Порекло презимена, село Папиће (Сјеница)

21. фебруара 2015.

коментара: 0

Порекло становништва села Папиће, општина Сјеница. Према студији „Села сјеничког краја антропогеографска проучавања“ Миле А. Павловић из 2009. године. Приредио сарадник портала Порекло Војислав Ананић.

 

Папиће је једино сеоско насеље збијеног типа у Месној заједници Кладница, у висинском појасу 1.130-1.160 м. Смештено је на долинским странама Папићког потока (који понире и из неколико врела улива се у реку Кладницу) и на падинама Јавора, између Папића крша (1.230 м), Главице (1.220 м) и Хомара (1.184м). Окружују га Хасаново брдо, Крш и Тотића брдо (Шкарда). Налази се западно од локалног асфалтног пута Сјеница – Кладница, 20 к северно од Сјенице. Сеоски атар, површине 601 ха, припада Катастарској општини Урсуле, површине 2806 ха. У селу је 2002. године живело 276 становника. Године 1921. води се као засеок у саставу Кладничке општине, и тада има 171 становника. Статус самосталног насеља добија 1948. године.

Атар села обилује крашким облицима рељефа, и то малим пећинама, јамама и вртачама. Пећине су: пећина у Црквинама, Цаферова пећина, Кликовића пећина и Бездан у Кликову. Кроз атар села, поред Папића потока, протиче и поток Нешовина. У селу се налази извор, Аликића вода – Чешћак, са којег је вода доведена у центар села 1939. године. То је био први сеоски водовод. У селу се налазе и Папића чесма и Мујова чесма. Катуни које користе становници села, налазе се на Папића кршу.

“Папиће је добило име по својим оснивачима, Србима, Папићима, који су се доселили из Бучја код Прибоја 1806. године. Били су насељени северно од садашњег насеља, где се и данас могу видети остаци неке много старије насеобине, чије је име заборављено, због недостатака њених житеља. У попису нахије Барче у XVI веку има насеља која се још не могу идентификовати, и једно од тих је сигурно и ово о коме је реч. Папиће је пописано први пут 1948. године.” [Селимовић, 1993,282]

Струју је село добило 1974, макадамски пут 1992, који је 2007. поправљен, а телефон 2007. године. Вода је доведена до чесме у селу 1939. године и то је први сеоски водовод на територији Сјеничког краја. Село нема школу, и 15 ђака одлази у школу у Кладницу.

Главно занимање становништва је ратарство и сточарство.

Број становника у селу Папиће од 1948. до 1971. порастао је 51%, а затим се смањио до 2002. године 7%. Број домаћинстава углавном је пратио популациона кретања. Само у последњој пописној деценији (1991-2002. године) број домаћинстава је порастао 63%. Просечни број чланова у домаћинству био је у функцији бројног кретања становништва и домаћинстава. Са 5 и више чланова било је 1991. године 24 (58,54%), а 2002. године 29 (43,28%) домаћинстава.

Број становника и домаћинстава са просечним бројем чланова у домаћинству

Година      Број становника     Број домаћинстава    Средњи број чланова у домаћинству

1948.                   198                                     28                                           7,07

1953.                   240                                     39                                           6,15

1961.                    243                                     42                                          5,78

1971.                    298                                    50                                           5,96

1981.                    288                                    44                                           6,54

1991.                      221                                    41                                           5,39

2002.                     276                                   67                                            4,11

 

Домаћинства у селу Папиће:

1.                  Папић Нермин

Домаћинство има 5 чланова. Удаљено је од Сјенице 15 км, од основне школе 5 км, а од аутобуске станице 1,5 км. Кућа није грађена од тврдог материјала и нема воду. Струју су добили 1980. године. Два лица траже посао. Домаћинство се бави узгојем оваца и говеда.

Род: Чолаковићи, Даглари, Халиловићи, Папићи.

Анкетни лист за домаћинство попунио је Папић Нермин.

2.                  Папић Васвија

Домаћинство има 7 чланова. Удаљено је од Сјенице 15 км, од основне школе 5 км, а од аутобуске станице 1 км. Кућа није грађена од тврдог материјала и нема воду и санитарне уређаје. Струју су добили 1980. године. Два лица траже посао. Домаћинство се бави узгојем говеда.

Род: Тотићи и Папићи.

