od spahije „za 40 groša“.

-Dikerci, Aranđelovdan, su nešto mlađi od njih, vode poreklo od prizetka iz sela Nerava (Vranjska Pčinja u slivu Vardara), koji je najpre bio momak kod Kovačevaca, pa ga potom prizetili. Svi se zovu Dikerci.

Niko se docnije u selo nije doselio, te svi današnji stanovnici sela gornje Otulje vode poreklo od ove dve porodice.

Seoska slava je Sv. Arhanđel.

IZVOR: Prema knjizi Riste T. Nikolića „Vranjska Pčinja“.  Priredio saradnik Porekla Milodan.

Komentari (0)

Odgovorite

Trenutno nema komentara. Budite prvi i ostavite komentar.