Анкетни лист за домаћинство попунила је Папић Васвија.

3.                  Папић Хилмо

Домаћинство има 5 чланова. Удаљено је од Сјенице 15 км, од основне школе 5 км, а од аутобуске станице 1,5 км. Кућа није грађена од тврдог материјала и нема воду и санитарне уређаје. Струју су добили 1980. године. Два лица траже посао. Домаћинство се бави узгојем говеда.

Род: Зорнићи, Муховићи, Вејсиловићи.

Анкетни лист за домаћинство попунио је Папић Хилмо.

4.                  Папић Бајро

Домаћинство има 7 чланова. Удаљено је од Сјенице 16 км, од основне школе 3 км, а од аутобуске станице 2 км. Кућа није грађена од тврдог материјала и нема воду и санитарне уређаје. Струју су добили 1979. године. Три члана домаћинства траже посао, а 2 лица похађају основну школу. Баве се узгојем говеда.

Род: Шаљићи, Папићи и Тарићи.

Анкетни лист за домаћинство попунио је Папић Бајро.

5.                  Папић Суљо

Домаћинство има 5 чланова. Удаљено је од Сјенице 15 км, од основне школе 1 км и од аутобуске станице 2 км. Кућа је грађена од тврдог материјала, али нема санитарне уређаје, са водом у дворишту. Струју су добили 1979. године. Три лица траже посао, а у домаћинству је 1 средњошколац. Баве се узгојем оваца, говеда и живине.

Порекло: Папићи су се доселили 1806. године из Прибоја. По њима је село добило име.

Род: Прашовићи, Зорнићи, Тотићи, Ђерекарци.

Анкетни лист за домаћинство попунио је Папић Суљо.

6.                  Папић Адем

Домаћинство има 2 члана. Удаљено је од Сјенице 16 км, од основне школе 1 км, а од аутобуске станице 2 км. Кућа није грађена од тврдог материјала и нема воду и санитарне уређаје. Струју су добили 1979. године. Домаћинство се бави узгојем говеда.

Род: Баљићи и Папићи.

7.                  Папић Хасим

Домаћинство има 6 чланова. Удаљено је од основне школе и аутобуске станице 4 км. Кућа је грађена од тврдог материјала и поседује воду и санитарне уређаје. Једно лице је запослено ван Сјеничког краја, а 2 лица су ученици основне школе.

Порекло: Папићи воде порекло из Прибоја, одакле су се доселили 1806. године.

Род: Тотићи, Ибровићи, Тарићи, Зорнићи.

8.                  Тотић Ахмет

Домаћинство има 5 чланова. Удаљено је од основне школе 3,5 км, а од аутобуске станице 3 км. Кућа је грађена од тврдог материјала и поседује воду и санитарне уређаје. Једно лице је запослено у родном селу, а једно тражи посао.

Порекло: фамилија је досељена у Папиће из Урсула.

Род: Папићи, Муховићи, Баждари.

9.                  Папић Спахо

Домаћинство има 7 чланова. Удаљено је од основне школе 4 км, а од аутобуске станице 3 км. Кућа није грађена од тврдог материјала и нема санитарне уређаје и воду. Два члана домаћинства траже посао, а 3 су ученици основне школе. Баве се узгојем оваца, говеда и живине.

Порекло: Папићи су од Прибоја. Населили су се 1806. године у пусто насеље које је по њима и добило име.

Род: Тарићи, Зорнићи, Муховићи, Халиловићи.

10.              Тотић Рамо

Домаћинство има 6 чланова. Удаљено је од основне школе и аутобуске станице 3,5 км. Кућа је грађена од тврдог материјала, али није опремљена санитарним уређајима, са водом испред куће. Два лица траже посао, а једно похађа основну школу. Баве се узгојем оваца, говеда и живине.

Порекло: Тотићи потичу од Климената. Доселили су се у Папиће из Урсула после Првог светског рата.

Род: Папићи, Халиловићи, Муховићи, Вејсиловићи, Зорнићи.

11.              Ђерекарац Заим

Домаћинство има 4 члана. Удаљено је од основне школе 2 км, а од аутобуске станице 5 км. Кућа није грађена од тврдог материјала и нема санитарне уређаје и воду. Два члана домаћинства су пензионери. Приходе остварују из сточарства – узгојем оваца, говеда и живине.

Порекло: Ђерекарци су са Пештера. Даљим пореклом су Кучи. Почетком XX века доселили су се у Папиће.

Род: Папићи, Куртовићи, Балтићи, Прашовићи.

 

Исељеници из села Папиће:

1.                  Халиловић Џибо

Домаћинство има 3 члана. Иселили су се 1989. године у Немачку, ради запослења. Носилац домаћинства је завршио средњу школу.

2.                  Халиловић Сеад

Једночлано домаћинство. Иселио се 1999. године у Немачку, ради запослења. Завршио је средњу школу.

3.                  Даглар Зуко

Домаћинство има 5 чланова. Иселили су се 1979. године у Немачку, ради запослења. Носилац домаћинства је завршио средњу школу.

4.                  Тотић Хачко

Домаћинство има 4 члана. Иселили су се 1971. године у Француску, ради запослења. Носилац домаћинства је завршио средњу школу.

5.                  Тотић Мулаз

Домаћинство има 4 члана. Иселили су се 1974. године у Француску, ради запослења. Носилац домаћинства је завршио средњу школу.

6.                  Папић Раиф

Домаћинство има 4 члана. Иселили су се 1999. године у Холандију. Носилац домаћинства је завршио средњу школу.

7.                  Папић Џибо

Домаћинство има 3 члана. Иселили су се 1990. године у Сарајево, ради запослења. Носилац домаћинства је завршио педагошку академију.

8.                  Папић Нијаз

Домаћинство има 4 члана. Иселили су се 1994. године у Сарајево, ради школовања. Носилац домаћинства је завршио средњу школу.

9.                  Папић Фадил

Домаћинство има 4 члана. Иселили су се 1987. године у Завидовиће, ради запослења. Носилац домаћинства је завршио филозофски факултет.

10.              Папић Миназија

Домаћинство има 3 члана. Иселили су се 1991. године у Холандију, ради запослења. Носилац домаћинства је завршио средњу текстилну школу.

Резултати теренских истраживања указују да су се житељи овог села исељавали углавном у Босну и Херцеговину (Сарајево, Завидовићи) и земље западне Европе (Немачка, Холандија, Француска).

Број становника до 19 година старости у селу се смањио од 1991. до 2002. године 4%, а са 60 и више година живота повећао 136%.

Индекси старења били су 1991. године 0,23 а 2002. године 0,57 индексних поена. Претходни подаци указују да село има стабилну старосну структуру становништва.

Становништво по вероисповести

Година            1991.   %

православни  –           –

муслимани     220      99,55

остали             1          0,45

Становништво по националној припадности

Година            2002.   %

Срби               –           –

Бошњаци        272      98,55

Муслимани    3          1,08

Остали            1          0,37

 

По попису 1991. године у селу је, по вероисповести, било 99,55% муслимана и 0,45% осталих. У 2002. години по национапној припадности је било 98,55% Бошњака, 1,08% Муслимана и 0,36% осталих. Мештани сматрају да воде порекло из Црне Горе и да су се доселили у XVII веку.

У селу је 1981. било 180 становника преко 15 година старости, 1991. годинс 150 и 2002. године 218. Број становника без школе од 1981. до 2002. године смањен је свега 2%, а са 4 разреда основне школе 21%. Са срсдњом школском спремом било јс 14 лица 1981, а 1991. године 24 и 2002. само једно лице, а 2002. године је евидентирано 26 становника непознатих школских квалификација (11,93%). Према подацима из 1991. било јс 30 неписмених лица (20,00%), а 2002. године 24 (11,01 %).

Домаћинства изворе прихода 1991. остваривала су из пољопривреде (73,17%), а 2002. године таквих је било 55,22%. И овде је сточарство грана од које мештани живе, али сгочни фонд не гарантује сигурну егзистенцију и солидан животни стандард. Поред сточарства, становништво у селу се бави и ратарством.

 

ИЗВОР: УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ГЕОГРАФСКИ ФАКУЛТЕТ, Мила А. Павловић: СЕЛА СЈЕНИЧКОГ КРАЈА антропогеографска проучавања – научна монографија, штампа „Форма Б“, Београд, 2009. Приредио сарадник портала Порекло Војислав Ананић

Коментари (0)

Одговорите

Тренутно нема коментара. Будите први и оставите коментар.